Miejsce:
Online
Data:
15.04 - 16.04 / 2021

Akademia Onkologii Nuklearnej
prof. dr hab. n. med. Marek Dedecjus

15-16 kwietnia 2021 roku 

Transmisja Live

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za obecność.

Konferencje odbyła się w dniach 15-16.04.2021 r.

PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

12:00 - 13:30
Sesja I – Sesja Inauguracyjna
12:00 - 12:10
Przywitanie

Marek Dedecjus

12:10 - 12:30
80 years of radioiodine therapy-Saul Hertz originator of radioisotope therapy

Barbara Hertz

12:30 - 12:50
Historia terapii izotopowej w Polsce

Marek Ruchała

12:50 - 13:10
Medycyna spersonalizowana

Beata Jagielska

13:10 - 13:30
Teranostyka w medycynie nuklearnej

Leszek Królicki

13:30 - 14:50
Sesja II - Spersonalizowana diagnostyka raka tarczycy – przyszłość czy teraźniejszość
13:30 - 13:50
Miejsce USG w spersonalizowanej diagnostyce raka tarczycy

Agnieszka Żyłka
Marek Dedecjus

13:50 - 14:10
Biopsja jako element spersonalizowanej diagnostyki raka tarczycy

Andrzej Lewiński

14:10 - 14:30
Czy klasyczna patomorfologia w raku tarczycy jest spersonalizowana?

Elwira Bakuła-Zalewska

14:30 - 14:50
Dyskusja
14:50 - 15:00
☕ PRZERWA
15:00 - 16:00
Sesja III - Precyzyjna terapia raka tarczycy
15:00 - 15:20
Precyzyjne leczenie jodem promieniotwórczym

Zbigniew Adamczewski

15:20 - 15:40
Genotypowanie w raku tarczycy – obecny stan wiedzy i możliwości

Andrzej Tysarowski

15:40 - 16:00
Precyzyjna terapia raka tarczycy

Marek Dedecjus

16:00 - 16:10
☕ PRZERWA
16:10 - 17:10
Sesja IV - Współpraca multiprofesjonalna w diagnostyce i terapii izotopowej
16:10 - 16:30
Zespół pielęgniarski w terapii izotopowej – wyzwania i problemy

Elżbieta Jakubczak

16:30 - 16:50
Komunikacja w zespole diagnostycznym i terapeutycznym w specyfice pracy w narażeniu

Agata Sackiewicz

16:50 - 17:10
Ocena scyntygraficzna [99mTc]Tc-MIBI zmian ogniskowych tarczycy z niejednoznacznym wynikiem BACC (kategoria IV Bethesda) Techniczno-fizyczne aspekty projektu badawczego

Wioletta Chalewska, Anna Moczulska, Małgorzata Benke, Agnieszka Żyłka

09:00 - 10:10
Sesja V - Sesja Ekspercka Państwowej Agencji Atomistyki
09:00 - 09:20
Pracownik, pracownik zatrudniony w narażeniu a pracownik zewnętrzny w jednostkach ochrony zdrowia w kontekście obowiązujących przepisów

Katarzyna Szczygłów

09:20 - 09:40
Planowane na rok 2021 zmiany w rozporządzeniach wykonawczych do prawa atomowego i wynikające z tego obowiązki dla jednostek ochrony zdrowia

Edward Raban

09:40 - 10:20
Dyskusja

Kamila Greczyło, Agnieszka Jaworska-Sobczak, Urszula Kołodziej, Edward Raban, Magdalena Skórka, Katarzyna Szczygłów

10:20 - 11:40
Sesja VI - Dozymetria w terapii izotopowej
10:20 - 10:40
Dozymetria w teleradioterapii i brachyterapii

Paweł Kukołowicz

10:40 - 11:00
Dozymetria pacjentów w terapii izotopowej

Janusz Braziewicz

11:00 - 11:20
Interpretacja pomiarów dozymetrycznych zawartych w kartach produktów radiofarmceutycznych

Paweł Ochman

11:20 - 11:40
Dyskusja
11:40 - 12:00
Wykład Prezes European Association of Nuclear Medicine Konsensus w diagnostyce i terapii guzów neuroendokrynnych- wyniki FOCUS 3

Jolanta Kunikowska

12:00 - 12:10
☕ PRZERWA
12:10 - 13:30
Sesja VII - Postępy w diagnostyce nuklearnej raka prostaty
12:10 - 12:30
RM, PET/CT czy PET/MR w diagnostyce wznowy biochemicznej raka prostaty?

