Miejsce:
Poznań
Data:
08.03 - 09.03 / 2024

7. Wielkopolskie Warsztaty Niewydolności Serca
prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
dr hab. n. med. Marta Kałużna-Oleksy

PRZEWODNICZĄCY KONFERENCJI

Ewa Staburzyńska-Migaj
Ewa Staburzyńska-Migaj
Marta Kałużna-Oleksy
Marta Kałużna-Oleksy

PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

17:30 - 17:35
OTWARCIE KONFERENCJI

prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
dr hab. n. med. Marta Kałużna-Oleksy

17:35 - 18:45

SESJA INAUGURACYJNA

Postępowanie w niewydolności serca – nowości w terapii w świetle wytycznych ESC
Prowadząca: prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
Sesja pod patronatem Boehringer Ingelheim

17:35 - 17:50

Nowości w terapii niewydolności serca, ESC 2023

prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj

17:50 - 18:05

Jak definiować pogorszenie niewydolności serca?  Czy każde pogorszenie to ostra niewydolność serca?

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek

18:05 - 18:20

Jak poprawić implementację zalecanego przez wytyczne leczenia niewydolności serca?

prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler

18:20 - 18:35

Postępowanie w zaawansowanej niewydolności serca

prof. dr hab. n. med. Przemysław Leszek

18:35 - 18:45

Dyskusja

18:55
Kolacja

Zapraszamy do sali EXPO

14:30 - 15:40

Warsztaty ECHO i ECHO wysiłkowe w diagnostyce HFpEF

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak, dr n. med. Piotr Sawiński

Wykład wprowadzający:
Zastosowanie ECHO wysiłkowego w diagnostyce HFpEF

prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak

Pokaz badania
dr n. med Piotr Sawiński
Warsztaty pod patronatem GE HealthCare / Medinco


Uwaga! Na warsztaty obowiązuje rejestracja drogą mailową: Joanna Myszczyszyn
15:40 - 16:00

PRZERWA

16:00 - 17:10

Warsztaty spiroergometrii

Prowadzący: prof. dr n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
Warsztaty pod patronatem MIRO

Wykład wprowadzający i pokaz badania


Uwaga! Na warsztaty obowiązuje rejestracja drogą mailową: Joanna Myszczyszyn
17:10 - 17:30

PRZERWA

17:30 - 17:35
OTWARCIE KONFERENCJI

Zapraszamy do sali LUNA A

17:35 - 18:45
SESJA INAUGURACYJNA

Zapraszamy do sali LUNA A

18:55
Kolacja

Zapraszamy do sali EXPO

14:30 - 15:40

Warsztaty EKG dla rezydentów

Ekwiwalenty wieńcowe - nowe standardy rozpoznań elektrokardiograficznych
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
Warsztaty pod patronatem firmy Bausch Health


Uwaga! Na warsztaty obowiązuje rejestracja drogą mailową: Joanna Myszczyszyn
15:40 - 16:00

PRZERWA

16:00 - 17:10

ECHO w niewydolności serca – interaktywne warsztaty

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Piotr Lipiec


Uwaga! Na warsztaty obowiązuje rejestracja drogą mailową: Joanna Myszczyszyn
17:10 - 17:30
PRZERWA
17:30 - 17:35
OTWARCIE KONFERENCJI

Zapraszamy do sali LUNA A

17:35 - 18:45
SESJA INAUGURACYJNA

Zapraszamy do sali LUNA A

18:55
Kolacja
09:00 - 10:00

Sesja 1a. Leczenie interwencyjne niewydolności serca

Prowadzący: dr hab. n. med. Marta Kałużna-Oleksy, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Błaszyk

09:00 - 09:15

Kwalifikacja do ablacji migotania przedsionków – czy granice zapisano w wytycznych?

prof. dr hab. n. med Krzysztof Błaszyk 

09:15 - 09:30

Impella – przełom w krótkoterminowym wspomaganiu krążenia?

dr hab. n. med. Marta Kałużna-Oleksy

09:30 - 09:45

Naprawa przezskórna zastawki mitralnej/trójdzielnej – nowości

prof. dr hab. n. med. Marek Grygier

09:45 - 10:00

Dyskusja

10:00 - 11:30

PRZERWA

11:30 - 12:40

Sesja 2a. Prewencja niewydolności serca

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kurpesa

11:30 - 11:45

Zapobieganie niewydolności serca poprzez wpływ na nerki – mamy nowe możliwości

prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
Wykład pod patronatem Bayer

11:45 - 12:00

Peptydy natriuretyczne - jak wykorzystujemy je dzisiaj?

prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler
Wykład pod patronatem Roche Diagnostics

12:00 - 12:15

Aktywność fizyczna w prewencji niewydolności serca

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kurpesa

12:15 - 12:30

Prewencja HF w nadciśnieniu tętniczym

prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
Wykład pod patronatem Servier

