Powrót do Strony Głównej | Kalendarium

pl
Miejsce:
Online
Data:
18.11 - 20.11 / 2021

XIV Poznańskie Spotkania Kardiologiczne
Prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski
Prof. dr hab. n. med. Marek Grygier
Prof. dr hab. n. med. Stefan Grajek

18-20 listopada 2021 roku 

Transmisja Live

Szanowni Państwo!

Konferencja odbyła się w dniach 18-20.11.2021 r.

Do zobaczenia!

Archiwum Wideo Konferencji

Informacje

PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

13:45 - 13:50
Otwarcie konferencji

Maciej Lesiak
Marek Grygier
Przemysław Mitkowski
Stefan Grajek

13:50 - 15:00
SESJA 1

Rola badań obrazowych w diagnostyce choroby niedokrwiennej
Przewodniczący: Małgorzata Pyda, Mateusz Śpiewak, Joanna Petryka- Mazurkiewicz

 • Kiedy i dlaczego KT w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca
  Mariusz Kruk, Warszawa 
 • CMR w ocenie ryzyka sercowo-naczyniowego
  Mateusz Śpiewak
 • Rola perfuzji mięśnia sercowego metodą rezonansu magnetycznego w chorobie niedokrwiennej serca
  Joanna Petryka-Mazurkiewicz
 • Choroba małych naczyń - zastosowanie ilościowej oceny perfuzji. Prezentacja przypadku
  Justyna Rajewska-Tabor
  Dyskusja 
15:00 - 15:10
Przerwa
15:10 - 16:20
SESJA 2

Fakty i mity o zapaleniu mięśnia sercowego w dobie pandemii COVID-19
Przewodniczący:
Małgorzata Pyda, Maciej Haberka, Karol Miszalski-Jamka

 • CMR idealną metodą w diagnostyce zapalenia mięśnia sercowego
  Karol Miszalski-Jamka
 • Uszkodzenie mięśnia sercowego w przebiegu COVID-19
  Maciej Haberka
 • Zapalenie mięśnia sercowego u sportowców a COVID-19
  Łukasz Małek
 • Zapalenie mięśnia sercowego. Prezentacja przypadku
  Justyna Rajewska-Tabor
  Dyskusja
16:20 - 16:30
Przerwa
16:30 - 17:40
SESJA 3

Tętnicze nadciśnienie płucne (TNP) – ważny jest czas
Przewodniczący: Marcin Kurzyna, Tatiana Mularek-Kubzdela, Aleksander Araszkiewicz

 • Jak to zrobić, aby szybko rozpoznać TNP i wdrożyć leczenie? 
  Tatiana Mularek-Kubzdela
  Wykład pod patronatem firmy Janssen Cilag
 • Echokardiografia – niezmiennie podstawa screeningu TNP
  Jarosław Kasprzak
  Wykład pod patronatem firmy Janssen Cilag
 • Jak rozróżnić idiopatyczne TNP od nadciśnienia płucnego w przebiegu chorób lewego serca?
  Marcin Kurzyna
 • TNP u chorych z chorobami tkanki łącznej
  Michał Ciurzyński
  Dyskusja
17:40 - 17:50
Przerwa
17:50 - 19:00
SESJA 4

Postępowanie w ostrej zatorowości płucnej i zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniu płucnym -
gra zespołowa w opiece nad pacjentem – od PERT’u do CTEPH Team’u
Przewodniczący: Marcin Kurzyna, Tatiana Mularek-Kubzdela, Aleksander Araszkiewicz

 • Jak działa PERT? – doświadczenia własne
  Sylwia Sławek-Szmyt
 • Pacjent z zatorowością płucną pośredniego - wysokiego ryzyka – co robić?
  - leczę zachowawczo
  Marcin Kurzyna
  - leczę inwazyjnie
  Aleksander Araszkiewicz
 • Leczenie przeciwzakrzepowe u pacjenta z zatorowością płucną i nowotworem
  Aneta Klotzka
 • Jak rozpoznać CTEPH?
  Tatiana Mularek-Kubzdela
 • Jak działa CTEPH Team? – doświadczenia własne
  Szymon Darocha
  Dyskusja
19:00 - 19:10
Przerwa
19:10 - 20:20
SESJA 5

Choroba wieńcowa w czasach pandemii  COVID-19
Przewodniczący:
Tatiana Mularek-Kubzdela, Aleksander Araszkiewicz

19:10 - 19:45
Sesja ostre zespoły wieńcowe a Covid-19
 • Ostre zespoły wieńcowe a COVID w Polsce
  Mariusz Gąsior
 • Leczenie przeciwpłytkowe w Polsce w dobie pandemii 
  Jacek Kubica
19:45 - 20:20
Sesja ostre zespoły wieńcowe a Covid-19
 • Leczenie przeciwpłytkowe OZW według wytycznych ESC w codziennej praktyce klinicznej
  Anna Komosa 
 • Jak kolchicyna może pomóc w leczeniu choroby niedokrwiennej serca? 
  Stefan Grajek 
  Dyskusja
13:45 - 13:50
Otwarcie konferencji

Maciej Lesiak
Marek Grygier
Przemysław Mitkowski
Stefan Grajek

13:50 - 15:00
Nowe wytyczne A.D. 2021 okiem stażysty i rezydenta – co muszę wiedzieć, jeśli chcę dyżurować?

Przewodniczący: Ewa Straburzyńska-Migaj, Aleksander Araszkiewicz, Marta Kałużna-Oleksy

 • Wytyczne dotyczące stymulacji serca
  Maciej Grymuza
 • Wytyczne dotyczące wad zastawkowych
  Agnieszka Bartczak-Rutkowska 
 • Wytyczne niewydolności serca – jak postępować z chorym z ostrą niewydolnością serca?
  Magdalena Dudek 
 • Wytyczne niewydolności serca – jak postępować z chorym z przewlekłą niewydolnością serca?
  Marta Kałużna-Oleksy 
 • Wytyczne dotyczące prewencji chorób sercowo-naczyniowych
  Sylwia Sławek-Szmyt 
  Dyskusja 
  Sesja pod patronatem SKN przy I Klinice Kardiologii oraz HoT Polska
15:00 - 15:10
Przerwa
15:10 - 16:20
8. Warsztaty Bifurkacyjne

SESJA 1
Przewodniczący: Marek Grygier, Jacek Legutko, Jarosław Gorący, Adam Sukiennik

 • Nowości w literaturze 2021
  Maciej Lesiak
 • XV konsensus EBC – co nowego?
  Jacek Legutko
 • Kiedy wybieram technikę z zastosowaniem dwóch stentów?
  Andrzej Ochała
 • Zastosowanie balonów lekowych w zabiegach na bifurkacjach
  Stanisław Bartuś
16:20 - 16:30
Przerwa
16:30 - 17:40
8. Warsztaty Bifurkacyjne

SESJA 2
Przewodniczący: Stanisław Bartuś, Andrzej Ochała, Adrian Włodarczak, Marek Słomczyński

 • Jak decyduję czy leczyć bocznicę po stentowaniu naczynia głównego?
  Janusz Rzeźniczak
 • Technika DK-Culotte – nowa jakość czy komplikacja zabiegu?
  Sylwia Iwańczyk
 • Wybrane techniki stentowania bifurkacji okiem kamery Visible Heart Lab.
  Maciej Lesiak

  Live-in-a-box
17:40 - 17:50
Przerwa
17:50 - 19:00
8. Warsztaty Bifurkacyjne

SESJA 3
Przewodniczący: Janusz Rzeźniczak, Wojciech Wojakowski, Jarosław Hiczkiewicz, Grzegorz Horszczaruk

 • Przewlekła niedrożność tętnicy kończy się na bifurkacji – jak uratować obie gałęzie?
  Leszek Bryniarski
 • Techniki specjalne zabiegów na bifurkacjach – mikrocewniki, rotablacja, litotrypsja
  Sławomir Dobrzycki
 • Terapia przeciwpłytkowa po złożonych zabiegach wieńcowych – co nowego?
  Wojciech Wojakowski
  Live-in-a-box
19:00 - 19:10
Przerwa
19:10 - 20:20
8. Warsztaty Bifurkacyjne

SESJA 4
Przewodniczący: Robert Gil, Sławomir Dobrzycki, Ryszard Kąsinowski,
Włodzimierz Skorupski

 • Jak stentuję dystalny pień LTW? Kontrowersje po badaniach DK-CRUSH V i EBC Main
  Robert Gil
 • Zastosowanie IVUS/OCT w czasie interwencji na pniu LTW – jaki algorytm wybrać?
  Jacek Legutko
 • Kiedy i jakie wspomaganie krążenia przy zabiegach na pniu LTW?
  Krzysztof Reczuch
  Live-in-a-box
12:10 - 13:20
SESJA INTERDYSCYPLINARNA

Przewodniczący: Stefan Grajek, Maciej Lesiak

 • Od choroby niedokrwiennej do niewydolności serca – co kardiolog interwencyjny  powinien  wiedzieć? 
  Stefan Grajek 
 • Jak możemy pomóc pacjentom z dławicą oporną na leczenie i bez możliwości rewaskularyzacji? 
  Marek Grygier
 • Bezpieczeństwo leczenia przeciwzakrzepowego u pacjentów z migotaniem przedsionków i wielochorobowością
  Maciej Lesiak 
  Wykład pod patronatem firmy Bayer
 • Landiolol w stanach nagłych u pacjentów z niewydolnością serca 
  Aneta Klotzka 
13:20 - 13:30
Przerwa
13:30 - 14:40
10. Poznańskie Warsztaty Niewydolności Serca i Transplantacji

SESJA 1
Przewodnicząca: Ewa Straburzyńska-Migaj, Przemysław Mitkowski

 • Empagliflozyna w leczeniu HFrEF
  Ewa Straburzyńska-Migaj 
  Wykład pod patronatem firmy Boehringer Ingelheim
 • Co nam daje odwrócenie remodelingu mięśnia sercowego
  Przemysław Mitkowski 
  Wykład pod patronatem firmy Novartis
 • Leczenie niedoboru żelaza u chorych na niewydolność serca w świetle europejskich wytycznych 2021
  Ewa Jankowska
  Wykład pod patronatem firmy Swixx Biopharma
 • Zalecenia okołowypisowe dla pacjenta hospitalizowanego z powodu zaostrzenia niewydolności serca 
  Ewa Straburzyńska-Migaj 
  Wykład pod patronatem firmy Novartis
  Dyskusja 
14:40 - 14:50
Przerwa
14:50 - 16:10
10. Poznańskie Warsztaty Niewydolności Serca i Transplantacji

SESJA 2
Przewodnicząca
: Ewa Straburzyńska-Migaj

14:50 - 15:30
SESJA 2 CZĘŚĆ 1

14.50 – 15.05
Po nitce do kłębka czyli o współzależności między układem krążenia a nerką

Ewa Straburzyńska-Migaj
15.05 – 15.20
Co zmienia badanie DAPA-CKD w praktyce kardiologa?
Jadwiga Nessler
15.20 – 15.30
Opis przypadku pacjenta – dyskusja
Ewy Straburzyńska-Migaj
Jadwiga Nessler   

15:30 - 16:10
SESJA 2 CZĘŚĆ 2

15:30 - 15:45
O kim myśleć jako kandydacie do wszczepienia LVAD? 

Alicja Nowak 
15:45 - 16:00
Czy przeszczepienie serca to przeżytek? 

Małgorzata Sobieszczańska-Małek 
16:00 - 16:10
Dyskusja

16:10 - 16:20
Przerwa
16:20 - 17:30
SESJA 3

Interdyscyplinarne leczenie przeciwkrzepliwe pacjenta z AF i OZW  oraz  ŻCHZZ z choroba nowotworową
Moderator: prof. dr hab.n. med. Maciej Lesiak

16:20 - 16:50
Od wyników badań do praktycznych zaleceń u chorych poddawanym interwencjom wieńcowym
 • Subanalizy badania Augustus – co nowego w leczeniu przeciwkrzepliwym u pacjentów z AF i OZW
  prof dr hab. n. med. Maciej Lesiak
 • Jak wyniki badań przekładają się na obowiązujące zalecenia
  prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski
16:50 - 17:20
Nowości w leczeniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w onkologii
 • Od badań, w tym badania Caravaggio i wytycznych do zastosowania w praktyce klinicznej u pacjenta onkologicznego
  dr n.med. Aneta Klotzka
17:20 - 17:30
Dyskusja

Sesja sponsorowana przez firmę Pfizer

17:30 - 17:40
Przerwa
17:40 - 18:50
SESJA 4

Praktyczne aspekty nowoczesnych terapii w kardiologii
Moderator: prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski

 • Bezpieczeństwo stosowania NOAC w trakcie zabiegów ablacji i implantacji urządzeń wszczepialnych 
  prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski
 • Dabigatran i inne NOAC w szczególnych sytuacjach klinicznych – angioplastyka wieńcowa 
  prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak
 • Idarucyzumab, a bezpieczeństwo terapii przeciwkrzepliwej 
  prof. dr hab. n. med. Beata Wożakowska-Kapłon
  Dyskusja
  Sesja pod patronatem firmy Boehringer Ingelheim
18:50 - 19:00
Przerwa
19:00 - 20:10
Sesja Inauguracyjna

Przewodniczący sesji: Maciej Lesiak
19.00 - 19:15

Jak personalizować terapię niewydolności serca w świetle nowych wytycznych ESC 2021?
prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
19.15 – 19.30
Dlaczego lecząc nerki chronimy serce ? Jakie znaczenie dla kardiologa mają wyniki badania DAPA - CKD
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek

19.30 – 19.45
Jak zredukować śmiertelność u pacjentów z ostrym i przewlekłym zespołem wieńcowym?
prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak
19.45 – 20.10 DEBATA

Jak przerwać kontinuum sercowo-naczyniowo-nerkowe i wydłużyć życie pacjentów?

13:30 - 14:40
6.Poznańskie Warsztaty Interwencyjnego Leczenia Wad Strukturalnych Serca

SESJA 1: Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej i przetrwały otwór owalny – terytoria znane i nieznane
Prowadzący sesję: Marek Grygier, Robert Sabiniewicz, Olga Trojnarska

 • Zamknięcie PFO w prewencji udaru mózgu – czy wszystko już wiemy ?
  Aleksander Araszkiewicz 
 • Rzadkie wskazania do zamykania PFO?
  Marcin Demkow 
 • Czy można i należy zamykać PFO u chorych w starszym wieku (po 50 roku życia)?
  Tadeusz Przewłocki 
 • Trudne decyzje u chorych z ASD - zamykać czy nie zamykać – moje własne doświadczenia...
  Robert Sabiniewicz 
 • Leczenie przeciwkrzepliwe/p-płytkowe po zamknięciu PFO – wskazania nie tylko kardiologiczne ale i neurologiczne...
  Olga Trojnarska 
 • Zabiegi „live-in-a-box“ zamknięcia PFO/ASD z omówieniem techniki zabiegu „step-by-step“
14:40 - 14:50
Przerwa
14:50 - 16:10
6.Poznańskie Warsztaty Interwencyjnego Leczenia Wad Strukturalnych Serca

SESJA 2: Uszko lewego przedsionka – gdzie jesteśmy a dokąd zmierzamy...
Prowadzący sesję: Marcin Demkow, Wojciech Wojakowski,  Marek Grygier

 • Zamykanie uszka lewego przedsionka u wszystkich chorych z migotaniem przedsionków czy tylko u tych z p-wskazaniami do doustnej antykoagulacji
  Marek Grygier 
 • Skuteczność i bezpieczeństwo procedury zamykania uszka lewego przedsionka – wyniki ostatnich badań ?
  Marcin Demkow 
 • Chcę zacząć zamykać uszko ale nie wiem jaki system wybrać – czy potrzebuję różne systemy czy wystarczy jeden ?
  Grzegorz Smolka 

  Prezentacje przypadków:
 • nieskuteczne zamknięcie uszka systemem Watchman – skuteczny Amulet
  Łukasz Lewicki 
 • mój najtrudniejszy zabieg z systemem Watchman/Watchman FLX
  Adam Sukiennik
 • czy skrzeplina w uszku jest nadal przeciwwskazaniem do jego zamknięcia
  Krzysztof Kaczmarek 
 • koszulka sterowalna – nowe rozwiązanie w zabiegach zamykania uszka
  Marek Grygier
 • Zabieg„live-in-a-box" zamknięcia uszka lewego przedsionka z omówieniem techniki zabiegu „step-by-step
16:10 - 16:20
Przerwa
16:20 - 17:30
6.Poznańskie Warsztaty Interwencyjnego Leczenia Wad Strukturalnych Serca

SESJA 3: Nowości w przezcewnikowych interwencjach zastawkowych...
Prowadzący sesję: Adam Witkowski, Andrzej Ochała, Wojciech Wojakowski

 • Nowe standardy AHA/ACC i ESC – czy i jak zmieniły moje zasady kwalifikacji chorych do TAVI?
  Adam Witkowski 
 • Zabiegi TAVI u chorych po implantacji bioprotezy (valve-in-valve oraz TAVI-in-TAVI) – praktyczny przewodnik... 
  Andrzej Ochała 
 • Nowości w przezcewnikowych interwencjach na zastawce mitralnej i trójdzielnej – MitraClip, Pascal, TriClip, a może inne rozwiązania?
  Wojciech Wojakowski 
 • Sam zabieg na zastawce mitralnej/trójdzielnej to nie wszystko – przygotowanie chorego do i prowadzenie po zabiegu
  Zofia Oko-Sarnowska 
 • Leczenie p-płytkowe i p-krzepliwe po zabiegu TAVI/MitraClip – czy już wszystko jasne ?
  Janusz Kochman 
 • zabieg „live-in-a-box“ przecewnikowej implantacji zastawki aortalnej
17:30 - 17:40
Przerwa
17:40 - 18:50
6.Poznańskie Warsztaty Interwencyjnego Leczenia Wad Strukturalnych Serca

SESJA 4: Interwencje strukturalne i wrodzone – czas na przekroczenie kolejnej bariery?
Prowadzący sesję: Grażyna Brzezińska-Rajszys, Robert Sabiniewicz, Jacek Kusa

 • Koarktacja aorty – leczenie interwencyjne – kiedy, komu, jak ?
  Tomasz Moszura 
 • Ubytki w przegrodzie międzykomorowej – jak i kiedy leczyć interwencyjnie ?
  Robert Sabiniewicz 
 • Wytworzenie przecieku wewątrzsercowego – nowatorska terapia w niewydolności serca – jak to robimy w naszym ośrodku ?
  Łukasz Lewicki
 • Interwencje na naczyniach wieńcowych – przetoki, tętniak – jak sobie radzę?
  Jacek Kusa 
 • Dławica piersiowa oporna na leczenie bez dalszych możliwości rewaskularyzacji – przezcewnikowe zwężenie zatoki wieńcowej jako nowa opcja terapeutyczna
  Marek Grygier 
19:00 - 20:10
Sesja Inauguracyjna

Przewodniczący sesji: Maciej Lesiak
19.00 - 19:15

Jak personalizować terapię niewydolności serca w świetle nowych wytycznych ESC 2021?
prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
19.15 – 19.30
Dlaczego lecząc nerki chronimy serce ? Jakie znaczenie dla kardiologa mają wyniki badania DAPA - CKD
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Lelonek

19.30 – 19.45
Jak zredukować śmiertelność u pacjentów z ostrym i przewlekłym zespołem wieńcowym?
prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak
19.45 – 20.10 DEBATA

Jak przerwać kontinuum sercowo-naczyniowo-nerkowe i wydłużyć życie pacjentów?

