Powrót do Strony Głównej | Kalendarium

pl
Miejsce:
Online
Data:
08.06.2022

Wspieramy. Pomagamy. Leczymy.
Nowoczesny system NanoTerapii w walce z glejakiem mózgu

Transmisja Live

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za obecność.

Transmisja odbyła się 8 czerwca 2022 r.

Archiwum wideo

PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

10:00 - 10:10
Epidemiologia glejaków mózgu

prof. dr hab. n. med. Tomasz Trojanowski, Uniwersytet Medyczny, Lublin


Медичний університет, Люблін Епідеміологія гліом головного мозку
Проф. габіл. д-р мед. наук Томаш Трояновський


Epidemiologia dei gliomi cerebrali
prof. Tomasz Trojanowski , Università medica di Lublino

10:10 - 10:20
Schemat postępowania z pacjentem ze złośliwym nowotworem mózgu

prof. dr hab. n. med. Radosław Rola, Uniwersytet Medyczny, Lublin


Схема поводження з пацієнтом зі злоякісною пухлиною головного мозку
Проф. габіл. д-р мед. наук Радослав Роля, Медичний університет, Люблін


Schema di gestione dei pazienti con tumori cerebrali maligni
Prof. dr hab. n.med. Radoslaw Rola , Università di Medicina, Lublino

10:20 - 10:30
Leczenie wznowy złośliwego nowotworu mózgu. Nanoterapia

dr Marek Mazurek, Uniwersytet Medyczny, Lublin


Лікування рецидиву злоякісної пухлини головного мозку. Нанотерапія
Д-р Марек Мазурек, Медичний університет, Люблін


Trattamento della recidiva del tumore cerebrale maligno. Nanoterapia
Dr Marek Mazurek , Università di Medicina, Lublino

10:30 - 10:40
Leczenie nieoperacyjne pacjenta ze złośliwym nowotworem mózgu

dr n.med. Katarzyna Szklener, Uniwersytet Medyczny, Lublin


Неоперативне лікування пацієнта зі злоякісною пухлиною головного мозку
Д-р мед. наук Катажина Шкленер, Медичний університет, Люблін


Trattamento non chirurgico di un paziente con tumore cerebrale maligno
Dr Katarzyna Szklener, Università di Medicina, Lublino

10:40 - 10:50
Alivia Onkozbiórka - wsparcie chorych i pomoc w pozyskiwaniu środków na leczenie

Aleksandra Ciompała, Alivia OnkoFundacja - Dodajemy odwagi!


Alivia Onkozbiórka – підтримка хворих і допомога в пошуку коштів на лікування
Александра Цьомпала, «Алівія Онкофундація – Додаємо відваги!


Alivia Onkozbiórka - sostegno ai pazienti e aiuto nella raccolta di fondi per il trattamento
Aleksandra Ciompała, Alivia OnkoFundacja - Diamo coraggio!

10:50 - 11:00
Wywiad z pacjentem leczonym przy użyciu Nanoterapii

Інтерв’ю з пацієнтом, який проходить лікування із застосуванням нанотерапії


Intervista con un paziente trattato con l'uso della nanoterapia

11:00 - 12:00
Live-chat z pacjentami – pytania do Ekspertów

Лайв-чат з пацієнтами – запитання до експертів


Chat live con i pazienti - domande agli esperti

Pliki do pobrania

Materiały edukacyjne - polski
Materiały edukacyjne - włoski
Materiały edukacyjne - ukraiński

Partner Spotkania

Materiały Wideo

Kontakt

Kontakt dla Uczestników Joanna Myszczyszyn