Miejsce:
Zielona Góra
Data:
1 kwietnia 2023 09:00

Postępy w Kardiologii 2023

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Błaszyk
dr hab. n. med. Jarosław Hiczkiewicz, prof. UZ

Podziękowania

PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

09:30 - 09:40
Powitanie Uczestników Konferencji

prof. dr hab. med. Krzysztof Błaszyk,
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Kardiologii dla województwa lubuskiego,
dr hab. med. Jarosław Hiczkiewicz, prof. UZ
Klinika Kardiologii Collegium Medicum, Uniwersytet Zielonogórski, Szpital w Nowej Soli

09:40 - 10:35
Kardiologiczne fakty i komentarz Eksperta
09:40 - 10:05
Krajobraz po badaniach STICH, ISCHEMIA, REVIVED

prof. dr hab. med. Stefan Grajek, emerytowany Kierownik I Kliniki Kardiologii UM w Poznaniu

10:05 - 10:25
Prewencja powikłań krwotocznych u pacjentów poddawanych zabiegom PCI

prof. dr hab. med. Maciej Lesiak (I Klinika Kardiologii UM w Poznaniu)

10:25 - 10:35
Dyskusja
10:35 - 10:55
Przerwa
10:55 - 12:15
Kardiologia inwazyjna, nadciśnienie płucne
10:55 - 11:15
Kto jest dobrym kandydatem do zabiegu Mitraclip/Triclip w 2023 roku?

dr hab. med. Marek Grygier, prof. UMP (I Klinika Kardiologii UM w Poznaniu)

11:15 - 11:35
Nadciśnienie płucne – co nowego w ostatnich wytycznych ESC/ERS?

prof. dr hab. med. Aleksander Araszkiewicz (I Klinika Kardiologii UM w Poznaniu)

11:35 - 11:55
SICD – nowe narzędzie w zapobieganiu nagłej śmierci sercowej

dr n. med. Paweł Syska (Narodowy Instytut Kardiologii – II Klinika Zaburzeń Rytmu Serca)
Wykład pod patronatem firmy Boston Scientific

11:55 - 12:15
Dyskusja
12:15 - 12:35
Przerwa
12:35 - 13:45
Aktualne zalecenia terapeutyczne – część 1
12:35 - 12:55
Leczenie przeciwpłytkowe i przeciwkrzepliwe u pacjentów po zamknięciu uszka lewego przedsionka

dr hab. med. Jarosław Hiczkiewicz, prof. UZ (Klinika Kardiologii Collegium Medicum, Uniwersytet Zielonogórski, Szpital w Nowej Soli)

12:55 - 13:15
Komorowe zaburzenia rytmu serca (VA) i prewencja nagłej śmierci sercowej (SCD); Co nowego w zaleceniach ESC z 2022 roku

prof. dr hab. med. Krzysztof Błaszyk (I Klinika Kardiologii UM w Poznaniu)

13:15 - 13:35
Czy wszystkie leki działające w mechanizmie hamowania białka PCSK9 są równie skuteczne i porównywalne? Czy to już czas na indywidualizację terapii?

prof. dr hab. med. Paweł Burchardt (Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych UM w Poznaniu, II oddział Kardiologiczny Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu)

13:35 - 13:45
Dyskusja
13:45 - 14:05
Przerwa
14:05 - 15:25
Aktualne zalecenia terapeutyczne – część 2
14:05 - 14:25
Empagliflozyna w leczeniu niewydolności serca niezależnie od frakcji wyrzutowej

prof. dr hab. med. Ewa Straburzyńska-Migaj (I Klinika Kardiologii UM w Poznaniu)
Wykład pod patronatem firmy Boehringer-Ingelheim

14:25 - 14:45
Serce i nerki – jak leczyć w duecie

dr hab. med. Marta Kałużna-Oleksy (I Klinika Kardiologii UM w Poznaniu)

14:45 - 14:55
Choroby rzadkie: Skrobiawica

dr n. med. Daria Keller (I Klinika Kardiologii oraz Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego UM w Poznaniu)

14:55 - 15:15
Wyzwania leczenia przeciwkrzepliwego – postępowanie okołozabiegowe. Perspektywa chirurga naczyniowego

prof. dr hab. med. Zbigniew Krasiński (Klinika Chirurgii Naczyniowej, Wewnątrznaczyniowej, Angiologii i Flebologii UM w Poznaniu).
Wykład pod patronatem firmy Pfizer

15:15 - 15:25
Dyskusja
15:25 - 15:30
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Pliki do pobrania

Certyfikat INFARMA

PARTNERZY GŁÓWNI

PARTNERZY KONFERENCJI

PATRONAT HONOROWY

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

MIEJSCE OBRAD

Konferencja odbędzie się w Hotelu ForRest w Zielona Góra

 

Hotel Copernicus - Toruń

Miejsce:
Hotel ForRest

Adres:
Głogowska 4a
66-004 Zielona Góra

Strona www:
for-rest.pl

Kontakt

Kontakt dla
Uczestników
Joanna Myszczyszyn

Kontakt dla Firm Małgorzata Nowakowska