Miejsce:
Online
Data najbliższego spotkania:
04.06.2020

Kardio Raport - z COVID-19 w tle

Konferencja NA ŻYWO

kolejne spotkanie:
4 czerwca, godz. 18:30

prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak

PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

18:30 - 19:40
Sesja 1

Problemy kardiologiczne u pacjentów z COVID-19

18:30 - 18:45
Pandemia COVID-19 – co nas czeka w najbliższym czasie?

Miłosz Parczewski, Szczecin

18:45 - 19:00
Problemy kardiologiczne w przebiegu COVID-19

Maciej Lesiak, Poznań

19:00 - 19:15
Renesans fibrynolizy? Postępowanie w zawale serca z uniesieniem odcinka ST w czasie epidemii COVID-19

Adam Witkowski, Warszawa

19:15 - 19:30
Pytania i odpowiedzi online
19:30 - 19:40
Przerwa
19:40 - 20:40
Sesja 2

Nowoczesne leczenie przeciwzakrzepowe u pacjentów kardiologicznych

19:40 - 19:55
Prewencja powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków

Tatiana Mularek-Kubzdela, Poznań
Wykład pod patronatem firmy Bayer

19:55 - 20:10
Optymalne leczenie przeciwpłytkowe pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym

Maciej Lesiak, Poznań

20:10 - 20:25
Prewencja i leczenie zakrzepicy żylnej u pacjentów onkologicznych.

Aneta Klotzka, Poznań

20:25 - 20:40
Pytania i odpowiedzi online
18:30 - 19:40
Sesja 1

Jak epidemia COVID-19 wpływa na leczenie pacjentów kardiologicznych?

18:30 - 18:45
Czynniki ryzyka ciężkiego przebiegu zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Miłosz Parczewski, Szczecin

18:45 - 19:00
Jak pandemia COVID-19 wpłynie na postępowanie z pacjentem z migotaniem przedsionków?

Przemysław Mitkowski, Poznań
Wykład pod patronatem firmy Boehringer

19:00 - 19:15
Postępowanie w ostrym zespole wieńcowym bez uniesienia odcinka ST w czasie epidemii COVID-19. Kiedy rewaskularyzacja?

Stanisław Bartuś, Kraków

19:15 - 19:30
Pytania i odpowiedzi online
19:30 - 19:40
Przerwa
19:40 - 20:40
Sesja 2

Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym, przewlekłym zespołem wieńcowym i migotaniem przedsionków w czasach pandemii COVID-19

19:40 - 19:55
Leczenie nadciśnienia tętniczego w świetle nowych wytycznych

Andrzej Tykarski, Poznań

19:55 - 20:10
Przewlekła terapia przeciwzakrzepowa po zawale serca – czy tylko aspiryna?

Stefan Grajek, Poznań

20:10 - 20:25
Prewencja powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków – czy można pogodzić skuteczność z bezpieczeństwem?

Maciej Lesiak, Poznań
Wykład pod patronatem firmy Pfizer

 

20:25 - 20:40
Pytania i odpowiedzi online
18:30 - 19:40
Sesja 1

Opieka nad pacjentem kardiologicznym w czasie pandemii COVID-19

18:30 - 18:45
Leczenie ambulatoryjne pacjentów kardiologicznych w czasie epidemii COVID-19

Agnieszka Graczyk-Szuster, Poznań

18:45 - 19:00
Przewlekłe zespoły wieńcowe – jak przełożyć wytyczne na codzienną praktykę?

Stefan Grajek, Poznań
Wykład pod patronatem firmy Bayer

19:00 - 19:15
Optymalne leczenie nadciśnienia tętniczego – czy należy zmienić postępowanie w związku z pandemią COVID-19?

Andrzej Tykarski, Poznań

19:15 - 19:30
Pytania i odpowiedzi online.
19:30 - 19:40
Przerwa
19:40 - 20:40
Sesja 2

Trudne decyzje u pacjentów ze złożoną chorobą sercowo-naczyniową

19:40 - 19:55
Podwójna czy potrójna terapia przeciwzakrzepowa u pacjentów z migotaniem przedsionków po zabiegu PCI

Jarosław Kasprzak, Łódź
Wykład pod patronatem firmy Boehringer

19:55 - 20:10
Optymalna terapia pacjentów z niewydolnością serca i przewlekłą chorobą nerek

Ewa Straburzyńska-Migaj, Poznań

20:10 - 20:25
Rozwój epidemii COVID-19 w Polsce, na tle innych krajów Europy i świata.

Miłosz Parczewski, Szczecin

20:25 - 20:40
Pytania i odpowiedzi online
18:30 - 19:40
Sesja 1

Jak leczyć COVID-19 i choroby współistniejące?

18:30 - 18:45
Aktualne możliwości terapeutyczne infekcji SARS-CoV-2 fakty i mity.

Miłosz Parczewski, Szczecin

18:45 - 19:00
Jak monitorować pacjenta z niewydolnością serca w czasie epidemii COVID-19?

Marta Kałużna-Oleksy, Poznań
Wykład pod patronatem firmy Merck

19:00 - 19:15
Miejsce leczenia interwencyjnego stabilnej choroby niedokrwiennej serca i wad strukturalnych serca w czasie epidemii COVID-19.

Marek Grygier, Poznań

19:15 - 19:30
Pytania i odpowiedzi online
19:30 - 19:40
Przerwa
19:40 - 20:40
Sesja 2

Jak zadbać o bezpieczeństwo pacjentów z niewydolnością serca i po złożonej interwencji wieńcowej?

19:40 - 19:55
Kiedy i jak włączyć sakubitryl/walsartan u pacjentów z niewydolnością serca.

Ewa Straburzyńska-Migaj, Poznań
Wykład pod patronatem firmy Novartis

19:55 - 20:10
Jak zmniejszyć ryzyko zgonu u pacjentów z niewydolnością serca

Przemysław Mitkowski, Poznań
Wykład pod patronatem firmy Novartis

20:10 - 20:25
Bezpieczeństwo leczenia przeciwpłytkowego po zabiegach PCI wysokiego ryzyka – jak długo DAPT?

Maciej Lesiak, Poznań

20:25 - 20:40
Pytania i odpowiedzi online

Pliki do pobrania

Program Merytoryczny
Certyfikat INFARMA

Kontakt

 

KONTAKT
DLA UCZESTNIKÓW

Joanna Myszczyszyn
 603 770 438

j.myszczyszyn@sympomed.pl


KONTAKT
DLA FIRM

Małgorzata Nowakowska
603 770 385

m.nowakowska@sympomed.pl