Miejsce:
Online
Data najbliższego spotkania:
07.10.2021

Cykl Warsztaty Bifurkacyjne
prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak

Ostatnie spotkanie cyklu:
12 grudnia 2021 roku, godz. 16:00

PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

16:00 - 18:00
Stentowanie bifurkacji tętnic wieńcowych – podejście zorientowane na pacjenta

Część I

 1. Co nowego w literaturze na temat PCI bifurkacji tętnic wieńcowych?
 2. Kwalifikacja do zabiegu PCI pacjentów ze zwężeniem bifurkacji?
 3. Czy stentowanie bifurkacji wymaga specjalnego leczenia przeciwpłytkowego?

Część II

Prezentacja zabiegu „LIVE in a box”, dyskusja

Część III

Prezentacje przypadków przez uczestników kursu. Dyskusja

16:00 - 18:00
Ocena wskazań do zabiegu i optymalizacja wyniku

Część I

 1. Jak ocenić znaczenie kliniczne bocznicy?
  prof. dr hab. n. med.  Maciej Lesiak
 2. Obrazowanie wewnątrzwieńcowe bifurkacji tętnic wieńcowych – dlaczego takie ważne?
  prof. dr hab. n. med.  Maciej Lesiak
 3. Znaczenie fizjologii w ocenie wyników PCI bifurkacji.
  dr n. med. Sylwia Iwańczyk

Część II

Prezentacja zabiegu „LIVE in a box”, dyskusja

Część III

Prezentacje przypadków
dr Piotr Rola

Dyskusja

16:00 - 18:00
Planowanie i dobór strategii w zabiegach PCI bifurkacji tętnic wieńcowych

Część I

 1. Definicje bifurkacji i najnowszy konsensus Euro Bifurcation Club
  prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak
 2. Kryteria oceny złożoności zmiany – badania DEFINITION I i II
  prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak
 3. Czy każdy stent nadaje się do stentowania bifurkacji?
  dr n. med. Sylwia Iwańczyk

Część II

Prezentacja zabiegu „LIVE in a box”, dyskusja

      prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak

Część III

Prezentacje przypadków przez uczestników kursu. Dyskusja

16:00 - 18:00
Filozofia podejścia „provisional”

Część I

 1. Podstawy technik z zastosowaniem jednego stentu.
  prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak
 2. Wykonanie i znaczenie POT
  prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak
 3. Kiedy „kissing” w zabiegach z jednym stentem?
  prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko 

Część II

Prezentacja zabiegu „LIVE in a box”, dyskusja

Część III

Prezentacje przypadków przez uczestników kursu. Dyskusja
dr n. med. Adrian Włodarczak

16:00 - 18:00
Techniki T-TAP i Culotte

Część I

 1. T-TAP – krok po kroku
  prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak
 2. Culotte – krok po kroku
  prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak
 3. Pułapki i rozwiązywanie problemów w technikach T-TAP i Culotte
  prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak

Część II

Prezentacja zabiegu „LIVE in a box”
dyskusja

Część III

Prezentacje przypadków przez uczestników kursu.
dr n. med. Piotr Rola
dr n. med. Sylwia Iwańczyk


dyskusja

16:00 - 18:00
Techniki „Crush” w stentowaniu bifurkacji wieńcowych

Część I

 1. Techniki „Crush” na tle innych technik stentowania bifurkacji
  prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak
 2. DK-Crush – krok po kroku
  prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak
 3. Pułapki i rozwiązywanie problemów w technikach „Crush”
  prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak

Część II

Prezentacja zabiegu „LIVE in a box”, dyskusja

Część III

Prezentacje przypadków przez uczestników kursu. Dyskusja
dr n. med. Adrian Włodarczak

16:00 - 18:00
Inne techniki PCI bifurkacji tętnic wieńcowych

Część I

 1. Jakie jest miejsce stentów dedykowanych?
  prof. dr hab. n. med.  Maciej Lesiak
 2. Jakie jest miejsce balonów lekowych?
  prof. dr hab. n. med. Stanisław Bartuś
 3. Jaka technika do zmiany Medina 0,0,1?
  prof. dr hab. n. med.  Maciej Lesiak

Część II

Prezentacja zabiegu „LIVE in a box”, dyskusja

Część III

Prezentacje przypadków przez uczestników kursu. Dyskusja

16:00 - 18:00
Stentowanie bifurkacji pnia LTW – część I

Część I

 1. Dlaczego obrazowanie jest szczególnie ważne w zabiegach na pniu LTW?
  prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko 
 2. Techniki z 1 stentem – kiedy, jak i jaki stent?
  prof. dr hab. n. med.  Maciej Lesiak
 3. Znaczenie i wykonanie POT i „kissing” w technikach z 1 stentem
  prof. dr hab. n. med.  Maciej Lesiak

Część II

Prezentacja zabiegu „LIVE in a box”, dyskusja

Część III

Prezentacje przypadków przez uczestników kursu. Dyskusja

16:00 - 18:00
Stentowanie bifurkacji pnia LTW – część II

Część I

 1. TAP, Culotte czy Crush?
  prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak
 2. Postępowanie w masywnych zwapnieniach bifurkacji pnia LTW
  prof. dr hab. n. med. Sławomir Dobrzycki
 3. Pułapki i rozwiązywanie problemów w zabiegach stentowania pnia LTW
  prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak

Część II

Prezentacja zabiegu „LIVE in a box”, dyskusja

Część III

Prezentacje przypadków przez uczestników kursu. Dyskusja

16:00 - 18:00
Problemy i powikłania zabiegów PCI bifurkacji wieńcowych

Część I

 1. Trudny dostęp do bocznicy – jak sobie radzić?
  prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak
 2. Kiedy stosuję rotablację w zabiegach PCI bifurkacji tętnic wieńcowych
  prof. dr hab. n. med. Sławomir Dobrzycki
 3. Utrata bocznicy – znaczenie, prewencja i postępowanie
  prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak

Część II

Prezentacja zabiegu „LIVE in a box”, dyskusja

Część III

Prezentacje przypadków przez uczestników kursu. Dyskusja

 

PARTNER CYKLU SPOTKAŃ

Kontakt

 

KONTAKT
DLA UCZESTNIKÓW

Krzysztof Sęk
 603 770 358

k.sek@sympomed.pl