Miejsce:
Online
Data najbliższego spotkania:
5 sierpnia 2020 18:00

Kardio Raport - z Diabetologią w tle

Konferencja NA ŻYWO

drugie spotkanie:
5 sierpnia, godz. 18:00

prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak
prof. dr hab. n. med. Aleksandra Araszkiewicz

PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

18:00 - 19:05
Sesja 1

Zapobieganie powikłaniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z cukrzycą typu 2

18:00 - 18:15
Miejsce inhibitorów SGLT2 w zapobieganiu powikłaniom sercowo-naczyniowym w cukrzycy typu 2.

dr n. med. Dariusz Naskręt
Wykład pod patronatem firmy Boehringer

18:15 - 18:30
Implikacje kliniczne dawki naczyniowej rywaroksabanu dla pacjenta z przewlekłym zespołem wieńcowym i chorobą tętnic obwodowych z cukrzycą wg. najnowszych doniesień.

prof. dr hab. n. med. Stefan Grajek
Wykład pod patronatem firmy Bayer

18:30 - 18:45
Redukcja zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z cukrzycą typu 2 po zabiegach PCI.

prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak

18:45 - 19:05
Pytania i odpowiedzi online.
19:05 - 19:15
Przerwa
19:10 - 20:30
SESJA 2

Nowoczesna terapia niewydolności serca – jak zmniejszyć śmiertelność?

19:15 - 19:30
Nowe opcje terapeutyczne dla pacjentów z niewydolnością serca.

prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski

19:30 - 19:45
Wpływ sakubitrylu/walsartanu na ryzyko zgonu sercowego u pacjentów z cukrzycą typu 2.

prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak
Wykład pod patronatem firmy Novartis

19:45 - 20:00
Optymalna terapia niewydolności serca u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.

prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj

20:00 - 20:15
Hiperkaliemia u pacjentów z niewydolnością serca – nierozwiązany problem.

dr hab. n. med. Piotr Rozentryt

20:15 - 20:35
Pytania i odpowiedzi online.
18:00 - 19:05
Sesja 1

Wyzwania kardio-diabetologii XXI wieku

18:00 - 18:15
Nowe możliwości terapeutyczne leczenia cukrzycy typu 2.

prof. dr hab. n. med. Aleksandra Araszkiewicz
Wykład pod patronatem firmy Boehringer

18:15 - 18:30
Optymalna terapia przeciwpłytkowa po zawale serca – jak długo i jakie leki.

prof. dr hab. n. med. Jacek Legutko

18:30 - 18:45
Deeskalacja terapii przeciwpłytkowej po zabiegach PCI w świetle wyników najnowszych badań.

prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak

18:45 - 19:05
Pytania i odpowiedzi online
19:05 - 19:15
Przerwa
19:15 - 20:30
SESJA 2

Cukrzyca i choroby współistniejące

19:15 - 19:30
Kiedy rozpocząć terapię sakubitrylem/walsartanem po epizodzie dekompensacji niewydolności serca.

prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
Wykład pod patronatem firmy Novartis

19:30 - 19:45
Postępowanie w migotaniu przedsionków u pacjentów z cukrzycą.

prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak
Wykład pod patronatem firmy Bayer

19:45 - 20:00
Bezpieczna ablacja migotania przedsionków u pacjenta leczonego antykoagulacją doustną.

prof. dr hab. n. med. Jerzy Krzysztof Wranicz
Wykład pod patronatem firmy Boehringer

20:00 - 20:15
Leczenie przeciwzakrzepowe pacjentów z migotaniem przedsionków poddawanych zabiegom PCI.

prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski
Wykład pod patronatem firmy Boehringer

20:15 - 20:30
Pytania i odpowiedzi online

Pliki do pobrania

Certyfikat INFARMA

PRZEWODNICZĄCY KONFERENCJI

Kontakt

KONTAKT
DLA UCZESTNIKÓW

Joanna Myszczyszyn
 603 770 438

j.myszczyszyn@sympomed.pl


KONTAKT
DLA FIRM

Małgorzata Nowakowska
603 770 385

m.nowakowska@sympomed.pl