Miejsce:
Online
Data:
16 września 2023 08:55

2. Oblicza Kardiomiopatii
Trzy twarze jednego problemu

prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski

PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

08:55 - 09:00

Otwarcie Konferencji

prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski

09:00 - 10:30

SESJA I: Choroba Fabryego

moderator: prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski

09:00 - 09:20

Czerwone flagi

prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec

09:20 - 09:40

Komponenty neurologiczne

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik

09:40 - 10:00

Komponenty nefrologiczne

prof. dr hab. n. med Krzysztof Pawlaczyk

10:00 - 10:20

Leczenie objawowe i swoiste

dr n. med. Mariusz Kłopotowski

10:20 - 10:30

Pytania i odpowiedzi online

10:30 - 10:40

Przerwa

10:40 - 12:30

SESJA II: Amyloidoza ATTR

moderator: prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski
sesja sponsorowana przez Pfizer

10:40 - 11:00

Czerwone flagi

dr n. med. Katarzyna Holcman

11:00 - 11:20

Komponenty hematologiczne

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak

11:20 - 11:40

Komponenty neurologiczne

dr n. med. Marta Lipowska

11:40 - 12:00

Leczenie objawowe

prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj

12:00 - 12:20

Leczenie swoiste

prof. dr hab. n. med. Jacek Grzybowski

12:20 - 12:30

Pytania i odpowiedzi online

12:30 - 12:40

Przerwa

12:40 - 13:50

SESJA III: Kardiomiopatia przerostowa

moderator: prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski

12:40 - 13:00

Raport dotyczący kardiomiopatii

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec

13:00 - 13:20

Stratyfikacja ryzyka

prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski

13:20 - 13:40

Leczenie objawowe i swoiste

prof. dr hab. n. med. Przemysław Leszek

13:40 - 13:50

Pytania  i odpowiedzi online

13:50 - 14:10

SESJA IV: Take home message

moderator: prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski
uczestnicy:
dr n. med. Katarzyna Holcman
dr n. med. Marta Lipowska
prof. dr hab. n. med. Przemysław Leszek
prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski

14:10 - 14:15

Zakończenie konferencji

prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski

PARTNERZY KONFERENCJI

Kontakt

Kontakt w sprawie
problemów technicznych
Krzysztof Sęk

Kontakt dla Firm Małgorzata Nowakowska