Miejsce:
Wrocław
Data:
23.02 - 24.02 / 2024

Wrocławskie Forum Kardiologiczne

5-lecie Instytutu Chorób Serca

prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Reczuch

23-24 lutego 2024 roku 

PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

15:30 - 16:40

Niewydolność serca – od rozpoznania do personalizowanego leczenia

Prowadzący: Ewa Anita Jankowska, Jan Biegus
Panel Dyskusyjny: Agnieszka Pawlak, Jadwiga Nessler, Przemysław Leszek, Ewa Straburzyńska-Migaj, Roman Przybylski, Michał Zakliczyński 

• Ostra niewydolność serca u chorego z ciężką niedomykalnością zastawki mitralnej
Mateusz Garus

• Szybka optymalizacja leczenia rekomendowanego w zaleceniach – nie zawsze prosta w codziennej praktyce
Jan Biegus
wykład pod patronatem AstraZeneca

• Wspomaganie długoterminowe LVAD czy transplantacja serca - najtrudniejsze wybory
Michał Zakliczyński

16:40 - 17:00
PRZERWA
17:00 - 18:30

Sesja jubileuszowa
Instytut Chorób Serca – pierwsze 5 lat za nami

Prowadząca: Monika Maziak        

• Wystąpienia zaproszonych gości

• Czego razem dokonaliśmy w ciągu 5 lat
 - Osiągnięcia kliniczne i organizacyjne
 Krzysztof Reczuch, Piotr Ponikowski

- Osiągnięcia naukowe
 Jan Biegus

- Udział w tworzeniu międzynarodowych wytycznych/dokumentów eksperckich
Ewa Anita Jankowska

• Wystąpienia profesorów wizytujących
S. Anker, M. Piepoli, M. Fudim, M. Ferenc, J. Belohlavek, T. Marwick

• Komentarze zaproszonych gości

• Nagrody dla zespołu

• Instytut Chorób Serca w przyszłości – co chcielibyśmy zaprezentować na nasze 10-lecie?
 Piotr Ponikowski

15:30 - 16:40
Przezcewnikowe leczenie interwencyjne

Prowadzący: Krzysztof Reczuch, Wiktor Kuliczkowski
Panel Dyskusyjny: Robert Gil, Jacek Legutko, Michał Hawranek, Wojciech Wojakowski, Roman Przybylski, Marek Jasiński, Marcin Protasiewicz, Tomasz Witkowski

• Złożona angioplastyka wieńcowa z modyfikacją zwapnień u pacjenta z niską frakcją wyrzutową
Piotr Kubler

• Wstrząs kardiogenny u chorego z ciężką stenozą aortalną - nie zwlekajmy z decyzją
Marcin Protasiewicz

• Ciężka pozawałowa niedomykalność zastawki mitralnej
Michał Kosowski

13:30 - 15:20

Sesja rezydentów cz. 1: „tego pacjenta zapamiętam na zawsze”

Sesja przypadków klinicznych
Prowadzący: Monika Tomaka, Jan Biegus

Panel dyskusyjny: Karolina Kubisz, Piotr Niewiński, Wojciech Kosowski

 • Przełamując bariery - leczenie pacjenta z nawracającym częstoskurczem komorowym
  Daiwa Wilczewska
 • Nie wszystko złoto co się świeci, czyli migracja elektrody epikardialnej
  Gracjan Iwanek
 • HFrEF, kiedy jest możliwa poprawa LVEF?
  Magdalena Dudek
 • Wstrząs kardiogenny - co jeśli aminy katecholowe zawiodą?
  Anna Simoniuksztis
 • Kardiomiopatia przerostowa - mięsień sercowy rekordowej szerokości u 44 letniego pacjenta
  Oliwia Matuszewska-Brycht
 • Młody pacjent bez chorób współistniejacych z nowa rozpoznaną HFrEF - co mu leży na sercu?
  Aleksander Misiewicz
 • Daleka droga do rozpoznania
  Maciej Nadel
 • BURST - od bólu brzucha do ablacji
  Julian Skrzyszowski
 • Syndrom prawdziwie złamanego serca. Pęknięcie lewej komory serca u pacjentki z nawrotem kardiomiopatii takotsubo
  Karolina Eliasz
 • Wstrząs kardiogenny u pacjenta z toksycznym uszkodzeniem serca
  Grzegorz Onisk

