Miejsce:
Poznań
Data:
16-17 listopada 2023 12:40

XVI Poznańskie Spotkania Kardiologiczne
Prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski
Prof. dr hab. n. med. Marek Grygier
Prof. dr hab. n. med. Stefan Grajek

16-17 listopada 2023 roku 

Zaproszenie

PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

12:40 - 13:50

Małoinwazyjne techniki w kardiochirurgii

Przewodniczący: Marek Jemielity, Olga Trojnarska, Mateusz Puślecki

 • Zastawka aortalna i tętniaki aorty
  Marek Jemielity
 • Zastawka mitralna
  Sebastian Stefaniak
 • Operacje hybrydowe
  Tomasz Urbanowicz
 • Angiovac
  Mateusz Puślecki
 • Dyskusja
13:50 - 14:00
☕ Przerwa kawowa
14:00 - 15:10

Czy ablacja może pomóc każdemu – perspektywa 2023 r.
Pracownia Elektrofizjologii Serca I Kliniki Kardiologii UM w Poznaniu

Przewodniczący Sesji: Krzysztof Błaszyk, Adrian Gwizdała

 • Ablacja u pacjentów starszych wiekowo 
  Wojciech Seniuk 
 • Ablacja u pacjentów z wrodzonymi wadami serca 
  Michał Waśniewski 
 • Ablacja u pacjentów z niewydolnością serca
  Adrian Gwizdała 
 • Nowe możliwości ablacji oraz techniki zabiegowe 
  Krzysztof Błaszyk
  wykład sponsorowany przez Johnson&Johnson
 • Dyskusja 
15:10 - 15:25
☕ Przerwa kawowa
15:25 - 16:35

Od ostrej zatorowości płucnej do zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego

Prowadzenie: Tatiana Mularek-Kubzdela, Grzegorz Kopeć

 • Których chorych z ostrą zatorowością płucną powinno się kierować do ośrodków inwazyjnych?
  Aleksander Araszkiewicz
 • Jak długo leczyć przeciwzakrzepowo po ostrej zatorowości płucnej?
  Tatiana Mularek-Kubzdela
 • Czy potrafimy skutecznie rozpoznawać zakrzepowo-zatorowe nadciśnienie płucne
  Grzegorz Kopeć 
 • Badania obrazowe w zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniu płucnym
  Magdalena Janus
 • Różne oblicza chorych z zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym – przypadki z codziennej praktyki
  Sylwia Sławek-Szmyt 
 • Dyskusja
16:35 - 16:50
☕ Przerwa kawowa
16:50 - 18:00

Sesja 

16:50 - 17:30

Oblicza leczenia przeciwzakrzepowego w codziennej praktyce klinicznej

Przewodniczący: Tatiana Mularek-Kubzdela, Stefan Grajek

 • Leczenie przeciwzakrzepowe u pacjenta z migotaniem przedsionków a ryzyko zawałów serca
  Stefan Grajek 
 • Leczenie przeciwzakrzepowe w szczególnych sytuacjach klinicznych: zespół kruchości, otyłość oraz po udarze niedokrwiennym
  Tatiana Mularek-Kubzdela 
 • Dyskusja
  Sesja pod patronatem firmy Bayer

17:30 - 18:00

Minisympozjum Znaczenie rewaskularyzacji u pacjentów z niewydolnością serca

 

 • Krajobraz po badaniach STICH i ISCHEMIA
  Stefan Grajek
 • Co wniosą nowe badania? REVIVED-BCIS2 i STICH3C
  Maciej Lesiak 
 • Dyskusja 
12:40 - 13:50

Rola rezonansu  magnetycznego serca w diagnostyce kardiomiopatii w świetle najnowszych wytycznych

Przewodniczący: Małgorzata Pyda, Karolina Dorniak, Łukasz Mazurkiewicz

 • Kardiomiopatia przerostowa 
  Łukasz Mazurkiewicz
 • Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory
  Karolina Dorniak 
 • Kardiomiopatia rozstrzeniowa
  Anna Jankowska
 • Kardiomiopatia z niescalenia
  Justyna Rajewska-Tabor 
13:50 - 14:00
☕ Przerwa kawowa
14:00 - 15:10

