Miejsce:
Warsaw
Data:
6-8 czerwca 2024 15:00

Warszawskie Spotkania Psychiatryczne
Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
prof. dr hab. n. med. Paweł Mierzejewski

PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

15:00 - 15:10

Rozpoczęcie konferencji

prof. dr hab. n. med. Paweł Mierzejewski

15:10 - 16:40
Sesja I: Psychiatria 2024

Przewodniczenie: prof. dr hab. n. med. Paweł Mierzejewski

15:10 - 15:40

Wprowadzenie do nowego cyklu konferencji

prof. dr hab. n. med. Paweł Mierzejewski

15:40 - 16:10
Psychiatria polska 2024 – zmiany, reformy, osiągnięcia

prof. dr hab. n. med. Janusz Heitzman

16:10 - 16:40

Terapia schizofrenii – co nowego? Update wytycznych 2024

prof. dr hab. n. med. Agata Szulc

16:40 - 16:50
Przerwa
16:50 - 17:20

Najlepsze praktyki w zapobieganiu przyrostowi masy ciała po neuroleptykach

dr hab. n. med. Anna Z. Antosik, prof. UKSW

17:20 - 17:50
Zaburzenia świadomości i zaburzenia zachowania w otępieniu - kompleksowe podejście do terapii

dr hab. n. med. Jakub Kaźmierski, prof. UMED

17:50 - 18:20

Funkcje poznawcze w schizofrenii-co wiemy nowego?

prof. dr hab. n. med. Agata Szulc
wykład pod patronatem Boehringer Ingelheim

18:20 - 18:30

Przerwa

18:30 - 20:30
Sesja II: Psychoterapia wspomagana psychodelikami - nowa metoda w instrumentarium psychiatrów i psychoterapeutów?

Przewodniczenie: dr n. med. Justyna Holka-Pokorska

18:30 - 19:00
Psychodeliki w badaniach przedklinicznych

dr n. med. Adam Wojtas

19:00 - 19:30

Zapiski z podziemia – o czym należy pamiętać udzielając pomocy osobom, które stosują substancje psychodeliczne z zamiarem samoleczenia

dr n. med. Justyna Holka-Pokorska

19:30 - 20:00
Psychoterapia w oparciu o psychodeliki – katalizowanie procesu terapeutycznego szansą na pokonanie impasu w stanach oporności na leczenie?

mgr Elżbieta Fidler

20:00 - 20:30
Integracja metafizyki z integracją doświadczeń psychodelicznych

dr n. med. Justyna Hobot

20:30 - 20:35
Zakończenie pierwszego dnia konferencji
20:35
Kolacja
16:50 - 17:30

Co każdy psychiatra powinien wiedzieć o sobie?

lek. med. specjalista psychiatra, terapeuta EMDR Małgorzata Tomaszewska

17:30 - 18:20
Choreoterapia: taniec Boogie Woogie

Warsztaty tańca
Adrianna Dolecka
Jakub Śmiałek

09:00 - 10:45

Sesja I: Nowe Technologie w Psychiatrii state-of-the-art 2024

Przewodniczenie: prof. dr hab. n. med. Paweł Mierzejewski, dr n. med. Maciej Myszka

09:00 - 09:20

Przykłady zastosowań nowych technologii w polskiej psychiatrii

prof. dr hab. n. med. Paweł Mierzejewski

09:20 - 09:45

Wprowadzenie do sztucznej inteligencji

dr hab. n. med. Robert Nowak, prof. PW

09:45 - 10:05

Technologia rzeczywistości wirtualnej - szanse i zagrożenia dla zdrowia psychicznego

dr n. hum. Krzysztof Hanusz

10:05 - 10:30

Wieź terapeutyczna z AI - fikcja, czy rzeczywistość

mgr Cveta Dimitrova

10:30 - 10:45

Neuro Stymulator Mózgu Światłem SLI* zespołu Profesora Francesco Ferro Milone - wzrost poziomu melatoniny, białka bdnf oraz trening fal mózgowych w częstotliwościach alfa

