Miejsce:
Online
Data:
17.11 - 19.11 / 2022

XV Poznańskie Spotkania Kardiologiczne
Prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski
Prof. dr hab. n. med. Marek Grygier
Prof. dr hab. n. med. Stefan Grajek

17-19 listopada 2022 roku 

Transmisja Live

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za obecność.

Do zobaczenia!

Archiwum Wideo

Archiwum Wydarzenia jest dostępne dla osób posiadających pakiet premium do 21 grudnia 2022 r. 

Zaproszenie

PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

13:50 - 15:00
SESJA KARDIOCHIRURGICZNA - Chirurgiczna droga do serca – część 1

Przewodniczący: Marek Jemielity, Bartlomiej Perek

 • Dostępy małoinwazyjne w kardiochirurgii
  Bartłomiej Perek
 • Nowoczesna chirurgia choroby wieńcowej
  Tomasz Urbanowicz 
 • Hybrydowe operacje tętniaków aorty
  Piotr Buczkowski 
 • Rola echokardiografii przezprzełykowej w ocenie śródoperacyjnej
  Sławomir Katarzyński 

  Dyskusja 
15:00 - 15:10
Przerwa
15:10 - 16:20
Otwarcie 11. Warsztatów Nagły Zgon Sercowy

Romuald Ochotny, Przemysław Mitkowski

Sesja 1:
Zalecenia ESC 2022 dotyczące diagnostyki i leczenia komorowych zaburzeń rytmu i profilaktyka nagłego zgonu sercowego
Przewodniczący: Przemysław Mitkowski, Poznań

 • Badania genetyczne w ocenie ryzyka nagłego zgonu sercowego – pacjent i rodzina
  Elżbieta Katarzyna Biernacka, Warszawa 
 • Niegenetyczne badania nieinwazyjne i inwazyjne w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego
  Jarosław Kaźmierczak 
 • Wskazania do wszczepienia ICD / CRTD – jeden krok do przodu, jeden krok do tyłu 
  Przemysław Mitkowski, Poznań 
 • Pierwotnie elektryczne choroby serca – rozpoznanie i leczenie
  Małgorzata Kurpesa

16:20 - 16:30
Przerwa
16:30 - 17:40
11. Warsztaty Nagły Zgon Sercowy

Sesja 2: Stanowisko EHRA dotyczące rozwijających się technologii w zakresie elektroterapii
Przewodniczący: Jarosław Kaźmierczak

 • Stymulacja bezelektrodowa 
  Lidia Chmielewska-Michalak
  Wykład pod patronatem firmy Medtornic
 • Pozanaczyniowe ICD (ICD/EvICD)
  Maciej Kempa  
 • Kamizelki defibrylujące 
  Przemysław Mitkowski, Poznań 

  Dyskusja 
17:40 - 17:50
Przerwa
17:50 - 19:00
11. Warsztaty Nagły Zgon Sercowy

Sesja 3: Zaburzenia rytmu w wybranych sytuacjach codziennej praktyki klinicznej
Przewodniczący: Romuald Ochotny

 • Ciężarna z arytmią komorową
  Agnieszka Katarzyńska-Szymańska, Poznań 
 • Prewencja nagłego zgonu sercowego u osób starszych
  Maciej Sterliński 
 • Chory z kołataniem serca – co dalej
  Marcin Grabowski 
  Dyskusja 
12:05 - 12:10
Otwarcie konferencji i powitanie uczestników

Maciej Lesiak

12:10 - 13:40
Sesja 1: Choroba niedokrwienna serca – diagnostyka CMR i CT

Przewodniczący: Małgorzata Pyda (Poznań), Mariusz Kruk (Warszawa)

 • Ocena naczyń wieńcowych w tomografii komputerowej serca 
  Mariusz Kruk, Warszawa
 • Próby obciążeniowe w CMR 
  Justyna Rajewska-Tabor, Poznań
 • Ocena ilościowa zaburzeń perfuzji mięśnia sercowego 
  Joanna Petryka-Mazurkiewicz, Warszawa
 • Żywotność mięśnia sercowego w CMR 
  Maciej Haberka, Katowice
 • Choroba niedokrwienna serca – przypadki kliniczne 
  Anna Jankowska, Lublin