Bogdan Małkowski

12:30 - 12:50
Pierwotna diagnostyka raka prostaty z wykorzystaniem PSMA - PET/CT – punkt widzenia urologa

Roman Sosnowski

12:50 - 13:10
Obrazowanie molekularne węzłów chłonnych we wznowie biochemicznej raka prostaty – punkt widzenia urologa

Jakub Dobruch

13:10 - 13:30
Dyskusja
13:30 - 14:50
Sesja VIII - Terapia precyzyjna raka prostaty
13:30 - 13:50
Leczenie Radem 223 - opinia klinicysty

Iwona Skoneczna

13:50 - 14:10
Terapia izotopowa z wykorzystaniem PSMA – co nowego?

Marek Chojnowski

14:10 - 14:50
Dyskusja okrągłego stołu

Iwona Skoneczna
Andrzej Kołodziejczyk
Roman Sosnowski
Bogdan Małkowski
Jolanta Kunikowska

14:50 - 15:00
☕ PRZERWA
15:00 - 16:00
Sesja IX - Teranostyka i terapia precyzyjna guzów neuroendokrynnych

Sesja naukowa pod patronatem Advanced Accelerator Applications a Novartis Company

15:00 - 15:20
Diagnostyka izotopowa guzów neuroendokrynnych

Grażyna Łapińska

15:20 - 15:40
Terapia izotopowa guzów neuroendokrynnych

Jarosław Ćwikła

15:40 - 16:00
Dyskusja i zakończenie konferencji

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Zjazd Online
Data 27-28.01.2022
MiejsceOnline
SpecjalnośćChirurgia, Endokrynologia
Konferencja Online
Data 04-05.11.2021
MiejsceOnline
SpecjalnośćMedycyna nuklearna,Endokrynologia

PARTNERZY WYDARZENIA

  GŁÓWNY PARTNER KONFERENCJI 

 

PARTNERZY KONFERENCJI

 

Jak zalogować się na konto, by wziąć udział w konferencji?

1. Prosimy o kliknięcie w przycisk , który znajduje się po prawej stronie u góry ekranu.

 Nie udało sie rozwiązać problemów?
prosimy o telefon pod numery
naszej pomocy technicznej:
603 770 358

2. W panelu logowania prosimy o wpisanie adresu e-mail oraz hasła, które zostały użyte podczas rejestracji na wydarzenie.

3. Po wpisaniu odpowiednich danych i zatwierdzeniu przyciskiem, strona powinna przekierować Państwa do strony konferencji. Jeśli stało się inaczej, konferencję znajdą Państwo również w jednej chwili użyjąc przycisku , który znajduje się na środku paska na samej górze strony.

 

4. Jeśli nastąpi jakakolwiek pomyłka w trakcie logowania lub szukania odpowiedniego miejsca na stronie, kliknięcie w lewym górnym rogu na logo firmy przekieruje Państwa na stronę główną. To miejsce, z którego idąć za informacjami łatwo trafić ponownie na stronę konferencji.

 
Najczęstsze problemy techniczne i jak je rozwiązać:
 Nie udało sie rozwiązać problemów?
prosimy o telefon pod numery
naszej pomocy technicznej:
603 770 358

Problemy z obrazem

  1. Jeżeli okno wideo nie wyświetla się prawidłowo, prosimy o odświeżenie danych przeglądarki, stosując metodę zależną od posiadanej aplikacji:

Chrome - Windows: Przytrzymaj Ctrl i wciśnij F5. Macbook: Przytrzymaj Cmd oraz Shift i wciśnij R.

Safari - Przytrzymaj Shift i kliknij na przycisk Odśwież na pasku narzędzi.

Firefox - Windows: Przytrzymaj Ctrl i wciśnij F5. Macbook: Przytrzymaj Cmd oraz Shift i wciśnij R.

Opera - Windows: Przytrzymaj Ctrl i wciśnij F5. Macbook: Przytrzymaj Cmd oraz Shift i wciśnij R.

Internet Explorer - Przytrzymaj Ctrl i wciśnij F5 (lub kliknij przycisk Odśwież na pasku narzędzi).

Jeżeli wybrane skróty nie działają proszę przy kombinacji użyć dodatkowo przycisku Fn.

    2. Prosimy o odświeżenie strony.

    3. Jeśli problemy z obrazem nie ustępują, prosimy o zmianę przeglądarki.

Problemy z dźwiękiem

  1. Proszę sprawdzić czy głośniki są włączone - kliknąć w ikonę głośnika, która powinna znajdować się w prawym dolnym rogu ekranu, obok zegara
  2. Proszę najechać kursorem na wideo, wyświetli się pasek na dole z opcjami transmisji. W prawej części paska znajduje się ikona głośności – proszę sprawdzić czy jest aktywna (pionowe kreski)
  3. Proszę sprawdzić czy w przeglądarce, w zakładce, która jest teraz aktywna u góry ekranu jest widoczna ikona przekreślonego głośnika – jeśli jest, proszę o kliknięcie
 

Kontakt

Kontakt dla Uczestników Krzysztof Sęk

 

Kontakt dla Firm Małgorzata Nowakowska