Miejsce:
Online
Data:
04.11 - 05.11 / 2021

Akademia Onkologii Nuklearnej
prof. dr hab. n. med. Marek Dedecjus

4-5 listopada 2021 roku 

Zaproszenie na Konferencję

PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

12:00 - 13:30
Sesja I - Inauguracyjna
12:00 - 12:10
Przywitanie

Marek Dedecjus

12:10 - 12:30
Postępy w Onkologii Nuklearnej

Leszek Królicki

12:30 - 12:50
Rekomendacje „Rak tarczycy 2022” z punktu widzenia onkologii nuklearnej

Barbara Jarząb

12:50 - 13:10
Przegląd najnowszych doniesień z zakresu terapii izotopowej guzów neuroendokrynnych

Daria Handkiewicz-Junak
Wykład naukowy pod patronatem Advanced Accelerator Applications a Novartis Company

13:10 - 13:30
Dyskusja
13:30 - 14:30
Sesja IIa - Dozymetria w terapii izotopowej – podstawy fizyczne, metody i wytyczne
13:30 - 13:50
Dozymetria a rekomendacje kliniczne i wytyczne producentów radiofarmaceutyków terapeutycznych

Paweł Ochman

13:50 - 14:10
Wytyczne europejskie w zakresie dozymetrii w terapii izotopowej

Monika Tulik

14:10 - 14:30
Metody dozymetrii klinicznej w terapii radioizotopowej

Anna Budzyńska

14:30 - 15:00
Sesja IIb - Aktualne projekty badawczo-rozwojowe dotyczące dozymetrii w medycynie nuklearnej
14:30 - 14:45
Projekt Duonen jako przykład wykorzystania nowoczesnej dozymetrii w terapii izotopowej

Marta Opalińska, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Renata Mikołajczak

14:45 - 15:00
Projekt IAEA POL9025 - Kultura bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego oraz doskonalenie systemu QA/QC w jednostkach medycyny nuklearnej w Polsce

Piotr Pankowski

15:00 - 15:30
Sesja IIc - Dozymetria w terapii izotopowej z wykorzystaniem 131I – doświadczenia własne
15:00 - 15:10
Praktyczne aspekty procedury dozymetrycznej 131I i organizacja pracy ZMN

Anna Moczulska

15:10 - 15:20
Praktyczne aspekty ochrony radiologicznej - narażenie pacjenta i personelu w procesie procedury dozymetrycznej w terapii 131I

Wioletta Chalewska

15:20 - 15:30
Wstępne wyniki analizy danych dozymetrycznych u pacjentów w trakcie terapii 131I

Paulina Cegła

15:30 - 15:45
Przerwa
15:45 - 16:45
Sesja III - Dyskusja okrągłego stołu dotycząca tematu dozymetrii w terapii izotopowej z udziałem przedstawicieli: Państwowej Agencji Atomistyki Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia Konsultantów Krajowych, specjalistów i ekspertów

Eksperci zaproszeni do obrad okrągłego stołu:
Janusz Braziewicz, Anna Budzyńska, Paulina Cegła, Rafał Czepczyński, Mirosław Dziuk, Kamila Greczyło, Agnieszka Jaworska-Sobczak, Grzegorz Kamiński, Dariusz Kluszczyński, Leszek Królicki, Radosław Kukliński, Paweł Kukołowicz, Jolanta Kunikowska, Andrzej Lewiński, Bogdan Małkowski, Piotr Pankowski, Anna Płachcińska, Agata Sackiewicz, Agnieszka Sobczak, Katarzyna Szczygłów, Monika Tulik, Dorota Wróblewska

09:00 - 09:55
Sesja IV - Konwersacje nuklearne - rak piersi
09:00 - 09:15
Czego chirurg oczekuje od medyka nuklearnego

Zbigniew Nowecki

09:15 - 09:30
Czego onkolog oczekuje od medyka nuklearnego

Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

09:30 - 09:45
Czego medyk nuklearny oczekuje od klinicysty

Michał Kalemba

09:45 - 09:55
Dyskusja
09:55 - 10:00
Przerwa
10:00 - 10:55
SESJA V - Konwersacja nuklearne - czerniak
10:00 - 10:15
Czego chirurg oczekuje od medyka nuklearnego

Piotr Rutkowski

10:15 - 10:30
Czego onkolog oczekuje od medyka nuklearnego

Hanna Koseła-Paterczyk

10:30 - 10:45
Czego medyk nuklearny oczekuje od klinicysty

Marta Wojewódzka

10:45 - 10:55
Dyskusja
10:55 - 11:00
Przerwa
11:00 - 11:55
SESJA VI - Konwersacje nuklearne - rak prostaty
11:00 - 11:15
Czego chirurg-urolog oczekuje od medyka nuklearnego

Tomasz Demkow

11:15 - 11:30
Czego onkolog oczekuje od medyka nuklearnego

Paweł Wiechno

11:30 - 11:45
Czego medyk nuklearny oczekuje od klinicysty

Bogdan Małkowski

11:45 - 11:55
Dyskusja
11:55 - 12:00
Przerwa
12:00 - 12:55
Sesja VII - Konwersacje nuklearne - nowotwory gruczołów dokrewnych
12:00 - 12:15
Czego chirurg oczekuje od medyka nuklearnego

Marek Dedecjus

12:15 - 12:30
Czego endokrynolog oczekuje od medyka nuklearnego

Agnieszka Żyłka

12:30 - 12:45
Czego medyk nuklearny oczekuje od klinicysty

Zbigniew Adamczewski

12:45 - 12:55
Dyskusja
12:55 - 13:00
Przerwa
13:00 - 14:00
SESJA VIII - Konwersacje nuklearne - guzy neuroendokrynne
13:00 - 13:15
Czego chirurg oczekuje od medyka nuklearnego

Andrzej Cichocki

13:15 - 13:30
Czego endokrynolog i onkolog oczekuje od medyka nuklearnego

Joanna Januszkiewicz-Caulier

13:30 - 13:45
Czego medyk nuklearny oczekuje od klinicystów

Grzegorz Kamiński

13:45 - 14:00
Dyskusja i zakończenie konferencji

Pliki do pobrania

[ebook] Pracownik, pracownik zatrudniony w narażeniu, a pracownik zewnętrzny w jednostkach ochrony zdrowia w kontekście obowiązujących przepisów

PARTNERZY GŁÓWNI KONFERENCJI

PARTNERZY KONFERENCJI

Pomoc techniczna

Kontakt

Kontakt dla Uczestników Krzysztof Sęk

 

Kontakt dla Firm Małgorzata Nowakowska