Miejsce:
Online
Data:
19 września 2023 19:00

Eksperci Ekspertom
HOT NEWS: CZAS NA FLOZYNY JAKO STANDARD TERAPII PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁĄ CHOROBĄ NEREK!
19 września 2023 r.

PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

19:00 - 19:05

PRZYWITANIE

Prof. Beata Naumnik

19:05 - 19:25

FLOZYNY TO STANDARD TERAPII PACJENTÓW Z PChN - NAJNOWSZE REKOMENDACJE TOWARZYSTW NAUKOWYCH

Prof. Beata Naumnik, Prof. Tomasz Stompór, Prof. Michał Nowicki

19:25 - 19:50

NOWOŚCI Z KONGRESU ERA MEDIOLAN 2023

Prof. Beata Naumnik, Prof. Tomasz Stompór, Prof. Michał Nowicki

19:50 - 20:05

JAK WYKORZYSTAĆ PEŁEN POTENCJAŁ SGLT2i JAKO STANDARD TERAPII PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁĄ CHOROBĄ NEREK? DEBATA EKSPERTÓW – jak przełamać bariery podczas inicjacji terapii SGLT2i

Prof. Beata Naumnik, Prof. Tomasz Stompór, Prof. Michał Nowicki

20:05 - 20:20

Q&A

20:20 - 20:30
PODSUMOWNIE I ZAKOŃCZENIE
 

Partner Spotkania

Kontakt

Kontakt w sprawie
Problemów Technicznych
Krzysztof Sęk

Kontakt dla Uczestników Joanna Myszczyszyn