Miejsce:
Zielona Góra
Data:
6-7 września 2024 09:00

III Zielonogórska Konferencja
opieka wspierająca, medycyna paliatywna i leczenie bólu

prof. dr hab. n. med. Wojciech Leppert

Do wydarzenia pozostało:
0 Dni 0 Godzin 0 Minut 0 Sekund

PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

09:00 - 09:15

Otwarcie Konferencji

  • Wykład Inauguracyjny / Inaugural Lecture
09:15 - 09:45

Wspomagane umieranie – perspektywa międzynarodowa
Assisted dying – an international perspective

prof. dr. Christoph Ostgathe

09:45 - 10:00

Dyskusja

10:00 - 12:20

Sesja 1: Leczenie chorych na nowotwory z bólem

prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek

10:00 - 10:20

Dlaczego pacjenci po zakończonym skutecznym leczeniu przeciwnowotworowym odczuwają ból?

prof. dr hab. n. med. Jerzy Wordliczek

10:20 - 10:40

Hiperalgezja opioidowa

dr hab. n. med. Renata Zajączkowska, prof. UR

10:40 - 11:10

Metody leczenia interwencyjnego bólu u chorych na nowotwory

dr hab. n. med. Małgorzata Malec–Milewska, prof. CMKP

11:10 - 11:20

Dyskusja

11:20 - 11:40

Przerwa

11:40 - 12:00

Rola PAMORA w leczeniu poopioidowych zaburzeń jelitowych

prof. dr hab. n. med. Wojciech Leppert

12:00 - 12:20

Szczegóły wkrótce

12:20 - 13:50

Sesja 2: Powikłania naczyniowe u chorych na nowotwory

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Łukasz Dzieciuchowicz

12:20 - 12:50

Obrzęk chłonny u chorych na nowotwory – patomechanizm i zasady postępowania

12:50 - 13:20

Leczenie chorych na nowotwory z żylną chorobą zakrzepowo–zatorową

13:20 - 13:40

Porównanie wielowarstwowego bandażowania z innowacyjną terapią kompresyjną u kobiet po leczeniu raka piersi

dr hab. n. med. Katarzyna Ochałek, prof. AWF

13:40 - 13:50

Dyskusja

13:50 - 14:30

Lunch

14:30 - 16:00

Sesja 3: Integracja opieki wspierającej i onkologii

Przewodnicząca: dr n. med. Izabela Łasińska

14:30 - 14:50

Rola radioterapii w leczeniu chorych z nowotworem oligometastatycznym

dr hab. n. med. Leszek Gottwald, prof. UMŁ

14:50 - 15:10

Postępy w zakresie leczenia hormonalnego chorych na nowotwory

dr hab. n. med. Marek Szwiec

15:10 - 15:30

Działania niepożądane systemowego leczenia przeciwnowotworowego z założeniem paliatywnym

dr n. med. Izabela Łasińska

15:30 - 15:50

Integracja opieki wspierającej i onkologii – Projekt PAL–CYCLES

prof. dr hab. n. med. Wojciech Leppert

15:50 - 16:00

Dyskusja

16:00 - 16:20

Przerwa

16:20 - 17:30

Sesja 4: Pediatryczna opieka paliatywna

Przewodniczący: dr hab. n. med. Maciej Niedźwiecki

16:20 - 16:40

Specyfika pediatrycznej opieki paliatywnej

dr hab. n. med. Maciej Niedźwiecki

16:40 - 17:00

Opieka paliatywna w hospicjum perinatalnym

O. dr Filip Buczyński OFM

17:00 - 17:20

Wpływ doświadczenia straty perinatalnej na życie kobiety

dr n. med. Aleksandra Korzeniewska–Eksterowicz

17:20 - 17:30

Dyskusja

17:30 - 19:00

Warsztaty

Warsztat 1. Profilaktyka i leczenie owrzodzeń odleżynowych
Prowadzący: dr hab. n. med. Dariusz Bazaliński, prof. UR

