Miejsce:
Online
Data:
23 lipca 2020 18:30

WARSZTATY USG PŁUC z udziałem pacjenta
prof. nadzw. dr hab. n. med. Wojciech Kosiak

PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

18:30 - 18:35
Powitanie i wprowadzenie
18:35 - 18:50
Wykład wprowadzający „Ocena ultrasonograficzna płuc i klatki piersiowej”

prof. nadzw. dr hab. n. med. Wojciech Kosiak

18:50 - 20:20
Część praktyczna - warsztaty USG płuc z udziałem pacjenta

Prowadzenie - prof. nadzw. dr hab. n. med. Wojciech Kosiak
Bezpośrednia transmisja badania USG z ośrodka diagnostycznego na bieżąco komentowane i
omawiane przez prowadzącego z możliwością interakcji w postaci zadawania pytań przez
uczestników

20:20 - 20:30
Podsumowanie, wnioski, pytania i odpowiedzi od uczestników

Kontakt

 

KONTAKT
DLA UCZESTNIKÓW

Joanna Myszczyszyn
 603 770 438

j.myszczyszyn@sympomed.pl


KONTAKT
DLA FIRM

Iwona Roszak
603 770 349

i.roszak@sympomed.pl


KONTAKT W SPRAWACH
ORGANIZACYJNYCH

Paulina Kraszewska
607 775 734

p.kraszewska@sympomed.pl