Miejsce:
Online
Data:
19.11 - 21.11 / 2020

XIII Poznańskie Spotkania Kardiologiczne

Transmisja Live

Szanowni Państwo!

Konferencja odbyła się w dniach 19-21 listopada 2020 r.

 

Archiwum Wideo Wydarzenia jest dostępne 
dla osób posiadających Pakiet Premium uczestnika wydarzenia po zalogowaniu.

Informacje

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy

Serdecznie zapraszam na XIII Poznańskie Spotkanie Kardiologów, które w tym roku odbędzie się w dniach 19 – 21 listopada. Niestety, trzynastka nie okazała się dla nas szczęśliwa i po raz pierwszy, z przykrością, nie mogę zaprosić Państwa do Poznania. W związku z pandemią COVID-19 zmuszeni jesteśmy przenieść obrady do Internetu, zatem zobaczymy się wszyscy online. Pomimo tych niedogodności wierzę, że dzięki ciekawemu programowi i bezpłatnemu dostępowi, uda nam się zatrzymać Państwa na kilka godzin przed ekranem komputera.

Podobnie jak w latach ubiegłych konferencja będzie obfitować w wiele interaktywnych sesji, których podstawowym celem będzie przekazanie Państwu praktycznej i aktualnej wiedzy, niezbędnej w codziennej pracy z pacjentami chorymi na serce. W czasie każdej sesji będą Państwo mogli zadawać pytania na czacie, na które zespół ekspertów będzie interaktywnie odpowiadał. Nie zrezygnowaliśmy w tym roku z zabiegów, które nagramy wcześniej „na żywo” w pracowniach zabiegowych I Kliniki Kardiologii i odtworzymy je dla Państwa w czasie konferencji. Pokażemy złożone zabiegi stentowania tętnic wieńcowych z zastosowaniem nowoczesnych technik obrazowania wewnątrznaczyniowego, a także przezcewnikowe zabiegi naprawcze wrodzonych i nabytych wad strukturalnych serca.

Sesje będą prowadzone równolegle na dwóch salach – kanałach. Na kanale A znajdziecie Państwo zagadnienia dotyczące farmakoterapii choroby wieńcowej, niewydolności serca oraz zaburzeń w krążeniu płucnym. Nie zabraknie tu doniesień na temat praktycznego zastosowania nowych wytycznych europejskich. Ponadto przedstawimy nowości z kardio-diabetologii oraz kardio-onkologii, a cennym uzupełnieniem będą interaktywne sesje przypadków, dedykowane zarówno kardiologom jak internistom i lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej. Kanał B będzie kanałem zabiegowym. W czwartek zaprezentujemy tu zagadnienia związane z zaburzeniami rytmu serca. Omówimy praktyczne zastosowanie nowoczesnego leczenia arytmii, zarówno w oparciu o wszczepialne urządzenia medyczne, zabiegi ablacji, a także farmakoterapię, ze szczególnym uwzględnieniem  migotania przedsionków. W piątek kanał B oddajemy kardiologom inwazyjnym oraz wszystkim lekarzom zainteresowanym w przezskórnych interwencjach w obrębie bifurkacji, w tym pnia głównego lewej tętnicy wieńcowej. W sobotę od rana, zobaczą tu Państwo sesje poświęcone przezcewnikowej terapii wad strukturalnych serca, a zatem bardzo dynamicznie rozwijającej się dziedzinie kardiologii.

W piątkowy wieczór, o godzinie 19.30 spotykamy się wszyscy na Sesji Głównej, w tym roku w całości poświęconej nowoczesnej farmakoterapii pacjentów z niewydolnością serca.
Jeszcze raz serdecznie Państwa zapraszam. Do zobaczenia i usłyszenia w sieci!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. med. Maciej Lesiak

 

 PATRONAT HONOROWY

 


Wojewoda Wielkopolski
Łukasz Mikołajczyk


Jacek Jaśkowiak
Prezydent Miasta Poznania

Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

 

 


 

Konferencja akredytowana przez
Asocjację Interwencji Sercowo Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

10 punktów edukacyjnych AISN

Prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski
Prof. dr hab. n. med. Marek Grygier

Prof. dr hab. n. med. Stefan Grajek

Dr n. med. Aleksander Araszkiewicz
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Błaszyk
Dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy
Dr n. med.  Aneta Klotzka
Prof. dr hab. n. med. Tatiana Mularek-Kubzdela
Dr hab. n. med. Małgorzata Pyda
Prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
Prof. dr hab. n. med. Olga Trojnarska
PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

