Miejsce:
Online
Data:
25-26 stycznia 2024 09:00

Glandularium 
Postępy w chirurgii endokrynologicznej

prof. dr hab. n. med. Marek Dedecjus

PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

09:00 - 10:00
SESJA INAUGURACYJNA

Przewodniczenie: Marek Dedecjus, Jan Brzeziński, Andrzej Lewiński

09:00 - 09:10
Otwarcie i przywitania gości

Marek Dedecjus

09:10 - 09:30
10 lat Kliniki Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej NIO w Warszawie

Marek Dedecjus

09:30 - 10:00
Wykład Inauguracyjny: Postępy w USG i BACC tarczycy - wpływ na chirurgię tarczycy

Andrzej Lewiński

10:00 - 10:10
PRZERWA
10:10 - 11:10
SESJA I: Postępy USG tarczycy

Przewodniczenie: Krzysztof Kuzdak

10:10 - 10:25
Czy USG w diagnostyce przytarczyc jest wciąż pomocne?

Marek Ruchała

10:25 - 10:40
Ultrasonograficzna ocena radykalności zabiegowego leczenia chorób tarczycy

Agnieszka Żyłka

10:40 - 10:55
Optymalizacja techniki ultrasonografii przezkrtaniowej - doświadczenia własne i przegląd piśmiennictwa

Sylwia Wolff (Gajda)

10:55 - 11:10
Dyskusja
11:10 - 11:20
PRZERWA
11:20 - 12:30
SESJA II: Kryteria oceny cytologicznej BACC tarczycy w Systemie BETHESDA 2023 w nawiązaniu do zmian klasyfikacji guzów tarczycy WHO 2022

Przewodniczenie: Dariusz Lange, Agata Stanek-Widera, Elwira Bakuła-Zalewska

11:20 - 11:35
Najważniejsze zmiany w Klasyfikacji cytologicznej Bethesda 2023 oraz histopatologicznej WHO 2022

Dariusz Lange

11:35 - 11:45
Techniczne aspekty wykonywania biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej pod kontrolą USG, ze szczególnym uwzględnieniem wstępnej oceny reprezentatywności uzyskanego materiału komórkowego, barwienia uzupełniające (Giemsa)

Agata Stanek-Widera

11:45 - 12:00
Materiał niediagnostyczny i zmiany łagodne - nowe spojrzenie w świetle nowej klasyfikacji WHO

Agata Stanek-Widera

12:00 - 12:30
Kategoria III wg. Bethesda z uwzględnieniem podziału na podkategorie: AUS-n i AUS-inne

Dariusz Lange

12:30 - 12:40
PRZERWA
12:40 - 13:30
SESJA III: Kryteria oceny cytologicznej BACC tarczycy w Systemie BETHESDA 2023 w nawiązaniu do zmian klasyfikacji guzów tarczycy WHO 2022

Przewodniczenie: Dariusz Lange, Agata Stanek-Widera, Elwira Bakuła-Zalewska

12:40 - 13:00
Kategoria IV i V wg Bethesda Nowotwór pęcherzykowy i podejrzenie złośliwości ze szczególnym uwzględnieniem NIFTP

Elwira Bakuła-Zalewska

13:00 - 13:15
Kategoria VI wg. Bethesda Nowotwór złośliwy. Kryteria cytologiczne i możliwości rozpoznania nowych jednostek klasyfikacji WHO 2023 ze szczególnym uwzględnieniem dobrze zróżnicowanego raka tarczycy o wysokim stopniu złośliwości oraz raka tarczycy o wysokim stopniu złośliwości

Dariusz Lange

13:15 - 13:30
Dyskusja
13:30 - 13:40
PRZERWA
13:40 - 14:40
SESJA IV: Prehabilitacja i onkofertility w chirurgii endokrynologicznej?

Przewodniczenie: Alicja Hubalewska-Dydejczyk

13:40 - 13:55
Prehabitilation in thyroid cancer treatment

Romana Netea-Maier

13:55 - 14:10
Prehabilitacja w chirurgii

Tomasz Banasiewicz

14:10 - 14:25
Onkofertility w chirurgii endokrynoogicznej?

