Powrót do Strony Głównej | Kalendarium

pl
Miejsce:
Online
Data:
21.01 - 22.01 / 2022

język wykładowy angielski - brak tłumaczenia
8th Wroclaw Rotablation Meeting

Wroclaw Rotablation Course

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Reczuch
dr n. med. Mirosław Ferenc

Transmisja Live

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za obecność.

Archiwum Wideo

Archiwum Wideo konferencji jest już niedostępne.

Pomoc Techniczna

PROGRAM MERYTORYCZNY

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami programu.

15:00 - 15:15
Welcome and introduction
 • Krzysztof Reczuch and M. Ferenc – Course Directors
 • Emanuele Barbato – President-Elect of the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions 
 • Mirosław Ferenc – President of the EURO 4C Group
 • Marek Grygier – President of the Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society
 • Piotr Ponikowski – Rector of the Wroclaw Medical University
15:15 - 16:15
Session 1 The growing problem of coronary calcifications

Chairmen: Emanuele Barbato, Beatriz Vaquerizo, Mirosław Ferenc
Panel: Javier Escaned, Flavio Ribichini, Maciej Lesiak, Nikolaos Mezilis, Sławomir Dobrzycki, Tomasz Roleder

 • Coronary calcifications – prevalence, impact on procedural and long - term outcomes
  Marek Grygier
 • The increasing role of noninvasive and intracoronary imaging in the planning and performing rotational atherectomy
  Jacek Legutko
 • How to treat calcified plaques today? Balloons, IVL, atherectomy, laser - pro`s & con`s
  Javier Escaned
 • Indications and contraindications for rotablation AD 2022
  Mohamed Abdel-Wahab
 • Q&A, discussion 
16:15 - 16:20
Technical break
16:20 - 17:50
Session 2 How to perform rotablation as smoothly as possible

Chairmen: Flavio Ribichini, Mohamed Abdel-Wahab
Panel: Emanuele Barbato, Mirosław Ferenc, Jacek Legutko, Krzysztof Wilczek, Georg Gaul, Wojciech Wojakowski

 • Arterial access & guiding catheter
  Nikolaos Mezilis
 • How to select the rotawire & burr
  Petros Dardas
 • When to use temporary pacemaker?
  Piotr Kubler
  Rotablation step by step, technical issues
  How to place the rotawire; how to deliver/exchange the burr
  Mirosław Ferenc
  All about the burr, the brake & other tips and tricks 
  Georg Gaul 
  The burr is through – what next: imaging, bigger burr, balloons, IVL?
  Flavio Ribichini
 • Rotablation – problem-solving
  Problems with the rotawire (positioning, goes out, bend etc.) 
  Mirosław Ferenc
  Problems with the burr – rotablation resistant lesion and other
  Georg Gaul
  Q&A, discussion 
17:50 - 18:05
Coffee break
18:05 - 20:20
Session 3 Complications & different clinical scenarios

Chairmen: Mirosław Ferenc, Maciej Lesiak  
Panel: Petros Dardas, Beatriz Vaquerizo, Jorge Palazuelos, Jarosław Wójcik, Mohamed Abdel-Wahab, Stanisław Bartuś

Part 1: Complications - when to expect, how to avoid, warning signs

 • Stuck burr/burr entrapment
  Wojtek Wojakowski
 • Slow/no flow during burr passage
  Beatriz Vaquerizo
 • Perforation/tamponade during/before burr passage
  Sławomir Dobrzycki
 • Q&A, discussion 

19:05-19:10 Technical break


Part 2: Rotablation in different clinical scenarios

 • Acute coronary syndrome
  Emanuele Barbato 
 • TAVI
  Flavio Ribichini
 • Chronic total occlusion
  Leszek Bryniarski
 • Low EF/last remaining vessel 
  Stanisław Bartuś
 • Q&A, discussion 
20:20 - 20:25
Adjourn
09:00 - 10:30
Session 4 Live case 1, live in the box 1

Chairmen: Flavio Ribichini, Mirosław Ferenc
Panel: Georg Gaul, Jorge Palazuelos, Leszek Bryniarski, Petros Dardas, Andrzej Ochała, Tomasz Pawłowski

 • Part 1. Live case 1 - live transmission from the University Hospital Wroclaw
  A 68-y-o man with 3 vessel disease and heavily calcified lesions
  Operators: Maciej Lesiak, Marcin Protasiewicz, IVUS – Tomasz Roleder
 • Part 2. Live in the box 1 - from Verona
  Operators: Flovio Ribichini & Team

  Preliminary report:
  Which strategy is less traumatic after first burr passage:
  bigger burr or high pressure inflation? Pilot, randomized OCT study
  Tomasz Roleder, Krzysztof Reczuch, Wroclaw

10:30 - 10:45
break
10:45 - 12:15
Session 5 Live case 2, case in the box 2, prerecorded cases 1