15:00 - 15:10
Otwarcie Konferencji

Prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak
Prof. dr hab. n. med. Marek Grygier
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski
Prof. dr hab. n. med. Stefan Grajek

15:10 - 16:20
SESJA 1

Tętnicze nadciśnienie płucne
Przewodniczący:
Tatiana Mularek-Kubzdela, Jarosław D. Kasprzak

 • ABC tętniczego nadciśnienia płucnego
  Tatiana Mularek-Kubzdela
  Wykład pod patronatem firmy Janssen-Cilag
 • Echo jako screening w TNP
  Jarosław D. Kasprzak
 • Tętnicze nadciśnienie płucne w wrodzonych wadach serca – co nowego?
  Magdalena Janus
  Wykład pod patronatem firmy Janssen-Cilag
 • Jak rozróżnić idiopatyczne tętnicze nadciśnienie płucne od nadciśnienia płucnego w chorobach płuc?
  Karol Kamiński
  Dyskusja
16:30 - 17:40
SESJA 2

Od ostrej zatorowości płucnej do CTEPH
Przewodniczący:
Tatiana Mularek-Kubzdela, Marcin Kurzyna

 • PERT – co to jest i jak działa
  Aleksander Araszkiewicz
 • Jakie leczenie zastosować u chorych z OZP i pośrednim ryzykiem zgonu? 
  Marcin Kurzyna
 • Jak długo należy stosować leczenie przeciwkrzepliwe po incydencie OZP
  Michał Ciurzyński
 • Co robić, aby nie przeoczyć CTEPH
  Tatiana Mularek-Kubzdela
   Dyskusja
17:50 - 19:00
SESJA 3

Nowości w diagnostyce i terapii OZW
Przewodniczący:
Mariusz Gąsior, Tatiana Mularek-Kubzdela

 • Wybór terapii u pacjenta z OZW bez uniesienia odcinka ST w świetle nowych wytycznych ESC
  Anna Komosa
 • Kontinuum sercowo-naczyniowe – od ostrego zespołu wieńcowego, po długotrwałą stabilizację chorob
  Maciej Lesiak, Stefan Grajek
 • Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na rozpoznawanie i leczenie zawału serca w Polsce
  Mariusz Gąsior
 • Raport z linii frontu
  Marek Słomczyński
  Dyskusja
19:00 - 19:10
Przerwa
19:10 - 20:20
SESJA 4

Szczególne postaci choroby niedokrwiennej serca
Przewodniczący: Tatiana Mularek-Kubzdela, Maciej Lesiak, Marek Grygier

 • Dławica wazospastyczna
  Tatiana Mularek-Kubzdela
 • Dławica spowodowana zaburzeniami mikrokrążenia wieńcowego 
  Sylwia Iwańczyk
 • Dławica oporna na leczenie
  Marek Grygier
 • Pacjent z migotaniem przedsionków i dławicą stabilną lub OZW leczony zabiegiem PCI
  Maciej Lesiak
  Wykład sponsorowany przez firmę Pfizer
15:00 - 15:10
Otwarcie Konferencji

Maciej Lesiak

15:10 - 16:20
9 Warsztaty Nagły Zgon Sercowy

Sesja 1: Elektrofizjologia w praktyce ambulatoryjnej
Przewodniczacy: Romuald Ochotny, Zbigniew Kalarus

 • Leczenie przeciwkrzepliwe u chorych z AF poddawanych zabiegom operacyjnym
  Lidia Chmielewska-Michalak
 • VKA vs DOAK – komu, kiedy co, jak zamieniać, jak korygować błędy dawkowania
  Przemysław Mitkowski
 • Arytmia komorowa u osób uprawiających sport
  Agnieszka Katarzyńska-Szymańska
 • Kiedy u chorego z arytmią rozważać ablację
  Michał Waśniewski

          Dyskusja

16:20 - 16:30
Przerwa
16:30 - 17:40
9 Warsztaty Nagły Zgon Sercowy

Sesja 2: Urządzenia wszczepialne – coraz lepsze narzędzie diagnostyczne
Przewodniczacy: Romuald Ochotny, Maciej Kempa

