Miejsce:
Online
Data:
20.05.2023

Epidemie XXI wieku 2023

Konferencja pod patronatem:
Sekcja Prewencji i Epidemiologii PTK
Sekcja Pielęgniarstwa Kardiologicznego i Pokrewnych Zawodów Medycznych PTK
Oddział Bydgoski PTK

20 maja 2023 roku 

Archiwum wideo

 

Archiwum było dostępne do 23 czerwca 2023 r.

 

Organizator

PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

08:55 - 09:00
Otwarcie Konferencji

Aldona Kubica (CM UMK Bydgoszcz)

09:00 - 09:20
Wykład inauguracyjny: Przełom w leczeniu burzy cytokinowej w przebiegu COVID-19

Jacek Kubica (CM UMK Bydgoszcz)

09:20 - 10:35
Sesja I: Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania

Przewodniczący: Marek Gierlotka, Robert Gil, Jarosław Kaźmierczak

09:20 - 09:35
Długość życia i umieralność

Tomasz Zdrojewski

09:35 - 09:50
Najważniejsze problemy i potrzeby zdrowotne

Jarosław Kaźmierczak

09:50 - 10:05
Wpływ pandemii COVID-19 na chorobowość i samoocenę stanu zdrowia Polaków

Karol Kamiński

10:05 - 10:20
Choroby kardiologiczne w okresie pandemii COVID-19

Marek Gierlotka

10:20 - 10:35
Dyskusja
10:35 - 10:45
Przerwa
10:45 - 12:00
Sesja II: Aspekty medyczne COVID-19

Przewodniczący: Leszek Gromadziński, Piotr Michalski, Małgorzata Ostrowska

10:45 - 11:00
Szczepienia przeciwko SARS-CoV-2

Magdalena Krintus (Bydgoszcz) 

11:00 - 11:15
Long COVID syndrome

Paweł Zalewski (Bydgoszcz) 

11:15 - 11:30
Rehabilitacja po COVID-19

Aldona Kubica (Bydgoszcz)  

11:30 - 11:45
Wpływ COVID-19 na wydolność fizyczną

Daniel Śliż (Warszawa) 

11:45 - 12:00
Dyskusja
12:00 - 12:10
Przerwa
12:10 - 13:25
Sesja III: Otyłość - kluczowy cel terapeutyczny w zespole metabolicznym

Przewodniczący: Piotr Adamski, Agata Kosobucka-Ozdoba, Daniel Śliż

12:10 - 12:25
Dieta

Katarzyna Łokieć (Łódź)

12:25 - 12:40
Aktywność fizyczna

Robert Gajda (Pułtusk)

12:40 - 12:55
Farmakoterapia

Jacek Kubica (Bydgoszcz)

12:55 - 13:10
Leczenie chirurgiczne

Mariusz Wyleżoł (Warszawa)

13:10 - 13:25
Dyskusja
13:25 - 13:35
Przerwa
13:35 - 14:50
Sesja IV: Niewydolność serca

Przewodniczący: Aldona Kubica, Piotr Niezgoda, Piotr Jankowski  

13:35 - 13:50
Niewydolność serca a jakość życia

Marta Kałużna-Oleksy (Poznań) 

13:50 - 14:05
Nowoczesne technologie - wsparcie w leczeniu HF

Małgorzata Ostrowska (Bydgoszcz)

14:05 - 14:20
COVID-19 u pacjenta z niewydolnością serca

Marek Klocek (Kraków) 

14:20 - 14:35
Kompleksowa farmakoterapia w niewydolności serca

Agnieszka Tycińska (Białystok) 

14:35 - 14:50
Dyskusja
14:50 - 15:00
Przerwa
15:00 - 16:15
Sesja V: Terapia dyslipidemii

Przewodniczący: Jacek Kubica, Łukasz Pietrzykowski, Robert Gajda

15:00 - 15:15
Epidemiologia zaburzeń lipidowych w Polsce

Piotr Jankowski (Warszawa) 

15:15 - 15:30
Strategie terapeutyczne dyslipidemii - kogo i jak leczyć?

Maciej Banach (Łódź) 

15:30 - 15:45
Jak przekonać pacjenta bezobjawowego do leczenia

Agnieszka Młynarska (Katowice) 

15:45 - 16:00
Aktualne wskazania do stosowania inhibitorów PCSK9 i Inclisiranu w Polsce - program lekowy

Krzysztof Chlebus (Gdańsk) 

16:00 - 16:15
Dyskusja
16:15 - 16:25
Przerwa
16:25 - 16:40
Sesja VI

Sesja Firmowa Boehringer Ingelheim

16:25 - 16:40
HFpEF- niezaspokojona potrzeba medyczna XXI wieku

Wioleta Stolarek  (Bydgoszcz)

16:40 - 17:00
Podsumowanie, ogłoszenie wyników konkursu (Sesja Młodych Naukowców) i zamknięcie konferencji

Pliki do pobrania

Certyfikat INFARMA

SPONSORZY

Sesja Młodych Naukowców

Kontakt

Kontakt dla Uczestników Joanna Myszczyszyn

 

Kontakt dla Firm Małgorzata Nowakowska