Miejsce:
Poznań
Data:
12.03 - 13.03 / 2021

4. Wielkopolskie Warsztaty Niewydolności Serca
prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy

12-13 marca 2021 roku 

PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

16:55 - 17:00
Otwarcie warsztatów

prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy

17:00 - 18:10
Sesja 1A. Indywidualizacja leczenia niewydolności serca – konieczność czy dowolność?

Prowadzący:
prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
prof. dr hab. n. med. Przemysław Leszek
dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy

1. Nowości elektroterapii
     prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski
2. Różnice w obrazie klinicznym i leczeniu HFrEF, HFmrEF, HFpEF
     prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek
3. Kompleksowa opieka i terapia okołowypisowa
     prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler
     Wykład pod patronatem firmy Servier
4. Jak leczyć HF w okresie pandemii COVID-19
     prof. dr hab. n. med. Przemysław Leszek
5. Dyskusja

18:10 - 18:15
Przerwa
18:15 - 19:25
Sesja 2A. Wielochorobowość w niewydolności serca

Prowadzące:
prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy

1. Wpływ chorób towarzyszących na przebieg i leczenie niewydolności serca
     prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała
2. Migotanie przedsionków i przebyty udar mózgu w niewydolności serca
     prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
     Wykład sponsorowany przez firmę Pfizer
3. Różnicowanie – niewydolność serca czy infekcja?
     prof. dr hab. n. med. Agnieszka Tycińska
     Wykład pod patronatem firmy Thermo Fisher Scientific
4. Nadciśnienie płucne w lewokomorowej niewydolności serca
     dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy

19:25 - 19:30
Przerwa
19:30 - 20:25
Sesja inauguracyjna

Prowadząca:
prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj

1. Jak działa dapagliflozyna w niewydolności serca?
     prof. dr hab. n. med. Marek Kuch
2. Dlaczego warto stosować dapagliflozynę w niewydolności serca?
     prof. dr hab. n. med. Jarosław Kasprzak
3. Jak włączać dapagliflozynę w praktyce klinicznej?
     prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj

Sesja pod patronatem firmy AstraZeneca     

09:00 - 10:10
Sesja 4A. Ostra i zaawansowana niewydolność serca – co nowego?

Prowadzący:
dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy
prof. dr hab. n. med. Marek Jemielity

1. Ostra niewydolność serca – nowe opcje?
     prof. dr hab. n. med. Ewa Jankowska
2. Migotanie przedsionków jako przyczyna ostrej niewydolności serca – postępowanie
     dr n. med. Jacek Migaj
     Wykład pod patronatem firmy Bayer
3. I NEED HELP – co oznacza to wołanie w odniesieniu do chorych z HF?
     dr n. med. Alicja Nowak
4. Poznańskie doświadczenia we wszczepianiu LVAD
     prof. dr hab. n. med. Marek Jemielity

10:10 - 10:15
Przerwa
10:15 - 11:20
Sesja 5A.

Empagliflozyna w niewydolności serca
Prowadzący:
prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy

1. Niewydolność serca a flozyny
     prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
2. Emperor Reduced – co wiemy nowego?
     prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski
3. Empagliflozyna w praktyce klinicznej
     dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy

Sesja pod patronatem firmy Boehringer-Ingelheim     

11:20 - 11:30
Przerwa
11:30 - 12:15
Sesja 6A.

ARNI - pierwszy wybór w terapii HFrEF
Prowadząca:
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek

1. Pacjent z niewydolnością serca de novo – zastosowanie teleporady w opiece poszpitalnej
     prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
2. Strategia farmakoterapii niewydolności serca 2021
     prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak

3. Dyskusja
     
     Moderator: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek

Sesja pod patronatem firmy Novartis     

12:15 - 12:20
Przerwa
12:20 - 13:50
Sesja 7A. Warsztaty echokardiograficzne

Prowadzący:
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Gołba
prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj

1. Ocena zaburzeń czynności rozkurczowej
     dr hab. n. med. Lech Paluszkiewicz
2. Niewydolność serca w ECHO
     dr n. med. Alicja Nowak
3. Niedomykalność zastawki mitralnej - implikacje terapeutyczne
     prof. dr hab. n. med. Krzysztof Gołba
4. Różnicowanie przerostów w kierunku ATTR
     prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
     dr n. med. Daria Keller
     Wykład pod patronatem firmy Pfizer

09:00 - 10:10
Sesja 4B. Warsztaty spiroergometryczne

Prowadzący:
prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
dr n. med. Jacek Migaj
lek. med. Magdalena Dudek

1. Wykład wprowadzający
      dr n. med. Jacek Migaj
2. Interpretacja badania pacjenta z HFrEF
     lek. med. Magdalena Dudek
3. Interpretacja badania pacjenta z PAH
     dr n. med. Jacek Migaj

10:10 - 10:15
Przerwa
10:15 - 11:20
Sesja 5B. Zespół nielekarski opiekujący się pacjentem z niewydolnością serca

Prowadzący:
prof. dr hab. Izabela Uchmanowicz
mgr Piotr Hetman

1. Pielęgniarka w opiece nad chorym z niewydolnością serca
      dr n. o zdr. Magdalena Lisiak
2. Telemedycyna w „służbie” w niewydolności serca
     mgr Piotr Hetman
3. Psychoterapia w niewydolności serca
      mgr Justyna Pach-Kołecka
4. Dietetyk w opiece nad chorymi z niewydolnością serca
      mgr Ewa Kaczmarek-Malec

11:20 - 11:30
Przerwa
11:30 - 12:15
Sesja 6B. Spotkanie pacjenckie

Agnieszka Wołczenko
dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy

KLIKNIJ TUTAJ, ABY PRZEJŚĆ DO TRANSMISJI SESJI

12:15 - 12:20
Przerwa
12:20 - 13:05
Warsztaty EKG

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski

13:05 - 13:50
Sesja studencka - Spotkanie z Ekspertami

Prowadzący:
dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy
dr n. med. Jacek Migaj
dr n. med. Marcin Misterski
dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz
prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj

Przypadek 1
Wojciech Skorupski

Przypadek 2
Helena Krysztofiak

Przypadek 3
Patrycja Woźniak

Pliki do pobrania

Certyfikat INFARMA

Kontakt

 

KONTAKT
DLA UCZESTNIKÓW

Joanna Myszczyszyn
603 770 438

j.myszczyszyn@sympomed.pl


KONTAKT
DLA FIRM

Małgorzata Nowakowska
603 770 385

m.nowakowska@sympomed.p