Miejsce:
Online
Data:
06.10.2021

Przezcewnikowe leczenie wad zastawki mitralnej i aortalnej

Kto jest, a kto nie jest kandydatem do zabiegu w oparciu o wyniki badań i ostatnio opublikowane standardy?

prof. Marek Grygier

PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

17:00 - 17:15
Ocena kliniczna i echokardiograficzna chorych kwalifikowanych do przezcewnikowego leczenia zwężenia zastawki aortalnej (TAVI) - kto jest a kto nie jest dobrym kandydatem do zabiegu?

dr n. med. Anna Olasińska-Wiśniewska

17:15 - 17:30
Kiedy i kogo należy skierować na zabieg TAVI w 2021– punkt widzenia kardiologa a obecne standardy...

prof. dr hab. n. med. Marek Grygier

17:30 - 17:45
Dyskusja
17:45 - 18:00
Ocena kliniczna i echokardiograficzna chorych kwalifikowanych do interwencyjnego leczenia niedomykalności mitralnej/trójdzielnej - kto jest a kto nie jest dobrym kandydatem do zabiegu?

dr n. med. Agata Markiewicz

18:00 - 18:15
Sam zabieg MitraClip/Triclip to nie wszystko – prowadzenie chorego przed i po zabiegu...

dr hab. n. med. Zofia Oko-Sarnowska

18:15 - 18:30
Dyskusja

PARTNERZY WYDARZENIA

Kontakt

Kontakt w sprawie
Problemów Technicznych
Krzysztof Sęk