  Dyskusja
13:40 - 13:50
Przerwa
13:50 - 15:00
Sesja 2: Badanie CMR u chorych z wszczepionymi urządzeniami

Przewodniczący: Małgorzata Pyda (Poznań), Mateusz Śpiewak (Warszawa)

 • Bezpieczeństwo pacjenta z wszczepionym urządzeniem 
  Mateusz Śpiewak, Warszawa
 • Badanie rezonansu magnetycznego serca u pacjentów z urządzeniami do elektroterapii 
  Szymon Rozmiarek, Poznań
 • Przygotowanie do badania CMR pacjenta z wszczepionym urządzeniem do elektroterapii 
  Aneta Klotzka, Poznań
 • Certyfikat EACVI – ścieżka kariery 
  Justyna Sokolska, Wrocław

  Dyskusja
15:00 - 15:10
Przerwa
15:10 - 16:20
Sesja 3: Obrazowanie zapalenia w CMR

Przewodniczący: Małgorzata Pyda (Poznań), Karol Miszalski-Jamka (Zabrze)

 • Zapalenie mięśnia sercowego – diagnostyka CMR 
  Karol Miszalski-Jamka, Zabrze
 • Zapalenie mięśnia sercowego w chorobach strukturalnych – diagnostyka CMR 
  Karolina Dorniak, Gdańsk
 • CMR w badaniu sportowców ze szczególnym uwzględnieniem zapalenia mięśnia sercowego 
  Łukasz Małek, Warszawa
 • Zapalenie mięśnia sercowego - przypadki kliniczne 
  Magdalena Janus, Poznań

  Dyskusja
16:20 - 16:30
Przerwa
16:30 - 17:40
Sesja 4: Nadciśnienie płucne - nowe zalecenia ESC 2022

Przewodniczący: Tatiana Mularek-Kubzdela, Grzegorz Kopeć

 • Co nowego w zaleceniach ESC 2022
  prof. dr hab. n. med. Tatiana Mularek-Kubzdela  
 • Badanie ECHO w nowych zaleceniach ESC 
  prof. dr hab. n. med. Jarosław Kasprzak  
 • Rezonans magnetyczny w nowych zaleceniach ESC 
  dr n. med. Magdalena Janus   
 • Postępowanie u chorych z tętniczym nadciśnieniem płucnym i chorobami współistniejącymi według nowych wytycznych 
  prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć

  Dyskusja 
17:40 - 17:50
Przerwa
17:50 - 19:00
Sesja 5: Co nowego w ostrej zatorowości płucnej i zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniu płucnym

Przewodniczący: Tatiana Mularek-Kubzdela, Aleksander Araszkiewicz, Marcin Kurzyna

 • Co nowego w leczeniu ostrej zatorowości płucnej wysokiego i pośredniego wysokiego ryzyka
  Aleksander Araszkiewicz  
 • Co nowego w leczeniu ostrej zatorowości płucnej niskiego ryzyka
  Sylwia Sławek-Szmyt
 • Co nowego w rozpoznawaniu CTEPH wg nowych wytycznych ESC 2022
  Tatiana Mularek-Kubzdela
 • Co nowego w leczeniu CTEPH i CTEPD według nowych wytycznych ESC 2022  
  Marcin Kurzyna   

  Dyskusja  
19:00 - 19:10
Przerwa
19:10 - 20:00
Sesja 6: Nowości w terapii zaburzeń lipidowych

Przewodniczący: Tatiana Mularek-Kubzdela, Aneta Klotzka

 • Inhibitory PCSK9 w chorobie sercowo-naczyniowej – im wcześniej tym lepiej
  Maciej Lesiak
  Wykład pod patronatem firmy Amgen
 • Rola Lp(a) i czy o inhibitorach PCSK9 w 2022 wiemy coś więcej?
  Paweł Burchardt 
  Wykład pod patronatem firmy Sanofi


  Dyskusja
10:50 - 12:00
Kardiologia okiem studenta – wytyczne w praktyce

Prowadzący: Marta Kałużna-Oleksy, Ewa Straburzyńska-Migaj, Aleksander Araszkiewicz

 • Wytyczne „Kardioonkologia”
  Marta Kałużna-Oleksy 
 • Kardioonkologia w praktyce – przypadek 
  Julia Dzierla i Maria Joks 
 • Wytyczne „Nadciśnienie płucne”
  Sylwia Sławek-Szmyt 
 • Nadciśnienie płucne w praktyce klinicznej – przypadek 
  Joanna Witkowska i Filip Baszkowski


  Dyskusja
12:00 - 12:10
Otwarcie VII Warsztatów Interwencyjnego Leczenia Wad Strukturalnych Serca

Marek Grygier, Olga Trojnarska, Aleksander Araszkiewicz

12:10 - 13:20
7. Poznańskie Warsztaty Interwencyjnego Leczenia Wad Strukturalnych Serca

Sesja 1: Uszko lewego przedsionka – gdzie jesteśmy a dokąd zmierzamy...
Prowadzący sesję: Marcin Demkow, Wojciech Wojakowski, Aleksander Araszkiewicz, Adam Sukiennik

 • Kto dzisiaj ma a kto jutro będzie miał wskazania do zamykania uszka lewego przedsionka ?
  Marek Grygier 
 • Zabiegi hybrydowe - zamykanie uszka lewego przedsionka u chorych poddawanych ablacji, zabiegowi TAVI, MitraClip/Pascal etc. – dane z publikacji a moje doświadczenie... 
  Radosław Pracoń 
 • Watchman FLX czy Amulet a może oba – czy wyniki ostatnich badań ułatwiają nam dokonanie wyboru ? 
  Adam Sukiennik 
  W trakcie sesji transmisja dwóch zabiegów zamknięcia uszka lewego przedsionka
  systemem Amulet z użyciem koszulki sterowalnej oraz systemem Watchman FLX
  Operatorzy: Grzegorz Smolka, Krzysztof Kaczmarek, Marek Grygier
  ECHO: Agata Markiewicz, Piotr Pysz
13:20 - 13:30
Przerwa
13:30 - 14:40
7.Poznańskie Warsztaty Interwencyjnego Leczenia Wad Strukturalnych Serca

Sesja 2: Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej  – terytoria znane i nieznane
Prowadzący sesję: Olga Trojnarska, Robert Sabiniewicz, Marcin Demkow, Tomasz Moszura

 • Trudny do zamknięcia ASD II - duży przeciek, mnogie ubytki, brakujące rąbki – jak sobie radzę ?
  Tadeusz Przewłocki 
 • Odwieczne pytanie - zamykać czy nie ASD u chorego w starszym wieku z upośledzoną funkcją lewej komory ? 
  Marcin Demkow 
 • Chory z ASD i nadciśnieniem płucnym – czy i jak mam działać w oparciu o wytyczne ale i moje doświadczenie ?
  Paweł Cześniewicz 
  W trakcie sesji zabiegi „live“ zamknięcia ASD różnymi typami zapinek z omówieniem techniki zabiegu „step-by-step“
  Operatorzy: Grzegorz Smolka, Marek Grygier, Aleksander Araszkiewicz
  ECHO: Zofia Oko-Sarnowska, Agata Markiewicz
14:40 - 14:50
Przerwa
14:50 - 16:15
7.Poznańskie Warsztaty Interwencyjnego Leczenia Wad Strukturalnych Serca

Sesja 3: Zabiegi, które będą nas zajmowały coraz częściej...
Prowadzący sesję: Adam Witkowski, Marcin Demkow, Wojciech Wojakowski, Olga Trojnarska

 • Przetrwały otwór owalny – jak zbudować skutecznie działający program ośrodków referujących pacjentów
  Rafał Płaksej 
 • Wytworzenie przecieku wewątrzsercowego – nowa opcja terapeutyczna dla chorych z niewydolnością serca - najnowsze wyniki badań a nasze doświadczenia 
  Łukasz Lewicki 
 • Przezcewnikowe zwężenie zatoki wieńcowej jako nowa metoda terapii u chorych z chorobą niedokrwienną serca – kiedy, komu, jak?
  Adrian Włodarczak
 • Przezcewnikowe leczenie zatorowości płucnej – przekraczanie kolejnych barier...
  Aleksander Araszkiewicz 
  W trakcie sesji zabieg „live“ zamknięcia PFO zapinką Talisman z omówieniem techniki zabiegu „step-by-step“
  Operatorzy: Aleksander Araszkiewicz, Marek Grygier
  ECHO: Zofia Oko-Sarnowska, Agata Markiewicz
16:15 - 16:20
Przerwa
16:20 - 17:30
7. Poznańskie Warsztaty Interwencyjnego Leczenia Wad Strukturalnych Serca

Sesja 4: Nowości w przezcewnikowych interwencjach zastawkowych...
Prowadzący sesję: Adam Witkowski, Andrzej Ochała, Janusz Kochman, Zofia Oko-Sarnowska

 • Nowe standardy AHA/ACC i ESC a zasady kwalifikacji chorych do TAVI w moim ośrodku?
  Adam Witkowski 
 • Zabiegi TAVI w wybranych grupach chorych – mój praktyczny przewodnik doboru właściwej zastawki ...
  Andrzej Ochała 
 • Kogo i kiedy kieruję do zabiegu przezcewnikowego na zastawce mitralnej/trójdzielnej – wskazania nie tylko echokardiograficzne...
  Zofia Oko-Sarnowska 
 • Przezcewnikowe interwencje na zastawce mitralnej i trójdzielnej – MitraClip, Pascal, TriClip – gdzie jesteśmy a dokąd zmierzamy?
  Wojciech Wojakowski 
 • Leczenie p-płytkowe i p-krzepliwe po zabiegu TAVI/MitraClip/Triclip – kiedy, komu, co?
  Janusz Kochman 
  W trakcie sesji zabieg „live-in-a-box“ przezcewnikowego leczenia niedomykalności trójdzielnej systemem TriClip
  Operatorzy: Marek Grygier, Sebastian Stefaniak
  ECHO: Zofia Oko-Sarnowska, Agata Markiewicz
17:30 - 17:40
Przerwa
17:40 - 18:50
7. Poznańskie Warsztaty Interwencyjnego Leczenia Wad Strukturalnych Serca

Sesja 5: Zobaczcie co mi się ostatnio przydarzyło – typowe i nietypowe powikłania w przezcewnikowych zabiegach strukturalnych?
Prowadzący sesję: Marek Grygier, Olga Trojnarska, Tomasz Moszura, Grzegorz Smolka

 • Case – 1
  Janusz Kochman
 • Case - 2
  Tomasz Moszura, Rafał Surmacz 
 • Case - 3
  Grzegorz Smolka 
 • Case – 4 
  Paweł Cześniewicz
 • Case – 5
  Marek Grygier 
 • Case – 6
  Sebastian Stefaniuk, Mateusz Puślecki
18:50 - 19:00
Przerwa
10:50 - 12:00
SESJA KARDIOCHIRURGICZNA - Chirurgiczna droga do serca– część 2

Przewodniczący: Ewa Straburzyńska-Migaj, Marek Jemielity

 • Transplantacja serca i systemy mechanicznego wspomagania LVAD
  Marek Jemielity 
 • Rola kardiochirurga i kardiologa w leczeniu chorych z niewydolnością serca
  Tomasz Urbanowicz, Anna Olasińska-Wiśniewska 
 • Leczenie chorych po przeszczepie serca
  Hanna Wachowiak-Baszyńska 

  Dyskusja 
12:00 - 12:10
Przerwa
12:10 - 13:20
11. Poznańskie Warsztaty Niewydolności Serca i Transplantacji

Sesja 1: Fenotypy kliniczne w leczeniu niewydolności serca
Przewodniczące: Ewa Straburzyńska-Migaj, Ewa Jankowska

 • Niedobór żelaza najczęstszą chorobą współistniejącą w niewydolności serca
  Ewa Jankowska
  Wykład pod patronatem firmy Swixx Biopharma
 • Przewlekła niewydolność serca – jak stosować farmakoterapię w HFrEF i CKD?
  Marta Kałużna-Oleksy 
 • Leczenie niewydolności serca u pacjenta z amyloidozą serca
  Daria Keller 
 • Leczenie niewydolności serca w kardiomiopatii przerostowej
  Zofia Oko-Sarnowska

  Dyskusja 
13:20 - 13:30
Przerwa
13:30 - 14:40
11. Poznańskie Warsztaty Niewydolności Serca i Transplantacji

Sesja 2: Niewydolność serca w badaniach klinicznych
Przewodniczące: Ewa Straburzyńska-Migaj, Marta Kałużna-Oleksy

 • Nadciśnienie płucne w chorobach lewego serca – jak diagnozować?
  Sylwia Slawek-Szmyt
 • Nowości w leczeniu nadciśnienia płucnego w niewydolności serca z obniżoną frakcją wyrzutową
  Marta Kałużna-Oleksy
 • Badanie PRESENT - Sakubitryl/walsartan w leczeniu nadciśnienia płucnego wtórnego do niewydolności serca z obniżoną frakcją wyrzutową
  Ewa Straburzyńska–Migaj
 • Rola rewaskularyzacji w niewydolności serca - krajobraz po badaniu STICH i REVIVED
  Stefan Grajek


  Dyskusja 
14:40 - 14:50
Przerwa
14:50 - 15:35
SESJA INTERDYSCYPLINARNA

Przewodniczący: Maciej Lesiak, Marta Kałużna-Oleksy

 • Fakty i mity na temat niskokalorycznych substancji słodzących
  Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Katowice 
  Pacjent kardiologiczny w badaniach klinicznych – nowe szanse terapeutyczne
  Magdalena Dudek

  Dyskusja 

15:35 - 16:15
Dylematy terapii przeciwkrzepliwej w praktyce lekarskiej- podajemy fakty, obalamy mity
 • Pacjent z migotaniem przedsionków i wielochorobowością leczony rywaroksabanem- skuteczność i bezpieczeństwo -niezawodny duet
  Tatiana Mularek-Kubzdela 
 • Czy ambulatoryjne leczenie żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej jest wciąż wyzwaniem?
  Magdalena Janus 

  Dyskusja 

  Sesja pod patronatem firmy Bayer
16:15 - 16:20
Przerwa
16:20 - 17:30
Sesja: Jak ogień i żar, czyli o niewydolności serca i migotaniu przedsionków
16:20 - 16:35
Niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową można leczyć

Ewa Straburzyńska-Migaj

16:35 - 16:50
Jak rozpoznać HFpEF?

Agnieszka Bartczak-Rutkowska

16:50 - 17:05
Migotanie przedsionków i towarzysząca niewydolność serca – częsty pacjent, ale czy proste decyzje?

Piotr Lodziński

17:05 - 17:20
Bezpieczeństwo dabigatranu w świetle nowych danych rejestru GLORIA-AF

Przemysław Mitkowski

17:20 - 17:30
Sesja Q&A


Sesja pod patronatem firmy Boehringer Ingelheim

17:30 - 17:40
Przerwa
17:40 - 18:50
Interdyscyplinarne spojrzenie na leczenie przeciwkrzepliwe

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak

 • Postępowanie u chorego wymagającego leczenia OAC i NOAC  - standardy kardiologiczne
  prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski
 • Postępowanie u chorego wymagającego leczenia OAC i NOAC  - standardy chirurgiczne
  prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński

  Dyskusja


  Sesja pod patronatem firmy Pfizer
18:50 - 19:00
Przerwa
19:00 - 20:10
Sesja Inauguracyjna

