Miejsce:
Online
Data:
28-29 stycznia 2021 09:00

Postępy w chirurgii tarczycy i przytarczyc
prof. dr hab. n. med. Marek Dedecjus

28-29 stycznia 2021 roku 

PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

09:00 - 10:20
Postępy w USG tarczycy

 

09:00 - 09:05
Otwarcie Konferencji

Marek Dedecjus

09:05 - 09:25
Preoperative US examination done by surgeon – pearls and pitfalls

Victor Makarin

09:25 - 09:45
Postępy w USG tarczycy

Marek Ruchała

09:45 - 10:05
Obraz ultrasonograficzny BRAF pozytywnych raków brodawkowatych tarczycy

Joanna Januszkiewicz-Caullier

10:05 - 10:20
Dyskusja i komentarz

Andrzej Lewiński, Krzysztof Kuzdak

10:20 - 10:30
Przerwa
10:30 - 11:50
Postępy w biopsji tarczycy
10:30 - 10:50
Postępy w BACC tarczycy

Andrzej Lewiński

10:50 - 11:10
Molekularna BACC tarczycy – stan obecny i perspektywy

Małgorzata Oczko-Wojciechowska, Barbara Jarząb

11:10 - 11:30
Inne techniki w diagnostyce biopsyjnej chorób tarczycy: biopsja gruboigłowa, cell-block, cytofotometria – doświadczenia własne

Elwira Bakuła-Zalewska

11:30 - 11:50
Dyskusja i komentarz

Anhelli Syrenicz, Agnieszka Czarniecka

11:50 - 12:00
Przerwa
12:00 - 13:20
Optymalny zakres operacji tarczycy w raku tarczycy
12:00 - 12:20
Ewolucja zakresu operacji w raku tarczycy

Agnieszka Czarniecka

12:20 - 12:40
Lobektomia diagnostyczna – punkt widzenie endokrynologa

Zbigniew Adamczewski

12:40 - 13:00
Lobektomia diagnostyczna – punkt widzenia chirurga

Marek Dedecjus

13:00 - 13:20
Dyskusja i komentarz

Barbara Jarząb, Lech Pomorski

13:20 - 13:30
Przerwa
13:30 - 14:50
Postępy w neuromonitoringu w chirurgii tarczycy i przytarczyc
13:30 - 13:50
IONM in thyroid and parathyroid surgery- pearls and pitfalls

Thomas Musholt

13:50 - 14:10
Neuromonitoring w chirurgii gruczołu tarczowego dzieci i dorosłych - różnice i podobieństwa

Rafał Borkowski

14:10 - 14:30
Neuromonitoring w reoperacjach tarczycy

Beata Wojtczak

14:30 - 14:50
Dyskusja i komentarz

Jan Brzeziński, Marek Dedecjus

14:50 - 15:00
Przerwa
15:00 - 16:25
Postępy w śródoperacyjnej protekcji przytarczyc
15:00 - 15:20
Intraoperative parathyroid protection using Fluobeam – pearls and pitfalls

Frederique Triponez

15:20 - 15:40
Synergia nowoczesnych technologii zwiększająca bezpieczeństwo pacjenta w chirurgii tarczycy i przytarczyc

Marcin Barczyński
Wykład pod patronatem firmy Medtronic

15:40 - 16:10
Doświadczenie Polskich ośrodków w zastosowaniu technik detekcji optycznej do wizualizacji przytarczyc

Marcin Barczyński, Paweł Domosławski, Michał Kusiński, Jacek Gałczyński

16:10 - 16:25
Dyskusja i komentarz

Zbigniew Pasieka, Waldemar Misiorowski

16:25 - 16:30
Przerwa
16:30 - 17:50
Powikłania i opieka pooperacyjna i w chirurgii tarczycy i przytarczyc
16:30 - 16:50
Hipokalcemia pooperacyjna - zasady postepowania

Waldemar Misiorowski

16:50 - 17:10
Pooperacyjne Zaburzenia Fonacji - zasady postępowania

Wojciech Kukwa

17:10 - 17:30
Blizna po operacji tarczycy – zasady postępowania

Piotr Myśliwiec

17:30 - 17:50
Dyskusja i komentarz

Krzysztof Kołomecki, Marek Dedecjus

08:30 - 09:00
TOETVA pearls and pitfalls

Angkoon Anuwong

09:00 - 10:20
Leczenie chirurgiczne zaburzeń czynności tarczycy i dalsze postępowanie pooperacyjne
09:00 - 09:20
Leczenie operacyjne choroby Hashimoto

