Powrót do Strony Głównej | Kalendarium

pl
Miejsce:
Online
Data najbliższego spotkania:
19.10.2021

Kardiologia w gabinecie Lekarza Praktyka
prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak

1 spotkanie: 12 października 2021 roku, godz. 18:00  
2 spotkanie: 19 października 2021 roku, godz. 18:00

pl

Transmisja Live

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za obecność na konferencji.

PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

18:00 - 20:10
Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj, prof dr hab. n. med. Tatiana Mularek-Kubzdela
18:00 - 19:00
SESJA I
18:00 - 18:15
Jak w praktyce ambulatoryjnej kierować się fenotypem pacjenta w leczeniu niewydolności serca zgodnie z wytycznymi ESC

prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj

18:15 - 18:30
Leczenie ŻCHZZ – nowoczesne standardy postępowania

prof. dr hab. n. med. Tatiana Mularek-Kubzdela
Wykład sposnsorowany przez firme Pfizer

18:30 - 18:45
Migotanie przedsionków w niewydolności serca AD 2021

prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
Wykład pod patronatem firmy Bayer

18:45 - 19:00
Pytania i odpowiedzi
19:00 - 19:10
Przerwa
19:10 - 20:10
SESJA II
19:10 - 19:25
Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania dabigatranu w leczeniu migotania przedsionków

prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak
Wykład pod patronatem firmy Boehringer Ingelheim

19:25 - 19:40
Porada telefoniczna w niewydolności serca – jak? dla kogo?

dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy

19:40 - 19:55
Echokardiografia w niewydolności serca w gabinecie lekarza praktyka

dr n. med. Alicja Nowak

19:55 - 20:10
Pytania i odpowiedzi
18:00 - 19:00
SESJA I
18:00 - 18:15
Jak zmniejszyć śmiertelność u pacjentów po zawale serca

prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak

18:15 - 18:30
Leczenie przeciwkrzepliwe chorych z AF poddawanym interwencji wieńcowej

prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski
Wykład sponsorowany przez firmę Pfizer

18:30 - 18:45
Zaburzenia lipidowe jednym z najważniejszych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Nowoczesne terapie hipolipemizujące

prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
Wykład pod patronatem firmy Novartis

18:45 - 19:00
Pytania i odpowiedzi
19:00 - 19:10
Przerwa
19:10 - 20:10
SESJA II
19:10 - 19:25
Nowa koncepcja leczenia HFrEF, zgodnie z wytycznymi ESC 2021

prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
Wykład pod patronatem firmy Boehringer Ingelheim

19:25 - 19:40
Betablokery w niewydolności serca – jakie, dla kogo?

dr n. med. Magdalena Dudek

19:40 - 19:55
Miejsce żelaza dożylnego w leczeniu pacjentów z niewydolnością serca w świetle nowych wytycznych ESC

prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj

19:55 - 20:10
Pytania i odpowiedzi

PARTNERZY WYDARZENIA

GŁÓWNI PARTNERZY KONFERENCJI

 

 

PARTNERZY KONFERENCJI

Kontakt

 

KONTAKT
DLA UCZESTNIKÓW

Krzysztof Sęk
 603 770 358

k.sek@sympomed.pl


KONTAKT
DLA FIRM

Małgorzata Nowakowska
603 770 385

m.nowakowska@sympomed.pl