 

15:20 - 15:30

PRZERWA

15:30 - 16:40

Zintegrowane obrazowanie wielomodalne – standard diagnostyczny w kardiologii XXI wieku

Prowadzący: Wojciech Kosmala, Andrzej Szyszka
Panel Dyskusyjny:  Piotr Lipiec, Mateusz Śpiewak, Mariusz Kruk 

• Przypadki ilustrujące wartość dodaną każdej z 3 modalności:
echokardiografii, CCT i CMR w ustaleniu końcowego rozpoznania i optymalnych sposobów postępowania
Kamila Woźnicka, Agnieszka Witkowska, Karolina Kubisz, Justyna Sokolska 

15:30 - 16:40
Wyzwania w elektrofizjologii A.D. 2024 – nowe metody, nowe problemy

Prowadzący: Krzysztof Nowak, Piotr Niewiński
Panel Dyskusyjny: Maciej Sterliński, Artur Fuglewicz, Oskar Kowalski

• LVAD vs. elektrofizjolog
Krzysztof Nowak

• Kardioneuromodulacja – jak kwalifikować i jak ablować?
Piotr Niewiński

• Możliwości i ograniczenia współczesnej terapii resynchronizującej
Stanisław Tubek

09:00 - 10:15

Zalecenia ESC i ESH – jak wprowadzać w polskich warunkach?
Niewydolność serca

Prowadzący: Jan Biegus, Ewa Anita Jankowska                                                                     
Panel: Agnieszka Pawlak, Agnieszka Mastalerz-Migas, Jarosław Drożdż, Ewa Straburzyńska-Migaj, Przemysław Leszek

• Rozpoznanie niewydolności serca
Agnieszka Pawlak

• Algorytmy leczenia niewydolności serca z upośledzoną frakcją wyrzutową
Jarosław Drożdż

• HFpEF i HFmrEF – co mówią wytyczne?
Przemysław Leszek

• Ostra niewydolność serca
Jan Biegus

• Zaawansowana niewydolność serca
Michał Zakliczyński

• Dyskusja

sesja pod patronatem firmy Boehringer Ingelheim

 

10:15 - 10:30
PRZERWA
10:30 - 11:45

Zalecenia ESC i ESH – jak wprowadzać w polskich warunkach?
Nadciśnienie tętnicze i kardiomiopatie

Prowadzący: Piotr Ponikowski, Andrzej Szuba

10:30 - 11:10

Nadciśnienie tętnicze – nowe wytyczne ESH

Panel Dyskusyjny: Stefan Grajek, Andrzej Tykarski

• SPC szyte na miarę w świetle najnowszych Wytycznych ESH 2023
 Andrzej Tykarski

• Optymalna prewencja u chorych z nadciśnieniem tętniczym i przewlekłym zespołem wieńcowym
 Stefan Grajek

• Dyskusja

sesja sponsorowana przez firmę Servier

11:10 - 11:45
Kardiomiopatie – nowe wytyczne ESC

Panel dyskusyjny:  Agnieszka Pawlak, Jadwiga Nessler, Przemysław Leszek

• Nowoczesna diagnostyka i leczenie kardiomiopatii – europejskie zalecenia a polska rzeczywistość
Ewa Anita Jankowska

• Miejsce biopsji endomiokardialnej w diagnostyce kardiomiopatii i chorób zapalnych mięśnia sercowego
Mateusz Sokolski

• Dyskusja

11:45 - 12:00
PRZERWA
12:00 - 13:15

Zalecenia ESC i ESH – jak wprowadzać w polskich warunkach?
Zaburzenia metaboliczne: cukrzyca i dyslipidemia – nowe wytyczne ESC

Prowadzący: Małgorzata Kobusiak-Prokopowicz, Hanna Szczepanik-Osadnik
Panel Dyskusyjny: Katarzyna Madziarska, Leszek Czupryniak, Maciej Banach

12:00 - 12:40
Cukrzyca

• Nowe Wytyczne ESC  "Kardiodiabetologia 2023"
- Spojrzenie kardiologa
Małgorzata Kobusiak-Prokopowicz
- Spojrzenie diabetologa
Leszek Czupryniak