Jakub Rzepka
Wykład pod patronatem firmy MERCK

14:25 - 14:40
Dyskusja
14:40 - 14:50
PRZERWA
14:50 - 15:50
SESJA V: Chirurgia minimalnie inwazyjna tarczycy i przytarczyc

Przewodniczenie: Marcin Barczyński

14:50 - 15:05
TOETVA in Europe - presence and perspective

Philipp Riss

15:05 - 15:20
Chirugia robotowa w chirurgii tarczycy - doświadczenia własne

Jarosław Szymczuk

15:20 - 15:35
TOETVA doświadczenia własne KEOMN

Piotr Góralski

15:35 - 15:50
Dyskusja
15:50 - 16:00
PRZERWA
16:00 - 17:15
SESJA VI: TERMOABLACJA TARCZYCY - wiele technik jeden cel

Przewodniczenie: Zbigniew Adamczewski

16:00 - 16:15
Thermoablation of thyroid tumors - own experience

Bülent Çekiç

16:15 - 16:30

Microwave Ablation in Hyperparathyroidism

Ingo Janssen

16:30 - 16:45
Blaski i cienie termoablacji laserowej w schorzeniach nienowotworowych i raku tarczycy

Marcin Barczyński

16:45 - 17:00
Termoabalcja doświadczenia własne KEOMN

Piotr Góralski

17:00 - 17:15
Dyskusja
17:15 - 17:25
PRZERWA
17:25 - 18:10
SESJA VII: IONM wciąż nowa technika czy standard w operacjach tarczycy i przytarczyc?

Przewodniczenie: Marek Dedecjus

17:25 - 17:40
IONM w chirurgii tarczycy - obecny stan wiedzy

Beata Wojtczak

17:40 - 18:10
Dyskusja okrągłego stołu

Uczestnicy: Krzysztof Kaczka, Lech Pomorski, Michał Kusiński, Zbigniew Pasieka, Krzysztof Kołomecki, Marcin Barczyński, Aleksander Konturek, Jarosław Szymczuk, Beata Wojtczak, Paweł Domosławski, Andrzej Hellmann, Maciej Śledziński, Jacek Gawrychowski, Witold Chudziński, Agnieszka Czarniecka

18:10
ZAKOŃCZENIE PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI
09:00 - 10:00
SESJA VIII: Postępy w leczeniu raka anaplastycznego

Przewodniczenie: Barbara Jarząb, Beata Kos-Kudła, Zbigniew Pasieka

09:00 - 09:15
Ewolucja w chirurgii raka anaplastycznego tarczycy?

Agnieszka Czarniecka

09:15 - 09:30
Rewolucja w leczeniu raka anaplastycznego tarczycy?

Aldona Kowalska

09:30 - 09:45
Anaplastic-cancer task forces w Polskim Towarzystwie Endokrynologicznym Marek Dedecjus

Marek Dedecjus

09:45 - 10:00
Dyskusja
10:00 - 10:10
PRZERWA
10:10 - 11:10
Sesja IX: Badania genetyczne i Terapia celowana - co chirurg wiedzieć powinien

Przewodniczenie: Jolanta Krajewska

10:10 - 10:25
Badania genetyczne - kiedy chirurg powinien o nich pomyśleć

Andrzej Tysarowski

10:25 - 10:40
Terapia celowana w raku tarczycy - o czym chirurg wiedzieć powinien

Marek Dedecjus

10:40 - 10:55
Leczenie jodem promieniotwórczym - pierwsze leczenie celowane raka tarczycy

Zbigniew Adamczewski

10:55 - 11:10
Dyskusja
11:10 - 11:20
PRZERWA
11:20 - 12:20
Sesja X: MEN 1 - wyzwanie chirurgiczne i endokrynologiczne

