Miejsce:
Online
Data najbliższego spotkania:
19 października 2022 17:00

Złożone Interwencje Wieńcowe 2022
prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak

Informacje

PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

17:00 - 19:00
Złożone zabiegi wieńcowe – definicja, przygotowanie, ocena ryzyka

Część I

 1. Definicja złożonego zabiegu wieńcowego – pacjent, choroba, zmiana
  prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak
 2. Posługiwanie się skalami ryzyka
  prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak
 3. Rola fizjologii i obrazowania w złożonych interwencjach wieńcowych
  dr n. med Sylwia Iwańczyk


Część II
Prezentacja zabiegu „LIVE in a box”, dyskusja


Część III
Prezentacje przypadków przez uczestników kursu.

17:00 - 19:00
Podstawy interwencji na bifurkacjach tętnic wieńcowych

Część I

 1. Definicje bifurkacji, kryteria oceny złożoności i najnowszy konsensus Euro Bifurcation Club
  Maciej Lesiak
 2. Specyfika obrazowania i fizjologii bifurkacji tętnic wieńcowych
  Sylwia Iwańczyk
 3. Filozofia techniki „provisional”
  Maciej Lesiak

Część II

Prezentacja zabiegu „LIVE in a box”, dyskusja

Część III

Prezentacje przypadków przez uczestników kursu
Piotr Rola

Dyskusja

17:00 - 19:00
Postępowanie w zabiegach CTO lub z masywnymi zwapnieniami?

Część I

 1. Angiografia i obrazowanie wewnątrzwieńcowe
  Maciej Lesiak
 2. Znaczenie i właściwe wykonanie badania angio CT
  Maksymilian Opolski
 3. Planowanie zabiegu – co należy wziąć pod uwagę?
  Maciej Lesiak

Część II

Prezentacja zabiegu „LIVE in a box”, dyskusja

Część III

Prezentacje przypadków przez uczestników kursu.
Bartosz Czarniak

Dyskusja

17:00 - 19:00
Podstawy zabiegów rekanalizacji CTO

Część I

 1. Wskazania do rewaskularyzacji pacjentów z CTO
  Maciej Lesiak
 2. Algorytmy i techniki prowadzania zabiegów CTO
  Leszek Bryniarski
 3. Prowadniki CTO
  Maciej Lesiak

Część II

Prezentacja przypadków, dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników
Sylwia Iwańczyk


Dyskusja

17:00 - 19:00
Techniki specjalne stosowane w zmianach zwapniałych

Część I

 1. Balony tnące, nacinające i wysokociśnieniowe
  Maciej Lesiak
 2. Aterektomia rotacyjna, laserowa i orbitalna
  Sławomir Dobrzycki
 3. Litotrypsja wewnątrzwieńcowa
  Sylwia Iwańczyk

Część II

Prezentacja przypadków
Maciej Banasiak

Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników

17:00 - 19:00
Doskonałość w aterektomii rotacyjnej

Część I

 1. Kiedy decydować się na wykonanie rotablacji?
  Maciej Lesiak
 2. Podstawy rotablacji, właściwa obsługa systemu Rota-Pro
  Krzysztof Reczuch
 3. Prewencja i postępowanie w powikłaniach rotablacji
  Maciej Lesiak

Część II

Prezentacja przypadków
Łukasz Lewicki

Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników

17:00 - 19:00
Pułapki stentowania bifurkacji tętnic wieńcowych

Część I

 1. Czy wybór stentu ma znaczenie w zabiegach PCI bifurkacji tętnic wieńcowych?
  Maciej Lesiak
 2. Technika z wykorzystaniem jednego czy dwóch stentów – którą wybrać?
  Janusz Kochman
 3. Jak poprawnie wykonać POT i „kissing”
  Maciej Lesiak

Część II

Prezentacja przypadków
Paweł Kleczyński

Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników

17:00 - 19:00
Złożone techniki stentowania bifurkacji

Część I

 1. T-TAP – krok po kroku
  Maciej Lesiak
 2. Culotte – krok po kroku
  Andrzej Ochała
 3. Dk-CRUSH – krok po kroku
  Maciej Lesiak

Część II

Prezentacja przypadków
Łukasz Lewicki

Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników

17:00 - 19:00
Niezbędnik operatora CTO – nie tylko prowadniki

Część I: prof. Maciej Lesiak, prof. Maksymilian Opolski

 1. Mikrocewniki – dobór i znaczenie
  prof. Maciej Lesiak
 2. Posługiwanie się cewnikami przedłużającymi
  prof. Maciej Lesiak
 3. Rola IVUS w prowadzeniu PCI CTO
  prof. Maksymilian Opolski

Część II

Prezentacja przypadków
dr hab.med. Grzegorz Sobieszek

dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników

17:00 - 19:00
Stentowanie pnia LTW

Część I prof. Maciej Lesiak, prof. Jacek Legutko

 1. Dlaczego obrazowanie jest szczególnie ważne w zabiegach na pniu LTW?
  prof. Jacek Legutko
 2. Jeden czy dwa stenty?
  prof. Maciej Lesiak
 3. Pułapki i rozwiązywanie problemów w zabiegach stentowania pnia LTW
  prof. Maciej Lesiak

Część II

Prezentacja przypadków, dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników

dr Bartosz Czarniak

17:00 - 19:00
Techniki „Antegrade” w rekanalizacji CTO

Część I

 1. Podstawy techniki „Antegrade”, technika „Parallel wire”
  prof. Maciej Lesiak
 2. Technika „Dissection re-entry”
  prof. Maksymilian Opolski
 3. Problemy i zapobieganie powikłaniom
  prof. Maciej Lesiak

Część II

        Prezentacja przypadków
        dr hab.n.med. Grzegorz Sobieszek

        Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników

17:00 - 19:00
Techniki „Retrograde” w rekanalizacji CTO

Część I

 1. Dostęp „wsteczny” do zmiany CTO – co każdy operator powinien wiedzieć?
  prof. Maciej Lesiak
 2. Podstawy techniki „Reverse-CART”
  prof. Leszek Bryniarski
 3. Problemy i zapobieganie powikłaniom technik „retrograde”
  prof. Maciej Lesiak

Część II

Prezentacja przypadków
dr Maciej Pęcherzewski

dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników

 

PARTNERZY CYKLU

Kontakt

Kontakt w sprawie
problemów technicznych
Krzysztof Sęk