Informacje

Szanowni Państwo,

  Przygotowaliśmy dla Państwa cykl konferencji Kurs Ku Dorosłości „Co powinno niepokoić lekarza pediatrę”, który jest odpowiedzią na rosnące potrzeby oraz konieczność wszechstronnego diagnozowania i leczenia najmłodszego pacjenta. Jest to wyzwanie, z którym mierzą się lekarze pediatrzy oraz lekarze pierwszego kontaktu.

  Ideą konferencji jest interdyscyplinarne podejście do konkretnych jednostek chorobowych, zespołu objawów oraz wybór takich metod, które całościowo wspomogą proces rozpoznania i leczenia. Współpraca i doświadczenie specjalistów prowadzących diagnostykę i leczenie jest bardzo ważna dla odkrycia istoty problemu oraz dania szansy na wyzdrowienie.

  Pierwsze spotkanie cyklu Kurs Ku Dorosłości „Co powinno niepokoić lekarza pediatrę” poświęcimy dzieciom w wieku do 3 lat. Tematami wiodącymi będą: genetyka, dermatologia, hematologia, kardiologia, neonatologia, neurologia, rehabilitacja, szczepienia,  tematy żywienia oraz infekcji, a prezentowany przez ekspertów przypadek będzie ilustracją wybranych zagadnień. Nie zabraknie omówienia najnowszych metod badań, które mogą poprawić efektywność leczenia.

  Jesteśmy przekonani, iż program merytoryczny pozwoli Państwu zapoznać się z najnowszymi trendami i osiągnięciami nauki, doświadczeniami klinicznymi oraz całym spektrum problemów z perspektywy lekarza pediatry. Wymiana poglądów oraz dyskusja podczas omawiania przypadków na pewno będzie odpowiedzią na nurtujące problemy kliniczne codziennej praktyki lekarza pediatry, jak i wszystkich specjalistów.

Serdecznie Państwa zapraszamy!

prof. dr hab. n. med. Barbara Steinborn
prof. dr hab. n. med. Anna Bręborowicz
prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki