Powrót do Strony Głównej | Kalendarium

pl
Miejsce:
Szczecin
Data:
16.09 - 18.09 / 2021

XXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego
Zjazd Online
prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała
prof. dr hab. n. med. Anhelli Syrenicz

16-18 września 2021 roku 

pl

Transmisja Live

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za obecność.

Do zobaczenia!

Informacje

PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

09:00 - 10:30
Sesja Tarczycowa I in memoriam Prof. Macieja Gembickiego

Przewodniczenie: prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała, prof. dr hab. n. med. Anhelli Syrenicz, prof. dr hab. n. med. Tomasz Bednarczuk,
prof. dr hab. n. med. Jerzy Sowiński
Wstęp do sesji: prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała

09:00 - 09:25
Prediction of recurrence risk after antithyroid drugs withdrawal in Graves disease

prof. Ioana Zosin, Melania Balas

09:25 - 09:45
Choroba Hashimoto - od teorii do praktyki

prof. dr hab. n. med. Anhelli Syrenicz

09:45 - 10:05
Nowe zalecenia postępowania w Orbitopatii Gravesa - 2021

prof. dr hab. n. med. Tomasz Bednarczuk

10:05 - 10:10
Dyskusja
10:10 - 10:20
Doniesienie ustne: „Zastosowanie pojedynczej dawki rytuksymabu w połączeniu z radioterapią w leczeniu orbitopatii w przebiegu choroby Graves-Basedova - obserwacje kliniczne.”

lek med. Łukasz Gojny

10:20 - 10:30
Doniesienie ustne: „Zastosowanie globuliny antytymocytarnej (rATG) jako terapii II rzutu w orbitopatii Gravesa-Basedowa – wstępne wyniki prospektywnego badania jednoośrodkowego”

prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek

10:30 - 10:40
Przerwa techniczna
10:40 - 12:15
Sesja Choroby Przysadki I

Przewodniczenie: prof. dr hab. n. med. Marek Bolanowski, prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński, dr hab. n. med. Dariusz Kajdaniuk

10:40 - 11:05
Hyperglycemia management in Signifor therapy

prof. Annamaria Colao

11:05 - 11:25
Korzyści z leczenia nową generacją analogów somatostatyny

prof. dr hab. n. med. Marek Bolanowski

11:25 - 11:45
Postępy w diagnostyce zapalenia przysadki

prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński

11:45 - 11:55
Dyskusja
11:55 - 12:05
Doniesienie ustne: „Postępowanie w guzach nieczynnych hormonalnie w oparciu o prezentacje przypadków"

dr hab. n. med. Elwira Przybylik-Mazurek

12:05 - 12:15
Doniesienie ustne: „Ocena ekspresji protymozyny α (ProTα) i receptora folitropiny (FSHR) w GH-immunopozytywnych gruczolakach przysadki.”

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Winczyk

12:15 - 12:25
Przerwa techniczna
12:25 - 14:15
Sesja „Mięśnie i Miokiny”

Przewodniczenie: prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński, prof. dr hab. n. med. Jacek Daroszewski, prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak

12:25 - 12:45
Hormonalna funkcja mięśni - następny krok do zrozumienia zaburzeń metabolicznych

prof. dr hab. n. med. Jacek Daroszewski

12:45 - 13:05
Ocena tkanki mięśniowej z wykorzystaniem densytometrii

dr hab. n. med. Diana Jędrzejuk

13:05 - 13:10
Dyskusja
13:10 - 14:00
SPOTKANIE Z EKSPERTAMI

Program lekowy B111 - geneza, sposób zastosowania oraz perspektywy
prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński

Somatotropinowa niedoczynność przysadki w wieku rozwojowym — co dalej?
prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak
grant edukacyjny firmy SANDOZ

14:00 - 14:15
Doniesienie ustne: „Leczenie GH po zakończeniu terapii w dzieciństwie"

dr hab. n. med. Renata Stawerska

14:15 - 14:25
Przerwa techniczna
14:25 - 15:40
Jak poprawić adherencję i jakość życia pacjentów z niedoczynnością tarczycy? Debata ekspertów

sesja pod patronatem firmy IBSA Poland

14:25 - 14:50
Pierwsze polskie doświadczenia z zastosowaniem płynnej postaci l-tyroksyny w niedoczynności tarczycy

prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński, dr hab. n. med. Małgorzata Gietka-Czernel, prof. CMKP, lek. med. Katarzyna Bornikowska

14:50 - 15:35
Nieprzestrzeganie zaleceń lekarza przez pacjentów – jak zwiększyć powodzenie terapii niedoczynności tarczycy?

prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała, dr hab. n. med. Małgorzata Gietka-Czernel, prof. CMKP, prof. dr hab. n. med. Anhelli Syrenicz,
prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński

15:35 - 15:40
Podsumowanie sesji
15:40 - 15:50
PRZERWA TECHNICZNA
15:50 - 17:05
Przełom w leczeniu Zespołu Cushinga w warunkach polskich

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Alicja Hubalewska-Dydejczyk, prof. dr hab. n. med. Marek Ruchala
sesja pod patronatem firmy Recordati

15:50 - 16:10
Nowe możliwości leczenia Choroby Cushinga

prof. dr hab. n. med. Aleksandra Gilis-Januszewska

16:10 - 16:30
Osilodrostat in Cushing's Syndrom - review of clinical trials

dr Alberto M. Pedroncelli

16:30 - 16:50
Czy Isturisa poprawi rokowanie pacjentów z zespołem Cushinga w Polsce?

prof. dr hab. n. med. Przemysław Witek

16:50 - 17:05
Podsumowanie sesji i dyskusja
17:05 - 17:15
Przerwa techniczna
17:15 - 18:15
SESJA SATELITARNA PRZEDINAUGURACYJNA: Nowe Zalecenia Postępowania w Chorobach Tarczycy

Przewodniczenie: prof. dr. hab. n med. Tomasz Bednarczuk, prof. dr. hab. n med. Marek Ruchała

17:15 - 18:15
Diagnostyka i Leczenie Zaburzeń Czynności Tarczycy po podaniu Środków kontrastowych zawierających jod - Zalecenia ETA 2021

prof. dr. hab. n med. Tomasz Bednarczuk
sesja pod patronatem firmy Merck

18:15 - 18:25
Przerwa techniczna
18:25 - 19:25
Ceremonia otwarcia
09:00 - 10:45
Sesja Cukrzyca i Insulinooporność

Przewodniczenie: prof. dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła, prof. dr hab. n. med. Roman Junik, prof. dr hab. n. med. Edward Franek

09:00 - 09:25
Zaburzenia odżywiania w cukrzycy typu 2

prof. dr hab. n. med. Alina Urbanovych

09:25 - 09:50
Osteosarcopaenia and type 2 diabetes

prof. Catalina Poiana

09:50 - 10:10
Cukrzyca po transplantacji

prof. dr hab. n. med. Roman Junik

10:10 - 10:30
Magia wielkich liczb - dane NFZ na temat cukrzycy

prof. dr hab. n. med. Edward Franek

10:30 - 10:35
Dyskusja
10:35 - 10:45
Doniesienie ustne: „Czynniki ryzyka wystąpienia upośledzonej tolerancji glukozy w doustnym teście obciążenia glukozą u pacjentów z prawidłowym stężeniem glukozy na czczo przewlekle leczonych glikokortykosteroidami”

dr n. med. Karolina M. Nowak

10:45 - 10:55
Przerwa techniczna
10:55 - 12:20
Sesja Diagnostyki Obrazowej w Endokrynologii

Przewodniczenie: prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała, prof. dr hab. n. med. Ewelina Szczepanek-Parulska, prof. dr hab. n. med. Marek Dedecjus

10:55 - 11:20
A Real-time Quantitative Microvascular Ultrasonography Can Effectively Differentiate Graves' Disease From Destructive Thyroiditis in Thyrotoxic Patients

prof. Dong-Jun Lim

11:20 - 11:40
Przegląd dostępnych klasyfikacji i skal stratyfikacji ryzyka ultrasonograficznego stosowanych dla gruczołu tarczowego

dr hab. n. med. Zbigniew Adamczewski, prof. UM

11:40 - 12:00
Jak nowe technologie mogą zwiększyć skuteczność ultrasonografii w diagnostyce choroby guzkowej tarczycy?

prof. dr hab. n. med. Ewelina Szczepanek-Parulska

12:00 - 12:10
Dyskusja
12:10 - 12:20
Doniesienie ustne: „Czy włączenie sonoelastografii do cech leksykonu TIRADS wpływa na klasyfikowanie zmian?”

dr n. med. Katarzyna Dobruch-Sobczak

12:20 - 12:30
Przerwa techniczna
12:30 - 14:05
Sesja Choroby endokrynologiczne w ciąży

Przewodniczenie: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Karbownik-Lewińska, prof. dr hab. n. med. Alicja Hubalewska-Dydejczyk,
dr hab. n. med. Małgorzata Gietka-Czernel, prof. CMKP

sesja pod patronatem firmy Berlin-Chemie/Menarini

12:30 - 13:00
Thyroid and pregnancy

prof. Robin Peeters

13:00 - 13:20
Hipotyroksynemia

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Karbownik-Lewińska

13:20 - 13:40
Wpływ chorób tarczycy na płodność

dr hab. n. med. Małgorzata Gietka-Czernel, prof. CMKP

13:40 - 14:00
Nowelizacja polskich zaleceń postępowania z chorobami tarczycy u kobiet w ciąży

prof. dr hab. n. med. Alicja Hubalewska-Dydejczyk 

14:00 - 14:05
Dyskusja
14:05 - 14:15
Przerwa techniczna
14:15 - 15:45
Sesja Andrologiczna + Spotkanie z Ekspertem

Przewodniczenie: prof. dr hab. n. med. Jolanta Słowikowska-Hilczer, prof. dr hab. n. med. Andrzej Milewicz,
dr hab. n. med. Michał Rabijewski, prof. CMKP

14:15 - 14:35
Stymulacja spermatogenezy u mężczyzn hipo-, hiper- i normogonadotropowych

prof. dr hab. n. med. Jolanta Słowikowska-Hilczer

14:35 - 14:55
Diagnostyka i leczenie hipogonadyzmu u meżczyzn - state of the art

dr hab. n. med. Michał Rabijewski, prof. CMKP

14:55 - 15:00
Dyskusja
15:00 - 15:10
Doniesienie ustne: „Jakość nasienia i stężenie hormonów płciowych u młodych mężczyzn z populacji ogólnej"

dr hab. n. med. Renata Walczak-Jędrzejowska

15:10 - 15:45
SPOTKANIE Z EKSPERTEM

Hormony a Covid 19
prof. dr hab. n. med. Andrzej Milewicz

15:45 - 15:55
Przerwa techniczna
15:55 - 17:10
Wyzwania w diagnostyce i leczeniu otyłości
15:55 - 16:15
Otyłość – choroba emocji

prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek

16:15 - 16:55
Kontrowersje obesitologiczne okiem endokrynologa i obesitologa

prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała

16:55 - 17:10
Dyskusja
10:45 - 15:39
Prezentacja nagranych prac - Premiera

Prezentacja prac zakwalifikowanych do nagrania, zgłoszonych w panelu abstraktów.

Prace będą dostępne po zakończonej premierze 16 września w formie VOD w sekcji Ekspozycja Plakatowa. (tylko dla zarejestrowanych uczestników zalogowanych na swoje konto Sympomed)

11:00 - 11:43
Grupa tematyczna: Nowotwory

1. Ocena wpływu leczenia radioizotopowego nowotworów neuroendokrynnych z użyciem analogów
somatostatyny sprzężonych z radioemiterami na czynność endokrynną przysadki.
Elżbieta Deptuła-Krawczyk
Dodatkowi autorzy: lek. Barbara Bober, płk dr hab. n. med. Marek Saracyn, płk prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kamiński
2. Zastosowanie biopsji gruboigłowej zmian ogniskowych tarczycy oraz węzłów chłonnych
szyjnych w ultraszybkiej ścieżce diagnostyki onkologicznej - doniesienie wstępne
Jacek Gałczyński
Dodatkowi autorzy: Agnieszka Żyłka, Elwira Bakuła-Zalewska, Piotr Góralski, Joanna Długosińska
3. Wpływ mutacji germinalnej CHEK2 na cechy kliniczno-patologiczne i przebieg choroby
u pacjentów z rakiem brodawkowatym tarczycy.
Danuta Gąsior-Perczak
Dodatkowi autorzy: Artur Kowalik, Krzysztof Gruszczyński, Agnieszka Walczyk, Monika Siołek, Iwona Pałyga, Sławomir Trepka,
Estera Mikina, Tomasz Trybek, Janusz Kopczyński, Agnieszka Suligowska, Rafał Ślusarczyk, Agnieszka Gonet, Jarosław Jaskulski,
Paweł Orłowski, Magdalena Chrapek, Stanisław Góźdź, Aldona Kowalska
4. Analiza obrazu ultrasonograficznego BRAF - pozytywnych raków brodawkowatych tarczycy.
Joanna Januszkiewicz-Caulier
Dodatkowi autorzy: Karolina Skubisz, Patrycja Cybula, Elwira Bakuła-Zalewska, Krzysztof Goryca, Agnieszka Paziewska, Filip
Ambrożkiewicz, Kosma Wolinski, Michał Mikula, Jerzy Ostrowski, Marek Dedecjus
5. Ektopowe wydzielanie hormonów u chorych na nowotwory
Magdalena Kołton
Dodatkowi autorzy: Agnieszka Kotecka-Blicharz, Barbara Michalik, Tomasz Gawlik, Jolanta Krajewska, Kornelia
Hasse-Lazar, Barbara Jarząb
6. Czy badania genetyczne są konieczne do rozpoznania NIFTP?
Artur Kuchareczko
Dodatkowi autorzy: Aldona Kowalska, Janusz Kopczyński, Artur Kowalik, Kinga Hińcza, Agnieszka Płusa, Stanisław Góźdź
7. Czy mutacje promotora genu TERT mogą mieć rzeczywiste przełożenie na stratyfikację chorych z
rakiem brodawkowatym tarczycy?
Dagmara Rusinek
Dodatkowi autorzy: Aleksandra Pfeifer, Jolanta Krajewska, Agnieszka Pawlaczek, Jadwiga Żebracka-Gala, Małgorzata Kowalska,
Sebastian Student, Ewa Zembala-Nożyńska, Mykola Chekan, Ewa Chmielik, Aleksandr Kropińska, Konrad Samborski, Renata
Cyplińska, Agnieszka Czarniecka, Barbara Jarząb, Małgorzata Oczko- Wojciechowska
8. Krwawienie do guza chromochłonnego nadnercza - rzadkie i prezentujące różnorodny obraz
kliniczny powikłanie.
Ewelina Rzepka
Dodatkowi autorzy: Hanna Denderska – Zarzycka, Anna Skalniak, Magdalena Ulatowska – Białas, Martyna Lech,
Elwira Przybylik – Mazurek, Aleksandra Gilis-Januszewska, Alicja Hubalewska - Dydejczyk
9. Guzy neuroendokrynne: perspektywa kliniczna, histologiczna i immunohistochemiczna.
Opis przypadku - potworniak dojrzały u 16-letniej dziewczyny.
Elżbieta Sowińska-Przepiera
Dodatkowi autorzy: Anhelli Syrenicz, Dariusz Starzyński, Ireneusz Dziuba, Barbara Wiszniewska, Sylwia Rzeszotek

11:43 - 11:53
Grupa tematyczna: Choroby nadnerczy

1. Analiza molekularna i korelacja genotyp-fenotyp u pacjentów z klasyczną postacią
wrodzonego przerostu nadnerczy wywołanego niedoborem 21-hydroksylazy.
Anna Kurzyńska
Dodatkowi autorzy: Anna Skalniak, Kim Franson, Viola Bistika, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Elwira Przybylik-Mazurek
2. Ocena stężenia hepcydyny u pacjentów z łagodnymi i złośliwymi guzami nadnercza.
Aleksandra Krygier
Dodatkowi autorzy: Dorota Filipowicz, Hanna Komarowska, Ewelina Szczepanek-Parulska, Marek Ruchała

11:53 - 12:50
Grupa tematyczna: Choroby tarczycy

1. Ocena czynności tarczycy i jakości życia pacjentów z niedoczynnością tarczycy leczonych płynną
lewotyroksyną w rutynowej praktyce klinicznej- wstępne wyniki.
Katarzyna Bornikowska
Dodatkowi autorzy: Agnieszka Tomasik, Izabela Czajka-Oraniec , Maria Stelmachowska- Banaś , Piotr Glinicki , Wojciech Zgliczyński
2. Neurofizjologiczny Śródoperacyjny Neuromonitoring w chirurgii tarczycy – stan obecny i perspektywy
rozwoju w Polsce
Marek Dedecjus
Dodatkowi autorzy: Agnieszka Czarniecka, Aleksander Konturek, Beata Wojtczak, Marcin Barczyński
3. Peptydy: WE-14 i katestatyna w diagnostyce biochemicznej pacjentów z rakiem rdzeniastym
tarczycy – doniesienie wstępne.
Piotr Glinicki
Dodatkowi autorzy: Agnieszka Żyłka, Małgorzata Gietka-Czernel, Wojciech Zgliczyński, Marek Dedecjus
4. Termoablacja RF zmian łagodnych w tarczycy- doświadczenie własne.
Piotr Góralski
Dodatkowi autorzy: Marek Dedecjus
5. Operacje tarczycy i przytarczyc z dostępu przez przedsionek jamy ustnej- doświadczenie własne.
Piotr Góralski
Dodatkowi autorzy: Łukasz Panufnik, Elżbieta Stachlewska -Nasfeter, Jacek Gałczyński, Marek Dedecjus
6. Polski klasyfikator genomiczny dla ograniczenia wskazań do operacji guzków tarczycy – prospektywne,
wieloośrodkowe, badanie randomizowane (Thyropred2- LIMIT).
Jolanta Krajewska
Dodatkowi autorzy: Marcin Barczyński, Marek Dedecjus, Krzysztof Kaliszewski, Andrzej Lewiński, Marek Ruchała, Barbara Jarząb
7. Zastosowanie elastografii fali poprzecznej w diagnostyce wewnątrz i zewnątrztarczycowych
odszczepów grasicy u dzieci
Magdalena Stasiak
Dodatkowi autorzy: Zbigniew Adamczewski, Andrzej Lewiński
8. Profil pacjentek z niedoczynnością tarczycy kierowanych do Poradni Endokrynologicznej dla
Kobiet Ciężarnych w dobie badań przesiewowych.
Kamila Tańska
Dodatkowi autorzy: Renata Kapuścińska, Piotr Glinicki, Ewa Szczepańska, Małgorzata Gietka-Czernel
9. Ocena wpływu przewlekłego autoimmunizacyjnego zapalenia tarczycy u ciężarnych na biochemiczną
i hemodynamiczną czynność łożyska
Kamila Tańska
Dodatkowi autorzy: Renata Kapuścińska, Piotr Glinicki, Marzena Dębska, Małgorzata Gietka-Czernel
10. Incidence of thyroid nodules in early stage autosomal polycystic kidney disease
Ewa Zalewska
Dodatkowi autorzy: Sonia Kaniuka-Jakubowska, Piotr Wiśniewski, Magdalena Jankowska, Krzysztof Sworczak, Alicja Dębska-Ślizień
11. Zastosowanie ultrasonografii wzmocnionej kontrastem (CEUS) w diagnostyce różnicowej
oraz szacowaniu potencjału złośliwości zmian ogniskowych szyi – doniesienie wstępne.
Agnieszka Żyłka
Dodatkowi autorzy: Piotr Góralski, Marek Dedecjus

12:50 - 12:58
Grupa tematyczna: Reprodukcja

1. CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA CHORÓB TARCZYCY U PACJENTEK Z ZESPOŁEM POLICYSTYCZNYCH
JAJNIKÓW- 10-letnia obserwacja z jednego ośrodka.
Aneta Szafraniec-Porada
Dodatkowi autorzy: Dominik Porada, Monika Lenart-Lipińska, Paulina Gryń, Justyna Sanocka, Beata Matyjaszek-Matuszek
2. CHOROBY AUTOIMMUNIZACYJNE U PACJENTEK Z ZESPOŁEM POLICYSTYCZNYCH JAJNIKÓW
Aneta Szafraniec-Porada
Dodatkowi autorzy: Dominik Porada, Monika Lenart-Lipińska, Paulina Gryń, Justyna Sanocka, Beata Matyjaszek-Matuszek

12:58 - 13:03
Grupa tematyczna: Gospodarka wapniowo-fosforanowa

1. Laserowa ablacja termiczna przytarczyc w zespole MEN1 - seria przypadków
Magdalena Kochman
Dodatkowi autorzy: Małgorzata Gietka-Czernel, Waldemar Misiorowski, Anna Pawłowska, Wojciech Zgliczyński

13:03 - 14:20
Grupa tematyczna: Choroby przysadki

1. Różnice w przebiegu akromegalii w zależności od płci i wieku w chwili rozpoznania.
Anna Bogusławska
Dodatkowi autorzy: Aleksandra Gilis-Januszewska, Magdalena Godlewska, Andrzej Nowak, Jerzy Starzyk, Alicja Hubalewska-Dydejczyk
2. TBS i osteoprotegeryna skuteczne w ocenie ryzyka złamań u pacjentów z akromegalią, niezależnie
od BMD i aktywności choroby.
Aleksandra Jawiarczyk-Przybyłowska
Dodatkowi autorzy: Jowita Halupczok-Żyła, Joanna Syrycka, Agnieszka Zembska, Justyna Kuliczkowska-Płaksej, Marek Bolanowski
3. Efekty długoterminowego leczenia pazyreotydem pacjentów z akromegalią oporną na leczenie
analogami somatostatyny I generacji – raport wstępny
Marcin Kałużny
Dodatkowi autorzy: Katarzyna Zawadzka, Marek Bolanowski
4. Ocena częstości występowania i stopnia nasilenia objawów depresyjnych u chorych na akromegalię
za pomocą Kwestionariusza Depresji Becka II (BDI-II) – obserwacje własne
Joanna Malicka
Dodatkowi autorzy: Paulina Terlecka, Adam Malicki, Patrycja Rogowska
5. Makro-GH – przyczyna niezgodności badań biochemicznych u pacjenta z podejrzeniem akromegalii
– opis przypadku.
Magdalena Ostrowska
Dodatkowi autorzy: Maria Stelmachowska-Banaś, Wojciech Zgliczyński, Piotr Glinicki
6. Analiza częstości występowania rozbieżności wyników stężenia hormonu wzrostu i IGF-1
u pacjentów z akromegalią na podstawie Rejestru Chorych na Akromegalię
Magdalena Ostrowska
Dodatkowi autorzy: Agnieszka Tomasik, Wojciech Zgliczyński, Piotr Glinicki
7. Wpływ przezklinowej operacji gruczolaka przysadki na jakość życia i snu
Karol Sagan
Dodatkowi autorzy: Elżbieta Andrysiak-Mamos, Ernest Tyburski, Leszek Sagan, Anhelli Syrenicz
8. Real-world experience with pasireotide LAR in acromegaly resistant to first-generation
somatostatin analogs: a single center 1-year observation
Maria Stelmachowska-Banaś
Dodatkowi autorzy: Izabella Czajka-Oraniec, Agnieszka Tomasik, Wojciech Zgliczyński
9. Analiza wartości obustronnego cewnikowania zatok skalistych dolnych w diagnostyce
i leczeniu choroby Cushinga u pacjentów z negatywnym lub niejednoznacznym wynikiem
badania przysadki metodą rezonansu magnetycznego
Andrzej Styk
Dodatkowi autorzy: Piotr Zięcina, Krzysztof Brzozowski, Piotr Piasecki, Przemysław Witek, Jerzy Narloch, Grzegorz Zieliński
10. Pituitary apoplexy: clinical features, management and outcomes-a retrospective study.
Arnika Wydra
Dodatkowi autorzy: Jakub Wydra, Izabella Czajka-Oraniec, Maria Stelmachowska-Banaś, Wojciech Zgliczyński
11. Long-term survival in a patient with corticotroph pituitary carcinoma and brain metastases.
Arnika Wydra
Dodatkowi autorzy: Maria Stelmachowska-Banaś, Arnika Szostek, Wojciech Zgliczyński
12. Wartość predykcyjna współczynników PRL/maksymalny wymiar i PRL/objętość guza w ocenie
przebiegu klinicznego i odpowiedzi na farmakoterapię gruczolaków prolaktynowych
– doniesienie wstępne
Joanna Szydełko
Dodatkowi autorzy: Beata Matyjaszek-Matuszek
13. Ocena histopatologiczna, immunohistochemiczna i mikroskopowo-elektronowa
neuroendokrynnych guzów przysadki u pacjentów z akromegalią – badanie retrospektywne
Agnieszka Tomasik
Dodatkowi autorzy: Maria Stelmachowska-Banaś, Izabella Czajka-Oraniec, Maria Maksymowicz, Grzegorz Zieliński,
Jacek Kunicki, Wojciech Zgliczyński
14. Czy niższa ekspresja MGMT wiąże się z większą inwazyjnością guza kortykotropowego i rzadszą
remisją w chorobie Cushinga?
Przemysław Witek
Dodatkowi autorzy: Agnieszka Wojciechowska-Luźniak, Aleksandra Stasiewicz, Maria Maksymowicz, Katarzyna Szamotulska,
Joanna Witek, Agata Piaścik, Grzegorz Zieliński
15. Ocena wpływu pasyreotydu LAR na stan gospodarki węglowodanowej u pacjentów z oporną
akromegalią w warunkach rzeczywistej praktyki klinicznej w Polsce.
Przemysław Witek
Dodatkowi autorzy: Agnieszka Wojciechowska-Luźniak, Aleksandra Stasiewicz, Maria Maksymowicz, Katarzyna Szamotulska,
Joanna Witek, Agata Piaścik, Grzegorz Zieliński

14:20 - 14:41
Grupa tematyczna: Neuroendokrynologia

1. NEUROPROTEKCYJNE WŁAŚCIWOŚCI LEPTYNY NA MODELU KOMÓRKOWYM AMYLOIDOZY BETA
Anita Domińska
Dodatkowi autorzy: Arkadiusz Orzechowski, Anna Litwiniuk , Małgorzata Kalisz, Lidia Martyńska, Magdalen Chmielowska, Wojciech Bik
2. Wpływ PRRT na poziom endogennej insuliny u pacjentów z ciężką hipoglikemią w przebiegu pierwotnie
nieoperacyjnego/rozsianego insulinoma
Marta Opalińska
Dodatkowi autorzy: Anna Sowa-Staszczak, Ibraheem Al Maraih, Marta Kostecka-Matyja, Alicja Hubalewska- Dydejczyk
3. Analiza kliniczna przypadków przerzutowych pheochromocytoma i paraganglioma (PPGL)
w świetle dotychczas poznanych czynników prognostycznych ryzyka wystąpienia przerzutów
i niekorzystnego przebiegu klinicznego PPGL.
Ewelina Rzepka
Dodatkowi autorzy: Anna Kurzyńska Anna Skalniak Magdalena Ulatowska – Białas Martyna Lech Elwira Przybylik – Mazurek
Aleksandra Gilis-Januszewska Anna Sowa – Staszczak Alicja Hubalewska – Dydejczyk
4. Zależność pomiędzy ilością komórek grelinododatnich w żołądku a stężeniem greliny i przeciwciał
przeciwgrelinowych we krwi u dzieci z niedoborem wzrostu – analiza wpływu zakażenia H.pylori.
Renata Stawerska
Dodatkowi autorzy: Marzena Kolasa-Kicińska, Elżbieta Czkwianianc, Maciej Foks, Andrzej Kałużyński, Olga Stasikowska-Kanicka,
Andrzej Lewiński.

14:41 - 14:47
Grupa tematyczna: Endokrynologia molekularna

1. Polimorfizmy genu receptora glikokortykosteroidowego zmniejszające wrażliwość na glikokortykosteroidy
(A3669G i ER22/23EK) są związane z niższym stężeniem glukozy w teście doustnego
obciążenia glukozą u pacjentów przewlekle leczonych glikokortykosteroidami.
Karolina Nowak
Dodatkowi autorzy: Marta Sobalska-Kwapis, Wojciech Zgliczyński, Lucyna Papierska

14:47 - 14:53
Grupa tematyczna: Cukrzyca

1. AMPUTACJE KOŃCZYN DOLNYCH U CHORYCH NA CUKRZYCĘ – TRENDY, PRZYCZYNY I
ŚMIERTELNOŚĆ 30-DNIOWA
Magdalena Walicka
Dodatkowi autorzy: Raczyńska Marta, Marcinkowska Karolina, Lisicka Iga, Czaicki Arthur, Wierzba Waldemar, Franek Edward

14:53 - 15:19
Grupa tematyczna: Otyłość i metabolizm

1. POSTBARIATRYCZNA ODPOWIEDŹ OPIOIDÓW I GRELINY U OTYŁYCH PACJENTÓW
Michał Dyaczyński
Dodatkowi autorzy: Klaudia Jaszcza, Krystyna Pierzchała-Koziec
2. Leczenie choroby otyłościowej w praktyce endokrynologicznej - doniesienie wstępne
Monika Lenart-Lipińska
Dodatkowi autorzy: Ewa Obel, Hanna Szmygin, Magdalena Skorek, Małgorzata Guyot, Jakub Wronecki, Michał Łuniewski, Agnieszka
Zwolak, Beata Matyjaszek-Matuszek
3. Zaburzona czynność hormonalna mięśni u pacjentów z akromegalią
Łukasz Mizera
Autorzy dodatkowi: Jowita Halupczok-Żyła, Jędrzej Grzegrzółka, Katarzyna Kolačkov, Jacek Daroszewski
4. Stężenie czynnika wzrostu fibroblastów 21 - FGF21 w nadczynności i niedoczynności tarczycy :
współzależność z zaburzeniami metabolicznymi- wyniki wstępne
Ewa Szczepańska
Dodatkowi autorzy: dr.n.med.Piotr Glinicki, prof.dr.hab.n.med. Wojciech Zgliczyński, dr.n.med. Helena Jastrzębska,
prof.dr.hab.n.med. Jadwiga Słowińska-Srzednicka, prof.dr.hab.n.med. Stefan Zgliczyński, dr. n. med. Renata Kapuścińska,
dr.hab.n.med. Małgorzata Gietka-Czernel prof. CMKP
5. Analiza parametrów metabolicznych u pacjentów z chorobą Gauchera leczonych enzymatyczną
terapią zastępczą w Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii w Rzeszowie
Agnieszka Zdybel
Dodatkowi autorzy: Renata Orłowska-Florek, Agnieszka Gala-Błądzińska

15:19 - 15:39
Grupa tematyczna: Ciekawe przypadki kliniczne

1. Skuteczność metotreksatu w leczeniu izolowanej, steroidoopornej sarkoidozy układu podwzgórzowo
– przysadkowego
Paweł Kuca
Dodatkowi autorzy: Grzegorz Zieliński, Maria Maksymowicz, Agnieszka Wojciechowska – Luźniak, Anna Migda, Przemysław Witek
2. Wrodzony izolowany niedobór folikulotropiny spowodowany mutacją w genie kodującym podjednostkę
beta
Katarzyna Paczkowska
Dodatkowi autorzy: Monika Kolanowska, Beata Wikiera, Marek Bolanowski, Krystian Jażdżewski, Jacek Daroszewski
3. Ektopowy zespół Cushinga i atypowy rakowiak płuc – studium przypadku.
Grzegorz Sokołowski
Dodatkowi autorzy: Kamila Mitka, Agata Walczak-Bogatek, Monika Buziak-Bereza, Dorota Pach, Jarosław Kużdżał, Alicja Hubalewska-
Dydejczyk
4. Pacjentka z zaawansowanym rakiem sutka i nadczynnością tarczycy w przebiegu potworniaka
jajnika - struma ovarii
Grzegorz Sokołowski
Dodatkowi autorzy: Kamila Mitka, Agata Walczak-Bogatek, Monika Buziak-Bereza, Dorota Pach, Jarosław Kużdżał, Alicja Hubalewska-
Dydejczyk

15:39 - 15:54
Grupa tematyczna: Varia

1. Wpływ receptorów opioidowych i cholinergicznych na sekrecję enterohormonów u szczurów
Klaudia Jaszcza
Dodatkowi autorzy: Krystyna Pierzchała-Koziec
2. ZABURZENIA SEKSUALNE I JAKOŚĆ ŻYCIA SEKSUALNEGO WŚRÓD PACJENTÓW Z CUKRZYCĄ
Adrian Radziwanowski
Dodatkowi autorzy: Suwała Szymon, Junik Roman
3. DOSTĘPNOŚĆ PORADNI ENDOKRYNOLOGICZNYCH DLA DOROSŁYCH PACJENTÓW W POLSCE –
ANALIZA 4-LETNIEJ DYNAMIKI ZMIAN
Szymon Suwała
Dodatkowi autorzy: Junik Roman

08:30 - 09:50
Sesja Chirurgii Endokrynologicznej

Przewodniczenie: prof. dr hab. n. med. Marek Dedecjus, prof. dr hab. n. med. Marcin Barczyński, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Zieliński

08:30 - 08:50
Małoinwazyjna chirurgia tarczycy i przytarczyc

prof. dr hab. n. med. Marcin Barczyński

08:50 - 09:10
Chirurgia precyzyjna w leczeniu raka tarczycy - obecny stan wiedzy i perspektywy rozwoju

prof. dr hab. n. med. Marek Dedecjus

09:10 - 09:30
Operacje przysadki: endoskopowe czy tradycyjne

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Zieliński

09:30 - 09:40
Dyskusja
09:40 - 09:50
Doniesienie ustne: „Techniki termoablacji w leczeniu łagodnych guzów w tarczycy"

dr n. med. Iwona Pałyga

09:50 - 10:00
Przerwa techniczna
10:00 - 11:40
Sesja Endokrynologii Ginekologicznej

Przewodniczenie: prof. dr hab. n. med. Błażej Męczekalski, prof. dr hab. n. med. Andrzej Milewicz, prof. dr hab. n. med. Marek Kudła

10:00 - 10:30
PCOS revisited: How many PCOS syndromes exist?

prof. George Mastorakos

10:30 - 10:50
Funkcjonalny podwzgórzowy brak miesiączki – nowe spojrzenie na stary problem

prof. dr hab. n. med. Błażej Męczekalski

10:50 - 11:10
Zasady interdyscyplinarnej opieki nad pacjentkami z zespołem Turnera – od EBM do praktyki

prof. dr hab. n. med. Aneta Gawlik

11:10 - 11:30
Nowe podejscie do patologii jajnika w praktyce endokrynologa

prof. dr hab. n. med. Marek Kudła

11:30 - 11:40
Dyskusja
11:40 - 11:55
Przerwa techniczna
11:55 - 13:25
Sesja NET

Przewodniczenie: prof. dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła, prof. dr hab. n. med. Alicja Hubalewska-Dydejczyk, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kamiński

11:55 - 12:15
Europejskie standardy postępowania w NEN w realiach polskich (Enets standards of care in neuroendocrine tumors and unmet medical needs)

prof. dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła

12:15 - 12:35
Nowości w diagnostyce i leczeniu endoskopowym GEP NET

prof. dr hab. n. med. Teresa Starzyńska

12:35 - 12:45
Dyskusja
12:45 - 13:00
Doniesienie ustne: „Doświadczenie Instytutu Onkologii w Gliwicach w terapii SIRT u chorych z przerzutami guzów neuroendokrynnych do wątroby"

dr hab. n. med.. Daria Handkiewicz-Junak, prof. NIO

13:00 - 13:15
Doniesienie ustne: „Przełom rakowiakowy (carcinoid crisis) u chorego na NEN po PRRT"

dr n. med. Dorota Brodowska-Kania

13:15 - 13:25
Doniesienie ustne: „Zastosowanie PRRT jako potencjalnie skutecznej terapii neoadiuwantowa u pacjentów z pierwotnie nieoperacyjnymi guzami neuroendokrynnymi”

dr n. med. Marta Opalińska

13:25 - 13:35
Przerwa techniczna
13:35 - 14:55
Sesja Rak tarczycy

Przewodniczenie: dr hab. n. med. Aldona Kowalska, prof. UJK, prof. dr hab. n. med. Anhelli Syrenicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński

13:35 - 13:55
Nowa strategia leczenia raka tarczycy - czy warto ją przyjąć?

prof. dr hab. n. med. Barbara Jarząb

13:55 - 14:15
Jak w Polsce leczymy pacjentów ze zróżnicowanym rakiem tarczycy opornym na 131 I

dr hab. n. med. Aldona Kowalska, prof. UJK

wykład pod patronatem firmy Bayer

14:15 - 14:25
Dyskusja
14:25 - 14:35
Doniesienie ustne: „Niskozróżnicowany rak tarczycy - czynniki prognostyczne"

dr n. med. Agnieszka Walczyk

14:35 - 14:45
Doniesienie ustne: „B7-H3- szansą na immunoterapię w raku rdzeniastym tarczycy"

dr n. med. Kinga Hińcza-Nowak

14:45 - 14:55
Doniesienie ustne: „Rola wskaźnika BRS w prognozowaniu przebiegu dobrze zróżnicowanego raka brodawkowatego tarczycy”

dr n. med. Sylwia Szpak-Ulczok

14:55 - 15:05
Przerwa techniczna
15:05 - 16:05
Sesja plenarna Choroby nadnerczy I

Przewodniczenie: prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała, prof. dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła, prof. dr hab. n. med. Tomasz Bednarczuk

15:05 - 15:35
Genetics in Cushing’s syndrome: Translation on the move

prof. Martin Reincke

15:35 - 16:05
Guzy chromochłonne

prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

16:05 - 16:15
Przerwa techniczna
16:15 - 18:45
Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego
08:30 - 10:00
Sesja Hipertensjologiczna: Nadciśnienie tętnicze w chorobach endokrynologicznych

Przewodniczenie: prof. dr hab. n. med. Bogdan Marek, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kamiński, dr hab. n. med. Dariusz Kajdaniuk

08:30 - 08:50
Wpływ insuliny na układ krążenia - nowe spojrzenie

dr hab. n. med. Agnieszka Baranowska-Bik, prof. CMKP

08:50 - 09:10
Hiperaldosteronizm pierwotny – diagnostyka i leczenie

prof. dr hab. n. med. Bogdan Marek

09:10 - 09:30
Stany nagłe w nadciśnieniu tętniczym, w tym o podłożu endokrynnym

dr hab. n. med.. Dariusz Kajdaniuk

09:30 - 09:50
Zaburzenia endokrynologiczne w przebiegu nerwiakowłókniakowatości

dr hab. n. med. Agnieszka Zwolak

09:50 - 10:00
Dyskusja
10:00 - 10:10
Przerwa techniczna
10:10 - 11:50
Sesja Medycyny Nuklearnej

Przewodniczenie: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kamiński, prof. dr hab. n. med. Rafał Czepczyński, prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki,
prof. dr hab. n. med. Jolanta Kunikowska

10:10 - 10:45
Medycyna nuklearna w endokrynologii

Diagnostyka przytarczyc- czy badanie PET/CT z choliną zastąpi [99mTc]Tc-MIBI?
prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki

Diagnostyka i terapia NET w świetle konsensusu EANM Focus meeting
prof. dr hab. n. med. Jolanta Kunikowska

Dyskusja

10:45 - 11:00
Aktualne możliwości obrazowania nadnerczy punt widzenia medyka nuklearnego

prof. dr hab. n. med. Rafał Czepczyński

11:00 - 11:30
Sesja naukowa pod patronatem Advanced Accelerator Applications a Novartis Company


Kiedy optymalnie rozpocząć leczenie radioizotopowe pacjentów z guzami neuroendokrynnymi w świetle obecnie dostępnych danych naukowych?

dr hab. n. med. Paweł Gut

Czy powinniśmy się obawiać PRRT u chorych z NEN?
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kamiński

11:30 - 11:40
Dyskusja
11:40 - 11:50
Doniesienie ustne: „Przydatność kliniczna scyntygrafii z norcholesterolem w procesie różnicowania postaci pierwotnego aldosteronizmu"

lek. med. Agnieszka Łebek-Szatańska

11:50 - 12:00
Przerwa techniczna
12:00 - 13:40
Sesja Endokrynologii Molekularnej

Przewodniczenie: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Ziemnicka, prof. dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko-Witkowska,
dr hab. n. med. Anna Popławska-Kita

12:00 - 12:20
Badania genetyczne w endokrynologii - aktualne rekomendacje

prof. dr hab. n. med. Krystian Jażdżewski

12:20 - 12:40
Genetyka otyłości

prof. dr hab. n. med. Adam Krętowski

12:40 - 13:00
Receptory związane z białkami G w chorobach endokrynnych - nowe metody terapii

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Ziemnicka

13:00 - 13:20
Niedoczynność tarczycy a rak piersi: czy istnieje związek na poziomie molekularnym?

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Piekiełko-Witkowska

13:20 - 13:30
Dyskusja
13:30 - 13:40
Doniesienie ustne: „Haplotypy genu FOXE1 a ryzko raka brodawkowatego tarczycy”

dr n. med. Michał Kalemba

13:40 - 13:50
PRZERWA TECHNICZNA
13:50 - 15:05
Opieka nad pacjentem z zaburzeniami endokrynologicznymi w świetle najnowszych doniesień naukowych

Przewodniczenie: prof. dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła, prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała

sesja pod patronatem firmy IPSEN

13:50 - 13:55
Otwarcie sesji

prof. dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła, prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała

13:55 - 14:55
Case studies w świetle najnowszych doniesień naukowych

13:55 - 14:10      dr hab. n. med. Paweł Gut
14:10 - 14:25      dr n. med. Violetta Rosiek
14:25 - 14:40      prof. dr hab. n. med. Anna Sowa-Staszczak
14:40 - 14:55      prof. dr hab. n. med. Beata Matyjaszek-Matuszek

14:55 - 15:05
Dyskusja i zamknięcie sesji
09:00 - 18:00
Prezentacja nagranych prac

Po zakończonej premierze prace będą dostępne w formie VOD w sekcji Ekspozycja Plakatowa. (tylko dla zarejestrowanych uczestników zalogowanych na swoje konto Sympomed)

08:30 - 09:15
SPOTKANIE Z EKSPERTEM

prof. dr hab. n. med. Jerzy Sowiński, prof. dr hab. n. med. Bogdan Marek, prof. dr hab. n. med. Marek Kudła

08:30 - 08:50
Nowoczesna diagnostyka i terapia zaburzeń natremi- state of the art

prof. dr hab. n. med. Dorota Pach

08:50 - 09:10
Co warto wiedzieć o nowej antykoncepcji z estetrolem

prof. dr hab. n. med. Tomasz Paszkowski 

09:10 - 09:15
Dyskusja
09:15 - 09:25
Przerwa techniczna
09:25 - 10:45
Sesja Łagodne choroby tarczycy II

Przewodniczenie: prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński, prof. dr hab. n. med. Jerzy Sowiński,
dr hab. n. med. Magdalena Stasiak, prof. ICZMP

09:25 - 09:50
Endocrine Disruptors and the HPT Axis

prof. Josef Koehrle

09:50 - 10:10
Właściwe wykorzystanie podstawowych oznaczeń hormonalnych w diagnostyce chorób tarczycy

prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński

10:10 - 10:30
Podostre zapalenie tarczycy - współczesny stan wiedzy o patogenezie

dr hab. n. med. Magdalena Stasiak, prof. ICZMP

10:30 - 10:35
Dyskusja
10:35 - 10:45
Doniesienie ustne: „Dymorfizm płciowy w tyreologii"

dr n. med. Jan Stępniak

10:45 - 10:55
Przerwa techniczna
10:55 - 12:05
Sesja Endokrynologii Dziecięcej

Przewodniczenie: prof. dr hab. n. med. Marek Niedziela, prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński

10:55 - 11:15
Leczenie hormonem wzrostu zdrowych niskich dzieci – czy w tym szaleństwie jest metoda?

prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Tendera

11:15 - 11:35
Odrębności raka tarczycy u dzieci

prof. dr hab. n. med. Marek Niedziela

11:35 - 11:55
APS u dzieci

prof. dr hab. n. med. Artur Bossowski

11:55 - 12:05
Dyskusja
12:05 - 12:15
Przerwa techniczna
12:15 - 13:15
Sesja Choroby Nadnerczy i zespoły genetycznie uwarunkowane

Przewodniczenie: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Sworczak, dr hab. n. med. Lucyna Bednarek-Papierska, prof. CMKP,

12:15 - 12:35
Czy rzeczywiście większość przypadkowo wykrytych guzów nadnercza jest nieaktywnych hormonalnie?

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Sworczak

12:35 - 12:55
Co nowego w leczeniu niewydolności kory nadnerczy?

dr hab. n. med. Lucyna Bednarek-Papierska, prof. CMKP

12:55 - 13:05
Dyskusja
13:05 - 13:15
Doniesienie ustne: „Podstawowe stężenie 17-hydroksyprogesteronu jako wskazanie do diagnostyki w kierunku nieklasycznej postaci wrodzonego przerostu nadnerczy – weryfikacja aktualnie przyjętego progu odcięcia kwalifikującego do testu”

lek. med. Bartosz Domagała

13:15 - 13:25
Przerwa techniczna
13:25 - 15:25
Sesja Młodych Endokrynologów

Przewodniczenie: dr hab. n. med. Nadia Sawicka-Gutaj, dr n. med Aleksandra Jawiarczyk-Przybyłowska

13:25 - 13:50
The position of pasireotide in the treatmnent of acromegaly

dr Eva Coopmans

13:50 - 14:05
Choroby przysadki a ciąża

dr n. med. Aleksandra Jawiarczyk-Przybyłowska

14:05 - 14:20
Wpływ wysiłku fizycznego na układ endokrynny

dr hab. n. med.. Nadia Sawicka-Gutaj

14:20 - 14:25
Dyskusja
14:25 - 14:35
Doniesienie ustne: „Nowe markery przeżywalności pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca i nadmierną masą ciała"

dr n. med. i o. zdr. Bartosz Jakub Myśliwiec

14:35 - 14:45
Doniesienie ustne: „Mutacje w genach USP8 i USP48 w kortykotropowych guzach przysadki"

mgr Monika Pękul

14:45 - 14:55
Doniesienie ustne: „Czy współwystępowanie mutacji genu BRAF V600E i promotora TERT ma wpływ na przebieg kliniczny u chorych z mikrorakiem brodawkowatym tarczycy?"

lek. med. Emilia Niedziela

14:55 - 15:25
Wybory Zarządu Klubu 35 Młodych Endokrynologów
08:30 - 10:00
Sesja Interdyscyplinarna

Przewodniczenie: prof. dr hab. n. med. Wojciech Bik, prof. dr hab. n. med Jerzy Tarach, prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński,
dr hab. n. med. Marek Saracyn, prof. WIM

08:30 - 08:50
Peptydy natriuretyczne - aktualizacja 2020/2021

prof. dr hab. n. med. Jerzy Tarach

08:50 - 09:10
Stłuszczeniowa choroba wątroby z punktu widzenia endokrynologa

prof. dr hab. n. med. Wojciech Bik

09:10 - 09:30
Pozatarczycowe działanie TSH

dr hab. n. med. Marek Saracyn, prof. WIM

09:30 - 09:50
Co o lipodystrofii endokrynolog wiedzieć powinien? Nowości w terapii

prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński

09:50 - 10:00
Dyskusja
10:00 - 10:10
Przerwa techniczna
10:10 - 11:10
Nowoczesna terapia choroby otyłościowej. Czy mamy już narzędzia do skutecznej i bezpiecznej farmakoterapii? Debata Ekspertów w oparciu o przypadki kliniczne

Panel Ekspertów:
prof. dr hab. n. med. Irina Kowalska
prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała
prof. dr hab. n. med. Beata Matyjaszek Matuszek
prof. dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła

sesja pod patronatem firmy Novo Nordisk

11:10 - 11:20
Przerwa techniczna
11:20 - 12:35
Właściwa kontrola akromegalii nie jest dziełem przypadku

Przewodniczenie: prof. dr hab. n. med Marek Ruchała, prof. dr hab. n. med Beata Kos-Kudła

sesja sponsorowana przez firmę Pfizer

11:20 - 11:25
Otwarcie sesji

prof. dr hab. n. med Marek Ruchała i prof. dr hab. n. med Beata Kos-Kudła

11:25 - 11:40
Jak w naszych warunkach poprawić skuteczność leczenia akromegalii- co wynika z badań rynkowych i Rejestru choroby?

prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński

11:40 - 11:55
Standardy światowe w terapii akromegalii

prof. dr hab. n. med. Alicja Hubalewska- Dydejczyk

11:55 - 12:10
Program leczenia akromegalii w Polsce

prof. dr hab. n. med. Ewelina Szczepanek-Parulska

12:10 - 12:25
Akromegalia to nie bajka-film
12:25 - 12:35
Dyskusja
12:35 - 12:45
Przerwa techniczna
12:45 - 14:05
Sesja Choroby Metabolizmu Kostnego

Przewodniczenie: dr hab. n. med. Waldemar Misiorowski, prof. CMKP, dr hab. n. med. Elżbieta Sowińska-Przepiera, prof. PUM,
prof. dr hab. n. med. Paweł Płudowski, prof. IPCZD

12:45 - 13:05
Normokalcemiczna nadczynność przytarczyc

dr hab. n. med. Waldemar Misiorowski, prof. CMKP

13:05 - 13:25
Mineralizacja kości w okresie rozwojowym - wpływ czynników hormonalnych i środowiskowych

dr hab. n. med. Elżbieta Sowińska-Przepiera, prof. PUM

13:25 - 13:45
Witamina D - ryzyko upadku, ryzyko złamań i inne działania plejotropowe

dr hab. n. med Paweł Płudowski, prof. IPCZD

13:45 - 13:55
Dyskusja
13:55 - 14:05
Doniesienie ustne: „Ocena przydatności badania PET/CT z 11C-metioniną w diagnostyce wtórnej nadczynności przytarczyc – doniesienie wstępne”

lek. med. Maciej Kołodziej

14:05 - 14:15
Przerwa techniczna
14:15 - 15:20
Sesja Otyłości

Przewodniczenie: prof. dr hab. n. med. Maria Górska, prof. dr hab. n. med. Ewelina Szczepanek-Parulska, dr hab. n. med. Anna Popławska-Kita

14:15 - 14:35
Wybrane aspekty behawioralne wpływające na rozwój otyłości

prof. dr hab. n. med. Maria Górska

14:35 - 14:55
Krytyczne spojrzenie na algorytm leczenia farmakologicznego otyłości

dr hab. n. med. Anna Popławska-Kita

14:55 - 15:00
Dyskusja
15:00 - 15:10
Doniesienie ustne: „Polimorfizm genu FTO a zmiany masy ciała w populacji dolnośląskiej"

dr n. med. Aleksandra Zdrojowy-Wełna

15:10 - 15:20
Doniesienie ustne: „Wpływ przezczaszkowej stymulacji elektrycznej (tDCS) na procesy zapalne u gryzoni z otyłością indukowaną dietą wysokokaloryczną"

dr hab. n. med. Agata Ziomber-Lisiak

15:20 - 15:25
PRZERWA TECHNICZNA
15:25 - 15:40
Zakończenie konferencji

prof. dr hab. n. med. Beata Kos-Kudła, prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała, prof. dr hab. n. med. Anhelli Syrenicz,
prof. dr hab. n. med. Alicja Hubalewska-Dydejczyk

09:00 - 18:00
Prezentacja nagranych prac

Po zakończonej premierze prace będą dostępne w formie VOD w sekcji Ekspozycja Plakatowa. (tylko dla zarejestrowanych uczestników zalogowanych na swoje konto Sympomed)

Pliki do pobrania

Program merytoryczny

Archiwum Wideo Zjazdu

Kontakt

Kontakt dla
Uczestników
Joanna Myszczyszyn