Powrót do Strony Głównej | Kalendarium

pl
Miejsce:
Online
Data najbliższego spotkania:
07.07.2021

Kardio Raport
prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak

30 czerwca 2021 roku
7 lipca 2021 roku 

pl

Transmisja Live

Szanowni Państwo!

Konferencja odbyła się 7 lipca 2021 r.

 

PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

17:30 - 18:45
Sesja I
17:30 - 17:45
Skuteczne i bezpieczne leczenie dabigatranem w różnych sytuacjach klinicznych

prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak
Wykład pod patronatem firmy Boehringer Ingelheim

17:45 - 18:00
Nowoczesna terapia niewydolności serca w świetle ostatnich badań

prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski

18:00 - 18:15
Problemy terapii pacjentów z niewydolnością serca w roku 2019 i 2020

dr n. med Marta Kałużna-Oleksy

18:15 - 18:30
Zaostrzenie niewydolności serca - rola biomarkerów w diagnostyce różnicowej

prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
Wykład pod patronatem firmy Thermo Fisher Scientific

18:30 - 18:45
Pytania i odpowiedzi
18:45 - 18:55
Przerwa
18:55 - 19:55
Sesja II
18:55 - 19:10
Rola terapii przeciwzakrzepowej u pacjentów z objawową miażdżycą tętnic

prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak
Wykład pod patronatem firmy Bayer

19:10 - 19:25
Dławica piersiowa bez istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych.

dr n. med. Sylwia Iwańczyk

19:25 - 19:40
Postępowanie pacjentów z oporną dławicą piersiową

prof. dr hab. n. med. Marek Grygier

19:40 - 19:55
Pytania i odpowiedzi
17:30 - 19:30
Sesja I
17:30 - 17:45
„Ehra 2021 Przewodnik Praktyczny – co wiemy nowego?

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Grześk
Wykład pod patronatem firmy Boehringer Ingelheim

17:45 - 18:00
Bezpieczeństwo i skuteczność rywaroksabanu u pacjentów z migotaniem przedsionków

prof. dr hab. n. med. Tatiana Mularek-Kubzdela
Wykład pod patronatem firmy Bayer

18:00 - 18:15
Co nowego w niefarmakologicznej prewencji udarów mózgu u pacjentów z migotaniem przedsionków

prof. dr hab. n. med. Marek Grygier

18:15 - 18:25
Pytania i odpowiedzi
18:25 - 18:35
Przerwa
18:35 - 19:30
Sesja II
18:35 - 18:50
Rola rewaskularyzacji u pacjentów z przewlekłym zespołem wieńcowym – co nowego

prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak

18:50 - 19:05
Zawał serca u pacjentów bez istotnych zwężeń w tętnicach

dr n. med. Sylwia Iwańczyk

19:05 - 19:20
Leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej z uwzględnieniem choroby nowotworowej

dr n. med. Aneta Klotzka
Wykład sponsorowany firmy Pfizer

19:20 - 19:30
Pytania i odpowiedzi

Kontakt

Kontakt dla Uczestników Joanna Myszczyszyn

Kontakt dla Firm Małgorzata Nowakowska