Miejsce:
Online
Data:
26 października 2023 09:00

W obliczu katastrofy.
Szkolenie na wypadek ataku nuklearnego lub awarii elektrowni atomowej.

PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

09:00 - 09:05

Rozpoczęcie szkolenia

09:05 - 09:30

Rys historyczny zdarzeń nuklearnych: awarie elektrowni atomowych - przyczyny i konsekwencje

09:30 - 09:50

Podstawy fizyki oraz radiobiologii promieniowania jonizującego

09:50 - 10:30

Postępowanie służb ratunkowych na miejscu zdarzenia radiacyjnego: organizacja, logistyka, środki ochrony - zasady współpracy poszczególnych służb

10:30 - 11:10

Zasady dekontaminacji poszkodowanych po zdarzeniu radiacyjnym/nuklearnym

11:10 - 11:50

Zasady segregacji medycznej poszkodowanych po zdarzeniu radiacyjnym/nuklearnym

11:50 - 12:30

Postępowanie z poszkodowanymi po zdarzeniu radiacyjnym/nuklearnym w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

12:30 - 13:10

Leczenie choroby popromiennej - fazy choroby, leczenie w oddziale intensywnej terapii

13:10 - 13:50
Omówienie zasad postępowania u osoby z urazem wielonarządowym po zdarzeniu radiacyjnym
13:50 - 14:30

Symulacja zdarzenia nuklearnego

14:30 - 14:35
Zakończenie szkolenia

Kontakt

Kontakt dla Uczestników Joanna Myszczyszyn

 

Kontakt dla Firm Kinga Szuszakiewicz