Miejsce:
Kraków
Data:
13.12 - 14.12 / 2019

Chirurgia w Onkologii - rendez-vous & quality w leczeniu chorych na raka
prof. dr hab. n. med. Piotr Richter

Informacje

Koleżanki i Koledzy,

  Postęp technologiczny i rozwój nowoczesnych metod skojarzonego leczenia nowotworów niesie ze sobą liczne możliwości, ale również nowe wyzwania. W przypadku większości guzów litych podstawowym sposobem postępowania jest nadal leczenie chirurgiczne. Niemniej współczesne leczenie nowotworów polega na jednoczasowym skojarzeniu wielu metod takich jak chirurgia, chemioterapia, radioterapia czy immunoterapia. Ta właśnie mnogość potencjalnych metod terapeutycznych wiąże się z koniecznością specjalizacji i tworzenia centrów dedykowanych leczeniu określonych nowotworów.

prof. dr hab. n. med. Piotr Richter

   Koncepcja centrum jakości, czy ośrodka specjalistycznego, znajduje szczególne uzasadnienie w przypadku leczenia chirurgicznego. Konieczność dysponowania odpowiednim zapleczem technicznym, a co ważniejsze właściwym doświadczeniem specjalistycznym, podyktowana jest zarówno troską o bezpieczeństwo chorych, jak i dążeniem do zapewnienia najwyższej możliwej jakości leczenia operacyjnego.

   Bazując na dotychczasowych doświadczeniach współuczestników niniejszego spotkania pragniemy podzielić się z Państwem wiedzą i przemyśleniami o roli koncepcji centrum specjalistycznego leczenia na przykładzie raka trzustki i raka żołądka. Liczne uwarunkowania anatomiczne powodują, że interwencja chirurgiczna szczególnie w przypadku tych dwóch rodzajów nowotworów wymaga biegłej znajomości różnych technik operacyjnych i umiejętnego wykorzystania zaplecza technicznego. Pragniemy również przedyskutować sposób organizacji opieki onkologicznej nad młodzieżą i młodymi dorosłymi w tzw. okresie przejścia, które to zagadnienie nie znalazło jeszcze właściwego rozwiązania w Polsce.

   Historyczny Kraków pełen pomników kultury, ale i licznych miejsc spotkań będzie doskonałym miejscem nie tylko do refleksji i zadumy, a także wypoczynku. Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego, będąca miejscem obrad, jest natomiast jednym z najbardziej nowoczesnych obiektów tego typu w Europie, co gwarantuje owocny przebieg naszego spotkania.

 

z poważaniem,

Prof. dr hab. n. med. Piotr Richter


 

PATRONATY

prof. dr hab. n. med. Wojeciech Nowak
Jego Magnificencja Rektor UJ

prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki
Prorektor UJ ds. Collegium Medicum

prof. dr hab. n. med. Marek Jackowski
Prezes TCHP

prof. dr hab. n. med. Wojciech Wysocki
Prezes PTCHO

prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna
Prezes Agencji Badań Medycznych

prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja
Prezes NRL

mgr Marcin Jędrychowski
Dyrektor SU w Krakowie

prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski
Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii onkologicznej

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner
Konsultant Krajowy w dziedzinie chirurgii ogólnej

PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

14:00 - 15:30
Posiedzenie Sekcji Nowotworów Otrzewnej

Prowadzący:
Tomasz Jastrzębski

16:00 - 17:00
Walne zebranie Stowarzyszenia im. Ludwika Rydygiera

Walne zebranie Stowarzyszenia im. Ludwika Rydygiera
Posiedzenie kapituły Medalu im. Ludwika Rydygiera

Prowadzący:
Piotr Richter

17:00 - 18:30
Sesja historyczna (Komisja Historyczna ZG TCHP): Rola szkół chirurgicznych

Moderatorzy:
Marek Krawczyk
Piotr Richter


230 lat UJ - 130 lat Katedry Chirurgii:

●I Katedra Chirurgii

Antoni Czupryna
●II Katedra Chirurgii
Andrzej Wysocki
●III Katedra Chirurgii
Marcin Barczyński
●Katedra Urologii
Piotr Chłosta

