Powrót do Strony Głównej | Kalendarium

pl
Miejsce:
Online
Data:
26.02.2022

Zaburzenia rytmu serca w codziennej praktyce klinicznej

prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski

Transmisja Live

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za obecność.

Archiwum Wideo

Archiwum Wideo nie jest już dostępne.

Komitet Naukowy

PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

09:00 - 09:05
Otwarcie konferencji

prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski

09:05 - 10:45
SESJA I: Zaburzenia rytmu serca u chorych z niewydolnością serca
09:05 - 09:20
Elektroterapia w niewydolności serca

prof. dr hab. n. med. Maciej Sterliński

09:20 - 09:35
Strategia leczenia niewydolności serca zgodnie w Wytycznymi ESC 2021

prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj
wykład pod patronatem firmy Boehringer Ingelheim

09:35 - 09:50
Plejotropowe działanie antyarytmiczne nowoczesnych leków stosowanych w niewydolności serca

prof. dr hab. n. med. Jarosław Kasprzak

09:50 - 10:05
Ablacja w niewydolności serca

prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak

10:05 - 10:25
Pytania i odpowiedzi
10:25 - 10:40
Nowa era leczenia przeciwkrzepliwego w różnych sytuacjach klinicznych

prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski
wykład sponsorowany przez firmę Pfizer  

10:40 - 10:45
Pytania i odpowiedzi
10:45 - 10:55
Przerwa
10:55 - 12:30
SESJA II: Nowe „dostępne i niedostępne” technologie dla polskich pacjentów – przypadki kliniczne
10:55 - 11:10
Stymulacja bezelektrodowa

prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski

11:10 - 11:25
Implantowalne rejestratory zdarzeń

prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

11:25 - 11:40
Telemonitoring urządzeń wszczepialnych

prof. dr hab. n. med. Oskar Kowalski
wykład po patronatem firmy Abbott Medical

11:40 - 11:55
Polskie publikacja S-ICD

prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski
Wykład pod patronatem firmy Boston Scientific

11:55 - 12:10
Wybór betablokera na podstawie fenotypowania pacjenta

dr n. med. Agnieszka Katarzyńska-Szymańska
Wykład pod patronatem firmy Bausch Health

12:10 - 12:30
Pytania i odpowiedzi
12:30 - 12:35
Podsumowanie i zakończenie konferencji

prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski

Pliki do pobrania

Program merytoryczny

PARTNERZY GŁÓWNI

PARTNERZY KONFERENCJI

Kontakt

Kontakt w sprawie
Problemów Technicznych
Krzysztof Sęk

Kontakt dla Firm Małgorzata Nowakowska