Miejsce:
Online
Data:
11-12 marca 2022 15:55

5. Wielkopolskie Warsztaty Niewydolności Serca
prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy

11-12 marca 2022 roku 

PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

15:55 - 16:00
Otwarcie konferencji

prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy

16:00 - 16:55
Sesja 1A. Lepiej zapobiegać niż leczyć – niewydolności serca można zapobiegać

Prowadzące: prof. dr hab. n med. Ewa Straburzyńska-Migaj, dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy

 1. Aktywność fizyczna w niewydolności serca - zalecać czy ograniczać?
  prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kurpesa 
 2. Pacjent z nadciśnieniem tętniczym
  prof. dr hab. n med. Piotr Jankowski
 3. Pacjent z zaburzeniami lipidowymi
  prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała   

  Dyskusja 
16:55 - 17:10
Wykład Ekspercki

Pacjent z otyłością – czy otyłość to choroba?
prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj 

Wykład pod patronatem firmy Novo Nordisk

17:10 - 17:20
Przerwa
17:20 - 18:00
Sesja 2A. Indywidualizacja leczenia niewydolności serca – co mówią nowe wytyczne?

Prowadzące: prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj, dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy

 1. Indywidualizacja elektroterapii – czy możliwa?
  prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski 
 2. Hiperkaliemia – czy to częsty, poważny problem?
  dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak, prof. PAN

  Dyskusja
18:00 - 18:15
Wykład Ekspercki

Migotanie przedsionków w niewydolności serca, czy leczenie przeciwkrzepliwe jest inne?
prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj 

Wykład sponsorowany przez firmę Pfizer

18:15 - 18:25
Przerwa
18:25 - 19:20
Sesja 3A.Wielochorobowość w niewydolności serca

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek, prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak

 1. Choroba wieńcowa w niewydolności serca, czy zawsze rewaskularyzacja?
  prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior
 2. Niedomykalnośc mitralna w lewokomorowej niewydolności serca – czy tylko leczenie zabiegowe?
  dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy 
 3. Niewydolność serca w Polsce – gdzie jesteśmy?
  prof. dr hab. n. med. Przemysław Leszek 

  Dyskusja 
19:20 - 19:35
Wykład Ekspercki

Postępowanie w HFpEF
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek 

Wykład pod patronatem firmy Boehringer Ingelheim

19:35 - 19:45
Przerwa
19:45 - 20:40
Sesja 4A. Sesja inauguracyjna

Flozyny - przełom w leczeniu niewydolności serca?
Prowadzące:
prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj, dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy

 1. Flozyny – największy postęp w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych w XXI wieku
  prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj 
 2. Plejotropowe działanie flozyn
  prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek 
 3. Indywidualizacja terapii pacjentów z niewydolnością nowym paradygmatem leczenia niewydolności serca
  prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler

  Dyskusja 
09:00 - 09:55
Sesja 5A. Codzienne problemy na OITK

Prowadzący: prof. dr hab. n med. Agnieszka Tycińska, prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak

 1. Ostra niewydolność serca – wstrząs kardiogenny, jak postępuję?
  prof. dr hab. n. med. Agnieszka Tycińska 
 2. Jak leczę zastój zgodnie z wytycznymi 2021?
  dr n. med. Aneta Klotzka 
 3. Czy każdy pacjent z ostrą niewydolnością serca powinien być kierowany do ośrodka przeszczepowego?
  dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy 

  Dyskusja 
09:55 - 10:10
Wykład Ekspercki

Migotanie przedsionków w OITK, czy zawsze wskazana ablacja?
A co z leczeniem przeciwkrzepliwym?

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Błaszyk 

Wykład pod patronatem firmy Bayer

10:10 - 10:25
Wykład Ekspercki

Wczesna optymalizacja farmakoterapii u chorego hospitalizowanego z zaostrzeniem niewydolności serca
prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj

Wykład pod patronatem firmy Novartis

10:25 - 10:35
Przerwa
10:35 - 11:30
Sesja 6A. Wytyczne w praktyce klinicznej

Prowadząca: prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Miga

 1. Niewydolność serca de novo – przypadek i dyskusja
  prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż 
 2. Ambulatoryjna przewlekła niewydolność serca – przypadek i dyskusja
  prof. dr hab. n. med. Ewa Jankowska  
 3. Amyloidoza serca
  dr n. med. Daria Keller

  Dyskusja 
11:30 - 11:45
Wykład Ekspercki

Flozyny – pełne spektrum leczenia niewydolności serca
prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj 

Wykład pod patronatem firmy Boehringer Ingelheim

11:45 - 11:55
Przerwa
11:55 - 12:10
Wykład Ekspercki

Jak współczesne leczenie wpływa na jakość życia w niewydolności serca?
prof. dr hab. n. med. Jadwiga Nessler

Wykład pod patronatem firmy Novartis

12:10 - 13:05
Sesja 7A. Warsztaty echokardiograficzne

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak

 1. ECHO wysiłkowe w diagnostyce i terapii niewydolności serca
  prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak
 2. Echokardiografia w niewydolności serca z zachowaną funkcją skurczową lewej komory
  dr n. med. Agnieszka Bartczak-Rutkowska

  Warsztaty pod patronatem firmy GE Healthcare
09:00 - 09:55
Sesja 4B. Warsztaty spiroergometryczne

Prowadząca: prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj

 1. Wykład wprowadzający
 2. Interpretacja badania pacjenta z HFrEF
  ldr n. med. Magdalena Dudek
 3. Interpretacja badania pacjenta z PAH 
  dr n. med. Jacek Migaj
09:55 - 10:25
Sesja 4B. Spotkanie pacjenckie

dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy

10:25 - 10:35
Przerwa
10:35 - 11:35
Sesja 5B. Zespół nielekarski opiekujący się pacjentem z niewydolnością serca

Prowadząca: dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy

 1. Pielęgniarka w opiece nad chorym z niewydolnością serca
  prof. dr hab. n. o zdr. Izabella Uchmanowicz
 2. Telemedycyna w „służbie” w niewydolności serca
  prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski
 3. Jakość życia w niewydolności serca
  dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy 
 4. Dietetyk w opiece nad chorymi z niewydolności serca
  dr n. o zdr. Michał Czapla
11:35 - 12:10
Przerwa
12:10 - 12:50
Sesja 7B. Warsztaty EKG

prof. dr hab. n. med.  Dariusz Kozłowski

Warsztaty pod patronatem firmy BauschHealth

12:50 - 13:50
Sesja 8B. Sesja studencka – Spotkanie z Ekspertami

Prowadzące: prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj, dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy

Pliki do pobrania

Program merytoryczny
Certyfikat IFARMA

Partner Strategiczny

Partnerzy główni

PARTNERZY KONFERENCJI


PATRONAT HONOROWY

Asocjacja Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Asocjacja Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Dyrektor Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Dyrektor Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Jego Magnificencja Rektor UMP - prof. dr hab. Andrzej Tykarski Jego Magnificencja Rektor UMP - prof. dr hab. Andrzej Tykarski
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Polskie Stowarzyszenie Osób z Niewydolnością Serca Polskie Stowarzyszenie Osób z Niewydolnością Serca
Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak
Wielkopolska Izba Lekarska Wielkopolska Izba Lekarska

Kontakt

 

KONTAKT
DLA UCZESTNIKÓW

Krzysztof Sęk
603 770 358

k.sek@sympomed.pl


KONTAKT
DLA FIRM

Małgorzata Nowakowska
603 770 385

m.nowakowska@sympomed.p