Marek Dedecjus
Wykład pod patronatem firmy Berlin-Chemie/Menarini

09:20 - 09:40
Operacyjne leczenie nadczynności tarczycy

Marcin Barczyński

09:40 - 10:00
Co nowego w leczeniu substytucyjnym po operacjach tarczycy

Marek Dedecjus

10:00 - 10:20
Dyskusja i komentarz

Ireneusz Nawrot, Aldona Kowalska

10:20 - 10:30
Przerwa
10:30 - 12:00
Postępy w zabiegach „minimalnie-inwazyjnych” tarczycy w Polsce- dyskusja panelowa
10:30 - 11:00
Wycięcie tarczycy z dostępu przez przedsionek jamy ustnej - doświadczenia polskich ośrodków

10.30 – 10.40  Krzysztof Kaczka Uniwersytet Medyczny w Łodzi
10.40 – 10.50  Marcin Barczyński Uniwersytet Jagielloński
10.50 – 11.00  Piotr Góralski Narodowy Instytut Onkologii

11:00 - 11:45
Termoablacja guzów tarczycy - wskazania, technika i doświadczenia polskich ośrodków

11.00 – 11.15 HIFU
Iwona Pałyga
11.15 -11.30 Ablacja laserowa
Marcin Barczyński
11.30 – 11.45 RFA
Piotr Góralski

11:45 - 12:00
Dyskusja i komentarz

Wojciech Nowak, Lech Pomorski, Alicja Hubalewska-Dydejczyk

12:00 - 13:20
Postępy w terapii pooperacyjnej raka tarczycy
12:00 - 12:20
Progress in targeted therapy of thyroid cancer

Laura Locati

12:20 - 12:40
Leki celowane w raku tarczycy w polskich warunkach

Jolanta Krajewska
Wykład pod patronatem firmy Bayer

12:40 - 13:00
Postępy w leczeniu pooperacyjnym raka tarczycy z chirurgicznego punktu widzenia

Marek Dedecjus

13:00 - 13:20
Dyskusja i komentarz

Aldona Kowalska, Tomasz Stępień

13:20 - 13:30
Przerwa
13:30 - 14:50
Postępy w diagnostyce i terapii pierwotnej nadczynności przytarczyc

Prowadzenie sesji: Wojciech Zgliczyński, Jacek Gawrychowski, Witold Chudziński

13:30 - 13:50
Postępy medycyny nuklearnej w przedoperacyjnej diagnostyce pierwotnej nadczynności przytarczyc

Bogdan Małkowski

13:50 - 14:10
Diagnostyka przedoperacyjna pierwotnej nadczynności przytarczyc - BACC z oznaczeniem stężenia PTH w popłuczynach- zalety i ograniczenia metody

Zbigniew Adamczewski

14:10 - 14:30
Laserowa ablacja przytarczyc – doświadczenia własne

Magdalena Kochman

14:30 - 14:50
Dyskusja i komentarz

Jacek Gawrychowski, Witold Chudziński

14:50 - 15:00
Przerwa
15:00 - 16:30
Postępy i problemy w chirurgicznym leczeniu nadczynności przytarczyc
15:00 - 15:20
Leczenie chirurgiczne pierwotnej nadczynności przytarczyc – doświadczenia własne

Jacek Gawrychowski

15:20 - 15:40
Leczenie chirurgiczne genetycznie uwarunkowanej nadczynności przytarczyc

Witold Chudziński

15:40 - 16:00
Problemy chirurgiczne w leczeniu wtórnej i trzeciorzędowej nadczynności przytarczyc

Aleksander Konturek

16:00 - 16:20
Dyskusja i komentarz

Ireneusz Nawrot, Zbigniew Adamczewski

16:20 - 16:30
Podsumowanie i zakończenie konferencji

Marek Dedecjus

Kontakt

 

KONTAKT
DLA UCZESTNIKÓW

Joanna Myszczyszyn
 603 770 438

j.myszczyszyn@sympomed.pl


KONTAKT
DLA FIRM

Małgorzata Nowakowska
603 770 385

m.nowakowska@sympomed.pl