Informacje

Szanowni Państwo,

Z największą przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w inauguracyjnym spotkaniu Cyklu Kardiologia w gabinecie lekarza POZ. Nowy cykl konferencji Kardiologia w gabinecie lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej wyróżnia grono wybitnych specjalistów, przede wszystkim z obszaru kardiologii, którzy w przystępnej formie przedstawią rosnące potrzeby oraz konieczność wszechstronnego diagnozowania i leczenia pacjentów z chorobami układu krążenia. Jest to odpowiedź na wyzwanie, z którym w codziennej praktyce mierzą się lekarze kardiolodzy oraz lekarze pierwszego kontaktu.

Problemy kardiologiczne są jednym z głównych obszarów, z jakimi styka się w swojej pracy lekarz rodzinny zarówno na etapie wstępnej diagnostyki, jak i prowadzenia pacjenta z przewlekłymi przypadkami chorób sercowo – naczyniowych.

Konferencja stanowi  kompendium wiedzy z kardiologii,  pełne użytecznych i ważnych zagadnień często spotykanych w praktyce lekarza rodzinnego uwzględniające:

  • przedstawienie jednostek chorobowych, z którymi najczęściej może zetknąć się lekarz POZ
  • nowoczesna diagnostyka i terapia chorób serca, układu krążenia oraz wielkich naczyń krwionośnych
  • specyficzne problemy związane z leczeniem chorób kardiologicznych
  • obowiązujące schematy leczenia, w tym informacje o najnowszych osiągnięciach medycyny zarówno w aspekcie profilaktyki, jak i wymiernego procesu terapeutycznego (farmakologicznego i interwencyjnego)

 

Ponadto podczas spotkania zostaną przedstawione nowe wytyczne w terapii nadciśnienia tętniczego.

Jesteśmy przekonani, iż program merytoryczny pozwoli Państwu zapoznać się z najnowszymi trendami i osiągnięciami nauki, doświadczeniami klinicznymi oraz całym spektrum problemów z perspektywy lekarza praktyka. Wymiana poglądów oraz dyskusja podczas omawiania przypadków na pewno będzie odpowiedzią na nurtujące problemy kliniczne codziennej praktyki lekarskiej.

Czekamy na Państwa w Poznaniu!

 

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego


prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
I Klinika Kardiologii
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego


prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak
Kierownik Katedry i I Kliniki Kardiologii
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego