Miejsce:
Online
Data:
15.06 - 16.06 / 2023

PINC 2023
Peripheral Interventions in Cracow

Do wydarzenia pozostało:
0 Dni 0 Godzin 0 Minut 0 Sekund

Transmisja Live

Szanowni Państwo!

W tym miejscu będzie dostępne okno transmisji.

Transmisja zostanie udostępniona w tym miejscu 20 minut przed planowym rozpoczęciem wydarzenia.

PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

10:00 - 11:00
Sesja Studencka

Sesja pod patronatem Prodziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum i Medycyny Praktycznej
Jury: Grzegorz Kopeć, Andrzej Surdacki, Leszek Bryniarski, Barbara Zawiślak,
Artur Dziewierz, Tomasz Rakowski, Bernadeta Chyrchel

11:00 - 11:30
Przerwa
11:30 - 12:30
Interventional treatment of peripheral arteries

Chair: Piotr Musiałek, Andrzej Ochała, Zoltan Ruzsa

11:30 - 11:40
LINC@PINC 2023 - the best of LINC 2023

Andrej Schmidt  

11:40 - 11:50
Treatment of no-option CLI patient using pedal-plantar loop technique

Balázs Nemes

11:50 - 12:00
FFR in peripheral arteries: Recorded case

Zoltan Ruzsa

12:00 - 12:20
Live case/recorded case presentation – orbital atherectomy calcified lesionLive case/recorded case presentation – orbital atherectomy calcified lesion

Marek Piwowarczyk, Katarzyna Zbierska-Rubinkiewicz, Jerzy Krzywoń

12:20 - 12:45
Dyskusja
12:45 - 13:45
Nowe możliwości leczenia miażdżycy tętnic dogłowowych

Przewodniczący: Piotr Musiałek, Piotr Pieniążek, Wacław Kuczmik

12:45 - 12:52
Śródnaczyniowa Litotrypsja (IVL): u kogo ze zwężeniem tętnic szyjnych

Piotr Pieniążek 

12:52 - 12:59
Stenty szyjne drugiej generacji: co nowego?

Piotr Musiałek   

12:59 - 13:06
Podejmowanie decyzji w trakcie zabiegów stentowania tętnic szyjnych - kiedy stosujemy IVUS

Adam Mazurek

13:06 - 13:11
Udar mózgu na podłożu zwężenia ze skrzepliną: jak leczyć? (przypadek )

Łukasz Tekieli

13:11 - 13:16
TIA u bardzo młodej chorej po porodzie! (przypadek )

Magdalena Wawak, Piotr Paluszek  

13:16 - 13:21
PTA tętnicy podobojczykowej - w STEMI (przypadek)

Łukasz Czyż, Piotr Musiałek 

13:21 - 13:45
Dyskusja
13:45 - 14:15
Przerwa
14:15 - 15:15
Pacjent z zatorowością płucną pośredniego-wysokiego ryzyka - i co dalej?

Przewodniczący: Grzegorz Kopeć, Marcin Kurzyna, Aleksander Araszkiewicz

14:15 - 14:27
U jakiego pacjenta z zatorowością płucną pośredniego-wysokiego ryzyka rozważałbym leczenie przezcewnikowe według nowych wytycznych?

Grzegorz Kopeć

14:27 - 14:35
CDT jest w porządku, ale…warto poczekać na efekt leczenia przeciwzakrzepowego

Marcin Kurzyna

14:35 - 14:45
U pacjenta z IHR PE najlepiej stosować trombolizę przezcewnikową

Jakub Stępniewski

14:45 - 14:55
U pacjenta z IHR PE najlepiej stosować trombektomię mechaniczną

Aleksander Araszkiewicz

14:55 - 15:05
Jakie jest miejsce leczenia hybrydowego u pacjentów z IHR PE?

Sylwia Sławek-Szmyt

15:05 - 15:15
Dyskusja
15:15 - 15:30
Przerwa
15:30 - 16:30
Interwencje przezskórne w nadciśnieniu płucnym

Przewodniczący: Grzegorz Kopeć, Marcin Kurzyna, Aleksander Araszkiewicz

15:30 - 15:42
Wytwarzanie komunikacji międzyprzedsionkowej – leczenie uzupełniające czy podstawowe u pacjentów z PH?

Aleksander Araszkiewicz

15:42 - 15:52
Implantacja AFR u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym – doświadczenia polskie

Wojciech Magoń 

15:52 - 16:00
Denerwacja tętnic płucnych - „nowa nadzieja” w leczeniu inwazyjnym nadciśnienia płucnego?

Sylwia Sławek-Szmyt

16:00 - 16:15
U kogo i jak wykonywać balonową angioplastykę płucną?

Szymon Darocha

16:15 - 16:30
Dyskusja
16:30 - 16:45
Przerwa
16:45 - 17:45
Jak poprawić rokowania pacjentów z wielopoziomową miażdżycą (część I)

Przewodniczący: Anetta Undas, Adam Witkowski, Tomasz Rakowski

16:45 - 17:15
Debata 1: Chorzy z wielopoziomową miażdżycą
 • Leczenie przeciwkrzepliwe apiksabanem u chorych z wielopoziomową miażdżycą jest najlepsze
  Marek Grygier
 • Leczenie przeciwkrzepliwe dabigartranem u chorych z wielopoziomową miażdżycą jest jeszcze lepsze
  Grzegorz Gajos
 • Leczenie przeciwkrzepliwe rivaroksabanem u chorych z wielopoziomową miażdżycą jest jeszcze lepsze
  Tomasz Rakowski

  Dyskusja: Co wybrać? 
17:15 - 17:35
Debata 2: Agresywne leczenie hipolipemizujące
 • Mechanizm działania inclisiranu
  Stanisław Bartuś
 • Czy można włączyć leczenie inclisiranem w przypadku braku kwalifikacji do programu lekowego
  Renata Rajtar-Salwa


  Dyskusja: Co wybrać? 
17:35 - 18:00
Przerwa
18:00 - 19:00
Large-Bore puncture - jak to robimy u nas (step by step)

Przewodniczący: Jacek Legutko, Michał Hawranek, Wojciech Wojakowski

Paweł Kleczyński 

Andrzej Ochała 
Tomasz Pawłowski
Łukasz Rzeszutko

Nakłucie tętnicy podobojczykowej z wprowadzeniem LVAD
Jan Roczniak

09:00 - 10:00
Zabiegi strukturalne u dzieci - implikacje dla leczenia dorosłych (część I)

Przewodniczący: Jacek Kołcz, Sebastian Góreczny, Tomasz Mroczek, Jacek Białkowski
Panel dyskusyjny: Lidia Tomkiewicz-Pająk, Małgorzata Szkutnik, Danuta Sorysz, Roland Fiszer

 • Przezskórna implantacja zastawki samorozprężalnej w pozycję płucną - pierwsze zabiegi u pacjentów pediatrycznych
  Sebastian Góreczny
 • Wirtualna rzeczywistość w planowaniu zabiegów przezskornuch i hybrydowych we wrodzonych wadach serca
  Judyta Szeliga, Sebastian Góreczny
 • Przezskórne zmniejszenie fenestracji u pacjenta po operacji Fontana
  Maksym Lazu, Sebastian Góreczny
10:00 - 10:15
Przerwa
10:15 - 11:15
Zabiegi strukturalne u dzieci - implikacje dla leczenia dorosłych (część II)

Przewodniczący: Jacek Kołcz, Sebastian Góreczny, Tomasz Mroczek, Małgorzata Szkutnik
Panel dyskusyjny: Lidia Tomkiewicz-Pająk, Danuta Sorysz, Roland Fiszer

 • Operacja sposobem “double root translocation”
  Aleksander Szypulski, Tomasz Mroczek, M. Hubler
 • Operacja “reverse double switch”
  Tomasz Mroczek
 • Primary, complete unifocalization of MAPCAs and native pulmonary arteries in infants
  Kamil Adamczyk, Jacek Kołcz
 • Hybrid Procedures in Children with Congenital Heart Disease: A Single-Center Experience 2013-2023
  Maciej Migoń, Jacek Kołcz, Tomasz Mroczek
 • Hemi-Mustard Rastelli Glenn procedure in a child with congenitally corrected transposition of the great arteries
  Kamil Adamczyk, Jacek Kołcz
 • Operacje hybrydowe w kardiochirurgii dziecięcej - współpraca kardiochirurga, kardiologa interwencyjnego i... pulmonologa
  Mirosława Dudyńska, Jacek Kołcz
11:15 - 11:30
Przerwa
11:30 - 12:30
Hungarian Session

