Miejsce:
Online
Data:
26.11.2022

Zalecenia ESC 2022
w codziennej praktyce klinicznej

prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski

Zaproszenie

PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

09:00 - 10:00
Sesja I - Konsultacje kardiologiczne przed zabiegami nie-kardiochirurgicznymi

Przewodniczący: Maciej Lesiak, Zbigniew Kalarus

09:00 - 09:15
Ocena ryzyka okołozabiegowego

Agnieszka Kapłon-Cieślicka

09:15 - 09:30
Postępowanie okołozabiegowe w wybranych schorzeniach sercowo-naczyniowych

Stanisław Bartuś

09:30 - 09:45
Leczenie zaburzeń lipidowych w prewencji wtórnej

Przemysław Mitkowski
Wykład pod patronatem firmy Novartis

09:45 - 10:00
Panel pytań i odpowiedzi
10:00 - 10:05
Przerwa
10:05 - 11:20
SESJA II - Zaburzenia rytmu serca i nagły zgon sercowy

Przewodniczący: Romuald Ochotny, Krzysztof Błaszyk

10:05 - 10:20
Ocena ryzyka nagłego zgonu sercowego AD 2022 i leczenie przy użyciu ICD

Agnieszka Katarzyńska-Szymańska

10:20 - 10:35
Farmakoterapia w profilaktyce nagłego zgonu sercowego

Lidia Chmielewska-Michalak

10:35 - 10:50
Badanie elektrofizjologiczne i ablacja w profilaktyce nagłego zgonu sercowego

Oskar Kowalski

10:50 - 11:05
Wskazania do terapii przy użyciu urządzeń wszczepialnych prewencji nagłego zgonu sercowego

Ewa Jędrzejczyk-Patej
Wykład pod patronatem firmy Boston

11:05 - 11:20
Panel pytań i odpowiedzi
11:20 - 11:30
Przerwa
11:30 - 12:15
SESJA III: Uaktualnienie wytycznych HF 2021 czy jest koniecznie w 2023?

Przewodniczący: Przemysław Mitkowski

11:30 - 11:45
Sakubitryl walsartan u chorych z niewydolnością serca A.D. 2022

Agnieszka Pawlak
Wykład pod patronatem firmy Novartis

11:45 - 12:00
Możliwości leczenia pacjentów z HFpEF

Jarosław Kasprzak

12:00 - 12:15
Panel pytań i odpowiedzi
12:15 - 12:20
Przerwa
12:20 - 13:20
SESJA IV: Kardioonkologia

Przewodniczący: Ewa Straburzyńska-Migaj, Sebastian Szmit

12:20 - 12:35
Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych onkologicznych

Sebastian Szmit

12:35 - 12:50
Profilaktyka powikłań sercowo-naczyniowych u chorych onkologicznych

Aneta Klotzka
Wykład pod patronatem firmy Bayer

12:50 - 13:05
Leczenie żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej u chorego z chorobą nowotworową

Zbigniew Krasiński

13:05 - 13:20
Panel pytań i odpowiedzi
13:20 - 13:25
Przerwa
13:25 - 14:25
SESJA V: Tętnicze nadciśnienie płucne

Przewodniczący: Tatiana Mularek-Kubzdela, Marcin Kurzyna

13:25 - 13:40
Nadciśnienie płucne – diagnostyka i postacie epidemiologiczne

Magdalena Janus

13:40 - 13:55
Programy lekowe w nadciśnieniu płucnym

Marcin Kurzyna

13:55 - 14:10
Leczenie interwencyjne w nadciśnieniu płucnym

Aleksander Araszkiewicz

14:10 - 14:25
Panel pytań i odpowiedzi
14:25 - 14:30
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Pliki do pobrania

Certyfikat INFARMA

PARTNER GŁÓWNY

PARTNERZY KONFERENCJI

Kontakt

Kontakt w sprawie
problemów technicznych
Krzysztof Sęk

Kontakt dla Firm Małgorzata Nowakowska