Informacje

Koleżanki i koledzy

Upływający czas ma tę szczególną cechę, że pozostaje niezauważalny. Trudno uwierzyć, że nasi nauczyciele i wykładowcy, którzy tworzyli podstawy endokrynologii i medycyny nuklearnej osiągają wiek do niedawna dla nas trudny do wyobrażenia. Naszym wspólnym obowiązkiem a nie tylko Towarzystwa, jest podkreślanie dokonań naszych Mentorów i utrwalanie pamięci o Nich. Moim pierwszym Nauczycielem i jednocześnie pierwszym szefem Kliniki był prof. Maciej Gembicki - osoba powszechnie znana i szanowana. Trudno uwierzyć ale obchodzi On właśnie 90 rocznicę urodzin. Aby uczcić ten moment chciałbym zaprosić wszystkich Państwa na konferencje, w której nastąpi zderzenie teraźniejszości i przyszłości oraz mariaż Endokrynologii z Medycyną Nuklearną - dziedzin, w których Jubilat aktywnie działał w Polsce i na arenie międzynarodowej.

Moje dzisiejsze zaproszenie na konferencję ma również element symboliczny. Po pierwsze odbędzie się na granicy lata i jesieni - 31 sierpnia do 1 września 2018 roku, a ponadto obok nas obradować będą przedstawiciele młodych endokrynologów z Europy. Konferencja odbędzie się w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W pobliżu znajduje się Dziekanat Wydziału Lekarskiego II, którego pierwszym Dziekanem był prof. dr hab. Maciej Gembicki. Na jego barkach, świetnego organizatora, spoczywał obowiązek tworzenia i koordynowania pracy tego Wydziału. Wydatnie przyczynił się on między innymi do utworzenia pierwszego w Polsce Oddziału Kształcenia w Języku Angielskim. W swojej działalności naukowej profesor Gembicki głównie koncentrował się na problemach tyreologicznych i zastosowaniem izotopów promieniotwórczych w medycynie, czego efektem było pierwsze w Polsce podanie izotopu jodu 131 w nadczynności tarczycy. Angażował się w prace PTE i był członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. Dowodem jego zaangażowania było powołanie go przez Międzynarodową Agencję Atomistyki w charakterze eksperta odpowiedzialnego za organizację ośrodków stosujących izotopy promieniotwórcze na świecie. Prof. Gembicki od 1994 r. był związany z WHO i pełnił funkcję dyrektora międzynarodowego programu badań nad skutkami katastrofy w Czarnobylu oraz dyrektora ośrodka współpracy z WHO w dziedzinie zwalczania niedoboru jodu. Sądzę, że warto o takich osobach pamiętać.

W trakcie naszego spotkania, poza częścią oficjalną, skoncentrujemy się na praktycznym elemencie edukacji, przydatnym w naszej codziennej działalności medycznej. Mam nadzieję, że każdy z nas w trakcie tej konferencji odnajdzie element, który go zainteresuje i zatrzyma na sali wykładowej, pomimo wielu atrakcji, które zapewnia miasto Poznań.

Liczę na obecność każdego z naszych Przyjaciół, bo tylko dzięki temu możliwa będzie wymiana poglądów i interaktywna dyskusja służąca nie tylko nam ale i naszym pacjentom. Wierzę także, że dzięki temu jeszcze mocniej zintegrujemy dwa Towarzystwa: Medycyny Nuklearnej i Endokrynologiczne i znów jak drzewiej bywało będziemy w jednej wielkiej rodzinie medycznej.

Do zobaczenia w Poznaniu
Prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała