Miejsce:
Toruń
Data:
08.12 - 10.12 / 2022

27. Kurs Kształcenia Ustawicznego z Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych
prof. dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła
prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała

List zapraszający

PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

12:20 - 12:30
Rozpoczęcie Kursu

Prof. dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła
Prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała

12:30 - 13:20
Sesja Klubu 30 - Młodych Endokrynologów

Przewodniczący: Dr n. med. Jowita Halupczok-Żyła, Lek. Dorota Filipowicz

 • Opieka endokrynologiczna nad kobietami w ciążach mnogich
  Lek. Magdalena Zgliczyńska, Warszawa
 • Ocena H19 RNA u pacjentów z gruczolakami przysadki
  Lek. Małgorzata Rolla, Wrocław
 • Wykorzystanie PET z 11C metioniną w diagnostyce guzów przysadki
  Lek. Karol Sagan, Szczecin

  Dyskusja
13:20 - 14:20
Sesja - Aktualne standardy postępowania u osób interpłciowych i transpłciowych

Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Aneta Gawlik, Prof. dr hab. n. med. Aleksandra Gilis-Januszewska

13:20 - 13:35
Młodociany z niezgodnością płci w gabinecie endokrynologa

Prof. dr hab. n. med. Aneta Gawlik

13:35 - 13:50
Bezpieczeństwo w prowadzeniu osób transpłciowych - standardy postępowania

Prof. hab. n. med. Dominik Rachoń 

13:50 - 14:10
Interpłciowość manifestująca się w okresie młodzieńczym

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Starzyk

14:10 - 14:20
Dyskusja
14:20 - 14:30
Przerwa
14:30 - 16:00
Sesja tarczycowa 1

Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Karbownik-Lewińska

14:30 - 14:50
Niedoczynność tarczycy - aktualne spojrzenie towarzystw naukowych na strategię leczenia: LT4 a postepowanie "wait and watch”

Prof. dr hab. n. med. Alicja Hubalewska-Dydejczyk

14:50 - 15:10
Leczenie L-tyroksyną - under- and overtreatment

Prof. dr hab. n. med. Magorzata Karbownik-Lewińska

15:10 - 15:30
Obecne zapytania dotyczące zaburzeń czynności tarczycy indukowanych jodem

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Bednarczuk

15:30 - 15:50
Co nowego w autoimmunologicznych chorobach tarczycy

Prof. dr hab. n. med. Roman Junik

15:50 - 16:00
Dyskusja
16:00 - 16:10
Przerwa
16:10 - 17:00
Sesja ginekologii endokrynologicznej

Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Milewicz, Prof. dr hab. n. med. Marek Kudła

16:10 - 16:30
Jak rak tarczycy powiązany jest z rakiem gruczołu piersiowego

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Milewicz

Wykład pod patronatem firmy Merck

16:30 - 16:50
Antykoncepcja szyta na miarę- jak najmniej zaszkodzić?

Prof. dr hab. n. med. Marek Kudła

16:50 - 17:00
Dyskusja
17:00 - 17:50
Sesja guzów neuroendokrynnych

Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła, Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kamiński

17:00 - 17:20
Co nowego w tegorocznych zaleceniach dotyczących postępowania w guzach neuroendokrynnych?

Prof. dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła

17:20 - 17:40
Koniec trudności w leczeniu radioizotopowym NEN w Polsce?

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kamiński

17:40 - 17:50
Dyskusja


Sesja pod patronatem firmy Advanced Accelerator Applications

17:50 - 18:00
Przerwa
18:00 - 19:30
Sesja Neuroendokrynologii

Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Marek Bolanowski, Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński

18:00 - 18:20
Pegwisomant jako lek pierwszego wyboru w programie lekowym

Prof. dr hab. n. med. Marek Bolanowski
Wykład sponsorowany przez firmę Pfizer

18:20 - 18:40
Guzy przysadki a ciąża- aktualne wytyczne

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński

18:40 - 19:00
Guzy przysadki nieczynne hormonalnie - wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne

Prof. dr hab. n. med. Aleksandra Gilis-Januszewska

19:00 - 19:20
Co nowego w diagnostyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego w Zespole Cushinga - konsensus 2022 European Society of Hypertension

Prof. dr hab. n. med. Przemysław Witek

19:20 - 19:30
Dyskusja
19:30 - 20:20
Kolacja
20:20 - 21:00
Inauguracja – otwarcie XXVII Kursu Kształcenia Ustawicznego z Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych
16:00 - 16:55
CZĘŚĆ TEORETYCZNA

 

Rejestracja na Warsztaty USG

Do udziału w Warsztatach wymagana jest rejestracja do wybranej grupy praktycznej
16:00 - 16:05
Powitanie Uczestników

Prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała, Prof. dr hab. n. med. Ewelina Szczepanek-Parulska

16:05 - 16:25
Nowa klasyfikacja EU-TIRADS-PL zastosowanie praktyczne

Prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała

16:25 - 16:45
Ultrasonograficzne cechy zmian łagodnych tarczycy – kiedy możemy odstąpić od biopsji?

Prof. dr hab. n. med. Ewelina Szczepanek-Parulska

16:45 - 16:55
Dyskusja
16:55 - 17:00
Przerwa
17:00 - 19:00
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Prof. dr hab. n. med. Bogdan Marek, Dr hab. n. med. Dariusz Kajdaniuk

17:00 - 17:55
Część praktyczna / I grupa

Prof. dr hab. n. med. Bogdan Marek, Dr hab. n. med. Dariusz Kajdaniuk

18:00 - 18:55
Część praktyczna / II grupa

Prof. dr hab. n. med. Bogdan Marek, Dr hab. n. med. Dariusz Kajdaniuk

18:55 - 19:00
Zakończenie warsztatów
08:30 - 09:00
Spotkanie z Konsultantem Krajowym w dziedzinie Endokrynologii

Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Beata-Kos Kudła, Prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała

Diagnostyka ultrasonograficzna i cytologiczna tarczycy w świetle najnowszych rekomendacji oraz aktualnej Klasyfikacji Guzów Tarczycy (Online, WHO 2022).

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński

09:00 - 10:30
Sesja tarczycowa 2

Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Anhelli Syrenicz, Prof. dr hab. n. med. Marcin Barczyński

09:00 - 09:20
Leczenie guzów tarczycy z uwzględnieniem preferencji pacjentów: przykłady z życia wzięte

Prof. dr hab. n. med. Marcin Barczyński

09:20 - 09:40
Dlaczego leczenie raka tarczycy stało się leczeniem precyzyjnym i spersonalizowanym?

Prof. dr hab. n. med. Marek Dedecjus

09:40 - 10:00
Czy gruczoł tarczowy jest częstym miejscem przerzutów odległych

Prof. dr hab. n. med. Anhelli Syrenicz

10:00 - 10:20
Współczesne spojrzenie na terapię izotopową łagodnych chorób tarczycy

Prof. dr hab. n. med. Rafał Czepczyński

10:20 - 10:30
Dyskusja
10:30 - 10:40
Przerwa
10:40 - 12:10
Sesja Choroby Nadnerczy

Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Lucyna Siemińska, Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Sworczak

10:40 - 11:00
Guzy nadnerczy – rzadkie postacie

Dr hab. n. med. Prof. SUM Lucyna Siemińska

11:00 - 11:20
Przerzuty do nadnerczy - diagnostyka i postępowanie

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Sworczak

11:20 - 11:40
Trudności w diagnostyce i leczeniu obustronnych guzów nadnerczy

Dr hab. n. med. Renata Świątkowska-Stodulska

11:40 - 12:00
Rola biopsji w diagnostyce guzów nadnerczy

Dr hab. n. med. Anna Babińska

12:00 - 12:10
Dyskusja
12:10 - 12:20
Przerwa
12:20 - 13:30
Sesja otyłość

Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Tomasz Bednarczuk, Prof. Dr hab. n. med. Roman Junik

12:20 - 12:40
Zastosowanie analogów GLP-1 u otyłych kobiet z niepłodnością - nowe perspektywy

Dr hab. Agnieszka Baranowska-Bik prof. CMKP

12:40 - 13:00
Nerki a otyłość - niedoceniany problem kliniczny

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Bik

13:00 - 13:20
Leczenie bariatryczne - kiedy skuteczne?

Prof. dr hab. n. med. Piotr Myśliwiec 

13:20 - 13:30
Dyskusja
13:30 - 13:55
Spotkanie z Ekspertem

Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Tomasz Bednarczuk, Prof. dr hab. n. med. Roman Junik

Optymalizacja kontroli nadczynności tarczycy u pacjenta z orbitopatią - farmakoterapia, jod radioaktywny, czy usunięcie tarczycy?
Prof. dr hab. n. med. Jacek Daroszewski

13:55 - 14:45
LUNCH
14:45 - 16:00
Sukces tkwi w szczegółach

Przewodniczące: Prof. dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła, Prof. dr hab. n. med. Alicja Hubalewska-Dydejczyk
Prowadzący: Prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała
14.45 – 14.50 –  Rozpoczęcie sesji
Prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała

14.50 – 15.02 – Oszukać przeznaczenie – pacjent z zespołem rakowiaka
Dr Agata Walter

15.02 – 15.15 – Co kryje się w naszych genach
Dr Karolina Morawiec-Sławek

15.15 – 15.27 – Nerka pod specjalnym nadzorem – jeden pacjent, dwa nowotwory
Dr n. med. Maciej Kołodziej 

15.27 – 15.40 – Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej - migracja pacjenta w dobie Brexitu a wyrównanie akromegalii
Dr Dorota Filipowicz
15.40 – 15.50 –  Quiz              

15.50 – 16.00 –  Dyskusja

Sesja pod patronatem firmy Ipsen

16:00 - 16:10
Przerwa
16:10 - 17:30
Sesja - Otyłość, a emocje - terapia szyta na miarę

Przewodniczący sesji: Prof. dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła

 • Dlaczego „Jedz mniej” nie wystarczy?
  Prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski 
 • Gdy emocje nie pozwalają skutecznie zredukować masy ciała… 
  Prof. dr hab. n. med. Alina Kuryłowicz


  Dyskusja 
17:30 - 19:30
Przerwa
19:30 - 20:45
Dark Session

Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Ewelina Szczepanek-Parulska, Prof. dr hab. n. med. Marek Dedecjus, Prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała

 • Co endokrynolog może pomóc na niestrawność?
  Dr n. med. Aleksandra Kropińska
 • Wynik (nie)istotny klinicznie, sesja pro i kontra
  Dr n. med. Przemysław Kłosowski, Dr n. med. Łukasz Obołończyk, Prof. dr hab. n. med.Krzysztof Sworczak
 • Kleszcze, kocie pazury i psie żyjątka - i co endokrynolog na to?
  Dr n. med. Szymon Suwała
 • Taki ciemny, że musi mieć niedoczynność kory nadnerczy…
  Dr n. med. Aleksandra Jawiarczyk-Przybyłowska, Dr n. med. Justyna Kuliczkowska-Płaksej, Dr n. med. Joanna Syrycka, Prof. dr hab. n. med. Marek Bolanowski  
 • W głowie się nie mieści! czyli od czaszkogardlaka do ziarniniaka
  Lek. Monika Piasecka, Dr n. med. Łukasz Obołończyk, Dr n. med. Anna Lewczuk-Myślicka, Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Sworczak
 • Co tam świeci w głowie
  Lek. Karolina Łuczak, Lek. Renata Niezgoda-Pawłowska, Dr n. med. Jacek Kunicki, Dr n. med. Tomasz Tomkalski 
 • Bliskie spotkania trzeciego stopnia tarczycy z mózgiem
  Dr n. med. Jan Rudzki, Lek. Marta Wróblewska-Zwierzak, Dr n. med. Jacek Makarewicz
08:20 - 09:30
Sesja diabetologiczna

Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Bogdan Marek, Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek

08:20 - 08:40
Co nowego w diabetologii dorosłych

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek

08:40 - 09:00
Zaburzenia gospodarki węglowodanowej a dysfunkcja tarczycy

Dr hab. n. med. Marta Wróbel

09:00 - 09:20
Metformina a środki kontrastowe

Dr n. med. Dominika Rokicka

09:20 - 09:30
Dyskusja
09:30 - 09:40
Przerwa
09:40 - 10:50
Czego pacjent z otyłością oczekuje od lekarza endokrynologa?

Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Beata Matyjaszek Matuszek, Dr hab. n. med. Anna Popławska-Kita

Zrozpaczona pani Małgosia lat 32, BMI 38,kg/m2,  po ciąży 5 lat temu przytyła i nie może schudnąć. Stosowała wszystkie znane diety.  Udawało się zmniejszyć masę ciała o kilka kilogramów, ale po zaprzestaniu diety masa ciała rosła bardzo szybko. W młodości” należała do osób pulchnych, ale nie grubych a teraz sobie nie radzi. Podejrzewa, że ma chorą tarczycę, która jest powodem problemów. Czego oczekuje?

 • Wyjaśnienia przyczyn?
  Wykład na temat diagnostyki otyłości i  genetyki, czy istotnie to choroba tarczycy powoduje otyłość?
  Prof. Adam Krętowski

 • Zrozumienia?
  Wykład o mechanizmach kontrregulacyjnych w rozwoju otyłości – dlaczego odchudzając się pacjentka staje się coraz bardziej otyła
  Prof. Beata Matyjaszek Matuszek 

 • Pomocy?
  Wykład na temat farmakoterapii – jak skutecznie leczyć
  Dr hab. Anna Popławska–Kita


  Dyskusja

  Sesja pod patornatem firmy Novo Nordisk
10:50 - 11:00
Przerwa
11:00 - 12:15
Spotkanie z Ekspertami

Hypothyroidism Management: between Evidence and Real Life
Prof. Enrico Papini, Prof. dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła, Prof. dr hab. n. med.Marek Ruchała


Wręczenie nagrody PTE za najlepszą publikację w obszarze leczenia niedoczynności tarczycy/tyreologii za lata 2021-2022,
pod patronatem firmy IBSA

"Grant edukacyjny za najlepszą publikację w latach 2021 - 2022 w obszarze tyreologii"
https://www.ptendo.org.pl/aktualnosci/207-grant-edukacyjny-za-najlepsza-publikacje-w-latach-2021-2022.html

Sesja pod patronatem firmy IBSA Poland

 

12:15 - 12:25
Przerwa
12:25 - 13:35
Sesja ciekawych przypadków

Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Sworczak, Dr hab. n. med. Dariusz Kajdaniuk

 • Wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne w ektopowym zespole Cushinga na przykładzie pacjentki z rakiem neuroendokrynnym grasicy
  Lek. Łukasz Działach, Lek. Agnieszka Wojciechowska-Luźniak, Prof. dr hab. n. med. Przemysław Witek
 • Postępowanie w raku nadnerczy w ośrodku gliwickim
  Dr n. med. Agnieszka Kotecka-Blicharz
 • Autonomiczna sekrecja aldosteronu łagodniejsza niż zespół Conna - czy wskazane jest swoiste postępowanie?
  Dr n. med. Piotr Kmieć
 • Objawowy zespół nadmiaru mineralokortykosteroidów (MCES) u pacjenta z rakiem prostaty leczonego abirateronem
  Lek. Marcin Lewicki, Lek. Anna Gołda, Dr hab. n. med. Agnieszka Zwolak
 • Sprawa wielkiej „Wagi”
  Dr n. med. Monika Lenart-Lipińska, Lek. Łukasz Klin, Prof. dr hab. n. med. Beata Matyjaszek-Matuszek
 • Jedno oko na Maroko, drugie na Szwecję, nieOCZYwisty przypadek 36-letniej pacjentki
  Lek. Emilia Mech-Siebieszuk, Lek. Michał Szulc, Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Sworczak
13:35 - 13:45
Zakończenie Kursu

Prof. dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła, Prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała

Pliki do pobrania

Podsumowanie po konferencji EANM - Sanofi - Prezentacja nr 1 - dr Saeida Abdelrazek MAT-PL-2202699-1.0-12/2022
Podsumowanie po konferencji EANM - Sanofi - Prezentacja nr 2 - dr Opalinska MAT-PL-2202589-1.0-11/2022
Podsumowanie po konferencji EANM - Sanofi - Prezentacja nr 3 - dr Trofimiuk Muldner MAT-PL-2202571 -1.0-11/2022
Podsumowanie po konferencji EANM - Sanofi - Prezentacja nr 4 - Dr Kołodziej: MAT-PL-2202548-1.0-11/2022

PARTNERZY GŁÓWNI KONFERENCJI

PARTNERZY KONFERENCJI

PARTNERZY WARSZTATÓW USG

PATRONAT MEDIALNY

MIEJSCE OBRAD

Konferencja odbędzie się w Copernicus Toruń Hotel

 

Hotel Copernicus - Toruń

Miejsce:
Copernicus Toruń Hotel

Adres:
Bulwar Filadelfijski 11
87-100 Toruń

Strona www:
www.copernicustorunhotel.com/

Kontakt

Kontakt dla Uczestników Joanna Myszczyszyn

 

Kontakt dla Firm Małgorzata Nowakowska