Miejsce:
Online
Data:
27.01 - 28.01 / 2022

Postępy w chirurgii tarczycy i przytarczyc 2nd edition
prof. dr hab. n. med. Marek Dedecjus

27-28 stycznia 2022 roku 

Archiwum Wideo

Archiwum Wideo konferencji jest już niedostępne.

Archiwum wideo

PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

09:00 - 09:05
Otwarcie konferencji
09:05 - 10:20
Postępy w USG tarczycy i przytarczycy
09:05 - 09:25
USG tarczycy w nowych zaleceniach „Rak tarczycy 2022”

Marek Ruchała

09:25 - 09:45
USG węzłów chłonnych szyi

Katarzyna Dobruch-Sobczak

09:45 - 10:05
USG z kontrastem w chirurgii tarczycy i przytarczyc

Agnieszka Żyłka

10:05 - 10:20
Dyskusja

Andrzej Lewiński, Krzysztof Kuzdak

10:20 - 10:30
Przerwa
10:30 - 11:50
Postępy w biopsji tarczycy i przytarczyc
10:30 - 10:50
Postępy w BACC tarczycy – BACC tarczycy w nowych zaleceniach „Rak tarczycy 2022”

Andrzej Lewiński

10:50 - 11:10
Molekularna BACC tarczycy – obecny stan wiedzy i polskie perspektywy

Małgorzata Oczko-Wojciechowska, Barbara Jarząb

11:10 - 11:30
Biopsja gruboigłowa – miejsce w diagnostyce chorób tarczycy – kiedy i u kogo myśleć o biopsji gruboigłowej – punkt widzenia klinicysty

Joanna Długosińska

11:30 - 11:50
Dyskusja

Anhelli Syrenicz, Dariusz Lange

11:50 - 12:00
Przerwa
12:00 - 13:20
Optymalizacja zakresu operacji tarczycy w zróżnicowanym raku tarczycy. Dyskusja okrągłego stołu

Marcin Barczyński, Agnieszka Czarniecka, Marek Dedecjus, Jacek Gawrychowski, Barbara Jarząb, Krzysztof Kaczka, Michał Kusiński, Krzysztof Kuzdak, Dariusz Lange, Andrzej Lewiński, Lech Pomorski, Marek Ruchała, Zoran Stojcew, Anhelli Syrenicz

13:20 - 13:30
Przerwa
13:30 - 14:50
Postępy w neuromonitoringu w chirurgii tarczycy i przytarczyc
13:30 - 13:50
IONM in thyroid and parathyroid surgery - my way

Gianlorenzo Dionigi

13:50 - 14:50
Neuromonitoring w chirurgii tarczycy i przytarczyc – stan obecny w Polsce i perspektywy rozwoju – analiza ankiety i dyskusja okrągłego stołu.

Marcin Barczyński, Agnieszka Czarniecka, Marek Dedecjus, Jacek Gawrychowski, Aleksander Konturek, Krzysztof Kuzdak, Lech Pomorski, Beata Wojtczak

14:50 - 15:00
Przerwa
15:00 - 16:25
Postępy w śródoperacyjnej protekcji przytarczyc
15:00 - 15:20
Intraoperative parathyroid protection – own experience

Frederique Triponez

15:20 - 15:40
Jak radzę sobie bez technik wizualizacji przytarczyc?

Aleksander Konturek

15:40 - 16:10
Doświadczenia własne z zastosowanie Fluobeam w Polsce

Michał Hubert

16:10 - 16:25
Dyskusja

Marcin Barczyński, Marek Dedecjus

16:25 - 16:30
Przerwa
16:30 - 17:50
Postępy w diagnostyce i leczeniu powikłań pooperacyjnych i w chirurgii tarczycy i przytarczyc
16:30 - 16:50
Hipokalcemia po operacji tarczycy przytarczyc – kiedy kierować do eksperta

Waldemar Misiorowski

16:50 - 17:10
Zaburzenia Fonacji po operacjach tarczycy i przytarczyc - kiedy kierować do eksperta

Wojciech Kukwa

17:10 - 17:30
Ultrasonograficzna analiza fałdów głosowych jako narzędzie w diagnostyce czynności fałdów głosowych – doświadczenia własne

Sylwia Wolff (Gajda)

17:30 - 17:50
Dyskusja
09:00 - 09:50
Postępy w leczeniu raka anaplastycznego tarczycy
09:00 - 09:20
Nowe zalecenia w terapii raka anaplastycznego tarczycy

Marek Dedecjus

09:20 - 09:40
Ultraszybka diagnostyka onkologiczna w raku anaplastycznym – potrzeba chwili czy zbędny wysiłek?