Chair: Zoltán Ruzsa, Stanisław Bartuś, Piotr Musiałek

 • Treatment of acute limb ischemia using the Penumbra Indigo system
  Balázs Nemes
 • Recanalization of an occluded celiac trunk
  Balázs Nemes
 • Transtemporal and transradial access for carotide artery stenting in difficult aortic arch and tandem carotide lesions
  Zoltán Ruzsa
 • Distal radial artery access for tandem carotide artery occlusion in stroke
  Zoltán Ruzsa
12:30 - 13:00
Przerwa
13:00 - 14:00
Innowacje w przezskórnym leczeniu chorób serca i naczyń

Przewodniczący: Michał Hawranek, Zenon Huczek

13:00 - 13:10
Powrót do korzeni: balony lekowe ale pod kontrolą nowych technologii

Tomasz Roleder

13:10 - 13:20
Kiedy wrócą rusztowania biodegradowalne ?

Adrian Włodarczak

13:20 - 13:30
Image and AI based FFR

Krzysztof Milewski 

13:30 - 13:40
Innowacje w interwencyjnym leczeniu niewydolności serca

Piotr Buszman

13:40 - 14:00
Dyskusja
14:00 - 14:15
Przerwa
14:15 - 15:15
Prewencja i leczenie wielochorobowości

Przewodniczący: Piotr Jankowski, Tomasz Rakowski

14:15 - 14:45
Debata mistrzów - pacjent z wielochorobowością
 • Wybieram tikagrelor
  Maciej Lesiak
 • Wybieram prasugrel 
  Jacek Legutko

  Dyskusja
14:45 - 14:52
Suplementy diety to przyszłość czy przekleństwo farmakoterapii?

 Karolina Banyś

14:52 - 14:59
Czy zespół metaboliczny wciąż jeszcze istnieje - warto rewaskularyzować?

Piotr Jankowski

14:59 - 15:15
Dyskusja
15:15 - 16:45
Przerwa
16:45 - 18:15
Wielochorobowość jak największy problem w leczeniu chorób serca i naczyń

Prowadzenie: Robert Gil, Marta Kałużna-Oleksy, Marcin Grabowski

 • Wielochorobowość - czy rzeczywiście jest problemem?
  Marta Kałużna-Oleksy
 • Mechanizmy działania empagliflozyny (iSGLT2) w niewydolności serca - czego jeszcze nie wiemy
  Marcin Grabowski
  Wykład pod patronatem Boehringer Ingelheim
 • Czy badania kliniczne potwierdzają skuteczność SGLT2i u chorych z wielochorobowością
  Przemysław Leszek
 • Prezentacja przypadku (pacjent z wielochorobowością: HF+DM+AF +CKD+ PAD)
  Radosław Parma
 • Prezentacja przypadku (pacjent skierowany do leczenia chirurgicznego z wielochorobowością)
  Przemysław Nowakowski
18:15 - 18:30
Przerwa
18:30 - 19:30
Zaawansowane metody leczenia chorób i serca i naczyń - sesja przypadków klinicznych

Prowadzenie: Łukasz Rzeszutko, Paweł Kleczyński, Barbara Zawiślak

 • Szczegóły wkrótce
  Paweł Kleczyński, Łukasz Rzeszutko
 • Dostęp podobojczykowy do wspomagania serca
  Jan Roczniak, Karol Sabatowski
 • Nakłucie pod kontrolą USG tętnicy udowej.
  Artur Pawlik
 • Przypadek angiologiczny
  Marcin Suska
 • Spazmy tętnicy promieniowej - czynniki ryzyka, podtypy oraz postępowanie
  Jan Roczniak
 • Torowanie drogi dostępu do TAVI.
  Łukasz Rzeszutko, Paweł Kleczyński

Pliki do pobrania

Opinia POLMED

PARTNER GŁÓWNY

PARTNERZY KONFERENCJI

OPCJE REJESTRACJI

Rejestracja poprzez konto na stronie jest obowiązkowa dla uczestnictwa w spotkaniu.

Wybór pakietu (ROZWIŃ LISTĘ PONIŻEJ):

Opłaty konferencyjne:

Zarejestruj się

Kontakt

Kontakt dla Uczestników Joanna Myszczyszyn

 

Kontakt dla Firm Małgorzata Nowakowska