• Dyskusja

12:40 - 13:15
Dyspilidemia

• Leczenie hipolipemizujące szyte na lata
Maciej Banach


• Program lekowy B.101 - doświadczenia własne IChS we Wrocławiu
 Hanna Szczepanik-Osadnik


• Dyskusja

sesja pod patronatem firmy Novartis

13:15 - 13:30
PRZERWA
13:30 - 14:45

Zalecenia ESC i ESH – jak wprowadzać w polskich warunkach?
Pacjent po zawale serca – zasady indywidualizacji leczenia w oparciu o nowe wytyczne ESC

Prowadzący: Krzysztof Reczuch, Wiktor Kuliczkowski
Panel Dyskusyjny: Adam Kołodziej, Michał Hawranek, Marek Gierlotka, Małgorzata Kobusiak-Prokopowicz, Waldemar Banasiak

• Jak indywidualizować leczenie przeciwpłytkowe? 
Krzysztof Reczuch

• Jak indywidualizować antykoagulację?
Waldemar Banasiak

• Jak indywidualizować pozostałą farmakoterapię?
Adam Kołodziej

• Leczenie interwencyjne – najważniejsze nowe zalecenia
Wiktor Kuliczkowski

• Dyskusja

09:00 - 10:15
Wstrząs kardiogenny – jak poprawić rokowanie?

Prowadzący: Wiktor Kuliczkowski, Robert Zymliński                                                 
Panel dyskusyjny: Robert Gil, Janina Stępińska, Tomasz Mroczek, Wiesław Królikowski, Waldemar Goździk, Roman Przybylski, Barbara Barteczko, Michał Zakliczyński

• Wstrząs kardiogenny – state of the art
Janina Stępińska   

• Od porażki do sukcesu… i znów do porażki – leczenie wstrząsu kardiogennego w USK
Wiktor Kuliczkowski / Roman Przybylski

• Narodowy program leczenia wstrząsu kardiogennego
Robert Gil   

10:15 - 10:30
PRZERWA
10:30 - 11:45

Interwencje przezcewnikowe w chorobach strukturalnych serca

Prowadzący: Wiktor Kuliczkowski, Roman Przybylski
Panel Dyskusyjny: Robert Gil, Michał Hawranek, Wojciech Wojakowski, Andrzej Gackowski, Marek Jasiński, Marcin Protasiewicz, Piotr Kubler

• Czy mój chory kwalifikuje się do TEER zastawki mitralnej?
Tomasz Witkowski
wykład pod patronatem firmy Abbott

• Czy mój chory kwalifikuje się do TEER zastawki trójdzielnej?
 Andrzej Gackowski
wykład pod patronatem firmy Abbott


• TAVI – wyzwania na przyszłość w świetle wyników leczenia w grupie chorych niskiego ryzyka
 Piotr Kubler

• Dyskusja

11:45 - 12:00
PRZERWA
12:00 - 13:15
Intensywna Terapia Kardiologiczna – aktualne potrzeby i kierunki rozwoju

Prowadzący: Robert Zymliński, Janina Stępińska
Panel dyskusyjny: Tomasz Mroczek, Wiesław Królikowski, Waldemar Gożdzik

• Ostra niewydolność oddechowa - jaką technikę wspomagania wentylacji zastosować?
Wiesław Królikowski

• Wstrząs septyczny – state of the art
Waldemar Gożdzik

• Niewydolność wielonarządowa – prezentacja przypadku
Piotr Gajewski

• Dyskusja

13:15 - 13:30
PRZERWA
13:30 - 14:45
Krążenie płucne – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?

Prowadzący: Ewa Mroczek, Roman Przybylski
Panel: Piotr Pruszczyk, Ewa Lewicka, Jacek Kusa, Roman Przybylski

• Ostra zatorowość płucna
 Piotr Pruszczyk

• Nadciśnienie płucne
 Ewa Lewicka

• Wady wrodzone
 Jacek Kusa


• Aktualne postępowanie w Instytucie Chorób Serca
 Ewa Mroczek


• Dyskusja

09:00 - 10:15
Najczęstsze błędy w interpretacji zapisu EKG – warsztaty praktyczne

Prowadzący: Piotr Niewiński

10:15 - 10:30
PRZERWA
10:30 - 11:45

Sesja rezydentów cz. 2: „tego pacjenta zapamiętam na zawsze”