Chairmen: Nikolaos Mezilis, Georg Gaul
Panel: Petros Dardas, Tomasz Pawłowski, Marcin Protasiewicz, Sławomir Dobrzycki, Krzysztof Wilczek, Wojtek Wojakowski

 • Part 1. Live case 2 - live transmission from the University Hospital Wroclaw
  A 50-y-o man with end stage renal disease, multivessel disease and calcified lesions
  Operators:
  Mirosław Ferenc, Piotr Kubler, OCT – Tomasz Roleder
 • Part 2. Live in the box 2 - from Krakow.
  How imaging may change plans in a patient with multivessel calcified lesions?
  Operators: Jacek Legutko & Team
 • Part 3. Prerecorded cases 1
12:15 - 13:00
break
13:00 - 14:30
Session 6 Live case 3, live in the box 3, prerecorded cases 2

Chairmen: Mohamed Abdel-Wahab, Jacek Legutko
Panel: Nikolaos Mezilis, Wiktor Kuliczkowski, Maciej Lesiak,Stanisław Bartuś, Tomasz Pawłowski, Sławomir Dobrzycki

 • Part 1. Live case 3 - live transmission from the University Hospital Wroclaw
  A 62-y-o man with a critical calcified Cx lesion (functional occlusion) and a
  long calcified lesion in LAD - protected PCI?
  Operators: Mirosław Ferenc, Piotr Kubler; IVUS – Tomasz Roleder
 • Part 2. Live in the box 3 - from Poznań
  Rotational atherectomy of the unprotected left main coronary artery with mechanical circulatory support
  Operators: Maciej Lesiak & Team
 • Part 3. Prerecorded cases 2
14:30 - 14:50
break
14:50 - 17:00
Session 7: Live in the box 4 - 7, prerecorded cases 3-6

Chairmen: Georg Gaul, Stanisław Bartuś
Panel: Piotr Kubler, Petros Dardas, Jarosław Wójcik, Leszek Bryniarski, Nickolas Mezilis, Andrzej Ochała, Paweł Kralisz

 • Live in the box 4 - from Białystok
  84-y-o women with a calcified LM, LAD and Cx

  Operators: Sławomir Dobrzycki & Team
 • Live in the box 5 - from Wroclaw
  Heavily calcified CTO LAD in a patient with multivessel disease

  Operators: Wojciech Zimoch & Wiktor Kuliczkowski
 • Live in the box 6 - from Saloniki. TAVI followed by RCA Rotablation
  Operators: Petros Dardas & Nikolaos Mezilis
 • Live in the box 7 -from Saloniki. IVUS guided LMS-LAD Rotablation
  Operators:
  Petros Dardas & Nick Mezilis

  Prerecorded cases:

  3. A patient with acute coronary syndrome, Krzysztof Domagała
  4. Uncrossable, ostial RCA lesion - use of Turnpike Gold microcatheter and rotablation, Krzysztof Ściborski
  5. Rotablation of a side branch through the cell of the stent Krzysztof Ściborski 
  6. Rotablation via LIMA, Krzysztof Ściborski 
17:00 - 17:05
Summary of the Meeting

Platforma edukacyjna dla lekarza praktyka

Workshop Directors:

Krzysztof Reczuch, MD, PhD
Head of Department of Cardiology, Institute of Heart Diseases
Wroclaw Medical University
University Hospital

Miroslaw Ferenc, MD
Head of Interventional Cardiology Department
University Heart Centre Freiburg, Bad Krozingen, Germany
Euro4C President


Organizing Committee:

Wiktor Kuliczkowski
Marcin Protasiewicz
Piotr Kübler
Wojciech Zimoch
Michał Kosowski
Brunon Tomasiewicz
Oscar Rakotoarison
Jędrzej Reczuch

Scientific Committee:

Emanuele Barbato EAPCI President Elect
Mirosław Ferenc Euro4C President
Flavio Ribichini Euro4C Past President
Mohamed Abdel-Wahab
Javier Escaned
Petros Dardas
Georg Gaul
Nick Mezilis
Jorge Palazuelos
Beatriz Vaquerizo


Marek Grygier ACVI President
Stanisław Bartuś ACVI Past President
Jacek Legutko ACVI Past President
Maciej Lesiak ACVI Past President
Wojciech Wojakowski ACVI Past President
Andrzej Ochała ACVI Past President
Leszek Bryniarski
Sławomir Dobrzycki
Wiktor Kuliczkowski
Piotr Kübler
Tomasz Pawłowski
Marcin Protasiewicz
Roman Przybylski
Tomasz Roleder
Artur Telichowski
Krzysztof Wilczek
Agnieszka Witkowska
Jarosław Wójcik

PARTNER WYDARZENIA


Akredytacja Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Kontakt

Kontakt dla Uczestników Krzysztof Sęk