Miejsce:
Online
Data:
09.11 - 10.11 / 2023

14. Akademia Onkologii Nuklearnej
prof. dr hab. n. med. Marek Dedecjus

9-10 listopada 2023 roku 

Archiwum

Archiwum dostępne

dla uczestników z wybranym pakietem.

PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

12:00 - 12:50

Sesja I: Inauguracyjna

12:00 - 12:10

Przywitanie 

Marek Dedecjus

12:10 - 12:30

High Performance PET/CT Technologies Integration, and impact on daily Clinical Practice 

Joniada Doraku

12:30 - 12:50

Mieć miedź (64Cu)

Leszek Królicki

12:50 - 12:55

Przerwa

12:55 - 13:50

Sesja II: Postępy w Onkologii Nuklearnej

13:00 - 13:20

Kiedy PET-PSMA? Czy wybór znacznika PSMA ma znaczenie?

Jolanta Kunikowska
wykład pod patronatem firmy Novartis

13:20 - 13:40

Obrazowanie molekularne w nowotworach głowy i szyi – „state of the art”

Witold Cholewiński

13:40 - 13:50

Dyskusja

13:50 - 14:00

Przerwa

14:00 - 14:55

Sesja III: Sesja post-EANM23

14:00 - 14:30

Najciekawsze doniesienia z zakresu onkologii nuklearnej wygłoszone podczas EANM 2023

Agnieszka Żyłka, Klaudia Zajkowska, Marek Dedecjus

14:30 - 14:45

Wybrane zagadnienia z zakresu onkologii nuklearnej prezentowane podczas EANM 2023 z punktu widzenia technika

Wioletta Chalewska, Paulina Cegła

14:45 - 14:55

Dyskusja

14:55 - 15:00

Przerwa

15:00 - 16:00

Sesja IV: Badania kliniczne i projekty z zakresu onkologii nuklearnej

15:00 - 15:15

Antagoniści receptora somatostatyny w diagnostyce nowotworów endokrynnych 99mTc-TECANT-1 - nowy antagonista receptora somatostatynowego do diagnostyki nowotworów neuroendokrynnych

Alicja Hubalewska-Dydejczyk

15:15 - 15:35

Ocena ryzyka wystąpienia efektów radiacyjnych w badaniach medycznych - Projekt SINFONIA

Renata Mikołajczak

15:35 - 15:45

Nowoczesna dozymetria w terapii izotopowej - Projekt Duonen - update

Marta Opalińska, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Renata Mikołajczak

15:45 - 15:55

Projekty CERAD, PRISMAP

Renata Mikołajczak

15:55 - 16:00

Przerwa

16:00 - 17:00

Sesja V: Ochrona radiologiczna między teorią a praktyką

Wybrane elementy dokumentacji ochrona radiologicznej obligatoryjne w medycynie nuklearnej. (m.in. SZSZR, Ocena narażenia, Opinia IOR, Paszporty Dozymetryczne)
Agnieszka Jaworska-Sobczak, Patrycja Mantaj, Agata Sackiewicz

09:00 - 09:55

SESJA VI: Konwersacje nuklearne – co nowego w radiochemii

09:00 - 09:15

FAP implementation in clinical settings

Elisabeth Eppard

09:15 - 09:30

Projektowanie radioznakowanych inhibitorów PSMA do diagnostyki i terapii przerzutów raka prostaty

Piotr Garnuszek

09:30 - 09:45

Terb-161 – perspektywa zastosowań i możliwości wytwarzania

Renata Mikołajczak

09:45 - 09:55

Dyskusja

09:55 - 10:00

Przerwa

10:00 - 11:25

SESJA VII: Konwersacje nuklearne – nowotwory neuroendokrynne
sesja pod patronatem firmy Novartis

10:00 - 10:15

Badania obrazowe w zakresie kwalifikacji do terapii RLT guzów neuroendokrynnych w ramach programu lekowego B.139

Anna Sowa-Staszczak

10:15 - 10:30

Doświadczenia własne ośrodków z prowadzeniem terapii RLT guzów neuroendokrynnych w ramach programu lekowego B.139 Narodowy Instytut Onkologii oddział w Gliwicach

Daria Handkiewicz-Junak

10:30 - 10:45

Doświadczenia własne ośrodków z prowadzeniem terapii RLT guzów neuroendokrynnych w ramach programu lekowego B.139

Maciej Kołodziej

10:45 - 10:55

Dyskusja

10:55 - 11:15

Podanie leku Lutathera metodą pompy perystaltycznej w Zakładzie Medycyny Nuklearnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

11:15 - 11:25

Dyskusja

11:25 - 11:30

Przerwa

11:30 - 12:25

SESJA VIII: Konwersacje nuklearne – uroonkologia – dyskusja nad konsensusem dotyczącym obrazowania molekularnego i teranostyki w raku prostaty

11:30 - 11:45

Punkt widzenia urologa

Roman Sosnowski

11:45 - 12:00

Punkt widzenia onkologa

Paweł Wiechno

12:00 - 12:15

Punkt widzenia medyka nuklearnego

Bogdan Małkowski

12:15 - 12:25

Dyskusja

12:25 - 12:30

Przerwa

12:30 - 13:25

Sesja IX: Konwersacje nuklearne – przerzuty do kości, terapia przeciwbólowa

Ewa Kalinka, Elwira Góraj, Małgorzata Benke

12:30 - 12:45

Zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości

Ewa Kalinka

12:45 - 13:00

Interwencyjne metody leczenia bólu u pacjentów z chorobą nowotworową

Elwira Góraj

13:00 - 13:15

Przerzuty do kości i terapia przeciwbólowa w onkologii – punkt widzenia medyka nuklearnego

Małgorzata Benke

13:15 - 13:25

Dyskusja

13:25 - 13:30

Przerwa

13:30 - 14:25

Sesja X: Konwersacje nuklearne - rak tarczycy

13:30 - 13:45

Terapia jodem promieniotwórczym – kiedy można rozpoznać jodooporność

Grzegorz Kamiński

13:45 - 14:00

Miejsce PET/CT w diagnostyce raka tarczycy

Klaudia Zajkowska

14:00 - 14:15

Oporność na jod promieniotwórczy - i co dalej?

Marek Dedecjus
wykład pod patronatem firmy IPSEN

14:15 - 14:25

Dyskusja

14:25 - 14:30

Podsumowanie i zakończenie konferencji

Pliki do pobrania

Certyfikat INFARMA

PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNER GŁÓWNY

PARTNERZY KONFERENCJI

PATRONAT HONOROWY

Kontakt

Kontakt dla Uczestników Joanna Myszczyszyn

 

Kontakt dla Firm Małgorzata Nowakowska