Prezentacja firmowa Plaza Medical
mgr Joanna Kostrzewska

10:45 - 11:00
Przerwa
11:00 - 12:30

Sesja II: Nowe podejścia do terapii chorób afektywnych

Przewodniczenie: dr hab. n. med. Tadeusz Pietras, prof. IPiN, dr hab. n. med. Anna Z. Antosik, prof. UKSW

11:00 - 11:30

Nowe trendy w leczeniu zaburzeń afektywnych

dr hab. n. med. Tadeusz Pietras, prof. IPiN

11:30 - 12:00

Leczenie przeciwzapalne w depresji lekoopornej

dr hab. n. med. Anna Z. Antosik, prof. UKSW

12:00 - 12:30

Aspiryna w terapii choroby afektywnej dwubiegunowej - wstępne wyniki randomizowanego, podwójnie zaślepionego badania klinicznego, oceniającego skuteczność i bezpieczeństwo kwasu acetylosalicylowego u chorych z ChAD

dr n. med. Monika Dominiak

12:30 - 12:40
Przerwa
12:40 - 13:25

Spravato w terapii depresji lekoopornej. Kwalifikacja do programu lekowego  B.147.

lek. Robert Madejek
sesja warsztatowa firmy Janssen-Cilag

13:25 - 13:35

Przerwa

13:35 - 15:05

Sesja III: Szczególne sytuacje w leczeniu zaburzeń psychicznych

Przewodniczenie: prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek

13:35 - 14:05

Leczenie depresji w ciąży - update 2024

prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek

14:05 - 14:35

Leczenie zaburzeń lękowych i depresyjnych w okresie okołomenopauzalnym

dr hab. n. med. Anna Z. Antosik, prof. UKSW

14:35 - 15:05

Metaboliczne skutki uboczne u osób ze schizofrenią podczas średnio- i długoterminowego leczenia lekami przeciwpsychotycznymi

prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska

15:05 - 15:50
Lunch
15:50 - 16:50

Sesja IV: Varia 

Przewodniczenie: prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski

15:50 - 16:20

Słodkie, tłuste, nagradzające, czyli otyłość i mózg

prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski

16:20 - 16:50

Zastosowanie neuromodulacji w leczeniu zaburzeń odżywiania - update 2024

prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska

16:50 - 17:00
Przerwa
17:00 - 18:30

Sesja V: Zdrowie psychiczne młodzieży i młodych dorosłych – state-of-the-art 2024

Przewodniczenie: dr hab. n. med. Barbara Remberk

17:00 - 17:30

Zaburzenia ze spektrum autyzmu u młodych dorosłych

dr hab. n. med. Barbara Remberk

17:30 - 18:00

Dysforia płciowa i rekomendacje ekspertów

lek. Łukasz Szostakiewicz

18:00 - 18:30

Nastolatek i młody dorosły w szkole ponadpodstawowej - trudności i możliwości wsparcia

mgr Tomasz Kuźmicz

18:30 - 18:40

Przerwa

18:40 - 19:10

EMOVERE - Nowatorski i modułowy system informatyczny dla placówek zdrowia psychicznego, wspomagający proces diagnozowania i leczenia, automatyzujący całościowo proces tworzenia, przechowywania i archiwizacji dokumentacji medycznej – PREMIERA

mgr Marzena Zięba 

19:10 - 19:15
Zakończenie drugiego dnia konferencji

prof. dr hab. n. med. Paweł Mierzejewski

20:00

Kolacja grillowa 

09:30 - 10:30
Niefarmakologiczne metody leczenia: terapia elektrowstrząsowa – update 2024