 • Niewydolność chronotropowa- rozpoznanie warte uwagi
  Rafał Baranowski
 • Algorytmy przewidywania pogorszenia hemodynamicznego u chorych z niewydolnością serca
  Oskar Kowalski
 • Interwencje u chorych z alarmami przekazywanymi podczas telemonitoringu
  Marcin Grabowski
 • Diagnostyka kołatań serca w oparciu o wszczepialne urządzenia medyczne oraz urządzenia niemedyczne 
  Maciej Sterliński

         Dyskusja

17:40 - 17:50
Przerwa
17:50 - 19:00
9 Warsztaty Nagły Zgon Sercowy

Sesja 3: Elektrofizjologia 2020
Przewodniczący:Jarosław Kaźmierczak, Krzysztof Błaszyk

 • Projekt programu kompleksowej opieki zdrowotnej nad chorymi z AF – KONAF
  Krzysztof Błaszyk
 • Cardio insight  - nieinwazyjne mapowanie arytmii
  Sławomir Pluta
 • Ablacja endo-, epikardialna arytmii komorowej – co nowego
  Adrian Gwizdała
 • CASLE AF, CABANA, EAST-AFNET – nowe spojrzenie na ablację AF
  Jarosław Kaźmierczak

         Dyskusja

19:00 - 19:10
Przerwa
19:10 - 20:40
9 Warsztaty Nagły Zgon Sercowy

Sesja 4: Możliwości elektroterapii A.D. 2020
Przewodniczący:
Oskar Kowalski, Maciej Sterliński

 • Micra AV – kolejny krok w stymulacji bezelektrodowej – podstawy teoretyczne, implantacja, wizualizacja, programowanie
  Przemysław Mitkowski
 • Polski rejestr S-ICD
  Maciej Kempa
 • Inne dostępne nierefundowane technologie w elektroterapii
  Dariusz Jagielski

         Dyskusja – bariery we wprowadzaniu nowych technologii niefarmakologicznych do praktyki klinicznej
         
         Life case / Life in a box

13:30 - 14:50
9. Poznańskie Warsztaty Niewydolności Serca i Transplantacji

Sesja 1: Nowości w leczeniu niewydolności serca
Prowadzący: Ewa Straburzyńska-Migaj, Marta Kałużna-Oleksy 

 • Zastosowanie Prokalcytoniny w diagnostyce różnicowej u pacjentów z podejrzeniem niewydolności serca
  Piotr Rozentryt
  Wykład sponsorowany przez firmę Thermo Fisher Scientific
 • Rola sakubitrylu/walsartanu w zapobieganiu nagłego zgonu sercowego
  Przemysław Mitkowski
  Wykład pod patronatem firmy Novartis
 • Migotanie przedsionków w niewydolności serca, czy leczenie przeciwkrzepliwe jest inne?
  Ewa Strzburzyńska-Migaj
  Wykład sponsorowany przez firmę Pfizer
 • Pacjent z niewydolnością serca w dobie COVID-19
  Przemysław Leszek
  Dyskusja
14:40 - 15:00
Przerwa
15:00 - 16:20
SESJA 2

Leczenie przewlekłych zespołów wieńcowych - krajobraz po wynikach badania ISCHEMIA
Debata Ekspertów:
Prof. Agnieszka Tycińska,
Prof. Stefan Grajek,
Prof. Jarosław D. Kapsrzak

 • Wstęp 
  Jarosław D. Kasprzak
 • Wyniki badań ISCHEMIA
  Stefan Grajek
 • Co powinno wchodzi w skład OMT w zakresie poprawy rokowania?
  Jarosław D. Kasprzak
 • ACEI vs ARB
  Stefan Grajek
 • Drugi cel leczenia PZW redukcja objawów
  Agnieszka Tycińska
 • Podsumowanie
  Jarosław D. Kasprzak

       Sesja pod patronatem firmy SERVIER

16:20 - 16:30
Przerwa
16:30 - 17:50
SESJA 3

Różne sytuacje kliniczne w gabinecie kardiologa 
Mderator: Przemysław Mitkowski

 • Pacjent z cukrzycą typu 2 w gabinecie kardiologa
  Grzegorz Piotrowski
 • Pacjent z niewydolnością serca – co wiemy nowego?
  Ewa Straburzyńska-Migaj
 • Pacjent z migotaniem przedsionków leczony dabigatranem – różne sytuacje kliniczne
  prof. Przemysław Mitkowski
 • Pacjent z migotaniem przedsionków leczony dabigatranem  - kiedy potrzeba odwrócenia działania przeciwkrzepliwego
  prof. Anna Tomaszuk-Kazberuk
 • Dyskusja

