Miejsce:
Online
Data:
12 marca 2024 10:00

Zalecenia ESC 2023
w codziennej praktyce klinicznej

prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski

PRZEWODNICZĄCY KONFERENCJI

Przemysław Mitkowski
Przemysław Mitkowski

Kontakt

Kontakt w sprawie
problemów technicznych
Krzysztof Sęk

Kontakt dla Firm Małgorzata Nowakowska