Powrót do Strony Głównej | Kalendarium

pl
Miejsce:
Online
Data najbliższego spotkania:
09.06.2021

Choroba niedokrwienna serca bez zwężeń w tętnicach wieńcowych – czy to możliwe?
Patogeneza, diagnostyka (inwazyjna ocena mikrokążenia wieńcowego), postępowanie.
prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak

pl

Transmisja Live

Szanowni Państwo!

Ostatnia transmisja cyklu odbyła się 9 czerwca 2021 roku.

PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

16:00 - 17:20
Spotkanie 1
16:00 - 16:20
Niedokrwienie mięśnia sercowego przy braku zwężeń w koronarografii – patogeneza, występowanie, objawy.

prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak

16:20 - 16:40
Diagnostyka przyczyn niedokrwienia u osób bez istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych.

dr n. med. Sylwia Iwańczyk

16:40 - 17:00
Postępowanie w chorobie niedokrwiennej serca przy braku zwężeń w tętnicach wieńcowych.

prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak

17:00 - 17:20
Przypadki kliniczne

dr n. med. Sylwia Iwańczyk

18:00 - 19:20
Spotkanie 2
18:00 - 18:20
Niedokrwienie mięśnia sercowego przy braku zwężeń w koronarografii – patogeneza, występowanie, objawy.

prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak

18:20 - 18:40
Diagnostyka inwazyjna choroby mikrokrążenia wieńcowego i dławicy naczynioskurczowej krok po kroku.

dr n. med. Sylwia Iwańczyk

18:40 - 19:00
Postępowanie w chorobie niedokrwiennej serca przy braku zwężeń w tętnicach wieńcowych.

prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak

19:00 - 19:20
Przypadki kliniczne.

dr n. med. Sylwia Iwańczyk

18:00 - 19:20
Spotkanie 3
18:00 - 18:20
Ocena fizjologiczna zwężeń w chorobie wielonaczyniowej u pacjentów ze stabilną chorobą niedokrwienną oraz w zawale serca

prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak

18:20 - 18:40
Fizjologiczna ocena istotności oraz optymalizacja zabiegu PCI w zmian tandemowych i wielokrotnych

dr n. med. Sylwia Iwańczyk

18:40 - 19:00
Aktualne warunki refundacji oceny fizjologicznej tętnic wieńcowych

prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak

19:00 - 19:20
Przypadki kliniczne

dr n. med. Sylwia Iwańczyk

PARTNERZY WYDARZENIA

Kontakt

Kontakt w sprawie
Problemów Technicznych
Krzysztof Sęk

Kontakt dla Uczestników Joanna Myszczyszyn