Partnerzy

Współpracujemy z wieloma Partnerami

Partnerzy konferencji

Abbott
Astra Zeneca
Astellas
Bayer
Pfizer
Berlin Chemie
Biocodex
Biotronik
Boston Scientific
Ipsen
Merck
Novartis
Nutricia
Phytopharm
Polimed
Sanofi
Servier
Ewopharma
PRO.MED.PL
Boehringer Ingelheim
Glenmark
Phytopharm
Pharmapoint

Partnerzy Merytoryczni i Naukowi

Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Partnerzy medialni

Cafe Senior
Radio Emaus
Głos Seniora
Głos Poznański
medme.pl
Medsukces