Miejsce:
Online

Zalecenia ESC 2023
w codziennej praktyce klinicznej

prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski

Zmiana terminu

Kontakt

Kontakt w sprawie
problemów technicznych
Krzysztof Sęk

Kontakt dla Firm Małgorzata Nowakowska