Miejsce:
Kraków
Data:
23.04.2021

2. Chirurgia w Onkologii - rendez-vous & quality w leczeniu chorych na raka
prof. dr hab. n. med. Piotr Richter
prof. dr hab. n. med. Marek Sierżęga
dr n. med. Tomasz Kruszyna

Transmisja Live

Szanowni Państwo!

Konferencja odbyła się 23 kwietnia 2021 r.

PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

11:30 - 11:40
Otwarcie Konferencji

prof. dr hab. n. med. Piotr Richter
prof. dr hab. n. med. Marek Sierżęga
dr n. med. Tomasz Kruszyna

11:40 - 14:30
Sesja I

RAK TRZUSTKI
Moderatorzy:
prof. dr hab. n. med. Piotr Richter

prof. dr hab. n. med. Marek Sierżęga

11:40 - 12:05
Technika resekcji naczyń żylnych podczas zabiegów resekcji trzustki

prof. dr hab. n. med. Marek Durlik, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

12:05 - 12:30
Technika zabiegu „Triangle” podczas pankreatoduodenektomii

prof. dr hab. n. med. Sławomir Mrowiec, Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego UCK SUM Katowice

12:30 - 12:55
Technika RAMPS metodą otwartą

prof. dr hab. n. med. Stanisław Hać, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej GUMED

12:55 - 13:20
Technika RAMPS metodą laparoskopową

prof. dr hab. n. med. Andrzej Budzyński, Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie

13:20 - 13:45
Technika rekonstrukcji po pankreatoduodenektomii

prof. dr hab. n. med. Maciej Słodkowski, Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

13:45 - 14:10
Założenia polskiego rejestru zabiegów resekcyjnych trzustki

prof. dr hab. n. med. Marek Sierżęga, I Katedra Chirurgii Ogólnej UJ CM

14:10 - 14:30
Dyskusja
14:30 - 14:40
Przerwa
14:40 - 17:00
Sesja II

ONKOLOGIA I TRANSPLANTOLOGIA
Moderatorzy:   
prof. dr hab. n. med. Piotr Richter
dr n. med. Tomasz Kruszyna

14:40 - 15:05
Nowotwory de novo po przeszczepieniu narządów. Jak obecność przeszczepu wpływa na leczenie i rokowanie?

prof. dr hab. med. Janusz Strzelczyk, UM Łódź

15:05 - 15:30
Nowotwór złośliwy u potencjalnego biorcy przeszczepu

prof. dr hab. med. Alicja Dębska-Ślizień, GuMed

15:30 - 15:55
Potransplantacyjne zespoły limfoproliferacyjne

prof. dr hab. med. Beata Piątkowska-Jakubas, UJCM

15:55 - 16:20
Ryzyko przeniesienia nowotworu od dawcy zmarłego

dr hab. n. med. Jarosław Czerwiński, Poltransplant

16:20 - 16:45
Nowotworowe wskazania do przeszczepiania wątroby. Aktualna praktyka i perspektywy na przyszłość

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zieniewicz

16:45 - 17:00
Dyskusja
17:00 - 17:10
Przerwa
17:10 - 18:00
Sesja III

POSTĘPY W OPIECE OKOŁOOPERACYJNEJ
Moderatorzy:   
prof. dr hab. n. med. Antoni Szczepanik
prof. dr hab. n. med. Piotr Kołodziejczyk

17:10 - 17:35
Zakażenia miejsca operowanego w chirurgii kolorektalnej. Rola prokalcytoniny w optymalnej antybiotykoterapii

dr.hab. n. med. Łukasz Krokowicz
wykład pod patronatem firmy Thermo Fisher Scientific

17:35 - 18:00
Wykład pod patronatem firmy Novo Nordisk

17:35 - 17:50
Kiedy nagłe, nieoczekiwane krwawienie świadczy o nabytej hemofilii
prof dr hab. n. med. Andrzej Mital
17:50 - 18:00
Dyskusja

18:00 - 18:05
Zakończenie Konferencji

prof. dr hab. n. med. Piotr Richter
prof. dr hab. n. med. Marek Sierżęga
dr n. med. Tomasz Kruszyna

Kontakt

Kontakt dla Uczestników Joanna Myszczyszyn

Kontakt dla Firm Małgorzata Nowakowska