Miejsce:
Online
Data:
26 lutego 2022 09:00

Zaburzenia rytmu serca w codziennej praktyce klinicznej

prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski

Archiwum Wideo

Archiwum Wideo nie jest już dostępne.

Komitet Naukowy

PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

09:00 - 09:05
Otwarcie konferencji

prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski

09:05 - 10:45
SESJA I: Zaburzenia rytmu serca u chorych z niewydolnością serca
09:05 - 09:20
Elektroterapia w niewydolności serca

prof. dr hab. n. med. Maciej Sterliński

09:20 - 09:35
Strategia leczenia niewydolności serca zgodnie w Wytycznymi ESC 2021

prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
wykład pod patronatem firmy Boehringer Ingelheim

09:35 - 09:50
Plejotropowe działanie antyarytmiczne nowoczesnych leków stosowanych w niewydolności serca

prof. dr hab. n. med. Jarosław Kasprzak

09:50 - 10:05
Ablacja w niewydolności serca

prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak

10:05 - 10:25
Pytania i odpowiedzi
10:25 - 10:40
Nowa era leczenia przeciwkrzepliwego w różnych sytuacjach klinicznych

prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski
wykład sponsorowany przez firmę Pfizer  

10:40 - 10:45
Pytania i odpowiedzi
10:45 - 10:55
Przerwa
10:55 - 12:30
SESJA II: Nowe „dostępne i niedostępne” technologie dla polskich pacjentów – przypadki kliniczne
10:55 - 11:10
Stymulacja bezelektrodowa

prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski

11:10 - 11:25
Implantowalne rejestratory zdarzeń

prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

11:25 - 11:40
Telemonitoring urządzeń wszczepialnych

prof. dr hab. n. med. Oskar Kowalski
wykład po patronatem firmy Abbott Medical

11:40 - 11:55
Polskie publikacja S-ICD

prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski
Wykład pod patronatem firmy Boston Scientific

11:55 - 12:10
Wybór betablokera na podstawie fenotypowania pacjenta

dr n. med. Agnieszka Katarzyńska-Szymańska
Wykład pod patronatem firmy Bausch Health

12:10 - 12:30
Pytania i odpowiedzi
12:30 - 12:35
Podsumowanie i zakończenie konferencji

prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski

Pliki do pobrania

Program merytoryczny

PARTNERZY GŁÓWNI

PARTNERZY KONFERENCJI

Kontakt

Kontakt w sprawie
Problemów Technicznych
Krzysztof Sęk

Kontakt dla Firm Małgorzata Nowakowska