12. Warsztaty Nagły Zgon Sercowy

Sesja 1: Powikłania elektroterapii
Przewodniczący: Romuald Ochotny, Ewa Jędrzejczyk-Patej

 • Powikłania infekcyjne 
  Lidia Chmielewska-Michalak
 • Powikłania nieinfekcyjne 
  Adam Sokal
 • Zapobieganie powikłaniom, co po infekcji – opcje elektroterapii 
  Przemysław Mitkowski
 • Dyskusja
15:10 - 15:25
☕ Przerwa kawowa
15:25 - 16:35

12. Warsztaty Nagły Zgon Sercowy


Sesja 2: Zaburzenia Rytmu Serca w różnych sytuacjach klinicznych
Przewodniczący: Przemysław Mitkowski, Rafał Baranowski

 • Zaburzenia rytmu serca u pacjentów uprawiających sport
  Agnieszka Katarzyńska-Szymańska 
 • Zaburzenia rytmu serca u ciężarnych
  Ewa Jędrzejczyk-Patej 
 • Zaburzenia rytmu serca u pacjentów w podeszłym wieku
  Ewa Piotrowicz 
 • Przemijające ryzyko nagłego zgonu sercowego
  Jarosław Kaźmierczak
 • Dyskusja 
16:35 - 16:50
☕ Przerwa kawowa
16:50 - 18:00

12. Warsztaty Nagły Zgon Sercowy


Sesja 3: EKG w codziennej praktyce klinicznej

Przewodniczący: Romuald Ochotny, Adam Sokal

 • Zaburzenia stymulacji
  Przemysław Mitkowski
 • Migotanie przedsionków niejedno ma imię
  Rafał Baranowski
 • EKG u pacjentów z pierwotnymi chorobami elektrycznymi serca
  Michał Waśniewski
 • ILR – długookresowe poszukiwanie zaburzeń rytmu serca
  Przemysław Mitkowski
 • Dyskusja
12:40 - 13:50

10. Warsztaty Bifurkacyjne

Warsztaty – simulation-based learning
Maciej Lesiak, Sylwia Iwańczyk, Michał Lesiak

Prezentacja technik stentowania bifurkacji na modelach

13:50 - 14:00
☕ Przerwa kawowa
14:00 - 15:10

10. Warsztaty Bifurkacyjne


Sesja 1: Stentowanie bifurkacji tętnic wieńcowych – gorące tematy, część I
Przewodniczący: Stanisław Bartuś, Janusz Kochman, Jarosław Hiczkiewicz

Panel: Aleksandra Gąsecka-van der Pol, Jacek Legutko, Janusz Rzeźniczak, Łukasz Lewicki, Ryszard Kąsinowski, Jarosław Hiczkiewicz, Miłosz Dziarmaga

 • Aktualny konsensus EBC – co nowego?
  Maciej Lesiak
 • Zabiegi z jednym stentem wciąż terapią wyboru w PCI bifurkacji
  - Pro, Jacek Legutko
  - Contra, Łukasz Lewicki
 • Zawsze zabezpieczam bocznicę przy stentowaniu bifurkacji
  - Pro, Janusz Kochman
  - Contra, Janusz Rzeźniczak

Zabieg „live” z Pracowni Hemodynamiki I Kliniki Kardiologii

15:10 - 15:25
☕ Przerwa kawowa
15:25 - 16:35

10. Warsztaty Bifurkacyjne


Sesja 2: Stentowanie bifurkacji tętnic wieńcowych – gorące tematy, część II
Przewodniczący: Jacek Legutko, Janusz Rzeźniczak, Krzysztof Reczuch
Panel: Sylwia Iwańczyk, Aleksandra Gąsecka-van der Pol, Andrzej Ochała, Stanisław Bartuś, Miłosz Dziarmaga, Marek Słomczyński, Jarosław Hiczkiewicz

