Miejsce:
Online
Data:
17.03.2021

Nowe możliwości interwencyjnej profilaktyki udarów mózgu u chorych z migotaniem przedsionków
prof. dr hab. n. med. Marek Grygier

17 marca 2021 roku, godz. 17:00 

PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

17:00 - 17:20
Blaski i cienie leczenia przeciwkrzepliwego u chorych z migotaniem przedsionków w 2021 roku.

Prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski

17:20 - 17:40
U którego chorego warto rozważyć zabieg zamknięcia uszka lewego przedsionka w oparciu o obecne standardy?

Dr hab. n. med. Grzegorz Smolka

17:40 - 18:00
Współczesne metody zamykania uszka lewego przedsionka.

Prof. dr hab. n. med. Marek Grygier

18:00 - 18:15
Zabieg zamknięcie uszka lewego przedsionka przy użyciu urządzenia Watchman FLX

Live in a box

18:15 - 19:00
Dyskusja

Kontakt

 

KONTAKT
DLA UCZESTNIKÓW

Joanna Myszczyszyn
 603 770 438

j.myszczyszyn@sympomed.pl


KONTAKT
W SPRAWACH TECHNICZNYCH

Krzysztof Sęk
603 770 358

k.sek@sympomed.pl