Europejskie szkoły chirurgii
Ryszard Gryglewski

2019-XXI wiek- kierunki rozwoju chirurgii
Grzegorz Wallner

18:30 - 19:00
Powołanie Centrum Jakości Leczenia - Młody Dorosły Onkologiczny (MDO)

Uniwersytet Jagielloński NSSU
Wojciech Górecki
Piotr Richter
Marcin Maślanka
Beata Żychiewicz

Uniwersytet Gdański
Piotr Czauderna
Andrzej Gołębiewski


09:00 - 10:00
Sesja 1: Centralizacja leczenia a jakość chirurgii w onkologii

Moderatorzy: 
Krzysztof Zieniewicz 

Piotr Richter 
Arkadiusz Jeziorski


Koncepcja systemowa
Piotr Czauderna

Centra treningowe i symulacji medycznej
Grzegorz Wallner

Rola ośrodków akademickich
Marek Jackowski

Rola ośrodków onkologicznych
Andrzej Rutkowski

Stanowisko NRL
Andrzej Matyja

10:00 - 10:15
☕ Przerwa kawowa
10:15 - 11:30
Sesja 2: Centra jakości leczenia raka żołądka

Moderatorzy:
Wojciech Zegarski
Mariusz Frączek
Jan Kulig


Organizacja centrum jakości
Antoni Szczepanik

Wyniki leczenia centrum kompetencji
Piotr Kołodziejczyk

Standard leczenie - wytyczne
Wojciech Kielan

Nowe kierunki - technologia medyczna
Tomasz Skoczylas

Dyskusja

11:30 - 13:15
Sesja 3: Centra jakości leczenia raka trzustki

Moderatorzy:
Bogusław Kędra
Maciej Słodkowski


Organizacja centrum jakości
Marek Sierżęga

Wyniki leczenia centrum kompetencji
Marek Durlik

Standard leczenie - wytyczne
Sławomir Mrowiec

Nowe kierunki - technologia medyczna
Stanisław Hać

Dyskusja

13:15 - 13:35
Spotkanie z ekspertem - Oznaczanie prokalcytoniny w okresie okołooperacyjnym

Wojciech Górecki

13:35 - 14:00
☕ Przerwa kawowa
14:00 - 15:00
Panel Dyskusyjny: Consensus – projekt dla MZioS centrów kompetencji – rak żołądka – rak trzustki

Tomasz Banasiewicz
Adam Dziki
Stanisław Głuszek
Tomasz Jastrzębski
Bogusław Kędra
Józef Kładny
Piotr Kołodziejczyk
Wiesław Kruszewski
Dawid Murawa
Tomasz Olesiński
Marek Sierżęga
Antoni Szczepanik

11:30 - 15:00
Warsztaty: Transanalne operacje endoskopowe – TEO/TEM/TaTME (Limit miejsc: 16)
Warsztaty pod patronatem firmy Karl Storz

 

 


Limit miejsc: 16 
wymagana dodatkowa rejestracja (koszt 250 zł - wliczony koszt konferencji)


Koordynatorzy Warsztatów:
Antoni Szczepanik
Anna Gierada-Fijałkowska

4 stanowiska warsztatowe:

  • prawidłowa konfiguracja i montaż zestawu TEO
  • prawidłowa konfiguracja i montaż zestawu TaTME
  • podstawy pracy z instrumentarium na trenażerach
  • doskonalenie techniki operacyjnej na preparacie biologicznym

PARTNERZY WYDARZENIA


STRATEGICZNY PARTNER KONFERENCJI
GŁÓWNI PARTNERZY KONFERENCJI


PARTNERZY KONFERENCJI
 

MIEJSCE OBRAD

Konferencja odbędzie się w Sali Wykładowej NSSU Prokocim

Hotel Copernicus - Toruń

Miejsce:
NSSU Prokocim, Budynek A, Wejście 4

Adres:
ul. Jakubowskiego 2
30-688 Kraków

Strona www:
www.nssu.cm-uj.krakow.pl/