09:00 - 10:10
SESJA 1 - Kardiologia w opiece ambulatoryjnej.

Przewodniczące: Marta Kałużna-Oleksy, Ewa Straburzyńska-Migaj

 • Praktyczne aspekty ambulatoryjnego prowadzenia pacjentów z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową 
  Tatiana Mularek-Kubzdela 
  Wykład pod patronatem firmy Bayer
 • Albuminuria jako czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego i nerkowego w nadciśnieniu tętniczym. Czy jej występowanie ma wpływ na wybór terapii hipotensyjnej
  Tomasz Stompór
 • Podział niewydolności serca w świetle nowych wytycznych AD 2021
  Marta Kałużna-Oleksy
 • Kiedy lekarz POZ może podejrzewać HFpEF? 
  Jacek Migaj
  Dyskusja
10:10 - 10:20
Przerwa
10:20 - 11:45
SESJA 2

Przewodniczący: Anna Komosa, Maciej Lesiak

10:20 - 11:05
Gdy nadciśnienie tętnicze staje się jedną z chorób

10.20 – 10.40
Mój pacjent z NT i przewlekłym zespołem wieńcowym – wyzwania optymalnej farmakoterapii 
Agnieszka Tycińska
10.40 – 11.00
Mój pacjent z NT i migotaniem przedsionków
Marcin Grabowski 
11.00 – 11.05 
Dyskusja
Sesja pod patronatem firmy Servier Polska

11:05 - 11:45
SESJA VARIA

11.05 – 11.20
Duszność niejedno ma imię – nowoczesna diagnostyka biochemiczna
Piotr Rozentryt
Wykład pod patronatem firmy Thermo Fisher Scientific
11.20 – 11.35
Doustne leki przeciwkrzepliwe a ryzyko zawału serca
Stefan Grajek
11.35 – 11.45
Dyskusja

11:45 - 11:55
Przerwa
11:55 - 13:05
SESJA 3 - Kardio-Onkologia

Prowadzący sesję: Anetta Undas, Aneta Klotzka, Sebastian Szmit

 • Zapalenie mięśnia sercowego
  Sebastian Szmit 
 • Krwawienia związane z NOAC
  Anetta  Undas 
 • Bóle wieńcowe po radioterapii
  Aneta Klotzka 
 • Komorowe zaburzenia rytmu
  Piotr Gościniak 

  Dyskusja 
13:05 - 13:15
Przerwa
13:15 - 14:25
SESJA 4 - Sesja przypadków i doniesień

Przewodnicząca: Aneta Klotzka, Sylwia Iwańczyk

 • Przypadek 1
  Ofiara Covid-19
  Maciej Grymuza
 • Przypadek 2 
  Przypadkowe odkrycie w badaniu obrazowym – dylematy diagnostyczne i terapeutyczne?
  Sylwia Iwańczyk
 • Przypadek 3 
  Wielokrotne nagłe zatrzymanie krążenia jako objaw choroby zapalnej serca.
  Aneta Klotzka
 • Przypadek 4 
  Nietypowe oblicze dławicy
  Sylwia Sławek-Szmyt
  Podsumowanie i dyskusja
14:25 - 14:30
Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Maciej Lesiak
Marek Grygier
Przemysław Mitkowski
Stefan Grajek

09:00 - 10:10
10. Warsztaty Nagły Zgon Sercowy

SESJA 1: Innowacje w elektrokardiologii – stan prawny i polskie doświadczenia
Prowadzący
:Romuald Ochotny, Marcin Grabowski

 • SICD doświadczenia polskie/ostrzeżenie (recall) generator i elektroda
  Maciej Kempa 
  Przemysław Mitkowski
  Wykład pod patronatem firmy Boston Scientific
 • Kamizelka defibrylująca ewidence/doświadczenia polskie
  Krzysztof Wranicz 

  Przemysław Mitkowski
 • Stymulacja bezelektrodowa 
  Przemysław Mitkowski 
 • Neurostymulacja, kardiostymulacja – przypadki kliniczne
  Lidia Chmielewska-Michalak 
  Dyskusja 
10:10 - 10:20
Przerwa
10:20 - 11:45
10. Warsztaty Nagły Zgon Sercowy

SESJA 2: Stan elektroterapii, nowe wytyczne i stanowiska
Prowadzący
: Maciej Kempa, Przemysław Mitkowski 

 • Stan Elektroterapii w Polsce 2020 vs 2019 
  Jarosław Kaźmierczak 
 • Stymulacja serca 2021 – wytyczne ESC 
  Maciej Sterliński 
 • Elektroterapia w niewydolności serca – wytyczne ESC 
  Dariusz Jagielski 
 • Implantacja urządzeń – krok po kroku – stanowisko EHRA 
  Michał Waśniewski 
  Dyskusja 
11:45 - 11:55
Przerwa
11:55 - 13:05
10. Warsztaty Nagły Zgon Sercowy

SESJA 3: Telemonitoring urządzeń wszczepialnych
Prowadzący: Zbigniew Kalarus, Romuald Ochotny

 • Organizacja i prowadzenie telemonitoringu w ośrodku elektroterapii – zarządzenia MZ i uwagi praktyczne
  Oskar Kowalski 
 • Wiedza oparta na faktach – telemonitoring w publikacjach naukowych 
  Agnieszka Katarzyńska 
 • Algorytmy wsparcia decyzji w telemonitoringu urządzeń (Heart Logic, Triage HF
  Marcin Grabowski 
 • AMULET – nowy standard opieki u chorych z niewydolnością serca? 
  Paweł Krzesiński 
  Dyskusja 
13:05 - 13:15
Przerwa
13:15 - 14:25
10. Warsztaty Nagły Zgon Sercowy

SESJA 4: Migotanie przedsionków
Prowadzący:
Jarosław Kaźmierczak, Krzysztof Błaszyk 

 • Subklinicznie migotanie przedsionków 
  Paweł Ptaszyński 
 • NOMED-AF – implikacje praktyczne 
  Zbigniew Kalarus 
 • Ablacja AF (PVI, AVN) – APAF CRT 
  Adrian Gwizdała 
  Dyskusja 
14:25 - 14:30
Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Maciej Lesiak
Marek Grygier
Przemysław Mitkowski
Stefan Grajek

PARTNERZY STRATEGICZNI KONFERENCJI

PARTNERZY GŁÓWNI KONFERENCJI

PARTNERZY KONFERENCJI


Partnerzy 6. Poznańskich Warsztatów Leczenia Wad Strukturalnych Serca


Partnerzy 10. Warsztatów Nagły Zgon Sercowy


Partnerzy 8. Warsztatów Bifurkacyjnych

 


Patronat Honorowy

 

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki
Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak
Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak
Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński
Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński
Jego Magnificencja Rektor UMP - prof. dr hab. Andrzej Tykarski
Jego Magnificencja Rektor UMP - prof. dr hab. Andrzej Tykarski
Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Wielkopolska Izba Lekarska
Wielkopolska Izba Lekarska

Patronat Medialny

 

dlaszpitali.pl
dlaszpitali.pl
IQVIA
IQVIA
OPM
OPM
Pacjent i Lekarz
Pacjent i Lekarz
Puls Medycyny
Puls Medycyny
Rynek Zdrowia
Rynek Zdrowia
Świat Medycyny i Farmacji
Świat Medycyny i Farmacji

Kontakt

 

KONTAKT
DLA UCZESTNIKÓW

Joanna Myszczyszyn
 603 770 438

j.myszczyszyn@sympomed.pl


KONTAKT
DLA FIRM

Małgorzata Nowakowska
603 770 385

m.nowakowska@sympomed.p