Warsztat 2. Leczeniu obrzęku chłonnego
Prowadząca: dr hab. n. med. Katarzyna Ochałek, prof. AWF

Warsztat 3. Interakcje leków przeciwbólowych

08:30 - 09:00

Sesja 5: Prezentacja prac zgłoszonych na Konferencję

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Wojciech Leppert

09:00 - 10:20

Sesja 6: Opieka duchowa

Przewodniczący: dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski, prof. UKSW i UML

09:00 - 09:30

Elementy opieki duchowej w wytycznych klinicznych dotyczących rezygnacji z uporczywej terapii

 dr hab. n. med. Jakub Pawlikowski, prof. UKSW i UML

09:30 - 09:50

Rozpoznawanie cierpienia duchowego

dr n. społ. Małgorzata Fopka–Kowalczyk

09:50 - 10:10

Od diagnozy do zaspokojenia potrzeb duchowych pacjentów

dr hab. n. o. zdr. Beata Dobrowolska, prof. UML

10:10 - 10:20

Dyskusja

10:20 - 11:30

Sesja 7: Prawne aspekty opieki paliatywnej

Przewodniczący: dr hab. n. pr. Małgorzata Serwach, prof. UMŁ i UŁ

10:20 - 10:40

Opieka paliatywna zapewniana pacjentom niezdolnym do wyrażenia zgody

dr hab. n. pr. Beata Janiszewska

10:40 - 11:00

Informowanie osób bliskich o stanie zdrowia pacjenta za jego życia i po śmierci

dr hab. n. pr. Małgorzata Serwach, prof. UMŁ i UŁ

11:00 - 11:20

Zakres informacji przekazywanych przez lekarza pacjentowi z zaawansowaną chorobą

dr n. med. Leszek Pawłowski

11:20 - 11:30

Dyskusja

11:30 - 11:50

Przerwa

11:50 - 13:20

Sesja 8: Postępy farmakoterapii bólu przewlekłego

Przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Starowicz-Bubak

11:50 - 12:20

Rola kanabinoidów w leczeniu bólu przewlekłego

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Starowicz-Bubak

12:20 - 12:50

Interakcje analgetyków opioidowych

12:50 - 13:10

Czy dysponujemy nowymi lekami przeciwbólowymi w medycynie bólu?

dr n. med. Magdalena Kocot–Kępska

13:10 - 13:20

Dyskusja

13:20 - 14:20

Sesja 9: Postępowanie terapeutyczne u pacjentów z lękiem, depresją i bezsennością – panel dyskusyjny

14:20 - 15:20

Sesja 10: Leczenie chorych z bólem przewlekłym – studium przypadków klinicznych

Prowadzący: dr hab. n. med. Małgorzata Malec–Milewska, prof. CMKP

15:20 - 15:30

Podsumowanie i zakończenie Konferencji

PRZEWODNICZĄCY KONFERENCJI

Wojciech Leppert
Wojciech Leppert

Komitet Naukowy

Tematy Wiodące

MIEJSCE OBRAD

Konferencja odbędzie się w Hotelu Grape Town w Zielonej Górze

 

Hotel Grape Town - Zielona Góra

Miejsce:
Grape Town Hotel

Adres:
al. Wojska Polskiego 79
65-762 Zielona Góra

Strona www:
https://grapetown.pl

 

Panel zgłaszania prac

Zachęcamy do zgłaszania swoich prac w Panelu Abstraktow.

Ostateczny termin zgłaszania streszczeń upływa 22 sierpnia 2024 roku

Powiadomienie autorów o przyjęciu lub odrzuceniu pracy nastąpi do dnia 29 sierpnia 2024 roku.


Prace zgłoszone po tym terminie nie będą akceptowane. Nie będą akceptowane także prace nadesłane pocztą, faksem lub e-mailem.

Pliki do pobrania

Regulamin abstraktu

Kontakt

Kontakt dla Uczestników Joanna Myszczyszyn

 

Kontakt dla Firm Małgorzata Nowakowska