Miejsce:
Online
Data:
26 marca 2022 08:55

Oblicza Kardiomiopatii
Przerosty, które można leczyć

dr hab. n. med. Zofia Oko-Sarnowska

prof. dr hab. n. med. Jacek Grzybowski

prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski

Archiwum Wideo

Archiwum Wideo nie jest już dostępne.

Komitet Naukowy

PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

09:00 - 09:05
Otwarcie konferencji

prof. dr hab. n. med. Jacek Grzybowski
prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski
dr hab. n. med. Zofia Oko-Sarnowska

09:05 - 10:55
SESJA I

Prowadzący:
prof. dr hab. n. med. Jacek Grzybowski
dr hab. n. med. Zofia Oko-Sarnowska

09:05 - 09:25
Oblicza kardiomiopatii – epidemiologia i diagnostyka

prof. dr hab. n. med. Jacek Grzybowski

09:25 - 10:55
Diagnostyka, obrazowanie i nie tylko

09.25 – 09.50 EKG i ECHO
dr hab. n. med. Zofia Oko-Sarnowska
09.50 – 10.05 MRI
dr hab. n. med. Łukasz Mazurkiewicz
10.05 – 10.30 SCYNTYGRAFIA
prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz
10.30 – 10.45 BIOPSJA
dr n. med. Krzysztof Kaczmarek
10.45 – 10.55 Dyskusja

10:55 - 11:05
Przerwa
11:05 - 12:15
SESJA II

Oblicza kardiomiopatii – farmakoteriapia poprawiająca rokowania
Prowadzący:
prof. dr hab. n med. Michał Nowicki
dr hab. n. med Dominik Dytfeld

11:05 - 11:25
Choroba Fabry’ego – punkt widzenia nefrologa i kardiologa

prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki
dr n. med. Mariusz Kłopotowski

11:25 - 11:45
Amyloidoza – punkt widzenia hematologa i kardiologa

dr hab. n. med. Dominik Dytfeld
dr n. med. Katarzyna Holcman

11:45 - 12:15
Panel dyskusyjny – MESSAGE TO TAKE HOME

Paneliści:
dr hab. n. med. Dominik Dytfeld
prof. dr hab. n. med. Jacek Grzybowski
dr n. med. Katarzyna Holcman
dr n. med. Krzysztof Kaczmarek
dr n. med. Mariusz Kłopotowski
prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz
prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski
prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki
dr hab. n. med.  Zofia Oko-Sarnowska

12:15 - 12:20
Zakończenie konferencji

prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski

Pliki do pobrania

Program merytoryczny
Certyfikat IFARMA

STRATEGICZNY PARTNER KONFERENCJI

GŁÓWNI PARTNERZY KONFERENCJI

Kontakt

Kontakt w sprawie
Problemów Technicznych
Krzysztof Sęk

Kontakt dla Firm Małgorzata Nowakowska