 • Kiedy potrzebuję oceny fizjologicznej bifurkacji wieńcowej?
  Sylwia Iwańczyk
 • Balony lekowe w leczeniu bocznicy po stentowaniu naczynia głównego
  - Pro, Stanisław Bartuś
  - Contra, Andrzej Ochała
 • LAD/Cx zawsze stentuję razem z pniem LTW.
  - Pro, Aleksandra Gąsecka-van der Pol
  - Contra, Jarosław Hiczkiewicz

Zabieg „live” z Pracowni Hemodynamiki I Kliniki Kardiologii

16:35 - 16:50
☕ Przerwa kawowa
16:50 - 18:00

10. Warsztaty Bifurkacyjne


Sesja 3: Stentowanie bifurkacji tętnic wieńcowych – gorące tematy, część III
Przewodniczący: Jacek Legutko, Janusz Rzeźniczak, Łukasz Lewicki
Panel: Sylwia Iwańczyk, Stanisław Bartuś, Marek Słomczyński, Piotr Kałmucki, Wojciech Wojakowski, Krzysztof Reczuch, Tomasz Roleder

 • Jak aterektomia naczynia głównego wpływa na ryzyko zamknięcia bocznicy?
  Krzysztof Reczuch
 • Po implantacji stentu do naczynia głównego nie „dotykam” bocznicy, jeśli przepływ TMI 3
  - Pro, Marek Słomczyński
  - Contra, Wojciech Wojakowski
 • Znaczenie obrazowania w stentowaniu bifurkacji tt. wieńcowych:
  - IVUS, Jacek Legutko
  - OCT, Tomasz Roleder

  Zabieg „live” z Pracowni Hemodynamiki I Kliniki Kardiologii
14:00 - 14:05

Otwarcie 8. Warsztatów Interwencyjnego Leczenia Wad Strukturalnych Serca

Marek Grygier

Koordynatorzy warsztatów:
Marek Grygier, Robert Sabiniewicz, Aleksander Araszkiewicz, Olga Trojnarska

14:05 - 15:10

8. POZNAŃSKIE WARSZTATY INTERWENCYJNEGO LECZENIA WAD STRUKTURALNYCH SERCA


Sesja 1: Dylematy przezcewnikowego zamykania ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej
Prowadzący sesję: Olga Trojnarska, Monika Komar, Aleksander Araszkiewicz, Rafał Płaksej

 • Któremu pacjentowi zamykam ASD przezskórnie a którego wysyłam do kardiochirurga ?
  Monika Komar 
 • Czy zamykanie ASD u pacjentów po 60 roku życia jest zasadne a test okluzji balonem pomocnym narzędziem decyzyjnym ?
  Aleksander Araszkiewicz 
 • Zamykanie ASD u chorych z nadciśnieniem płucnym – kogo kwalifikować do zabiegu ?
  Jacek Kusa 
 • Leczenie przezcewnikowe innych niż ASD-II ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD I, ASD sinus venosus) - czy jest możliwe ?
  Robert Sabiniewicz 
 • W trakcie sesji dwa zabiegi „live”
  zamknięcia ASD z omówieniem techniki zabiegu „step – by – step”
  operatorzy: Robert Sabiniewicz / Grzegorz Smolka / Marek Grygier
  ECHO: Zofia Oko-Sarnowska, Agata Markiewicz
15:10 - 15:25
☕ Przerwa kawowa
15:25 - 16:35

8. POZNAŃSKIE WARSZTATY INTERWENCYJNEGO LECZENIA WAD STRUKTURALNYCH SERCA


Sesja 2: Typowe i mniej typowe wskazania do zamykanie PFO

Prowadzący sesję: Wojciech Wojakowski, Zofia Oko-Sarnowska, Jacek Kusa, Marcin Demkow

 • Zamknięcie PFO po udarze mózgu/TIA – czy wszystko już wiadomo?
  Wojciech Wojakowski 
 • Czy warto zamykać PFO pacjentom po >60 roku życia?
  Monika Komar
 • Jakiemu pacjentowi z migreną zamknąłbym PFO?
  Aleksander Araszkiewicz
 • „Od zera do milionera“ – jak skutecznie zbudować sieć lekarzy kierujących do zabiegów zamykania PFO ?
  Anna Babicz-Sadowska 
 • W trakcie sesji dwa zabiegi „live”
  zamknięcia PFO różnymi typami zapinek z omówieniem techniki zabiegu „step-by-step“

  Operatorzy: Grzegorz Smolka / Marek Grygier
  ECHO: Agata Markiewicz, Zofia Oko-Sarnowska
16:35 - 16:50
☕ Przerwa kawowa
16:50 - 18:00

8. POZNAŃSKIE WARSZTATY INTERWENCYJNEGO LECZENIA WAD STRUKTURALNYCH SERCA


Sesja 3: Przezcewnikowe zabiegi na zastawce aortalnej Anno Domini 2023

Prowadzący sesję: Andrzej Ochała, Adam Witkowski, Anna Olasińska-Wiśniewska, Marcin Misterski

 • Nowe standardy ESC oraz AHA/ACC a zasady kwalifikacji chorych do TAVI w moim ośrodku
  Andrzej Ochała 
 • Aktualna strategia postępowania w trakcie TAVI – wskazania i ograniczenia w świetle nabytych doświadczeń
  Adam Witkowski 
 • Mój chory po zabiegu kardiochirurgicznym/TAVI ma dysfunkcję protezy – co dalej ?
  Zenon Huczek 
 • Sam zabieg TAVI to nie wszystko – problemy kliniczne w obserwacji odległej – jak sobie radzić – praktyczny przewodnik
  Anna Olasińska-Wiśniewska 
 • W trakcie sesji zabieg „live-in-a-box”
  przezcewnikowej implantacji zastawki TAVI
  systemem Acurate z techniką commissuaral alignment
  Operatorzy: Marek Grygier / Marcin Misterski
  ECHO: Anna Olasińska-Wiśniewska
18:10 - 19:20

SESJA INAUGURACYJNA
Europejskie Wytyczne ESC 2023 a polskie realia. Wciąż możemy więcej

Moderator sesji: Ewa Straburzyńska-Migaj

 • Jak prowadzić kardiologicznie pacjenta z cukrzycą?
  Maciej Lesiak
 • Pacjent z OZW - jaki lek p/płytkowy wybiorę?
  Jacek Kubica 
 • Jak poprawić rokowanie polskiego pacjenta z HF. Gdzie jesteśmy?
  Jarosław Drożdż
  Sesja firmy AstraZeneca
19:20 - 19:50

Empatia i perspektywa, czyli o zdrowych relacjach z otoczeniem

Zbigniew Kowalski
przewodniczący Sekcji Motywacji Pacjentów Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej, członek International Association for Communication in Healthcare

09:00 - 10:10

12. POZNAŃSKIE WARSZTATY NIEWYDOLNOŚCI SERCA I TRANSPLANTACJI

Przewodnicząca: Ewa Straburzyńska-Migaj

 • Pacjent ambulatoryjny z niewydolnością serca pozornie stabilny
  Ewa Straburzyńska Migaj
  wykład pod patronatem firmy Novartis
 • Pacjent z niewydolnością serca i chorobą nowotworową – jakie postępowanie w niewydolności serca?
  Aneta Klotzka
 • Mój pacjent z HFpEF – leczenie w świetle najnowszych wytycznych ESC
  Ewa Straburzyńska-Migaj
  wykład edukacyjny firmy Boehringer Ingelheim
 • Krajobraz po badaniach EMPEROR REDUCED i EMPEROR PRESERVED - co warto wiedzieć?
  Maciej Lesiak
  wykład edukacyjny firmy Boehringer Ingelheim
 • Dyskusja
10:10 - 10:25
☕ Przerwa kawowa
10:25 - 11:35

12. POZNAŃSKIE WARSZTATY NIEWYDOLNOŚCI SERCA I TRANSPLANTACJI

Przewodnicząca: Ewa Straburzyńska-Migaj

 • Badanie echokardiograficzne pacjenta z niewydolnością serca – wskazówki praktyczne
  Agnieszka Bartczak-Rutkowska
 • Niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową – fenotyp z nadciśnieniem płucnym wyzwaniem diagnostycznym i leczniczym
  Magdalena Janus
 • Stan odżywienia istotnym elementem oceny pacjenta z niewydolnością serca
  Marta Kałużna-Oleksy
 • Serce i nerki – wyzwanie interdyscyplinarne XXI wieku
  Ewa Straburzyńska-Migaj
  wykład pod patronatem firmy Bayer 
 • Dyskusja
11:35 - 11:50
☕ Przerwa kawowa
11:50 - 12:25

Optymalna terapia przeciwkrzepliwa na każdym etapie życia 

 • Pacjent z żylną chorobą zakrzepową kończyn dolnych
  Aneta Klotzka
 • Pacjent z migotaniem przedsionków
  Maciej Lesiak  
 • Dyskusja

sesja sponsorowana przez Pfizer

12:25 - 12:40

B-adrenolityki - fakty, nowości, perspektywy

Maciej Lesiak
wykład pod patronatem firmy MERCK

12:40 - 13:55

Zaawansowana choroba niedokrwienna serca – co poza rewaskularyzacją?

Stefan Grajek

12:55 - 13:00

Dyskusja

13:00 - 13:15
☕ Przerwa kawowa
13:15 - 14:30

Tętnicze nadciśnienie płucne (TNP) w świetle ostatnich wytycznych

Prowadzenie: Tatiana Mularek-Kubzdela, Marcin Kurzyna

 • Czemu ciągle zbyt rzadko rozpoznajemy TNP
  Tatiana Mularek-Kubzdela
 • Czy nowe wytyczne zmieniły sposób wykonywania ECHA serca u osób z podejrzeniem TNP
  Jarosław D. Kasprzak
  wykład sponsorowany przez Janssen Cilag Polska
 • Nadciśnienie płucne w wadach serca
  Magdalena Janus
  wykład sponsorowany przez Janssen Cilag Polska
 • Czy nowe wytyczne pozwalają lepiej zróżnicować nadciśnienie płucne w przebiegu chorób lewego serca od idiopatycznego tętniczego nadciśnienia płucnego
  Marcin Kurzyna 
 • Dyskusja
14:30 - 15:00

Podsumowanie i zakończenie konferencji

15:00

Lunch

09:00 - 10:10

Tomografia komputerowa – czy tylko dla wykluczenia choroby wieńcowej?

Przewodniczący: Mariusz Kruk, Małgorzata Pyda

 • Czy TK to dobra metoda dla każdego objawowego pacjenta? (zalecenia/przeciwwskazania/scenariusze kliniczne)
  Mariusz Kruk / Cezary Kępka 
 • Blaszka miażdżycowa; ocena ryzyka i planowanie rewaskularyzacji
  Mariusz Kruk / Cezary Kępka 
 • Dyskusja
10:10 - 10:25
☕ Przerwa kawowa
10:25 - 11:35

KARDIOONKOLOGIA

Przewodnicząca: Aneta Klotzka

 • Strategie oceny ryzyka sercowo-naczyniowego i monitorowanie w kardioonkologii
  Piotr Gościniak
 • Jak postępować w niewydolności serca związanej z leczeniem onkologicznym?
  Anna Nowicka
 • Jak bezpiecznie prowadzić terapię NOAC u pacjenta z nowotworem
  Aneta Klotzka
  wykład pod patronatem firmy Bayer 
11:35 - 11:50
☕ Przerwa kawowa
11:50 - 13:00

Współczesne postępowanie we wstrząsie kardiogennym

Przewodniczący: Aneta Klotzka, Marta Kałużna-Oleksy, Michał Hawranek, Mateusz Puślecki

 • Stratyfikacja ryzyka we wstrząsie…czy klasyfikacja SCAI wystarczy?
  Michał Hawranek
 • Farmakologiczne metody leczenia wstrząsu kardiologicznego
  Aneta Klotzka
 • Gdy aminy nie wystarczą?
  Marta Kałużna-Oleksy
 • VA ECMO w medycynie stanów krytycznych
  Mateusz Puślecki
 • Dyskusja
13:00 - 13:15
☕ Przerwa kawowa
13:15 - 14:30

SESJA PRZYPADKÓW KLINICZNYCH

Przewodniczący: Aneta Klotzka, Maciej Lesiak

 • Co powinniśmy wiedzieć o Zespole Blanda White’a Garlanda” zamiast „przewlekła choroba zastawkowa serca - co zrobić gdy nie da się nic zrobić
  Patrycja Woźniak
 • Kiedyś cię znajdę - poszukiwania w sercu
  Danuta Mikołajczak
 • Dwa w jednym. Bezobjawowy podwójny guz prawego serca
  Jerzy Paluszkiewicz
 • Kardiologiczne śledztwo na tropie rzadkiej choroby
  Daria Keller
 • Objawy kardiologiczne choroby układowej
  Karolina Jaxa-Kwiatkowska
14:30 - 15:00

Podsumowanie i zakończenie konferencji

15:00

Lunch 

09:00 - 10:10

10. Warsztaty Bifurkacyjne


Sesja 4: Stentowanie bifurkacji tętnic wieńcowych – gorące tematy, część IV
Przewodniczący: Aleksandra Gąsecka-van der Pol, Janusz Rzeźniczak, Maciej Lesiak

 • Zastosowanie stentów bioresorbowalnych w stentowaniu bifurkacji tętnic wieńcowych
  Adrian Włodarczak
 • Jaka technika w stentowaniu złożonej zmiany pnia LTW?
  - najlepiej z jednym stentem

  Mateusz Tajstra

  - od razu dwa stenty
  Maciej Lesiak
 • Zabiegi dwustentowe w PCI pnia LTW
  - wybieram DK-Crush
  Włodzimierz Skorupski

  - wybieram (DK)Culotte
  Sławomir Dobrzycki
 • Impella we wspomaganiu PCI złożonej zmiany w bifurkacji pnia LTW
  - najważniejszy jest dobór pacjenta

  Michał Hawranek
  - najważniejsza jest technika zabiegu
  Adam Sukiennik
10:10 - 10:25
☕ Przerwa kawowa
10:25 - 11:35

10. Warsztaty Bifurkacyjne


Sesja 5: Sesja przypadków
Przewodniczący: Sławomir Dobrzycki, Adrian Włodarczak, Maciej Lesiak

 • Zapętlenie prowadnika preludium do nieoczekiwanych kłopotów
  Sylwia Iwańczyk
 • Spodziewaj się niespodziewanego, czyli historia pewnej bifurkacji
  Piotr Rola
 • Culotte czy DK-Culotte, nie zapomnij o obrazowaniu gdy stentujesz pień LTW
  Miłosz Dziarmaga
 • Gdy stent poszedł nie tak
  Michał Lesiak
11:35 - 11:50
☕ Przerwa kawowa
11:50 - 13:00

KARDIOLOGIA W GABINECIE LEKARZA POZ
spotkanie dla lekarzy POZ

Przewodnicząca: Ewa Straburzyńska-Migaj

 • Czy potrzebujemy badania Holter EKG w codziennej praktyce?
  Piotr Sawiński 
 • Peptydy natriuretyczne w praktyce lekarza POZ
  Magdalena Dudek 
 • Wielochorobowość w niewydolności serca w uaktualnionych wytycznych ESC – niedobór żelaza – czy jest tu zadanie dla lekarza rodzinnego?
  Daria Keller 
 • Hipercholesterolemia w praktyce klinicznej – kogo kierować do programu leczenia zaburzeń lipidowych?
  Jacek Migaj 
 • Dyskusja 

13:00 - 13:15
☕ Przerwa kawowa
13:15 - 14:30

Trudne decyzje w kardiochirurgii

Przewodniczący: Ewa Straburzyńska-Migaj, Marcin Ligowski, Tomasz Urbanowicz

 • Tętniaki aorty
  Piotr Buczkowski
 • Leczenie przeciwpłytkowe/przeciwkrzepliwe
  Hanna Wachowiak-Baszyńska
 • HTX vs LVAD
  Anna Olasińska-Wiśniewska, Tomasz Urbanowicz
 • Przygotowanie anestezjologiczne
  Marcin Ligowski
14:30 - 15:00

Podsumowanie i zakończenie konferencji

15:00

Lunch 

09:00 - 10:10

8. POZNAŃSKIE WARSZTATY INTERWENCYJNEGO LECZENIA WAD STRUKTURALNYCH SERCA


Sesja 4: Debata z udziałem ekspertów i lekarzy praktyków – zamykanie uszka lewego przedsionka w prewencji udaru mózgu u chorych z migotaniem przedsionków – niszowe wskazanie czy standard postępowania

Prowadzący debatę: Marek Grygier
Uczestnicy debaty: Krzysztof Kaczmarek, Marcin Demkow, Adam Witkowski, Wojciech Wojakowski, Adam Sukiennik

Tematy do dyskusji:

 • wskazania do zabiegu dzisiaj i jutro – czy czeka nas rewolucja?
 • jak kwalifikuję chorych do zabiegu – CT, TEE a może nic?
 • jak przeprowadzam zabieg – znieczulenie, TEE, angio vs ICE, leczenie p-zakrzepowe, hospitalizacja, zabezpieczenie kardiochirurgiczne etc.?
 • jakie urządzenie wybieram - Watchman FLX vs Amulet a może jeszcze inne?
 • zabiegi hybrydowe - LAA + ablacja, TAVI, TEER etc.
 • jakie leczenie p-zakrzepowe/p-płytkowe po zabiegu ?
 • jak prowadzę follow-up ?
 • W trakcie sesji transmisja dwóch zabiegów
  zamknięcia uszka lewego przedsionka systemem Amulet oraz systemem Watchman FLX
  Operatorzy: Łukasz Lewicki/Grzegorz Smolka/Aleksander Araszkiewicz
  ECHO: Agata Markiewicz
10:10 - 10:25
☕ Przerwa kawowa
10:25 - 11:35

8. POZNAŃSKIE WARSZTATY INTERWENCYJNEGO LECZENIA WAD STRUKTURALNYCH SERCA

 

Sesja 5: Zabiegi, o których ciągle niewiele wiemy - kardiolodzy dziecięcy kardiologom dorosłych ale nie tylko
Prowadzący sesję: Robert Sabiniewicz, Tomasz Moszura, Jacek Kusa, Olga Trojnarska

 • Nowe możliwości przeznaczyniowego wszczepiania zastawek płucnych
  Marcin Demkow 
 • Możliwości interwencyjnego leczenia koarktacji aorty
  Tomasz Moszura 
 • VSD wrodzone a VSD pozawałowe – odrębności postępowania interwencyjnego
  Robert Sabiniewicz 
 • Przezskórne leczenie opornych zwężeń tętnic płucnych
  Jacek Kusa 
 • Przezskórne zwężenie zatoki wieńcowej – nowa metoda terapii chorych z oporną dławicą piersiową
  Adrian Włodarczak 
 • Wytworzenie przecieku wewątrzsercowego – nowa opcja terapeutyczna dla chorych z niewydolnością serca
  Łukasz Lewicki 
11:35 - 11:50
☕ Przerwa kawowa
11:50 - 13:00

8. POZNAŃSKIE WARSZTATY INTERWENCYJNEGO LECZENIA WAD STRUKTURALNYCH SERCA

 

Sesja 6: Nowości w przezcewnikowych interwencjach na zastawce mitralnej
Prowadzący sesję: Adam Witkowski, Wojciech Wojakowski, Adam Sukiennik, Zofia Oko-Sarnowska