Przewodniczenie: Wojciech Zgliczyński, Tomasz Bednarczuk

11:20 - 11:35
Nowotwory przytarczyc i przysadki

Joanna Januszkiewicz-Caulier, Jacek Kunicki

11:35 - 11:50
Nowotwory trzustki i nadnerczy

Paweł Domosławski

11:50 - 12:05
Krajowy Rejestr MEN-I - wstępne dane i zaproszenie do współpracy

Stanisław Zgliczyński, Tomasz Bednarczuk

12:05 - 12:20
Dyskusja
12:20 - 12:30
PRZERWA
12:30 - 13:30
Sesja XI: Przytarczyce

Przewodniczenie: Waldemar Misiorowski, Jacek Gawrychowski

12:30 - 12:45
Diagnostyka i kwalifikacja do operacyjnego leczenia pierwotnej nadczynności przytarczyc - okiem chirurga

Aleksander Konturek

12:45 - 13:00
Ocena wartości Fluobeam w chirurgicznym leczeniu pierwotnej nadczynności przytarczyc - doświadczenia własne

Michał Kusiński

13:00 - 13:15

Pierwotna nadczynnośc przytarczyc w przebiegu mutacji genu CDC73

Witold Chudziński

13:15 - 13:30
Nadczynność przytarczyc w ciąży

Jacek Gawrychowski

13:30 - 13:45
Dyskusja
13:45 - 13:55
PRZERWA
13:55 - 14:55
Sesja XII: Kontrowersje wokół PHEOCHROMOCYTOMA

Przewodniczenie: Piotr Myśliwiec

13:55 - 14:10
Przedoperacyjna blokada alfa-adrenergiczna w pheochromocytoma - koncepcja Walza

Marek Dedecjus

14:10 - 14:25
Kontrowersje wokół pheochromocytoma w codziennej praktyce chirurgicznej

Andrzej Hellmann, Maciej Śledziński

14:25 - 14:40
Silent-pcheochromocytoma

Joanna Januszkiewicz-Caulier

14:40 - 14:50
Dyskusja
14:55 - 15:05
PRZERWA
15:05 - 16:05
Sesja XIII: Rak kory nadnerczy nowe zalecenia - co chirurg wiedzieć powinien

Przewodniczenie: Krzysztof Kołomecki

15:05 - 15:20
Rak kory nadnerczy diagnostyka hormonalna

Małgorzata Karbownik Lewińska

15:20 - 15:35
Rak kory nadnerczy leczenie chirurgiczne

Agnieszka Czarniecka

15:35 - 15:50
Rak kory nadnerczy leczenie systemowe

Daria Handkiewicz-Junak

15:50 - 16:05
Dyskusja
16:05 - 16:15
PRZERWA
16:15 - 17:15
Sesja XIV: Miejsce PET/CT w chirurgii endokrynologicznej

Przewodniczenie: Jolanta Kunikowska

16:15 - 16:30
Diagnostyka PET w raku tarczycy

Klaudia Zajkowska

16:30 - 16:45
Diagnostyka PET/CT w chorobach przytarczyc

Maciej Kołodziej

16:45 - 17:00
Diagnostyka PET/CT w guzach neuroendokrynnych

Grażyna Łapińska

17:00 - 17:15
Dyskusja
17:15 - 17:25
Przerwa
17:25 - 18:25
Sesja XV: Substytucyjna terapia pooperacyjna w chirurgii endokrynologicznej

Przewodniczenie: Anhelli Syrenicz

17:25 - 17:40
Substytucyjna terapia pooperacyjna po chirurgicznym leczeniu chorób tarczycy i nadnerczy

Paulina Godlewska

17:40 - 17:55
Substytucyjna terapia pooperacyjna po chirurgicznym leczeniu chorób przytarczyc

Arkadiusz Zygmunt

17:55 - 18:10
Substytucyjna terapia pooperacyjna po chirurgicznym leczeniu chorób trzustki

Olga Wajtryt

18:10 - 18:25
Dyskusja
18:25
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Pliki do pobrania

Certyfikat INFARMA

PARTNERZY KONFERENCJI

Kontakt

Kontakt w sprawie
Problemów Technicznych
Krzysztof Sęk

Kontakt dla Firm Małgorzata Nowakowska