Powrót do Strony Głównej | Kalendarium

pl
Miejsce:
Rabka-Zdrój /Online
Data:
29.09 - 30.09 / 2022

34. Polsko-Słowackie Dni Pneumologii i Alergologii Dziecięcej

im. V. Vojteka i J. Rudnika

Przewodniczący Komitetu Naukowego:

prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego:

mgr Maria Dunaj

pl

Transmisja Live

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za obecność.

Ladies and gentlemen!

Thank you for your presence.

Informacje

PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

13:30 - 13:50
CEREMONIA OTWARCIA

mgr Maria Dunaj – Dyrektor - IGiChP OT w Rabce-Zdroju
Ing. Miroslava Mištunová, PhD., MPH – Dyrektor - NÚDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec
prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek – Przewodniczący Komitetu Naukowego


The opening ceremony of the Conference
mgr Maria Dunaj – Dyrektor - IGiChP OT w Rabce-Zdroju
Ing. Miroslava Mištunová, PhD., MPH – Dyrektor - NÚDTaRCH, n.o. Dolný Smokovec
prof. dr hab. n. med. Henryk Mazurek – Przewodniczący Komitetu Naukowego

13:50 - 14:30
SESJA SPECJALNA: W 100 ROCZNICĘ URODZIN PROF. JANA RUDNIKA

Chairmen: Henryk Mazurek (Rabka-Zdrój)


SPECIAL SESSION: 100th anniversary of the birth of prof. Jan Rudnik
Chairmen: Henryk Mazurek (Rabka-Zdrój)

13:50 - 14:00
Gorczański Park Narodowy – Europejskie dziedzictwo przyrodnicze

J.Tomasiewicz


Gorczański National Park - european natural heritage
J.Tomasiewicz

14:00 - 14:20
Jan Rudnik - Moje wspomnienia o Szefie

J. Hałuszka (Rabka-Zdrój, Polska)


Jan Rudnik - in my memories of the Boss
J. Hałuszka (Rabka-Zdrój, Polska)

14:20 - 14:30
Krótka historia Oddziału Terenowego po 1986 r.

H. Mazurek (Rabka-Zdrój, Polska)


A brief history of the Branch since 1986 r.
H. Mazurek (Rabka-Zdrój, Polska)

14:30 - 14:45
Przerwa kawowa / COFFEE BREAK
14:45 - 15:30
SESJA I – ANAFILAKSJA NA ALERGENY POKARMOWE U DZIECI W ERZE DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ

Chairmen: Ryszard Kurzawa (Rabka-Zdrój), Peter Kunč (Dolný Smokovec)


SESSION I: FOOD ANAPHYLAXIS IN CHILDREN
Chairmen: Ryszard Kurzawa
(Rabka-Zdrój), Peter Kunč (Dolný Smokovec)


14:45 - 15:00
Epidemiologia anafilaksji na pokarm z wykorzystaniem metod diagnostyki molekularnej

R. Kurzawa (Rabka-Zdrój, Polska)


Epidemiology of food anaphylaxis using molecular diagnostic methods
R. Kurzawa (Rabka-Zdrój, Polska)

15:00 - 15:15
Fenotypy i endotypy anafilaksji na pokarm na poziomie molekularnym oraz ich przydatność w ocenie stanu zagrożenia życia pacjenta

Ł. Błażowski (Rabka-Zdrój, Polska)


Phenotypes and endotypes of food anaphylaxis at the molecular level and their usefulness in the assessment of the life-threatening state of the patient
Ł. Błażowski (Rabka-Zdrój, Polska)

15:15 - 15:30
W poszukiwaniu przyczyny anafilaksji – opis przypadku

J. Biela-Mazur (Rabka-Zdrój, Polska)


In search of the cause of anaphylaxis - a case report
J. Biela-Mazur (Rabka-Zdrój, Polska)

15:30 - 15:45
PRZERWA KAWOWA / COFFEE BREAK
15:45 - 17:00
SESJA II – MUKOWISCYDOZA / PIERWOTNA DYSKINEZA RZĘSEK / PATOFIZJOLOGIA UKŁADU ODDECHOWEGO

Chairmen: Andrzej Pogorzelski (Rabka-Zdrój), Michaela Matiščáková (Dolný Smokovec)


SESSION II - CYSTIC FIBROSIS / PRIMARY CILIARY DYSKINESIA / RESPIRATORY SYSTEM PATHOPHYSIOLOGY
Chairmen: Andrzej Pogorzelski
(Rabka-Zdrój), Michaela Matiščáková (Dolný Smokovec)

15:45 - 16:00
Zastosowanie urządzenia Simeox w trakcie zaostrzenia u pacjentów z mukowiscydozą

K. Warzeszak, H. Mazurek (Rabka-Zdrój, Polska)


The Simeox device application in cystic fibrosis patients during exacerbation
K. Warzeszak, H. Mazurek (Rabka-Zdrój, Polska)

16:00 - 16:15
Problemy pielęgnacyjne 36 – letniej pacjentki z ostrą niewydolnością oddechową w zaostrzeniu mukowiscydozy – studium przypadku

N. Cież-Piekarczyk, M. Gorczowska, M. Zarzycki (Rabka-Zdrój, Polska)


Nursing challenges in caring for a 36-year-old female cystic fibrosis patient with an acute pulmonary exacerbation: a case study
N. Cież-Piekarczyk, M. Gorczowska, M. Zarzycki (Rabka-Zdrój, Polska)

16:15 - 16:30
Użycie nieinwazyjnej terapii wentylacyjnej jako metody fizjoterapii u pacjentów z mukowiscydozą – badanie pilotażowe i opis serii przypadków

M. Woźniak, K. Woźniak, B. Wroński (Rabka-Zdrój, Polska)


The use of non-invasive ventilation therapy as a method of physiotherapy in patients with cystic fibrosis - a pilot study and case series
M. Woźniak, K. Woźniak, B. Wroński (Rabka-Zdrój, Polska)

16:30 - 16:45
Drenaż autogeniczny – fizjoterapia oddechowa, skuteczne wsparcie u pacjentów z mukowiscydozą

M. Żak (Szczecin, Polska)


Autogenic drainage - respiratory physiotherapy, effective support in patients with cystic fibrosis
M. Żak (Szczecin, Polska)

16:45 - 17:00
Program lekowy „Leczenie mukowiscydozy” B.112 – doświadczenia wstępne (od 23 czerwca 2022 r.)

A. Pogorzelski (Rabka-Zdrój, Polska)


Drug program "Treatment of cystic fibrosis" B.112 - first experiences (from 23 June 2022)
A. Pogorzelski (Rabka-Zdrój, Polska)

17:00 - 17:15
Przerwa kawowa / COFFEE BREAK
17:15 - 18:15
SESJA III: SARS-CoV-2

Chairmen: Marta Czubaj-Kowal (Kraków), Katarína Ištvanková (Dolný Smokovec)


SESSION III: SARS-CoV-2
Chairmen: Marta Czubaj-Kowal (Kraków), Katarína Ištvanková (Dolný Smokovec)

17:15 - 17:30
Odpowiedź przeciwciał na szczepionkę SARS-CoV-2 Comirnaty (Pfizer/BioNTech) pracowników u NÚDTaRCH, n.o.

M. Cvancigerová, K. Ištvanková, K. Kucháliková, J. Fábry (Dolný Smokovec, Słowacja)


Antibody response to SARS-CoV-2 vaccine Comirnaty (Pfizer/BioNTech) in NÚDTaRCH, n.o. employees
M. Cvancigerová, K. Ištvanková, K. Kucháliková, J. Fábry (Dolný Smokovec, Słowacja)

17:30 - 17:45
Niejednorodność objawów u dzieci z ostrymi następstwami zespołu zakażenia SARS-CoV-2

P. Kunč, J. Fábry, P. Ferenc, T. Strachan, Z. Hribíková, G. Trgová, M. Matiščáková, M. Seňková (Dolný Smokovec, Słowacja)


The heterogeneity of the symptoms of children with the acute consequences of the SARS-CoV-2 infection syndrome
P. Kunč, J. Fábry, P. Ferenc, T. Strachan, Z. Hribíková, G. Trgová, M. Matiščáková, M. Seňková (Dolný Smokovec, Słowacja)

17:45 - 18:00
Problemy zdrowotne u dzieci po COVID-19 – badanie jednoośrodkowe

M. Czubaj-Kowal, K. Gąsiorkiewicz, P. Wyszyńska, M. Jamrożek-Pająk, B. Lubowicz, T. Friediger (Kraków, Polska)


Health problems in children afer COVID-19 – single center study
M. Czubaj-Kowal, K. Gąsiorkiewicz, P. Wyszyńska, M. Jamrożek-Pająk, B. Lubowicz, T. Friediger (Kraków, Polska)


18:00 - 18:15
Leczenie rehabilitacyjne dzieci po przebyciu COVID-19

K. Kretová (Dolný Smokovec, Słowacja)


Rehabilitation of children after overcoming the disease COVID-19
K. Kretová (Dolný Smokovec, Słowacja)

18:15 - 18:20
ZAKOŃCZENIE I DNIA KONFERENCJI

 


End of the first day of the conference

08:30 - 09:45
SESJA IV: TORAKOCHIRURGIA, INTENSYWNA OPIEKA, BÓL

Chairmen: Maciej Maciaszczyk (Rabka-Zdrój), Vladimír Zoľák (Martin), Peter Ďurdík (Martin)


SESSION IV: THORACIC SURGERY, INTENSIVE CARE, PAIN
Chairmen: Maciej Maciaszczyk
(Rabka-Zdrój), Vladimír Zoľák (Martin), Peter Ďurdík (Martin)

08:30 - 08:45
USG płuc w intensywnej terapii pediatrycznej

V. Zoľák, P. Ďurdík, P. Bánovčin (Martin, Słowacja)


Lung ultrasound in pediatric intensive care
V. Zoľák, P. Ďurdík, P. Bánovčin (Martin, Słowacja)

08:45 - 09:00
Sekwestracja płucna jako problem diagnostyczny i leczniczy

M. Maciaszczyk, D. Ligarski, D. Fenikowski, W. Szatkowski, Z. Halota, M. Bobowski (Rabka-Zdrój, Polska)


Pulmonary sequestration as a diagnostic and therapeutic problem
M. Maciaszczyk, D. Ligarski, D. Fenikowski, W. Szatkowski, Z. Halota, M. Bobowski (Rabka-Zdrój, Polska)

09:00 - 09:15
Rola anelgezji pooperacyjnej w torakochirurgii dziecięcej

D. Fenikowski, L. Tomaszek, W. Szatkowski, Z. Halota, M. Bobowski M. Maciaszczyk, D. Ligarski, (Rabka-Zdrój, Polska)


The role of postoperative anelgesia in pediatric thoracic surgery
D. Fenikowski, L. Tomaszek, W. Szatkowski, Z. Halota, M. Bobowski M. Maciaszczyk, D. Ligarski, (Rabka-Zdrój, Polska)

09:15 - 09:30
Skuteczność dożylnego wlewu morfiny w porównaniu z piersiowym wlewem zewnątrzoponowym ropiwakainy i fentanylu u pacjentów pediatrycznych po zabiegu Ravitcha – badanie kohortowe

D. Fenikowski, L.Tomaszek, D. Gawron (Rabka-Zdrój, Polska)


Efficacy of intravenous morphine infusion compared with a thoracic epidural infusion of ropivacaine with fentanyl for pediatric analgesia after Ravitch procedure – a cohort study
D. Fenikowski, L.Tomaszek, D. Gawron (Rabka-Zdrój, Polska)

09:30 - 09:45
Wpływ gabapentyny na ból, lęk, spożycie morfiny i satysfakcję u pacjentów pediatrycznych po zabiegu Ravitcha – randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie fazy 4

D. Fenikowski, L. Tomaszek, H. Mazurek, D. Gawron, P. Maciejewski (Rabka-Zdrój, Polska)


The effects of gabapentin on postoperative pain and anxiety, morphine consumption and patient satisfaction in paediatric patients following the Ravitch procedure – a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 4 trial
D. Fenikowski, L. Tomaszek, H. Mazurek, D. Gawron, P. Maciejewski (Rabka-Zdrój, Polska)

09:45 - 10:00
Przerwa kawowa / Coffee break
10:00 - 11:15
SESJA V: GRUŹLICA I INNE ZAKAŻENIA UKŁADU ODDECHOWEGO

Chairmen: Zbigniew Doniec (Rabka-Zdrój), Peter Ferenc (Dolný Smokovec)


SESSION V: TUBERCULOSIS AND OTHER INFECTIONS OF THE RESPIRATORY SYSTEM
Chairmen: Zbigniew Doniec (Rabka-Zdrój), Peter Ferenc (Dolný Smokovec)

10:00 - 10:15
Aktualna sytuacja w gruźlicy dziecięcej na Słowacji

P. Ferenc, T. Strachan, P. Kunč, J. Fábry (Dolný Smokovec, Słowacja)


The current situation in childhood tuberculosis in Slovakia
P. Ferenc, T. Strachan, P. Kunč, J. Fábry (Dolný Smokovec, Słowacja)

10:15 - 10:30
Czynniki sprzyjające wystąpieniu przewlekającego się bakteryjnego zapalenia oskrzeli u dzieci