Sesja przypadków klinicznych
Prowadzący: Monika Tomaka, Jan Biegus
Panel dyskusyjny: Karolina Kubisz, Piotr Niewiński, Wojciech Kosowski

 • Powikłania kardiologiczne podczas indukcji poronienia, czyli kiedy nieszczęścia chodzą parami
  Monika Tomaka, Karolina Kubisz
 • Nie szukaj dziury w całym - czy na pewno? Powikłania STEMI
  Adam Serafin
 • 22-letnia pacjentka z kardiomiopatią koniuszkową z zawężaniem śródkomorowym - opis przypadku
  Krzysztof Górniak
 • Burzliwa droga po „nowe życie” - historia od zawału do transplantacji serca
  Mateusz Guzik
 • Kiedy po burzy przychodzi burza... Ablacja epi- i endokardialna duetem do spokoju w sercu
  Szymon Zakrzewski
 • Pacjent leczony LVAD - czy wstrząs we wczesnym okresie pooperacyjnym to zawsze wstrząs kardiogenny?
  Zuzanna Wojdyńska

 

11:45 - 12:00
PRZERWA
12:00 - 13:15
Dylematy młodego echokardiografisty – czy pomoc eksperta jest zawsze konieczna?

Prowadzący: Wojciech Kosmala, Andrzej Gackowski, Andrzej Szyszka

• Interpretacja podwyższonych gradientów przez protezy zastawkowe
Wojciech Kosmala

• Ocena istotności przecieków okołozastawkowych
Andrzej Gackowski

• Kontrola po zabiegach MitraClip, implantacji okluderów w uszku lewego   przedsionka oraz zapinek w przegrodzie międzyprzedsionkowej
Łukasz Biel

13:15 - 13:30
PRZERWA
13:30 - 14:45

Sesja rezydentów cz. 3: „tego pacjenta zapamiętam na zawsze”

Sesja przypadków klinicznych
Moderator: Monika Tomaka, Jan Biegus

 • Hybrydowe zamknięcie ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej
  Jędrzej Reczuch
 • Mały pacjent wielkie wyzwanie. Guz serca u 7-miesięcznego dziecka
  Katarzyna Bazylewicz
 • Zanim skieruję do koronarografii...
  Mateusz Pajor
 • Pułapki infekcyjnego zapalenia wsierdzia
  Anna Oleksiak
 • Uniesienie odcinka ST, niestabilny częstoskurcz komorowy, podwyższone wartości troponiny - czy to może jednak nie być zawał
  Maria Binkiewicz-Orluk
 • Tego pacjenta zapamiętam na zawsze - wstrząs kardiogenny
  Wojciech Łysik
09:00 - 11:00

Warsztaty z CT: tomografia serca nawet dla bardzo początkujących

Prowadzący: Agnieszka Witkowska, Kamila Woźnicka

11:00 - 11:15
PRZERWA
11:15 - 14:45

Warsztaty z fizjoterapii

Prowadzący i moderator: Krzysztof Aleksandrowicz, Jan Szczegielniak

 • Diagnostyka i ocena funkcjonalna pacjentów kardiologicznych i kardiochirurgicznych
 • Wykład wprowadzający
  Jan Szczegielniak
 • Echokardiografia
  Tomasz Witkowski
 • Tomografia serca
  Agnieszka Witkowska
 • EKG od podstaw
  Tomasz Witkowski
 • MRI serca
  Justyna Sokolska
 • Przerwa (15 minut)
 • Rola psychologa/psychiatry w powrocie do pełni zdrowia psychofizycznego, pacjenta kardiologicznego/kardiochirurgicznego
  Anna Rebeka Szczegielniak
 • Rola fizjoterapeuty w intensywnej terapii
  Dominika Batycka-Stachnik

Pliki do pobrania

Program merytoryczny
Certyfikat INFARMA

PARTNER STRATEGICZNY

PARTNERZY KONFERENCJI

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT HONOROWY

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

MIEJSCE OBRAD

Konferencja odbędzie się na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Hotel Copernicus - Toruń

Miejsce:
Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Adres:
ul. Borowska 211
50-556 Wrocław

Strona www:
https://www.umw.edu.pl/

Kontakt

Kontakt dla Uczestników Joanna Myszczyszyn

 

Kontakt dla Firm Małgorzata Nowakowska