         Sesja pod patronatem firmy Boehringer Ingelheim

17:50 - 18:00
Przerwa
18:00 - 19:20
9. Poznańskie Warsztaty Niewydolności Serca i Transplantacji

Sesja 4: Gorące nowości w leczeniu niewydolności serca
Prowadzący: Ewa Straburzyńska-Migaj, Piotr Ponikowski, Ewa Jankowska

Część 1

 • Niedobór żelaza w niewydolności serca 
  Ewa Straburzyńska-Migaj
 • Wyniki badania AFFIRM-HF 
  Piotr Ponikowski
 • Jak wyniki badania AFFIRM-AHF wpłyną na nasze postępowanie u chorych na niewydolność serca?
  Ewa Jankowska
 • Dyskusja

Część 2

 • Od cukrzycy do niewydolności serca
  Ewa Straburzyńska-Migaj

  Wykład pod patronatem firmy AstraZeneca

19:20 - 19:30
Przerwa
19:30 - 20:30
SESJA INAUGURACYJNA

FORXIGA pierwsza flozyna zarejestrowana w niewydolności serca
Prowadzenie sesji i moderowanie debaty: Maciej Lesiak

 • Co wnosi badanie DAPA-HF do standardów opieki nad pacjentem z niewydolnością serca 
  Piotr Ponikowski 
 • Dyskusja Ekspertów 
  Praktyczne wskazówki do stosowania dapagliflozyny w niewydolności serca- w pytaniach i odpowiedziach
  Jarosław Drożdż, Przemysław Leszek, Maciej Lesiak, Piotr Ponikowski

Sesja pod patronatem firmy AstraZeneca

13:30 - 14:50
7th Poznań Bifurcation Course

Sesja 1: Zwężenia bifurkacji tętnic wieńcowych – wiedza i praktyka 2020
Przewodniczący: Stanisław Bartuś, Marek Grygier, Wojciech Wojakowski
Panel: Jarosław Hiczkiewicz, Marek Słomczyński, Ryszard Kąsinowski

 • Nowości w literaturze 2020
  Maciej Lesiak 
 • Moja filozofia techniki „provisional”
  Jacek Legutko
 • Zabieg z zastosowaniem dwóch stentów – przykra konieczność czy wymierna korzyść?
  Andrzej Ochała
 • Czy jest miejsce dla balonów lekowych w zabiegach bifurkacji?
  Stanisław Bartuś

  Life case / Life in a box


14:40 - 15:00
Przerwa
15:00 - 16:20
7th Poznań Bifurcation Course


Sesja 2: Techniczne aspekty stentowania bifurkacji tętnic wieńcowych
Przewodniczący: Jacek Legutko, Andrzej Ochała, Jarosław Hiczkiewicz
Panel: Adrian Włodarczak, Piotr Kałmucki, Włodzimierz Skorupski

 •  Jak i którą bocznicę chronię w czasie zabiegu „provisional”?
  Janusz Rzeźniczak
 • Techniki stentowania bifurkacji okiem kamery Visible Heart Lab
  Maciej Lesiak

          Life case / Life in a box

16:20 - 16:30
Przerwa
16:30 - 17:50
7th Poznań Bifurcation Course

Sesja 3. Trudne decyzje w stentowaniu bifurkacji tętnic wieńcowych
Przewodniczący: Janusz Rzeźniczak, Jarosław Gorący, Adrian Włodarczak
Panel: Artur Jastrzębski, Adam Sukiennik, Andrzej Siniawski

 • Przewlekła niedrożność obejmująca bifurkację tętnicy wieńcowej – jak ocalić bocznicę?
  Leszek Bryniarski

 • Masywne zwapnienia bifurkacji wieńcowej – jak uzyskać optymalny wynik PCI?
  Sławomir Dobrzycki
 • Jaka terapia przeciwpłytkowa po zabiegach stentowania bifurkacji tętnic wieńcowych
  Wojciech Wojakowski

          Life case / Life in a box

17:50 - 18:00
Przerwa
18:00 - 19:20
7th Poznań Bifurcation Course
09:00 - 09:05
Otwarcie 5 Warsztatów Interwencyjnego Leczenia Wad Strukturalnych Serca

Sesja 4 Choroba pnia LTW – wiedza i praktyka 2020
Przewodniczący: Robert Gil, Sławomir Dobrzycki, Krzysztof Reczuch
Panel: Włodzimierz Skorupski, Maciej Lewandowski