Wszystkie ręce na pokład – jak postępować z pacjentem, gdy niewydolność serca nie jest sama
Debata panel Ekspertów:
Maciej Lesiak, Ewa Straburzyńska-Migaj, Marta Kałużna-Oleksy, Stanisław Bartuś

09:00 - 10:10
IX Warsztaty Bifurkacyjne

Sesja 1: Stentowanie bifurkacji – gorące tematy, część I
Prowadzący sesję: Marek Grygier, Jacek Legutko
Panel dyskusyjny: Janusz Rzeźniczak, Adrian Włodarczak, Adam Sukiennik, Ryszard Kąsinowski, Maciej Lesiak

 • Konsensus European Bifurcation Club 2022 – co nowego?
  Maciej Lesiak, Poznań
 • „Provisional stenting” w każdej (prawie) bifurkacji
  - Pro /Jacek Legutko, Kraków
  - Contra / Adam Sukiennik, Bydgoszcz
 • Znaczenie bocznicy jest przereklamowane
  - Pro / Janusz Rzeźniczak, Poznań 
  - Contra / Adrian Włodarczak, Lubin


  Zabieg „live” z Pracowni Hemodynamiki I Kliniki Kardiologii
10:10 - 10:20
Przerwa
10:20 - 11:45
IX Warsztaty Bifurkacyjne

Sesja 2: Stentowanie bifurkacji – gorące tematy, część II
Prowadzący sesję: Janusz Rzeźniczak, Stanisław Bartuś
Panel dyskusyjny: Sylwia Iwańczyk, Jacek Legutko, Wojciech Wojakowski, Marek Słomczyński, Mieczysław Dziarmaga

 • Jak oceniać czynnościowo bocznicę po stentowaniu naczynia głównego?
  Sylwia Iwańczyk, Poznań
 • Zazwyczaj kontroluję wynik stentowania bifurkacji w:
  IVUS, Jacek Legutko, Kraków
  OCT, Stanisław Bartuś, Kraków
 • Po implantacji stentu do naczynia głównego zawsze optymalizuję bocznicę
  - Pro / Wojciech Wojakowski, Katowice
  - Contra / Marek Słomczyński, Poznań

Zabieg „live” z Pracowni Hemodynamiki I Kliniki Kardiologii

11:45 - 11:55
Przerwa
11:55 - 13:05
IX Warsztaty Bifurkacyjne

Sesja 3: Stentowanie bifurkacji – gorące tematy, część III
Prowadzący sesję: Sławomir Dobrzycki, Krzysztof Reczuch
Panel dyskusyjny: Andrzej Ochała, Stanisław Bartuś, Jarosław Hiczkiewicz, Ryszard Kąsinowski, Maciej Lesiak

 • Masywne zwapnienia obejmujące podział naczyń. Aterektomia rotacyjna, orbitalna, a może litotrypsja?
  Krzysztof Reczuch, Wrocław
 • Izolowaną zmianę w ostium LAD/Cx zawsze stentuję razem z pniem LTW
  - Pro / Maciej Lesiak, Poznań 
  - Contra / Jarosław Hiczkiewicz, Nowa Sól
 • Balony lekowe w PCI bifurkacji mają znaczenie
  - Pro / Stanisław Bartuś, Kraków 
  - Contra / Andrzej Ochała, Katowice

Zabieg „live” z Pracowni Hemodynamiki I Kliniki Kardiologii

13:05 - 13:15
Przerwa
13:15 - 14:25
IX Warsztaty Bifurkacyjne

Sesja IV: Stentowanie bifurkacji – gorące tematy, część IV
Prowadzący sesję: Tomasz Pawłowski, Jarosław Hiczkiewicz
Panel dyskusyjny: Robert Gil, Włodzimierz Skorupski, Sławomir Dobrzycki, Michał Hawranek, Mieczysław Dziarmaga

