Powrót do Strony Głównej | Kalendarium

pl
Miejsce:
Online
Data:
05.11.2022

Bydgoska Jesień Immunologiczna

5 listopada, godz. 8:30

Kierownik naukowy: Dr hab. n. med. Sylwia Kołtan, prof. UMK

pl

Transmisja Live

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za obecność, wydarzenie odbyło się 05.11.2022

Archiwum wideo

PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

08:30 - 08:35
Powitanie i wprowadzenie

Sylwia Kołtan

08:35 - 10:05
SESJA I - Współpraca wzbogaca, czyli interdyscyplinarne podejście do pacjentów z wrodzonymi błędami odporności
08:35 - 08:55
Lekarz POZ na tropie wrodzonych błędów odporności

Małgorzata Pac

08:55 - 09:15
Wykorzystanie sztucznej inteligencji do wczesnego wykrywania wrodzonych błędów odporności w POZ – teraźniejszość i przyszłość

Adrian Michalski, Sylwia Kołtan

09:15 - 09:35
Spotkanie z ekspertem: Jak diagnozuję i leczę dzieci z neutropenią?

Edyta Heropolitańska-Pliszka

09:35 - 09:55
Od teorii do praktyki: neutropenia neutropenii nie równa: ciężka wrodzona neutropenia (SCN) vs przewlekła łagodna neutropenia dziecięca – analiza 2 przypadków

Anna Dąbrowska

09:55 - 10:05
Dyskusja
10:05 - 10:20
Przerwa
10:20 - 11:50
Sesja II - Szczepić, czy nie szczepić chorego z wrodzonym błędem odporności? Oto jest pytanie, a odpowiedzą na nie:
10:20 - 10:40
Szczepienia pacjentów z IEI w zależności od wrodzonego błędu odporności oraz stosowanego leczenia

Bożena Mikołuć

10:40 - 11:00
Szczepienia dzieci i dorosłych, poddanych przeszczepieniu komórek krwiotwórczych

Sylwia Kołtan

11:00 - 11:20
Komunikacja pomiędzy lekarzem opracowującym zalecenia a zespołem je realizującym – problemy z życia wzięte i rozmyślania nad sposobami ich rozwiązania

Anna Urbańczyk

11:20 - 11:40
Sposoby na opornych, czyli jak rozmawiać z wątpiącym rodzicem/pacjentem na temat szczepień

Maciej Michalak

11:40 - 11:50
Dyskusja
11:50 - 12:00
Przerwa
12:00 - 13:10
SESJA III - Podróż w przyszłość – nowe technologie w medycynie
12:00 - 12:20
Nowinki technologiczne w diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu chorych z wrodzonymi błędami odporności

Dariusz Sołdacki

12:20 - 13:00
Wędka zamiast ryby, czyli jak mądrze wspierać pacjenta

Błażej Jurewicz, lider zespołu opieki Farmaceutycznej w Stowarzyszeniu IFIC Polska

13:00 - 13:10
Dyskusja
13:10 - 13:40
Przerwa
13:40 - 15:00
Sesja IV - Detektywistyczne dochodzenie immunologiczne
13:40 - 14:00
Trudna droga do rozpoznania wrodzonego błędu odporności u dziecka – czy można ją ułatwić i przyspieszyć?

Beata Wolska-Kuśnierz

14:00 - 14:20
Trudna droga do rozpoznania wrodzonego błędu odporności u osoby dorosłej – czy można ją ułatwić i przyspieszyć?

Aleksandra Matyja–Bednarczyk

14:20 - 14:40
Przykład I: Zespół autozapalny u osoby dorosłej

Ewa Więsik-Szewczyk

14:40 - 15:00
Przykład II: Zespół hemofagocytarny czy BCGitis - co łatwiej diagnozować i leczyć?

Joanna Renke

15:00 - 15:10
Przerwa
15:10 - 16:40
Sesja V - Chory z IEI a przeszczepienie komórek krwiotwórczych
15:10 - 15:30
Dylematy dotyczące przeszczepiania szpiku u osób dorosłych z IEI: punkt widzenia immunologa i transplantologa

Ewa Więsik–Szewczyk, Agnieszka Tomaszewska 

15:30 - 15:50
Przeszczepienie komórek krwiotwórczych vs terapia genowa u dzieci z IEI

Marek Ussowicz

15:50 - 16:10
Przewlekła choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi u dzieci po allo-HCT – seria przypadków

Krzysztof Czyżewski

16:10 - 16:30
Wtórny niedobór odporności humoralnej po HCT – Kiedy kwalifikować do terapii zastępczej ludzkimi immunoglobulinami? kiedy zakończyć suplementację? – analiza oparta na przypadkach

Sylwia Kołtan

16:30 - 16:40
Dyskusja
16:40 - 16:50
Przerwa
16:50 - 17:50
Sesja VI - Immunologiczny kalejdoskop: z Kraju i ze Świata
16:50 - 17:30
Nowinki i ciekawostki z konferencji (CIS, ESID, IPOPI) / U nas w Polsce…

Jacek Roliński, Maciej Siedlar

17:30 - 17:50
Nowoczesne terapie u chorych z wrodzonymi błędami odporności: Polska i reszta Świata – programy terapeutyczne, badania kliniczne, leczenie w ramach RDTL

Elżbieta Grześk

17:50 - 17:55
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Pliki do pobrania

Certyfikat INFARMA

PARTNER STRATEGICZNY

PARTNERZY

Kontakt

Kontakt w sprawie
problemów technicznych
Krzysztof Sęk

Kontakt dla
firm
Iwona Roszak