 • Czy należy zmienić wytyczne rewaskularyzacji pnia LTW? – kontrowersje wokół badania EXCEL
  Krzysztof Reczuch
 • Obrazowanie w czasie interwencji na pniu LTW – na co zwracam uwagę?
  Jacek Legutko
 • Którą technikę preferuję przy stentowaniu bifurkacji pnia LTW i od czego to zależy?
  Robert Gil
 • Kiedy stosuję wspomaganie krążenia przy zabiegach na pniu LTW?
  Adam Sukiennik

          Life case / Life in a box

Przewodniczący: Marek Grygier, Robert Sabiniewicz , Olga Trojnarska

09:05 - 10:20
5.Poznańskie Warsztaty Interwencyjnego Leczenia Wad Strukturalnych Serca

Sesja 1: Przezcewnikowe zamykanie ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej - nowe wytyczne ESC oraz PTK
Przewodniczący: Marek Grygier, Robert Sabiniewicz , Olga Trojnarska

 • Moich 6 najważniejszych rad dla kardiologów zaczynających zamykać ubytki w przegrodzie międzyprzedsionkowej
  Robert Sabiniewicz
 • Zabieg „live-in-a box“ zamknięcie ASD – step-by-step nowym sytemem Trevisio firmy Abbott
  Robert Sabiniewicz

 • Chory w starszym wieku z upośledzoną funkcją lewej komory – zamykać czy nie ?
  Marcin Demkow
 • Chory z nadciśnieniem płucnym – czy i jak mam działać w oparciu o najnowsze wytyczne ale i moje doświadczenie ?
  Jacek Kusa
 • Zabieg „live-in-a box“ zamknięcie ASD II u chorego z nadciśnieniem płucnym z użyciem fenestrowanego okludera firmy Occlutech
  Marek Grygier, Aleksander Araszkiewicz, Zofia Oko - Sarnowska
 • Trudne ubytki ASD II - z bardzo dużym przeciekiem, mnogimi ubytkami, brakujące rąbki – jak postępować ?
  Tadeusz Przewłocki
10:20 - 10:30
Przerwa
10:30 - 11:50
5.Poznańskie Warsztaty Interwencyjnego Leczenia Wad Strukturalnych Serca

Sesja 2: Nowości w przezcewnikowych interwencjach sercowo-naczyniowych
Przewodniczący: Grażyna Brzezińska-Rajszys, Stanisław Bartuś, Andrzej Ochała

 • Wytworzenie przecieku wewątrzsercowego – nowa opcja terapeutyczna dla chorych z niewydolnością serca
  Robert Sabiniewicz, Łukasz Lewicki
 • Zabieg „live-in-a box“ implantacji AFR u chorego z niewydolnością serca
  Łukasz Lewicki, Robert Sabiniewicz

 • Przezcewnikowe zwężenie zatoki wieńcowej jako nowa opcja terapii u chorych z chorobą niedokrwienną serca
  Marek Grygier
 • Zabieg „live-in-a box“ implantacji Reducera do zatoki wieńcowej u chorego z oporną dławicą piersiową
  Marek Grygier, Maciej Lesiak
 • Przezcewnikowe leczenie zatorowości płucnej – nowe terytorium dla kardiologii interwencyjnej... 
  Aleksander Araszkiewicz
 • Prezentacja trombektomii w leczeniu zatorowości płucnej
  Stanisław Jankiewicz, Aleksander Araszkiewicz, Sylwia Sławek 
11:50 - 12:00
Przerwa
12:00 - 13:20
5.Poznańskie Warsztaty Interwencyjnego Leczenia Wad Strukturalnych Serca

Sesja 3: Nie miałem okazji na ten temat za wiele wcześniej usłyszeć - kogo mogę skierować na taki zabieg i jak on wygląda...
(sesja dla lekarzy kierujących ale nie tylko...)
Przewodniczący: Adam Witkowski, Stanisław Bartuś, Wojciech Wojakowski