12:30 - 12:40

Dyskusja

12:40 - 13:00

PRZERWA

13:00 - 13:45

Warsztaty EKG dla pielęgniarek i techników

Prowadząca: dr hab. n. med. Marta Kałużna-Oleksy


Uwaga! Na warsztaty obowiązuje rejestracja drogą mailową: Joanna Myszczyszyn
09:00 - 10:15

Sesja 1. Wybrane aspekty terapii niewydolności serca w codziennej praktyce

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj, prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler, prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak

09:00 - 09:15

Migotanie przedsionków i niewydolność serca  

prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski

09:15 - 09:30

Rewaskularyzacja u pacjentów z niewydolnością serca

prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak

09:30 - 09:45

Kiedy niedobór żelaza jest wyrównany?

prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski

09:45 - 10:00

Prewencja nagłego zgonu sercowego w kardiomiopatii rozstrzeniowej – rola badań genetycznych w wytycznych ESC

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak

10:00 - 10:15

Kardiomiopatia przerostowa - nowości w strategii postępowania

dr hab. n. med. Zofia Oko-Sarnowska

10:15 - 10:30

PRZERWA

10:30 - 11:15

Projekty opieki koordynowanej w Polsce

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler, prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak, prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj, prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak

10:30 - 10:45

Opieka koordynowana w ramach Sieci Kardiologicznej  

prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki

10:45 - 11:00

Opieka koordynowana w POZ – rola kardiologa 

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas

11:00 - 11:15

Dyskusja

11:15 - 11:30

PRZERWA

11:30 - 12:40

Sesja 2. Ostra niewydolność serca

Prowadzący: dr hab. n. med. Marta Kałużna-Oleksy, prof. dr hab. n. med. Tomasz Zieliński

11:30 - 11:45

Postępowanie w ostrej niewydolności serca w SOR

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Tycińska

11:45 - 12:00

Ostra niewydolność serca de novo – postępowanie

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak

12:00 - 12:15

Ostra niewydolność serca jako zaostrzenie przewlekłej HF – postępowanie

dr hab. n. med. Marta Kałużna-Oleksy

12:15 - 12:30

Ostra czy zaawansowana niewydolność serca? – kiedy rozważać kwalifikację do przeszczepienia serca/wszczepienia LVAD

prof. dr hab. n. med. Tomasz Zieliński

12:30 - 12:40

Dyskusja

12:40 - 13:00

PRZERWA

13:00 - 13:45

Sesja 3. Niewydolność serca z łagodnie obniżoną i z zachowaną frakcją wyrzutową – wyzwania w diagnostyce i terapii

Prowadząca: prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
Sesja pod patronatem Astra Zeneca

13:00 - 13:15

Charakterystyka kliniczna HFmrEF

prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj

13:15 - 13:30

Niełatwe rozpoznanie HFpEF

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek

13:30 - 13:45

Dyskusja – Tips and Tricks w stosowaniu flozyn

prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek

13:45 - 14:00

PRZERWA

14:00 - 15:30

Sesja 4. Diagnostyka i leczenie niewydolności serca w przypadkach

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj, dr hab. n. med. Marta Kałużna-Oleksy

14:00 - 14:15

Nadciśnienie płucne czy HFpEF

dr n. med. Sylwia Sławek-Szmyt

14:15 - 14:30

Niewydolność serca i wrodzona wada serca

dr n. med. Agnieszka Bartczak-Rutkowska

14:30 - 14:45

Migotanie przedsionków – czy równoznaczne z niewydolnością serca?

prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
Wykład pod patronatem Pfizer

14:45 - 15:00

Przerost lewej komory. Czego szukać?

dr n. med. Daria Keller

15:00 - 15:20

Duszność i słaba tolerancja wysiłku u chorego otyłego – czy to może być niewydolność serca?

prof. dr hab. n. med. Ewa Jankowska
Wykład pod patronatem Novo Nordisk

15:20 - 15:35

Dyskusja

15:35 - 15:40

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
dr hab. n. med. Marta Kałużna-Oleksy

15:40 - 16:30

Lunch

Pliki do pobrania

Certyfikat INFARMA

PARTNER STRATEGICZNY

PARTNER GŁÓWNY

PARTNERZY KONFERENCJI


PARTNER WARSZTATÓW


PATRONAT HONOROWY

Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak
Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak
Jego Magnificencja Rektor UMP - prof. dr hab. Andrzej Tykarski Jego Magnificencja Rektor UMP - prof. dr hab. Andrzej Tykarski
Wielkopolska Izba Lekarska Wielkopolska Izba Lekarska
Asocjacja Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Asocjacja Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu
Polskie Stowarzyszenie Osób z Niewydolnością Serca Polskie Stowarzyszenie Osób z Niewydolnością Serca

PATRONAT MEDIALNYMIEJSCE OBRAD

Konferencja odbędzie się w Concordia Design


Miejsce:
Concordia Design

Adres:
Zwierzyniecka 3 
60-813 Poznań

Strona www:
www.concordiadesign.pl

Kontakt

Kontakt dla
Uczestników
Joanna Myszczyszyn

Kontakt dla Firm Małgorzata Nowakowska