Joanna Januszkiewicz-Caullier

09:40 - 09:50
Dyskusja

Aldona Kowalska, Zbigniew Pasieka

09:50 - 10:00
Przerwa
10:00 - 11:30
Postępy w „minimalnie-inwazyjnych” zabiegach tarczycy i przytarczyc
10:00 - 10:20
Treating thyroid nodules by radiofrequency - own experience

Maurilio Deandrea

10:20 - 10:40
Laserowa termoablacja łagodnych i złośliwych zmian tarczycy

Marcin Barczyński

10:40 - 11:10
Prezentacja doświadczeń własnych polskich ośrodków

Dorota Brodowska-Kania
Klinika Endokrynologii i Terapii Izotopowej Wojskowy Instytut Medyczny
Magdalena Kochman

Klinika Endokrynologii CMKP
Piotr Góralski
Klinika Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej,
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – PIB

11:10 - 11:30
Dyskusja

Grzegorz Kamiński, Wojciech Zgliczyński

11:30 - 12:50
Postępy w terapii pooperacyjnej raka tarczycy
11:30 - 11:50
Optymalizacja pooperacyjnego postępowania farmakologicznego u pacjentów po operacji tarczycy - co chirurg wiedzieć powinien

Marek Dedecjus

11:50 - 12:10
Terapia jodem promieniotwórczym – co chirurg wiedzieć powinien

Zbigniew Adamczewski

12:10 - 12:30
Leczenie systemowe i celowane w raku tarczycy – co chirurg wiedzieć powinien?

Jolanta Krajewska

12:30 - 12:50
Dyskusja

Marek Dedecjus, Zbigniew Adamczewski

12:50 - 13:00
Przerwa
13:00 - 14:30
Postępy w diagnostyce i terapii nadczynności przytarczyc
13:00 - 13:20
Doświadczenia własne z zastosowaniem PET/CT w diagnostyce obrazowej przytarczyc

Maciej Kołodziej

13:20 - 13:40
Specyfika leczenia operacyjnego pierwotnej nadczynności przytarczyc w przebiegu zespołu MEN 1.

Witold Chudziński

13:40 - 14:00
Jak sobie radzić z gruczolakiem przytarczyc położonym ektopowo?

Jacek Gawrychowski

14:00 - 14:20
Laserowa ablacja przytarczyc – czy to realna alternatywa dla leczenia chirurgicznego?

Magdalena Kochman

14:20 - 14:30
Dyskusja

Aleksander Konturek, Marek Dedecjus

14:30 - 14:40
Przerwa
14:40 - 16:20
Profilaktyka powikłań w chirurgii tarczycy i przytarczyc
14:40 - 15:00
Rola nowoczesnych technik w profilaktyce powikłań w chirurgii tarczycy.

Janusz Słuszniak
Wykład pod patronatem firmy Medtronic Polska

15:00 - 15:20
Profilaktyka krwawienia pooperacyjnego i postępowanie w wypadku krwawienia po operacji tarczycy.

Piotr Myśliwiec

15:20 - 15:40
Aktualne zalecenia dotyczące profilaktyki przeciwzakrzepowej w chirurgii tarczycy i przytarczyc.

Michał Kusiński

15:40 - 16:00
Aktualne zalecenia dotyczące profilaktyki antybiotykowej w chirurgii tarczycy i przytarczyc

Paweł Domosławski

16:00 - 16:20
Dyskusja
16:20 - 16:30
Podsumowanie i zakończenie konferencji

Marek Dedecjus

PARTNER GŁÓWNY

PARTNERZY KONFERENCJI

Pomoc techniczna

Kontakt

 

KONTAKT
DLA UCZESTNIKÓW

Joanna Myszczyszyn
 603 770 438

j.myszczyszyn@sympomed.pl


KONTAKT
DLA FIRM

Małgorzata Nowakowska
603 770 385

m.nowakowska@sympomed.pl