 • Przezcewnikowe wszczepienie protezy zastawki aortalnej (TAVI)
  Andrzej Ochała
 • Zabieg „live-in-a box“ TAVI
  Marek Grygier, Marcin Misterski, Anna Olasińska - Wiśniewska
 • Przezcewnikowe leczenie niedomykalności mitralnej systemem MitraClip
  Zofia Oko-Sarnowska
  Zabieg „live-in-a box“ MitraClip
  Marek Grygier, Sebastian Stefaniak, Zofia Oko - Sarnowska
 • Przezcewnikowe zamknięcie uszka lewego przedsionka 
  Marek Grygier
 • Zabieg „live-in-a box“ zamknięcia LAA
  Marek Grygier, Aleksander Araszkiewicz
13:20 - 13:30
Przerwa
13:30 - 14:50
5.Warsztaty Interwencyjnego Leczenia Wad Strukturalnych Serca
Sesja 4: Przezcewnikowe leczenie wad strukturalnych serca – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy ?
Przewodniczący: Grażyna Brzezińska-Rajszys, Olga Trojnarska, Marcin Demkow
 • Miejsce interwencji strukturalnych w obrębie serca obecnie i za 10 lat – krok milowy w rozwoju kardiologii interwencyjnej
  Wojciech Wojakowski

 • Przezcewnikowe leczenie zwężenia zastawki tętnicy płucnej 
  Marcin Demkow
 • Koarktacja aorty – stary problem – nowe wyzwania i metody leczenia
  Tomasz Moszura
 • Przezskórne interwencje w obrębie nieprawidłowych połączeń naczyniowych
  Jacek Kusa
 • Zabieg „live-in-a box“ zamknięcia LAA z dostępu przez AFR
  Łukasz Lewicki, Marek Grygier
 • Przetrwały otwór owalny – miejsce terapii interwencyjnej Anno Domini 2020
  Aleksander Araszkiewicz
14:50 - 15:00
Podsumowanie i zakończenie konferencji

Marek Grygier, Robert Sabiniewicz, Olga Trojnarska

09:05 - 10:20
Sesja 1

Kardiologia w opiece ambulatoryjnej. Cz. 1.  
Prowadzący: Marta Kałużna-Oleksy

 • 5 lat sakubitrylu/walsartanu - czy możemy sobie pozwolić na opóźnianie optymalizacji farmakoterapii niewydolności serca?
  Marta Kałużna-Oleksy
  Wykład pod patronatem firmy Novartis
 • Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w gabinecie lekarza praktyka
  Jacek Migaj
 • Czy oznaczanie peptydów natriuretycznych ma znaczenie w praktyce ambulatoryjnej?
  Jadwiga Nessler 
 • Jak rozpoznać HFpEF w praktyce ambulatoryjnej?
  Małgorzata Lelonek 
10:20 - 10:30
Przerwa
10:30 - 11:50
Sesja 2

Kardiologia w opiece ambulatoryjnej. Cz. 2.
Prowadzący: Ewa Straburzyńska - Migaj, Marta Kałużna-Oleksy, Stefan Grajek

 • Diuretyki w praktyce ambulatoryjnej w NS
  Daria Keller 
 • Leczenie przeciwkrzepliwe rywaroksabanem pacjenta kardiologicznego
  Maciej Lesiak
  Wykład pod patronatem firmy Bayer
 • Niedobór witaminy D a choroby układu krążenia i Covid
  Marta Kałużna-Oleksy
 • Leczenie przeciwkrzepliwe u pacjenta z migotaniem przedsionków poddanemu zabiegowi PCI
  Stefan Grajek
11:50 - 12:00
Przerwa
12:00 - 13:20
Sesja 3

Kardio-Onkologia
Przewodniczący: Aneta Klotzka Sebastian Szmit

Mój pacjent z chorobą nowotworową ma:

 • Zatorowość płucną
  Anetta Undas
 • Niewydolność serca
  Aneta Klotzka
 • Zawał serca
  Sebastian Szmit
 • Dyskusja
13:20 - 13:30
Przerwa
13:30 - 14:40
Sesja 4

Sesja przypadków klinicznych
Przewodniczący: Aneta Klotzka, Aleksandra Ciepłucha

 • Kołatanie serca jako objaw… 
  Agnieszka Bartczak - Rutkowska
 • Nawracająca zatorowość płucna u chorej z rozsianym nowotworem
  Sylwia Sławek - Szmyt
 • Do jakiego specjalisty skierować pacjenta? 
  Aneta Klotzka
 • Kardiomiopatia połogowa- trzeba zachować czujność
  Aleksandra Ciepłucha
 • Dyskusja 

PARTNERZY WYDARZENIA

  STRATEGICZNI PARTNERZY KONFERENCJI


GŁÓWNI PARTNERZY KONFERENCJI


PARTNERZY KONFERENCJI

 

PATRONI MEDIALNI