 • Wszystkie złożone zmiany w pniu LTW stentuję dwoma stentami
  - Pro / Maciej Lesiak, Poznań 
  - Contra / Robert Gil, Warszawa
 • Jeśli planuję zabieg z dwoma stentami w PCI pnia LTW zawsze wybieram:
  CRUSH / DK-Crush, Włodzimierz Skorupski, Poznań
  Culotte / DK-Culotte, Sławomir Dobrzycki, Białystok
 • „Protected PCI” złożonej zmiany w bifurkacji LM?
  Najczęściej tak / Michał Hawranek, Zabrze
  Zazwyczaj nie / Tomasz Pawłowski

Zabieg „live” z Pracowni Hemodynamiki I Kliniki Kardiologii

09:00 - 10:10
Sesja 1: Kardiologia w opiece ambulatoryjnej

Przewodniczące: Ewa Straburzyńska-Migaj, Marta Kałużna-Oleksy, Magdalena Dudek

 • Najczęstsze błędy w leczeniu przeciwkrzepliwym migotania przedsionków
  Ewa Straburzyńska-Migaj 
  Wykład pod patronatem firmy Bayer
 • Hipercholesterolemia – czy to dzisiaj problem?
  Jacek Migaj
 • Pacjent z niewydolnością serca w wieku starszym – pułapki leczenia
  Marta Kałużna-Oleksy
 • Operacje niekardiochirurgiczne – co powinniśmy wiedzieć po nowych wytycznych
  Magdalena Dudek

  Dyskusja


10:20 - 11:30
Sesja 2
10:20 - 11:30
Czy w dobie powszechnie dostępnej rewaskularyzacji optymalna farmakoterapia u pacjentów z PZW ma znaczenie?

Debata Ekspertów:
10.20 – 10.40
prof. dr hab. n. med. Stefan Grajek
10-40 – 11.00
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Tycińska
11.00 -11.05
podsumowanie

Sesja pod patronatem firmy Servier

11:30 - 11:55
Przerwa
11:55 - 13:05
Sesja 3: Sesja kardioonkologiczna

Prowadzący sesję: Aneta Klotzka, Sebastian Szmit
Wytyczne ESC 2022 - jak stratyfikacja ryzyka przekłada się na monitowanie w kardio-onkologii?

Sebastian Szmit 
Nabyte wady serca u pacjenta kardioonkologicznego
Piotr Gościniak 
Zapalenie mięśnia sercowego w onkologii - kiedy? U kogo?
Aneta Klotzka 
Niewydolność serca w onkologii. Czy tylko antracykliny?
Ewa Lewicka 

Dyskusja

13:05 - 13:15
Przerwa
13:15 - 14:25
Sesja 4: Sesja przypadków i doniesień

Przewodnicząca: Aneta Klotzka, Poznań, Maciej Lesiak, Poznań

 • Kardiologiczne powikłania urazu wielonarządowego
  Jurek Paluszkiewicz
 • Złamane serce po kardiowersji
  Maciej Grymuza 
 • Zapalenie mięśnia sercowego czy może coś więcej?
  Karolina Jaxa-Kwiatkowska
 • Od elektrody do zespołu żyły głównej
  Chmielewska-Michalak 
 • 20-letnia obserwacja pacjentki z amyloidozą serca
  Patrycja Woźniak 
14:25 - 14:30
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Maciej Lesiak, Marek Grygier, Przemysław Mitkowski, Stefan Grajek

Pliki do pobrania

Certyfikat INFARMA
Opinia POLMED

PARTNER STRATEGICZNY KONFERENCJI

PARTNERZY GŁÓWNI KONFERENCJI

PARTNERZY KONFERENCJI

PATRONAT HONOROWY

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki
Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński
Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak
Jego Magnificencja Rektor UMP - prof. dr hab. Andrzej Tykarski Jego Magnificencja Rektor UMP - prof. dr hab. Andrzej Tykarski
Wielkopolska Izba Lekarska Wielkopolska Izba Lekarska

PATRONAT MEDIALNY

Kontakt

Kontakt dla Uczestników Joanna Myszczyszyn

 

Kontakt dla Firm Małgorzata Nowakowska