P. Gburzyńska-Czudzinowicz (Rabka-Zdrój, Polska)


Factors contributing to the occurrence of protracted bronchitis in children
P. Gburzyńska-Czudzinowicz (Rabka-Zdrój, Polska)

10:30 - 10:45
Prątki niegruźlicze – doświadczenie Kliniki Pneumonologii i Mukowiscydozy

K. Gwoździewicz (Rabka-Zdrój, Polska)


Nontuberculous mycobacteria – the experience of the Department of Pneumology and Cystic Fibrosis
K. Gwoździewicz (Rabka-Zdrój, Polska)

10:45 - 11:00
Czy rozstrzenie oskrzeli u dzieci mogą być odwracalne? Prezentacja 3 przypadków

K. Surówka, K. Gwoździewicz, H. Mazurek (Rabka-Zdrój, Polska)


Can bronchiectasis in children be reversible? Presentation of 3 cases
K. Surówka, K. Gwoździewicz, H. Mazurek (Rabka-Zdrój, Polska)

11:00 - 11:15
Czy niedobór glutationu może mieć wpływ na przebieg zakażeń układu oddechowego (np. COVID-19, infekcje bakteryjne)?

H. Mazurek (Rabka-Zdrój, Polska)


Can glutathione deficiency affect the course of respiratory infections (e.g. COVID-19, bacterial infections)?
H. Mazurek (Rabka-Zdrój, Polska)

11:15 - 11:30
Przerwa kawowa / Coffee break
11:30 - 12:45
SESJA VI: RÓŻNE

Chairmen: Karolina Gwoździewicz (Rabka-Zdrój), Milan Kuchta (Košice), Tomáš Strachan (Dolný Smokovec)


SESSION VI: VARIA
Chairmen: Karolina Gwoździewicz (Rabka-Zdrój), Milan Kuchta (Košice), Tomáš Strachan (Dolný Smokovec)

11:30 - 11:45
Czy warto szukać dziury w całym? - prezentacja przypadku pacjenta z zapaleniem płuc

K. Gwoździewicz (Rabka-Zdrój, Polska)


Unexpected course of pneumoniae – case report
K. Gwoździewicz (Rabka-Zdrój, Polska)

11:45 - 12:00
Postępowanie w przypadku resztkowego obturacyjnego bezdechu sennego u dzieci

A. Ďurdíková, P. Ďurdík, D. Šutvajová, L. Remeň, S. Suroviaková, P. Bánovčin (Martin, Słowacja)


Management of residual obstructive sleep apnea in children
A. Ďurdíková, P. Ďurdík, D. Šutvajová, L. Remeň, S. Suroviaková, P. Bánovčin (Martin, Słowacja)

12:00 - 12:15
Analiza nabłonkowa błony śluzowej górnych dróg oddechowych u dzieci z refluksem żołądkowo-przełykowym

J. Kvaššayová, P. Ďurdík, D. Oppová, S. Suroviaková, P. Bánovčin (Martin, Słowacja)


Epithelial analysis of the mucosa of the upper respiratory tract in children with gastroesophageal reflux
J. Kvaššayová, P. Ďurdík, D. Oppová, S. Suroviaková, P. Bánovčin (Martin, Słowacja)

12:15 - 12:30
Niemy refluks

T. Strachan, M. Matiščáková, P. Ferenc, P. Kunč, J. Fábry (Dolný Smokovec, Słowacja)


Silent reflux
T. Strachan, M. Matiščáková, P. Ferenc, P. Kunč, J. Fábry (Dolný Smokovec, Słowacja)

12:30 - 12:45
Elektroniczne papierosy i fajki wodne – mit o bezpieczniejszej alternatywie

Z. Hribíková, P. Ferenc, J. Fábry (Dolný Smokovec, Słowacja)


Electronic cigarettes & Waterpipe smoking – Myth about a safer alternative
Z. Hribíková, P. Ferenc, J. Fábry (Dolný Smokovec, Słowacja)

12:45 - 12:50
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 


End of the Conference

PARTNERZY WYDARZENIA

PATRONAT HONOROWY

MIEJSCE OBRAD

Konferencja odbędzie się w Instytutcie Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników, Pawilon X "Modrzew"

 

Miejsce:
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników, Pawilon X "Modrzew"

Adres:
ul. Prof. Jana Rudnika 3B
34-700 Rabka-Zdrój

Strona www:
https://igrabka.edu.pl//

Kontakt

Kontakt w sprawie
problemów technicznych
Krzysztof Sęk

Kontakt dla
sponsorów konferencji
Iwona Roszak