Warsztaty
dr hab. n. med. Anna Z. Antosik, prof. UKSW

11:00 - 12:00

Zastosowanie przymusu bezpośredniego – od teorii do praktyki

Warsztaty
dr n. med. Maciej Myszka

09:00 - 10:30
Sesja I: Uzależnienia - update 2024

Przewodniczenie: prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar

09:00 - 09:30

MDMA - możliwości zastosowania w terapii w psychiatrii, update 2024 

dr hab. n. med. Anna Z. Antosik, prof. UKSW

09:30 - 10:00

Nowe media. Nowe zagrożenia. Nowe uzależnienia

mgr Agnieszka Borycka

10:00 - 10:30

Zaburzenia związane z używaniem alkoholu – perspektywy zmian w Polsce: Dyskusja panelowa

Moderator: prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar
Uczestnicy: dr hab. n. med. Damian Czarnecki, dr hab. n. med. Justyna Klingemann

10:30 - 10:40
Przerwa
10:40 - 12:10

Sesja II: Choroby afektywne - update 2024

Przewodniczenie: dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

10:40 - 11:10

Terapia zaburzeń afektywnych – co nowego? Update wytycznych 2024

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

11:10 - 11:40
Depresja oporna na leczenie - spojrzenie z szerokiej perspektywy: czy w ogóle istnieje?

dr n. med. Monika Dominiak

11:40 - 12:10

Terapia depresji opornej na leczenie – co nowego? Update wytycznych 2024

dr hab. n. med. Anna Z. Antosik, prof. UKSW

12:10 - 12:20
Przerwa
12:20 - 14:20

Sesja III: Schizofrenia update 2024

Przewodniczenie: dr hab. n. med. Sławomir Murawiec

12:20 - 12:50

Najnowsze leki przeciwpsychotyczne w farmakoterapii schizofrenii - ewolucja czy rewolucja

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ
wykład sponsorowany przez firmę Lundbeck

12:50 - 13:20

Leczenie schizofrenii po 30 latach doświadczeń - jak teraz mogę pracować inaczej?

dr hab. n. med. Sławomir Murawiec

13:20 - 13:50
Terapia elektrowstrząsowa w schizofrenii w XXI wieku

dr hab. n. med. Małgorzata Urban-Kowalczyk, prof. UM

13:50 - 14:20

Ocena skuteczności zabiegów elektrowstrząsowych u pacjentów ze schizofrenią lekooporną za pomocą fNIR- badanie pilotażowe

dr hab. n. med. Agnieszka Permoda-Pachuta, prof. UMLUB

14:20 - 14:25
Zakończenie konferencji

prof. dr hab. n. med. Paweł Mierzejewski

08:30 - 09:00
Praktyczne aspekty: Leczenie ketaminą dożylną

Warsztaty
dr n. med. Piotr Marcinowicz

12:50 - 13:20

Praktyczne aspekty: Jak skutecznie i bezpiecznie odstawiać benzodiazepiny?

Warsztaty
lek. Andrzej Łopuszański

PRZEWODNICZĄCY KONFERENCJI

Paweł Mierzejewski
Paweł Mierzejewski
Barbara Remberk
Barbara Remberk
Adam Wichniak
Adam Wichniak
Przemysław Bieńkowski
Przemysław Bieńkowski
Piotr Gałecki
Piotr Gałecki
Agata Szulc
Agata Szulc
Jakub Kaźmierski
Jakub Kaźmierski
Anna Zofia Antosik
Anna Zofia Antosik
Maciej Myszka
Maciej Myszka
Iwona Patejuk-Mazurek
Iwona Patejuk-Mazurek
Justyna Holka-Pokorska
Justyna Holka-Pokorska

Informacje

PARTNER STRATEGICZNY

PARTNERZY

PATRONAT MEDIALNY

Pliki do pobrania

Formularz rezerwacji pokoju
Certyfikat INFARMA

MIEJSCE OBRAD

Konferencja odbędzie się w Hotelu Windsor pod Warszawą

 

Hotel Windsor

Miejsce:
Hotel Windsor

Adres:
Jachranka 75
05-140 Jachranka

Strona www:
https://windsorhotel.pl/

Kontakt

Kontakt w sprawach
organizacyjnych
Paulina Kraszewska
Kontakt dla firm Karolina Lewartowska