Miejsce:
Online
Data:
11.04 - 12.04 / 2024

15. Akademia Onkologii Nuklearnej
prof. dr hab. n. med. Marek Dedecjus

11-12 kwietnia 2024 roku 

PRZEWODNICZĄCY KONFERENCJI

Marek Dedecjus
Marek Dedecjus

PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

12:00 - 13:00

Sesja I: Inauguracyjna

Andrzej Kołodziejczyk, Marek Dedecjus

12:00 - 12:05

Przywitanie

Marek Dedecjus

12:05 - 12:25

PET/CT in the evaluation of adverse effects in immunotherapy

Doina Piciu

12:25 - 12:45

Terapia radioligandowa – przyszłość onkologii nuklearnej

Leszek Królicki

12:45 - 13:00

Dyskusja

13:00 - 14:10

Sesja II: Postępy w Onkologii Nuklearnej

Rafał Czepczyński, Marek Dedecjus

13:00 - 13:20

Winyl czy CD? – czyli przejście z skanera PET/CT analogowego na cyfrowy

Witold Cholewiński

13:20 - 13:40

Zastosowanie Regadenosonu w diagnostyce izotopowej chorób serca

Magdalena Kostkiewicz

13:40 - 14:00

Najnowsze oprogramowanie wspomagające medycynę nuklearną w wykonywaniu/ocenie badań i zastosowaniu do planowania terapii - praktyczne zastosowania algorytmów AI

Jacek Wilk
Wykład sponsorowany Siemens Healthineers

14:00 - 14:10

Dyskusja

14:10 - 14:20

Przerwa

14:20 - 15:40

Sesja III: Aktualne postępy w badaniach naukowych i klinicznych z zakresu onkologii nuklearnej

Marek Dedecjus

14:20 - 14:40

Możliwości terapeutyczne emitera alfa 225 Aktyn w leczeniu zaawansowanych nowotworów neuroendokrynnych i raka prostaty

Tadeusz Budlewski

14:40 - 15:00

Nowoczesna dozymetria w terapii izotopowej
Projekt Duonen – update 2024

Marta Opalińska, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Renata Mikołajczak

15:00 - 15:20

50-lecie Reaktora Maria - historia i obecne możliwości

Paweł Nowakowski

15:20 - 15:40

Dyskusja

15:40 - 15:50

Przerwa

15:50 - 17:10

Sesja IV: Wpływ nowej technologii na rutynową pracę zakładu medycyny nuklearnej - Sesja elektroradiologów i radiochemików

Agata Sackiewicz, Marek Dedecjus

15:50 - 16:05

Praca z cyfrowym skanerem PET-CT: nowe możliwości redukcji dawek i czasu badania na przykładzie United Imaging uMI 500

Damian Renik

16:05 - 16:20

PET kiedyś i dziś z punktu widzenia fizyka medycznego - doświadczenia własne

Wioletta Chalewska, Paulina Cegła

16:20 - 16:35

Wpływ nowej technologii PET na zmianę organizacji rutynowej pracy Zakładu Medycyny Nuklearnej - doświadczenia własne

Anna Moczulska

16:35 - 16:50

Aktyn-225 - otrzymywanie, znakowanie i kliniczne zastosowanie

Paweł Ochman

16:50 - 17:10

Dyskusja

17:10 - 17:15

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

09:00 - 09:55

Sesja V: Konwersacje nuklearne - Onkoginekologia nuklearna – rak macicy

Witold Cholewiński, Marek Dedecjus

09:00 - 09:15

Punkt widzenia ginekologa

Magdalena Bizoń

09:15 - 09:30

Punkt widzenia - medyka nuklearnego

Witold Cholewiński

09:30 - 09:45

Punkt widzenia radioterapeuty

Wojciech Kamzol

09:45 - 09:55

Dyskusja

09:55 - 10:05

Przerwa

10:05 - 11:00

Sesja VI: Konwersacje nuklearne — rak prostaty

Zbigniew Adamczewski, Marek Dedecjus

10:05 - 10:20

Metody radioligandowe oparte na PSMA w diagnostyce i terapii raka prostaty - zalety i aktualne wyzwania
Punkt widzenia onkologa

Paweł Wiechno
Wykład pod patronatem firmy Novartis / ADACAP

10:20 - 10:35

Metody radioligandowe oparte na PSMA w diagnostyce i terapii raka prostaty - zalety i aktualne wyzwania
Punkt widzenia Medyka nuklearnego

Jolanta Kunikowska
Wykład pod patronatem firmy Novartis / ADACAP

10:35 - 10:50

Punkt widzenia radioterapeuty

Wojciech Kamzol

10:50 - 11:00

Dyskusja

11:00 - 11:10

Przerwa

11:10 - 12:05

Sesja VII: Konwersacje nuklearne - guzy neuroendokrynne
Różne spojrzenia na progresję u pacjenta z nowotworem neuroendokrynnym

Grzegorz Kamiński, Marek Dedecjus

11:10 - 11:25

Punkt widzenia onkologa

Łukasz Hajac

11:25 - 11:40

Punkt widzenia endokrynologa

Agnieszka Żyłka

11:40 - 11:55

Punkt widzenia medyka nuklearnego

Olgierd Chrabański

11:55 - 12:05

Dyskusja

Sesja pod patronatem firmy Novartis / ADACAP

12:05 - 12:15

Przerwa

12:15 - 13:15

Sesja VIII: Konwersacje nuklearne rak tarczycy u dzieci - nowe zalecenia

Barbara Jarząb, Marek Dedecjus

12:15 - 12:30

Diagnostyka

Marek Niedziela

12:30 - 12:45

Leczenie chirurgiczne

Agnieszka Czarniecka

12:45 - 13:00

Terapia radiojodem

Daria Handkiewicz-Junak

13:00 - 13:15

Dyskusja

13:15 - 14:15

Sesja IX: Konwersacje nuklearne – Pheochromocytoma i paraganglioma

Daria Handkiewicz-Junak, Marek Dedecjus

13:15 - 13:30

Diagnostyka radiologiczna

Jarosław Ćwikła

13:30 - 13:45

Leczenie chirurgiczne

Agnieszka Czarniecka

13:45 - 14:00

Miejsce medycyny nuklearnej

Agnieszka Żyłka

14:00 - 14:15

Dyskusja

14:15

Zakończenie konferencji

Marek Dedecjus

GŁÓWNY PARTNER KONFERENCJI

PARTNERZY KONFERENCJI

Kontakt

Kontakt dla Uczestników Joanna Myszczyszyn

 

Kontakt dla Firm Małgorzata Nowakowska