 • Kogo i kiedy kieruję do zabiegu przezcewnikowego na zastawce mitralnej – spojrzenie echokardiografisty i klinicysty...
  Zofia Oko-Sarnowska 
 • Przezcewnikowe interwencje na zastawce mitralnej – gdzie jesteśmy a dokąd zmierzamy?
  Wojciech Wojakowski 
 • Pacjent po operacji na zastawce mitralnej – przezcewnikowe zabiegi valve-in-valve oraz valve-in-ring
  Zenon Huczek 
 • Stenoza zastawki mitralnej – nowe podejście do leczenia interwencyjnego oraz prezentacja „live-in-a-box“
  Łukasz Lewicki
 • W trakcie sesji zabieg „live”
  przezcewnikowego leczenia niedomykalności mitralnej systemem MitraClip
  Operatorzy: Marek Grygier, Sebastian Stefaniak
  ECHO: Agata Markiewicz
13:00 - 13:15
☕ Przerwa kawowa
13:15 - 14:30

8. POZNAŃSKIE WARSZTATY INTERWENCYJNEGO LECZENIA WAD STRUKTURALNYCH SERCA


Sesja 7: Czy ciągle zapomniana zastawka? – możliwości interwencji na zastawce trójdzielnej

Prowadzący sesję: Marek Grygier, Adam Sukiennik, Zofia Oko-Sarnowska, Adam Rdzanek

 • Kogo i kiedy kieruję do zabiegu przezcewnikowego na zastawce trójdzielnej – spojrzenie echokardiografisty...
  Agata Markiewicz 
 • Leczenie farmakologiczne chorych z ciężką niedomykalnością trójdzielną – spojrzenie klinicysty...
  Marta Kałużna-Oleksy 
 • Przezcewnikowe interwencje na zastawce trójdzielnej – gdzie jesteśmy a dokąd zmierzamy?
  Adam Rdzanek 
 • A jeżeli zabieg brzeg-do-brzegu (TEER) jest niemożliwy to co dalej ?
  Janusz Kochman 
 • W trakcie sesji zabieg „live-in-a-box”
  przezcewnikowego leczenia niedomykalności trójdzielnej systemem TriClip
  Operatorzy: Marek Grygier, Sebastian Stefaniak
  ECHO: Agata Markiewicz, Zofia Oko-Sarnowska
14:30 - 14:35

Podsumowanie i zakończenie konferencji

14:35

Lunch

Pliki do pobrania

Certyfikat INFARMA
Plan terenu Poznań Congress Center
Plan powierzchni Pawilonu 15, PCC
Program merytoryczny

PARTNER STRATEGICZNY

PARTNERZY GŁÓWNI

PARTNERZY KONFERENCJI


PARTNERZY 12. WARSZTATÓW BIFURKACYJNYCH


PARTNERZY 12. WARSZTATÓW NAGŁY ZGON SERCOWY


PARTNERZY 8. POZNAŃSKICH WARSZTATÓW LECZENIA WAD STRUKTURALNYCH SERCA

PATRONAT HONOROWY

Akademia Kardiologii Interwencyjnej Akademia Kardiologii Interwencyjnej
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak
Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak
Jego Magnificencja Rektor UMP - prof. dr hab. Andrzej Tykarski Jego Magnificencja Rektor UMP - prof. dr hab. Andrzej Tykarski
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Naczelna Izba Lekarska Naczelna Izba Lekarska
Wielkopolska Izba Lekarska Wielkopolska Izba Lekarska
Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

PATRONAT MEDIALNY

MIEJSCE OBRAD

Konferencja odbędzie się w Poznań Congress Center, Pawilon 15.

 

Informacje dotyczące parkingu

 

Poznań Congress Center

Miejsce:
Poznań Congress Center, Pawilon 15 MTP

Adres:
ul. Głogowska 14
60-734 Poznań

Strona www:
www.pcc.mtp.pl

 

Kontakt

Kontakt dla Uczestników Joanna Myszczyszyn

 

Kontakt dla Firm Małgorzata Nowakowska