Miejsce:
Online
Data:
15 czerwca 2024 09:00

Hot Topics of ECE&ENETS 2024
prof. dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła
prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała

Archiwum Wydarzenia

PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

09:00 - 09:05

Rozpoczęcie konferencji

09:05 - 10:05

Sesja I: Hot Topics of ECE 2024 cz.1

09:05 - 09:20

Diagnostyka Molekularna w guzach tarczycy

Na podstawie:
Molecular testing in thyroid nodules
Young Joo Park (Seoul, Rep. of South Korea)

dr hab. n. med. Aldona Kowalska, prof. UJK

09:20 - 09:35

Antykoncepcja dla mężczyzn: stan obecny i perspektywy na przyszłość

Na podstawie:
S13.3 Male contraception: Current practices and future perspectives George Kanakis (Greece)

prof. dr hab. n. med. Nadia Sawicka-Gutaj

09:35 - 09:50

Nowości w postępowaniu w zespole Cushinga na podstawie doniesień z ECE

dr hab. n. med. Urszula Ambroziak

09:50 - 10:05

Dyskusja

10:05 - 10:15

Przerwa

10:15 - 11:30

Sesja II: Hot Topics of ENETS 2024

10:15 - 10:30

Postępowanie w czynnych hormonalnie nowotworach neuroendokrynnych trzustki z uwzględnieniem PRRT

Na podstawie:
Management of Functional Pancreatic Neuroendocrine Neoplasms, prof. Hofland Hans (ECE Stockholm) oraz PRRT with 177Lu-labelled somatostatin analogues: current status and future directions, prof. Deroose Christophe (ENETS Wieden)

prof. dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła

10:30 - 10:45

Teraźniejszość i przyszłość zimnych analogów somatostatyny

Na podstawie:
Development of SST-targeted Drugs: Current and Future Perspectives, prof. Simona Glasberg

prof. dr hab. n. med. Anna Sowa-Staszczak

10:45 - 11:00

Rola nowych technik endoskopowych i chirurgicznych w leczeniu GEP NET - implikacje kliniczne z sesji 4A ENETS

Na podstawie:
Rising endoscopic and surgical techniques for the treatment of GEP-NETs

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Kuśnierz 

11:00 - 11:15

Przyszłość w leczeniu nowotworów neuroendokrynnych - co wnosi badanie Netter 2 do praktyki klinicznej

Na podstawie:
"177 Lu-DOTA-TATE in newly diagnosed patients with advanced grade 2 and 3 GEP NET” by prof. Wouter W de Herde

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kamiński

11:15 - 11:30

Dyskusja

11:30 - 11:40

Przerwa

11:40 - 12:40

Sesja III: Hot Topics of ECE 2024 cz. 2

11:40 - 11:55

Śmiertelność i chorobowość w rzadkich zaburzeniach endokrynologicznych przysadki i nadnerczy

Na podstawie:
Mortality and morbidity in rare pituitary and adrenal endocrine disorders Gudmundur Johannsson (Gothenburg, Sweden)

prof. dr hab. n. med. Alicja Hubalewska-Dydejczyk 

11:55 - 12:10

Pierwotna nadczynność przytarczyc 2024: Co nowego i dalsze perspektywy

Na podstawie:
Primary Hyperparathyroidism 2024: What’s new and Further Perspectives Jens Bollerslev (Oslo, Norway)

prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała

12:10 - 12:25

Indywidualizacja leczenia akromegalii z wykorzystaniem oceny nowych markerów przebiegu choroby

Na podstawie:
Acromegaly: Characterizing and optimizing the therapeutic approach, Maria Fleseriu
Improving outcomes in acromegaly: a clinical snapshot, Diego Ferone

dr hab. med. Aleksandra Gilis-Januszewska, prof. UJ

wykład pod patronatem firmy Pfizer

12:25 - 12:40

Dyskusja

12:40 - 12:45

Zakończenie konferencji

Pliki do pobrania

Certyfikat INFARMA

PARTNER GŁÓWNY KONFERENCJI

PARTNERZY KONFERENCJI

Kontakt

Kontakt dla Uczestników Joanna Myszczyszyn


Kontakt dla Firm Małgorzata Nowakowska